Автори, співробітники Університету

Степанова Алла Адамівна
Stepanova Alla

Ідентифікатор автора: 41399
Author Identifier Number Scopus: 57200618154 →
ResearcherID, Web of Science: I-2247-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1227
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: дослідження інвестиційних процесів в економіці

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 98, з них наукових статей (наукові публікації) - 63, монографій - 6, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Сучасні ризики будівельної галузі України
Степанова Алла Адамівна
Бабинець Дмитро Ігорович
2020
Integration of business structures: strategies and technologies: International scientific-practical conference
в.4 c.91-94
2
Матеріали конференції
Ендавмент-фонди в освітньому просторі: досвід США
Степанова Алла Адамівна
2020
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.2 в.6 c.165-168
3
Монографія
Інвестиційне забезпечення впровадження інновацій на підприємствах транспортної інфраструктури України
Степанова Алла Адамівна
2020
The Role of Science in Society Sustainable Development
в.34 c.70-76
4
Наукова стаття
Диферсифікація енергоресурсів в Україні шляхом розбудови енергетичної інфраструктури
Степанова Алла Адамівна
Дружинін Нікіта Євгенович
2019
Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences: Proceedings Book
c.1113-1122
5
Наукова стаття
Knowledge and technology transfer networking platforms in modern research universities
Бедюх Олександр Радійович
Жилінська Оксана Іванівна
Новікова Ірина Едуардівна
Степанова Алла Адамівна
2020
Innovative Marketing
т.1 в.16 c.56-65
6
Наукова стаття
Investment Attractiveness of the Plant Extracts Market of Ukraine
Павленко Ірина Ігорівна
Степанова Алла Адамівна
2019
Бізнес Інформ
в.12 c.171-177
7
Наукова стаття
Startup Accelerator as an Innovational Investment Tool
Степанова Алла Адамівна
Брацюк Ольга Віталіївна
2020
Ankara International Congress on Scientific Research: Applied Sciences: the book of full texts
в.2 c.449-455
8
Наукова стаття
Forming of Industrial Enterprise Development Strategy Based on Balanced Scorecard
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Степанова Алла Адамівна
2020
Eastern European Conference of Management and Economics: Іnternational Scientific Conference
в.2 c.170-178
9
Наукова стаття
Endowment as a Fundraising Tool of the Research University
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Степанова Алла Адамівна
2020
European Journal of Sustainable Development
т.2 в.9 c.366-374
10
Наукова стаття
Assessment methods of intellectual product in research universities
Вікулова Альона Олегівна
Жилінська Оксана Іванівна
Новікова Ірина Едуардівна
Степанова Алла Адамівна
2020
Marketing and Management of Innovations
в.3 c.165-184
11
Матеріали конференції
Сучасні тенденції інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні
Степанова Алла Адамівна
Ратнікова Ольга Володимирівна
2019
International Scientific Conference Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings
c.75-77
12
Матеріали конференції
Ефективний інструмент фандрайзингу у підготовці майбутніх фахівців-менеджерів
Степанова Алла Адамівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.151-151
13
Монографія
Evaluation of an enterprise competitiveness on the consulting services market
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2019
Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph
в.1 c.381-394
14
Монографія
Дослідження інвестиційної привабливості підприємств фармацевтичної галузі
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2019
Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph
c.439-448
15
Навчально-методичний комплекс
Інвестування: Робочий зошит
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Степанова Алла Адамівна
2019
Вінниця: ТОВ "ТВОРИ"
c.1-252
16
Наукова стаття
Практичні аспекти маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції (на прикладі "Філіп Морріс Україна")
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (37) c.79-90
17
Наукова стаття
Залученість персоналу як якісна оцінка кадрового забезпечення організації
Степанова Алла Адамівна
Мельничук Владислав Олексійович
2018
Фінансові послуги
в.6 c.23-27
18
Наукова стаття
Передумови функціонування і розвитку банківських установ України в контексті забезпечення їх життєдіяльності
Степанова Алла Адамівна
Бодрецький Михайло Вікторович
2019
Формування ринкової економіки в Україні.
в.41 c.407-413
19
Наукова стаття
Contradictions of Еnterprise Europe Network using in Ukraine
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
Степанова Алла Адамівна
2019
Problems and Perspectives in Management
в.17 (4) c.42-51
20
Матеріали конференції
Інноваційний кластер як інструмент сучасного розвитку економіки країни
Степанова Алла Адамівна
2017
Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 в.1 c.114-117
21
Матеріали конференції
The influence of foreign investments on the innovative development of the Ukrainian economy
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Актуальные проблемы современной науки.
т.1 в.25 c.45-49
22
Матеріали конференції
Маркетинг інвестицій як важливий інструмент управління розвитком територій
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Baltija Publishing
т.1 в.1 c.119-121
23
Матеріали конференції
Кластер як система управління малими туристичними містами
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Економіка міста та урбаністика : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (23 березня 2018 р.)
т.1 в.1 c.120-123
24
Матеріали конференції
The Role of Foreign Investments in Innovative Development of Ukrainian Economy
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: International scientific conference
т.1 в.2 c.103-105
25
Матеріали конференції
Ринок туристичних послуг в Україні: напрямки подолання кризи
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.18 c.127-131
26
Монографія
Інноваційно орієнтоване підприємство як один з сучасних векторів розвитку світового господарства
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Європейський континент та виклики сучасності: колективна монографія
т.3 в.1 c.194-204
27
Наукова стаття
Effective synergic interaction of strategic business units of diversified company
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Степанова Алла Адамівна
2017
Problems and Perspectives in Management
т.4 в.15 c.38-49
28
Наукова стаття
Ризик-менеджмент як важлива складова інноваційної діяльності підприємства
Степанова Алла Адамівна
Рогоза Ян Ігорович
2017
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
т.1 в.5 c.15-18
29
Наукова стаття
The Innovative Teaching Methodologies in the Modern Educational Paradigm
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.138-142
30
Наукова стаття
Distance Education as One of the Innovative Studying Methods
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.2 в.37 c.194-197
31
Наукова стаття
Необхідність реінжинірингу управлінської діяльності в реаліях українських компаній
Степанова Алла Адамівна
Машкова Кароліна Андріївна
2017
Scientific discussion
т.1 в.7 c.49-54
32
Наукова стаття
Розробка інвестиційного проекту створення виробничих потужностей на промисловому підприємстві
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал
т.1 в.5 c.116-127
33
Наукова стаття
Методичні підходи щодо визначення інвестиційної привабливості галузей України
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Молодий вчений
т.1 в.5 c.684-689
34
Наукова стаття
Грейдування як сучасна система оплати праці на українських підприємствах на прикладі ПАТ "Київенерго"
Степанова Алла Адамівна
Білокриницька Крістіна Василівна
2017
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
т.1 в.1 c.40-44
35
Наукова стаття
Practical Aspects of Strategic Marketing Management of Agricultural Enterprises (on the example of "Mriya Agro Holding" LLC.)
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 в.2 (23) c.221-228
36
Тези
Сутність і роль системи ризик-менеджменту в інноваційній діяльності підприємства
Степанова Алла Адамівна
Рогоза Ян Ігорович
2017
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.3 c.78-80
37
Наукова стаття
Інвестування в світову енергетику: основні тенденції
Степанова Алла Адамівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 в.184 c.28-32
38
Наукова стаття
Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи
Степанова Алла Адамівна
2016
Схід : аналітично-інформаційний журнал
т.1 в.4 c.41-46
39
Тези
Інноваційний кластер як перспектива розвитку української економіки
Степанова Алла Адамівна
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.130-132
40
Наукова стаття
Modern risks tourism industry in Ukraine
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2014
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles
т.2 c.350-356
41
Наукова стаття
Cluster-based theory implementation for raise of Ukrainian economy competitiveness rate
Степанова Алла Адамівна
2014
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.7 c.141-145
42
Наукова стаття
Impact of foreign direct investment on development of innovative sector of ukrainian economy
Степанова Алла Адамівна
2015
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.8 c.175-180
43
Наукова стаття
Диверсифікація енергетичної залежності України
Степанова Алла Адамівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.172 c.69-74
44
Наукова стаття
Фрактальний аналіз як інноваційний підхід до ризик-менеджменту компаній
Степанова Алла Адамівна
2014
Економіка та управління підприємствами, регіонами, і країнами в умовах ризиків : Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.136-138
45
Тези
Заощадження домогосподарств як важливий фінансовий ресурс страхового ринку України
Степанова Алла Адамівна
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
c.288-291
46
Навчальний посібник
Інвестування. Практикум
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Степанова Алла Адамівна
2014
Київ: Аграр Медіа Груп
т.1 c.1-418
47
Навчально-методичний комплекс
Методичні положення про організацію та проведення виробничої практики для студентів ОКР «бакалавр» напряму "Менеджмент"
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Нетреба Ірина Олександрівна
Степанова Алла Адамівна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-30
48
Наукова стаття
Інвестування в людський капітал – сучасні тенденції постіндустріального суспільства
Степанова Алла Адамівна
2014
Формування ринкової економіки в Україні.
т.31 c.292-297
49
Наукова стаття
Кластеризация как инструмент инновационного развития экономики страны
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2014
Экономика и социум [Електронний ресурс]
т.2 c.39-45
50
Наукова стаття
Clustering as a system of innovative strategies of the national economy development
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2014
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.5 c.205-210
51
Наукова стаття
Стратегія диверсифікації ризиків інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання в Україні
Степанова Алла Адамівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.52-55
52
Наукова стаття
Проблемы инвестиционно-инновационного развития Украины
Степанова Алла Адамівна
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.45-51
53
Наукова стаття
Інвестиційний ризик: соціально-психологічний аспект
Степанова Алла Адамівна
2013
Інноваційний розвиток економіки України: Збірник наукових праць.
т.3 c.65-70
54
Наукова стаття
Взаємозв’язок інноваційного фактора та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера
Степанова Алла Адамівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.51-54
55
Наукова стаття
Усовершенствование методов мотивации в современных условиях
Анісімова Людмила Анатоліївна
Степанова Алла Адамівна
2013
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 c.7-10
56
Наукова стаття
Improvement of motivation methods in modern activity conditions
Анісімова Людмила Анатоліївна
Степанова Алла Адамівна
2013
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 c.9-13
57
Наукова стаття
Trends of investment processes in tourist sector of Ukraine
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2013
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 c.98-102
58
Наукова стаття
Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2013
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
т.4 c.46-52
59
Наукова стаття
Людський капітал як найцінніший чинник відтворення національного багатства
Степанова Алла Адамівна
2013
Формування ринкової економіки в Україні.
т.28 c.47-52
60
Тези
Экономические основы стратегического управления финансовой устойчивостью предприятия в условиях рыночных преобразований
Степанова Алла Адамівна
2013
Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления: Научно-практическая конференция
т.1 c.177-178
61
Наукова стаття
Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни
Степанова Алла Адамівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.45.0000
62
Наукова стаття
The cooperative strategy of development small industrial enterprises
Степанова Алла Адамівна
2012
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.2 c.84-87
63
Наукова стаття
Стратегическая направленность инновационного развития предприятия
Степанова Алла Адамівна
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.189-192
64
Наукова стаття
Ризикозахищеність підприємства в сучасних умовах господарювання
Степанова Алла Адамівна
2011
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, серія “Економічні науки”.
т.5 c.195-199
65
Наукова стаття
Визначення ролі ризику в прийнятті управлінських рішень
Степанова Алла Адамівна
2012
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
т.1 c.46-52
66
Наукова стаття
Кластеризація кооперативного сектору економіки України
Степанова Алла Адамівна
2012
Схід : аналітично-інформаційний журнал
т.6 c.78-81
67
Наукова стаття
Кластеризація як форма стимулювання інноваційних процесів в економіці України
Степанова Алла Адамівна
2012
Проблеми науки
т.11 c.24-29
68
Наукова стаття
Сберегательный потенциал домохозяйств как мощный инвестиционный ресурс формирования финансово-кредитной политики кредитных союзов
Павленко Ірина Ігорівна
Степанова Алла Адамівна
2012
Экономика. Управление. Право.
т.11 c.18-23
69
Наукова стаття
Вплив інноваційної активності суб’єктів господарювання на економічний розвиток країни
Степанова Алла Адамівна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.126-129
70
Тези
Інноваційний розвиток України в умовах фінансової нестабільності
Степанова Алла Адамівна
2012
Особливості економічних процесів в умовах фінансової нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.92-94
71
Монографія
Система кредитних спілок в Україні
Степанова Алла Адамівна
2011
К.: КиМУ (монографія)
т.1 c.1-228
72
Монографія
Боргові цінні папери як одне з джерел залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталу //Цивілізаційні тенденції глобалізованого світового господарства
Степанова Алла Адамівна
2011
К.: КиМУ (монографія)
т.1 c.159-182
73
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Управління інвестиційними проектами» для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій»
Степанова Алла Адамівна
2011
К.: КиМУ
c.1-15
74
Наукова стаття
Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні в умовах економічної кризи
Степанова Алла Адамівна
2010
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.4 c.194-201
75
Наукова стаття
Принципи демократичного управління кредитних спілок України
Степанова Алла Адамівна
2011
Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – К.: КиМУ
т.1 c.70-74
76
Наукова стаття
Перспективи розвитку кооперативних банків в Україні
Степанова Алла Адамівна
2011
Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – К.: КиМУ
т.2 c.18-23
77
Наукова стаття
Принципи кредитної кооперації як основа унікальності кредитних спілок
Степанова Алла Адамівна
2011
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
в.2 c.38-45
78
Наукова стаття
Стратегія розширення присутності підприємства на ринку
Степанова Алла Адамівна
2011
Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – К.: КиМУ
т.2 c.16-21
79
Тези
Концепції розвитку системи кредитної кооперації
Степанова Алла Адамівна
2010
Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених
в.9 c.35-38
80
Тези
Кооперативні банки: перспективи та суперечності розвитку в Україні
Степанова Алла Адамівна
2011
Україна в євроінтеграційних процесах: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.156-159
81
Автореферат
Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Степанова Алла Адамівна
2009
К.: Знання України
c.1-20
82
Дисертаційна робота
Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Степанова Алла Адамівна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-204
83
Навчально-методичний комплекс
Проектний аналіз
Степанова Алла Адамівна
2010
К.: КиМУ
c.1-15
84
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інвестиційний аналіз» для студентів спеціальності 8.030508 «Фінанси і кредит»
Степанова Алла Адамівна
2010
К.: КиМУ
c.1-24
85
Наукова стаття
Організація процесу запозичення в кредитній спілці
Степанова Алла Адамівна
2008
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
в.22 c.88-93
86
Наукова стаття
Пріоритетні напрямки розвитку системи кредитних спілок в Україні
Степанова Алла Адамівна
2008
Фінансова система України. Збірник наукових праць
т.3 в.10 c.202-211
87
Тези
Концепції розвитку системи кредитної кооперації
Степанова Алла Адамівна
2008
Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід: Міжнародна конференція молодих учених і студентів
c.106-108
88
Тези
Шлях до стабілізації та фінансового оздоровлення кредитних спілок України
Степанова Алла Адамівна
2008
Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Міжнародна конференція
в.6 c.432-433
89
Наукова стаття
Відродження кредитних кооперативів
Степанова Алла Адамівна
2005
Фінанси України
в.3 c.96-101
90
Наукова стаття
Ризики кредитної спілки
Степанова Алла Адамівна
2005
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
в.18 c.153-156
91
Матеріали конференції
Суть кооперації в перехідній економіці
Степанова Алла Адамівна
2004
Динаміка наукових досліджень ‘2004: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.23-25
92
Матеріали конференції
Передумови розвитку кооперативних кредитних форм в Україні
Степанова Алла Адамівна
2004
Економіка підприємництва: проблеми теорії та практики: Всеукраїнська науково-практична конференція
в.2 c.117-119
93
Наукова стаття
Кооперативи як нова форма взаємовідносин малих підприємств
Степанова Алла Адамівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.71 c.50-53
94
Наукова стаття
Кооперативний рух в Україні
Степанова Алла Адамівна
2004
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.5 в.194 c.1380-1387
95
Наукова стаття
Кооперативний рух як перспективний напрямок розвитку економіки України
Степанова Алла Адамівна
2004
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.4 в.197 c.1027-1032
96
Наукова стаття
Кредитна кооперація: проблеми становлення в Україні
Степанова Алла Адамівна
2004
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
в.17 c.66-69
97
Наукова стаття
Розвиток кооперативного руху в Україні
Степанова Алла Адамівна
2004
Фінанси України
в.7 c.104-110
98
Наукова стаття
Нові кооперативні стратегії розвитку малих промислових підприємств
Степанова Алла Адамівна
2003
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
в.15 c.180-183

Повернення до списку

Вгору