Автори, співробітники Університету

Стеля Олег Борисович

Ідентифікатор автора: 41372
Author Identifier Number Scopus: 6504035595 →
Кількість пошукових запитів автора: 938
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Посада: Завідувач НДЛ

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 109, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 60, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Смарт система моніторингу стану людини на основі ЕКГ даних
Крак Юрій Васильович
Пашко Анатолій Олексійович
Стеля Олег Борисович
2019
Глушковські читання: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.7 в.2019 c.89-92
2
Наукова стаття
Computer realizations of the cubic parametric spline curve of Bezier type
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
International Journal of Computing
т.18 в.4 c.422-430
3
Буклет
Using of computer modeling systems for environmental problems solving
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
Taras Shevchenko National University of Kyiv
4
Матеріали конференції
Смартсистема моніторингу стану людини на основі ЕКГ даних
Крак Юрій Васильович
Пашко Анатолій Олексійович
Стеля Олег Борисович
2019
Глушковські читання: Всеукраїнська науково-практична конференція
в.1 c.77-79
5
Наукова стаття
Controlled Spline of Third Degree: Approximation Properties and Practical Application
Крак Юрій Васильович
Потапенко Леонід Іванович
Стеля Олег Борисович
2019
Advances in Intelligent Systems and Computing
т.1020 c.215-224
6
Тези
Monotone difference scheme for singularly perturbed second degree equation
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.34 c.97-98
7
Тези
Комп‘ютерне моделювання впливу товщини порохової стрічки на піродинамічні характеристики
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17-18 травня 2018)
c.176-177
8
Тези
Перспективи використання балістичного моделювання в сучасних системах прицілювання
Козак Павло Миколайович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Спеціальне приладобудування: стан та перспективи Збірник наукових праць третьої Української науково-технічної конференції, 4–5 грудня 2018 р., Київ
c.48-50
9
Тези
Дослідження впливу балістичних факторів на розсіювання снарядів методом Монте-Карло
Пашко Анатолій Олексійович
Попков Борис Олексійович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. Тези доповідей на VII науково-технічній конференції, Київ,2019
c.225-226
10
Матеріали конференції
Mathematiral simulation of external ballistics problems using standart NATO
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.112
11
Матеріали конференції
Ефективний обчислювальний метод розв’язування задачі стаціонарного горіння пороху
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.145-146
12
Матеріали конференції
Дослідження внутрішньо-балістичних процесів за допомогою комп'ютерної моделі
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво: міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.75-76
13
Наукова стаття
Application of piecewise-cubic functions for constructing a Bezier type curve of C1 smoothness
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.2 в.4-92 c.46-52
14
Наукова стаття
Piecewise Polynomial Algorithms for the Analysis of Processes in Inhomogeneous Media
Стеля Олег Борисович
2018
Cybernetics and Systems Analysis
т.54 в.4 c.636-642
15
Наукова стаття
Методологія визначення внутрішніх параметрів цифрової фотокамери шляхом ії калібрування
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Стеля Олег Борисович
Катричук Дмитро Олександрович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.57 c.47-55
16
Праці конференції
B´ezier-type Cubic Parametric Spline Curve Constraction
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.32 c.169-176
17
Препринт
Про один метод побудови сплайнової кривої третього порядку типу Безьє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 8 с.- Бібліогр.: 12 назв. – Укр. – Деп. В ДНТБ України № 70-РІД(Н).Ук-2017
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
ДНТБ УкраЇни
c.1-8
18
Тези
The new method of a third-degree Bezier type spline curve construction
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.31 c.119-120
19
Тези
Позиціювання ствола гармати з використанням спеціального пристрою з умонтованим лазером за допомогою математичної моделі балістики
Нікіфоров Микола Миколайович
Попков Борис Олексійович
Стеля Олег Борисович
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.173-175
20
Тези
Алгоритм побудови параметричної сплайнової кривої типу Без’є третього степеня
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення: Всеукраїнська науково-технічна конференція
в.1 c.35-36
21
Наукова стаття
Наближення поліномами розв'язків алгебраїчно-нелінійних рівнянь математичної фізики
Стеля Олег Борисович
2016
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.13 в.2 c.21
22
Наукова стаття
Інформаційно-комп’ютерні технології в заходах щодо запобігання шкідливої дії вод
Стеля Олег Борисович
2017
Світ довкілля
в.34 c.17-21
23
Наукова стаття
Simulation and software development for solving internal ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Science. Business. Society
т.2 в.3 c.111-114
24
Наукова стаття
Чисельне моделювання піродинамічних процесів на основі комп’ютерної моделі внутрішньої балістики
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
в.28 c.53-57
25
Праці конференції
Simulation and software development for solving internal ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Enginering, Technologies, Education: International scientific and technical conference
т.5 в.1 c.87-90
26
Тези
Numerical simulation of internal ballistics
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.29 c.114
27
Тези
Математичне моделювання задачі калібрування камери
Пампуха Ігор Володимирович
Стеля Олег Борисович
Катринчук Дмитро Олександрович
Попадюк Євген Юрійович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.107-108
28
Тези
Математичне моделювання задач зовнішньої балістики
Пампуха Ігор Володимирович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.109
29
Тези
Чисельне моделювання внутрішньобалістичних процесів
Нікіфоров Микола Миколайович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.108
30
Тези
Mathematical model of stationary propellant combustion
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.30 c.114-115
31
Тези
Технологічне рішення зі створення відеоелектронного комплексу для високошвидкісної зйомки балістичних процесів
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Стеля Олег Борисович
Шваб Віктор Костянтинович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.64
32
Матеріали конференції
Програмно-апаратний комплекс балістичного забезпечення артилерійського полігону
Івченко Василь Миколайович
Козак Павло Миколайович
Лапчук Віктор Петрович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформаційно-комунікативного заходу, (Київ, 22-23 верес. 2015 р.)
c.226-227
33
Матеріали конференції
Алгоритм без насичення точності розв’язування алгебраїчно-нелінійних параболічних рівнянь
Стеля Олег Борисович
2016
Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука
т.1 в.XVII c.54
34
Наукова стаття
Development of computational techniques to solve problems external and internal ballistics
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Science. Business. Society
т.1 в.4 c.3-6
35
Наукова стаття
Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекціїдифузії-реакції
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.181-186
36
Наукова стаття
Development of computational techniques to solve problems external and internal ballistics
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Научни известия на НТСМ
т.24 в.9 c.3-6
37
Наукова стаття
Аналіз шляхів забруднення геофільтраційного середовища внаслідок діяльності гірничодобувних підприємств
Стеля Олег Борисович
2015
Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва
в.2 c.168-178
38
Наукова стаття
Інтегро-апроксимаційні технології аналізу моделей забруднення грунтових вод у складних гідрогеологічних умовах
Стеля Олег Борисович
2016
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
т.2 в.1 c.38-43
39
Наукова стаття
Використання параболічного сплайна для інтерполяції функцій опору повітря
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Військово-технічний збірник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
в.14 c.54-59
40
Тези
Інтерполяція функцій опору повітря за допомогою параболічного сплайна
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Інформатика, математика, автоматика: Науково-технічна конференція
c.217
41
Тези
Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії-реакції
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2016
Інформатика, математика, автоматика: Науково-технічна конференція
c.218
42
Тези
Використання параболічного сплайна для інтерполяції функцій опору повітря
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.159
43
Тези
Monotonic difference scheme for the unsteady convection-diffusion equation
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVII c.156-157
44
Тези
AIR drag functions interpolation using parabolic spline
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVII c.156
45
Тези
Mathematical simulation of external ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVIIІ c.69-70
46
Тези
Computer technologies of mathematical modeling of complex hydrogeological environment
Стеля Олег Борисович
2016
International Conference on Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences
т.1 в.VIII c.12
47
Тези
Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі: Всеукраїнська науково-методична конференція
Стеля Олег Борисович
2016
Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі: Міжнародна науково-методична конференція
c.28
48
Наукова стаття
Комп’ютерне моделювання траекторії руху центра маси тіла, кинутого під кутом до горизонту
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2014
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.3 c.87-94
49
Наукова стаття
Чисельне розв'язання задачі вологопереносу в області складної форми зі слабко проникними прошарками
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Стеля Олег Борисович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.69-72
50
Наукова стаття
Інформаційно-математичне моделювання та прогнозування екологічного стану грунтових вод
Стеля Олег Борисович
2015
Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист: збірник наукових праць
т.8 c.58-64
51
Тези
Разработка программного обеспечения для гидрогеологического моделирования
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів
c.220
52
Тези
Математичне моделювання задач зовнішньої балістики
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.25 c.130
53
Тези
Математичні аспекти інтелектуальної системи керування вогнем артилерії
Лапчук Віктор Петрович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2015
Штучний інтелект та інтелектуальні системи: Міжнародна науково-технічна конференція (AIIS)
т.16 c.10
54
Тези
Математичне моделювання руху тіла, кинутого під кутом до горизонту
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.1
55
Тези
Алгоритми без насичення точності для розрахунку потоку грунтових вод
Стеля Олег Борисович
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.24
56
Матеріали конференції
Монотонна різницева схема для рівняння конвекції-дифузії зі змінними коефіцієнтами
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.97
57
Наукова стаття
Программное обеспечение гидрогеологической модели KRISFLOW
Ляшко Сергій Іванович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2014
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.1 c.119-124
58
Наукова стаття
Дослідження процесів вологопереносу в неоднорідних середовищах із слабко проникними прошарками
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Стеля Олег Борисович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.49-52
59
Праці конференції
Программный комплекс для моделирования и оптимизации потока грунтовых вод.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2013
Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Міжнародна науково-практична конференція
c.167-172
60
Тези
Монотонна схема для рівняння конвекції-дифузії
Стеля Олег Борисович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
c.172
61
Тези
Монотонна різницева схема для рівняння конвекції- дифузії зі змінними коефіцієнтами
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.97
62
Тези
Computer modeling for the solution of environmental problems
Стеля Олег Борисович
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
c.101
63
Наукова стаття
Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик.
Стеля Олег Борисович
2012
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.138 c.85-90
64
Праці конференції
Комп’ютерні технології та проблема води в Україні./Міжнародний семінар «До конференції ООН РІО+20», Київський національний університеті імені Тараса Шевченка, 26-27-го квітня 2012 р., збірник наукових праць.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Current problems in information and computational technologies
c.118.0000
65
Праці конференції
Прогаммный комплекс для моделирования и оптимизации потока грунтовых вод
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні аспекти побудови програмних систем»
т.1 c.213.0000
66
Тези
Тривимірна модель руху рідини з вільною поверхнею./ VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р, матеріали конференції.
Потапенко Леонід Іванович
Стеля Олег Борисович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.182.0000
67
Тези
Математические модели и методы для решения прямых и обратных задач фильтрации./VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р, матеріали конференції.
Ляшко Сергій Іванович
Стеля Олег Борисович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.157.0000
68
Тези
Програмний комплекс для моделювання динаміки рідини у водоймах. / XXI International Conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2013) Abstracs, May 13-17, 2013, Skhidnytsia, Ukraine
Потапенко Леонід Іванович
Рак Лариса Кирилівна
Стеля Олег Борисович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.182.0000
69
Тези
Комп"ютерна модель вушного равлика людини
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2013
Intern. Conf. "Dynamical system modelling and stability investigation". Kyiv
т.1 c.232.0000
70
Тези
Математичні та програмні засоби для оперативної оцінки підтоплення населених пунктів
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2013
Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів
т.1 c.235
71
Наукова стаття
Сплайнова схема розв’язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії в лагранжевій формі.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.141.0000
72
Наукова стаття
Сплайнова схема розв'язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії в Лагранжеві формі
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.3 c.141.0000
73
Наукова стаття
Програмне забезпечення комп'ютерної гідрогеологічної моделі KRISFLOW.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.2 c.151.0000
74
Тези
Сплайнова схема розв’язування нестаціонарного рівняння адвекції-дифузії в Лагранжевій формі./XIX International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), April 23-27, 2012 Mukachevo, Ukraine
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
75
Тези
Сплайнова схема розв’язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії в лагранжевій формі./ V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
76
Тези
Математичне забеспечення інформаційної системи прогнозування затоплення земель./ V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р.
Пришляк Катерина Олександрівна
Стеля Олег Борисович
2012
77
Тези
Оптимізація дренажу при нестаціонарному режимі грунтових вод./ VІ Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 1-6 жовтня 2012.
Пришляк Катерина Олександрівна
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
78
Тези
Решение обратной задачи переноса загрязнений речным потоком./ XX International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES” (PDMU-2012), Abstracts, September 17-21, 2012, Brno, Czeeh Republic.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
79
Тези
Решение обратной задачи переноса загрязнений речнім потоком
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Невідоме
т.1 c.183.0000
80
Тези
Сплайнова схема розв’язання нестаціонарного рівняння адвекції-дифузії в Лагранжевій формі
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Невідоме
т.1 c.208.0000
81
Тези
Сплайнова схема розв’язання нестацiонарного рiвняння конвекцiї-дифузiї в лагранжевiй формi
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Невідоме
т.1 c.83.0000
82
Тези
Оптимізація дренажу при нестаціонарному режимі грунтових вод
Пришляк Катерина Олександрівна
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Невідоме
т.1 c.183.0000
83
Наукова стаття
Сплайнова схема розв’язання рівняння конвекції-дифузії.
Стеля Олег Борисович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.104 c.135.0000
84
Наукова стаття
Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.125 c.56.0000
85
Наукова стаття
Моделирующий комплекс для расчета потока грунтовых вод в сложных гидрогеоло¬гических условиях.
Стеля Олег Борисович
2011
Математическое моделирование
т.23 c.120.0000
86
Праці конференції
Обернена задача фільтрації грунтових вод./Материалы междунар. научной конференц. Интелектуальные системы и проблемы вычислительного интелекта (ISDMCI'2011), Херсон: ХНТУ, 2011
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
87
Тези
Моделювання розподілу температури в елементах пам’яті зі зміною фазового стану./XV International Conference "Dynamical System Modelling and Stability Investigation", May 25-27, 2011
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
88
Тези
Інформаційна система оперативного прогнозування підтоплення земель./IV Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 8-10 вересня 2011
Потапенко Леонід Іванович
Пришляк Катерина Олександрівна
Рак Лариса Кирилівна
Стеля Олег Борисович
2011
89
Тези
Моделювання хвостосховищ підприємств гірничодобувної промисловості для оцінки впливу фільтраційних втрат на довкілля./I Міжнар. науково-технічна конференц. Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) 10-13 травня 2011
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
90
Тези
Information System for Enviromentsl Monitoring./7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Omplementation. Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
91
Наукова стаття
Визначення режиму дренажу як розв’язку оберненої задачі нестаціонарного потоку грунтових вод
Стеля Олег Борисович
2009
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.98 c.77.0000
92
Наукова стаття
Використання параболічних сплайнів для розв’язування задач конвекції-дифузії.
Стеля Олег Борисович
2007
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.109.0000
93
Наукова стаття
Оптимізація дренування підтоплених теріторій.
Ляшко Сергій Іванович
Стеля Олег Борисович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика
94
Наукова стаття
Особливості моделювання температурних полів у задачах термопружності
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2008
95
Тези
Оптимізація дренажу підтоплених теріторій при нестаціонарному режимі грунтових вод / International Conference "Dynamical System Modelling and Stability Investigation", 27-29 may,Kyiv, 2009
Стеля Олег Борисович
2009
96
Тези
Профільні моделі вологопереносу в насичено-ненасичених пористих середовищах / III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2009
97
Тези
Профільні моделі вологопереносу в насичено-ненасичених пористих середовищах.
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2009
98
Праці конференції
Комп’ютерна модель нестаціонарного потоку грунтових вод для великомасштабних об’єктів. /Матеріали міжнародної наукової конференції „Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального експерименту (ISDMCI’2008)”
Стеля Олег Борисович
2008
99
Тези
Використання параболічних сплайнів для розв’язування крайових задач з малим параметром при старшій похідній. / V Міжн. науково-практична конференції „Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2007)”
Стеля Олег Борисович
2007
100
Тези
Використання параболічних сплайнів для розв’язування задач конвекції-дифузії./ ХII міжн. наук. конф. ім. Акад. М. Кравчука
Стеля Олег Борисович
2008
101
Наукова стаття
Розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь за допомогою параболічних сплайнів.
Стеля Олег Борисович
2007
102
Тези
Чисельний розрахунок зовнішнього температурного поля у просторовій задачі кристалізації.
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
Int. Conf. "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU)", Chernivtsy. Ukraine
c.57.0000
103
Тези
Розрахунок зовнішніх теплових умов в задачах охолодження кристалів.
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
Intern. Conf. "Dynamical system modelling and stability investigation". Kyiv
c.173.0000
104
Тези
Дослідження точності різницевих схем методу характеристик для рівняння параболічного типу.
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
Intern. Conf. "Dynamical system modelling and stability investigation". Kyiv
c.102.0000
105
Тези
Визначення фільтраційних втрат з каналів
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
106
Тези
Чисельний розраху¬нок зовнішнього температурного поля у просторовій задачі кристалізації
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
107
Тези
Розрахунок зовнішніх теплових умов в задачах охолодження кристалів
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
108
Тези
Дослідження точності різницевих схем методу характеристик для рівнянь параболічного типу
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
109
Тези
Визначення коефіцієнта текплопровідності стрижня. Тези ХІ міжнародної наукової конференції ім. М. Кравчука, Київ 2006.
Стеля Олег Борисович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору