Автори, співробітники Університету

Степанов Юрій Володимирович

Ідентифікатор автора: 41390
Кількість пошукових запитів автора: 338

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: НДЛ Біохімії

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 13, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Novel hybrid compound 4-[(E)-2-phenylethenesulfonamido]-N-hydroxybutanamide with antimetastatic and cytotoxic action: synthesis and anticancer screening
Гарманчук Людмила Василівна
Степанов Юрій Володимирович
Негеля Анатолій Олексійович
2018
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
т.18 в.10 c.1495-1504
2
Наукова стаття
Morpho-Functional Characteristics of Bone Marrow Multipotent Mesenchymal Stromal Cells after Activation or Inhibition of Epidermal Growth Factor and Toll-Like Receptors or Treatment with DNA Intercalator Cisplatin
Гарманчук Людмила Василівна
Дзержинський Микола Едуардович
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
Степанов Юрій Володимирович
Світіна (Оніщенко) Ганна Миколаївна
2018
Cytometry Part A
c.1-10
3
Наукова стаття
Дослідження біохімічних механізмів функціонування печінки щурів за умов тривалої гіпоацидності та розробка методів їх корекції
Дворщенко Катерина Олександрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Степанов Юрій Володимирович
Торгало Єлизавета Олександрівна
Хілько Тетяна Дмитрівна
Якубцова Ірина Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.15 c.11-14
4
Наукова стаття
Дослідження біохімічних механізмів функціонування печінки щурів за умов тривалої гіпоацидності та розробка методів їх корекції. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій.
Дворщенко Катерина Олександрівна
Степанов Юрій Володимирович
Торгало Єлизавета Олександрівна
Хілько Тетяна Дмитрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.15 c.0.0000
5
Наукова стаття
Дія стресу на ліпідні компоненти плазматичних мембран слизової оболонки шлунка щурів при виразкоутворенні
Степанов Юрій Володимирович
2012
Досягнення біології та медицини.
т.22 c.56-60
6
Наукова стаття
Ліпідний та жирно кислотний склад клітин підшлункової залози за умов експериментального виразкоутворення
Степанов Юрій Володимирович
2012
Український журнал клінічної та лабораторної медицини
т.7 c.26-29
7
Наукова стаття
Окисно-антиоксидантний баланс у слизовій оболонці шлунка та сироватці крові щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії
Дворщенко Катерина Олександрівна
Степанов Юрій Володимирович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.14 c.0.0000
8
Наукова стаття
Вплив кверцетину та ліпофлавону на активність глутатіонпероксидази за умов експериментального геморагічного інсульту
Гайда Людмила Миколаївна
Степанов Юрій Володимирович
Торгало Єлизавета Олександрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.13 c.5.0000
9
Наукова стаття
Вміст ліпідів та продуктів їх пероксидації в плазмі крові щурів за умов стрес-індукованих виразкових уражень шлунка
Моргаєнко Олексій Олександрович
Степанов Юрій Володимирович
2010
Физика живого
т.18 c.107-110
10
Наукова стаття
Активність супероксиддисмутази та каталази у мітохондріях загальної фракції клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки
Дворщенко Катерина Олександрівна
Степанов Юрій Володимирович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.56 c.24-25
11
Наукова стаття
Окисне фосфорилювання в мітохондріях гепатоцитів щурів за умов виразкових уражень шлунка
Дворщенко Катерина Олександрівна
Степанов Юрій Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.54 c.10-11
12
Наукова стаття
Вплив кверцитину на стан антиоксидантної системи і процесів ПОЛ при експериментальній моделі геморагічного інсульту у щурів
Остапченко Людмила Іванівна
Раєцька Яна Борисівна
Степанов Юрій Володимирович
2008
Фізика живого
т.16 c.116-119
13
Наукова стаття
Определение неметаболизированого кверцетина в крови и мозговой ткани
Остапченко Людмила Іванівна
Степанов Юрій Володимирович
2007
Фізика живого
т.15 c.127-132

Повернення до списку

Вгору