Автори, співробітники Університету

Стецюк Петро Іванович
Petro I. Stetsyuk

Ідентифікатор автора: 41435
Author Identifier Number Scopus: 12785999500 →
Кількість пошукових запитів автора: 769

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Інтелектуальних програмних систем
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: лінійне та нелінійне програмування / методи мінімізації негладких функцій та їх застосування в блочних, матричних, поліноміальних та булевих задачах оптимізації / математичне та програмне забезпечення прикладних задач оптимізації /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 70, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Субградієнтні алгоритми та задачі на комбінаторних конфігураціях
Стецюк Петро Іванович
Стовба Віктор Олександрович
2019
Університетське видання «Пульсари»
2
Наукова стаття
Брэгмановский экстраградиентный метод с монотонной регулировкой шага
Денисов Сергій Вікторович
Семенов Володимир Вікторович
Стецюк Петро Іванович
2019
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.55 в.3 c.37-44
3
Наукова стаття
Bregman Extragradient Method with Monotone Rule of Step Adjustment*
Денисов Сергій Вікторович
Семенов Володимир Вікторович
Стецюк Петро Іванович
2019
Cybernetics and Systems Analysis
т.55 в.3 c.377-383
4
Наукова стаття
Про швидкість збіжності субградієнтних методів з кроком Поляка
Стецюк Петро Іванович
Стовба Віктор Олександрович
2019
Науковий вісник Ужгородського Національного Університету
т.34 в.1 c.94-101
5
Матеріали конференції
Про двоетапну транспортну задачу з заданою кількістю gпроміжних пунктів
Стецюк Петро Іванович
2018
Міжнародний науково-практичний семінар -"Комбінаторні конфігурації та їх застосування"
c.128–132
6
Наукова стаття
О поиске дефектов в регулярных 3D-структурах
Стецюк Петро Іванович
2018
Проблемы управления и информатики
в.2 c.33–48
7
Наукова стаття
Метод эллипсоидов для нахождения решения переопределенной СЛАУ
Стецюк Петро Іванович
2018
Збірник наукових праць "Теорія оптимальних рішень"
c.115–123
8
Наукова стаття
Опуклі квадратичні ED-задачі: властивості та субградієнтні алгоритми розв’язання
Стецюк Петро Іванович
2018
Збірник наукових праць "Комп'ютерна математика"
в.1 c.133–141
9
Наукова стаття
Обобщенный метод эллипсоидов
Стецюк Петро Іванович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
в.4 c.70–80
10
Наукова стаття
Використання системи MANEUVER-NEW для розв’язання задач оптимального завантаження енергоблоків теплових електростанцій
Стецюк Петро Іванович
2018
Технічна електродинаміка. Ін-т електродинаміки НАН України
в.4 c.94-97
11
Наукова стаття
Алгоритми розв’язання задачі сепарабельного квадартичного програмування
Стецюк Петро Іванович
2017
Збірник наукових праць "Комп'ютерна математика"
в.2 c.137–146
12
Наукова стаття
Властивості квадратичної задачі для максимального k-плекса у неорієнтованому графі
Стецюк Петро Іванович
2017
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.198 c.8–13
13
Наукова стаття
Транспортна задача з обмеженнями на пропускні спроможності проміжних пунктів
Стецюк Петро Іванович
2018
Збірник наукових праць "Питання прикладної математики і математичного моделювання"
т.17 c.207–219
14
Наукова стаття
Використання r-алгоритму для розв’язання квадратичної ELD-задачі
Стецюк Петро Іванович
2018
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки
т.15 c.225-231
15
Праці конференції
2d-Ellipsoid of optimal volume and its applications
Стецюк Петро Іванович
2017
Constructive Nonsmooth Analysis and Related Topics: Міжнародна конференція
c.303–306
16
Тези
Двоетапна транспортна задача з заданою кількістю gпроміжних пунктів
Стецюк Петро Іванович
2018
Інформаційно-компьютерні технології: Міжнародна науково-технічна конференція
c.99–100
17
Тези
О мультипликаторах Михалевича
Стецюк Петро Іванович
2017
Глушковські читання: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.155–156
18
Тези
r-Алгоритмы Шора и Octave-функция ralgb5a
Стецюк Петро Іванович
2017
Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку: Міжнародна конференція
c.143–146
19
Тези
AMPL-реалізація двоетапної транспортної задачі
Стецюк Петро Іванович
2017
Математичне та програмне забез­печення інтелектуальних систем: Міжнародна науково-практична конференція
c.186–191
20
Матеріали конференції
Balance Layout Problems: Mathematical Modeling and Nonlinear Optimization
Стецюк Петро Іванович
2016
Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии (ММОИТ): Международная научная конференция
c.329-331
21
Матеріали конференції
Максимальное сингулярное число для матрицы полных затрат
Стецюк Петро Іванович
2016
Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии (ММОИТ): Международная научная конференция
c.327-336
22
Матеріали конференції
Оптимизационный сервис для выбора винных маршрутов
Стецюк Петро Іванович
2016
Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии (ММОИТ): Международная научная конференция
c.337-344
23
Матеріали конференції
Задача упаковки гомотетичных эллипсоидов
Стецюк Петро Іванович
2016
Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии (ММОИТ): Международная научная конференция
c.373-377
24
Матеріали конференції
Система Маневр-New для розв’язання оптимізаційних задач завантаження енергоблоків ТЕС
Стецюк Петро Іванович
2016
Глушковські читання: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.174-176
25
Матеріали конференції
Octave-програма dist2p для роздiлення двох полiедрiв
Стецюк Петро Іванович
2016
Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Міжнародна науково-практична конференція
c.227-230
26
Матеріали конференції
Метод эллипсоидов для нахождения Lp-решения системы линейных уравнений
Стецюк Петро Іванович
2017
Інформатика та системні науки: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.258-264
27
Наукова стаття
Реалізація r-алгоритму на графічних процесорах
Стецюк Петро Іванович
2016
Збірник наукових праць "Комп'ютерна математика"
в.2 c.100-109
28
Наукова стаття
Balance Layout Problems: Mathematical Modeling and Nonlinear Optimization
Стецюк Петро Іванович
2016
Springer Optimization and Its Applications
в.114 c.369-400
29
Наукова стаття
Субградиентные методы ralgb5 и ralgb4 для минимизации овражных выпуклых функций
Стецюк Петро Іванович
2017
Вычислительные технологии
в.2 c.127-149
30
Наукова стаття
Алгоритмы метода эллипсоидов для нахождения Lp-решения системы линейных уравнений
Стецюк Петро Іванович
2017
Збірник наукових праць "Теорія оптимальних рішень"
c.139-146
31
Наукова стаття
Двоетапний метод для синтезу багатошарових оптичних систем
Стецюк Петро Іванович
2017
Збірник наукових праць "Комп'ютерна математика"
в.1 c.126-133
32
Наукова стаття
Теория и программные реализации r-алгоритмов Шора
Стецюк Петро Іванович
2017
Кібернетика і системний аналіз
т.53 в.5 c.43-57
33
Наукова стаття
Використання r-алгоритму для розв'язання квадратичної ELD-задачі
Стецюк Петро Іванович
2017
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки
в.15 c.225-231
34
Наукова стаття
Квадратична задача для максимального k-плекса в неорієнтованому графі
Стецюк Петро Іванович
2017
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.124 в.1 c.71-78
35
Праці конференції
Программа ralgb5 для минимизации овражных выпуклых функций
Стецюк Петро Іванович
2016
Міжнародна науково-практична конференція «Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем»
c.185-197
36
Праці конференції
Метод еліпсоїдів для лінійної регресії
Стецюк Петро Іванович
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.314-315
37
Тези
r-Алгоритмы Шора для сепарабельной задачи квадратичного программирования
Стецюк Петро Іванович
2017
Конструктивный негладкий анализ и смежные вопросы: Міжнародна конференція
c.95-99
38
Тези
Оптимальный по объему 2d-эллипсоид и его приложения
Стецюк Петро Іванович
2017
Конструктивный негладкий анализ и смежные вопросы: Міжнародна конференція
c.173-176
39
Наукова стаття
On the global minimum in a balanced circular packing problem
Стецюк Петро Іванович
2016
Optimization Letters
т.10 в.6 c.1347-1360
40
Наукова стаття
Problem Statements for k-Node Shortest Path and k-Node Shortest Cycle in a Complete Graph*
Стецюк Петро Іванович
2016
Кібернетика і системний аналіз
т.52 в.1 c.71-75
41
Наукова стаття
Максимальні незалежні множини вершин графа та їх використання в керуванні проектами
Слабоспицька Ольга Олександрівна
Стецюк Петро Іванович
2016
Збірник наукових праць "Питання прикладної математики і математичного моделювання"
т.7 c.151-162
42
Наукова стаття
Метод Сааті для аналізу показників податкової трансформації
Андріяш Микола Михайлович
Стецюк Петро Іванович
2016
Збірник наукових праць "Комп'ютерна математика"
в.1 c.37-45
43
Наукова стаття
О кратчайшем k-вершинном пути в ориентированном графе
Стецюк Петро Іванович
2016
Збірник наукових праць "Теорія оптимальних рішень"
c.95-102
44
Наукова стаття
NLP-програми для ELD-задач завантаження енергосистеми
Стецюк Петро Іванович
2016
Збірник наукових праць "Комп'ютерна математика"
в.2
45
Наукова стаття
Суперпозиция метода балансировки и универсального градиентного метода для поиска энтропийно-регуляризованного барицентра Вассерштейна и равновесий в многостадийных моделях транспортных потоков
Стецюк Петро Іванович
2016
Труды МФТИ
т.8 в.3 c.5–24
46
Праці конференції
Кратчайший k-вершинный путь в ориентированном графе
Стецюк Петро Іванович
2016
Інформатика та системні науки: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.293-299
47
Тези
Вычислительные аспекты задачи коммивояжера
Стецюк Петро Іванович
2016
Інформаційно-компьютерні технології: Міжнародна науково-технічна конференція
48
Тези
Оптимальный 2d-эллипсоид и растяжение пространства по разности нормированных субградиентов
Стецюк Петро Іванович
2016
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
c.43-43
49
Тези
Об r-алгоритмах Шора
Стецюк Петро Іванович
2016
Московская международная конференция по Исследованию Операций: Міжнародна конференція
c.60-62
50
Наукова стаття
О сходимости rµ(α) -алгоритма
Стецюк Петро Іванович
2015
Компьютерная математика
т.1 c.142-152
51
Праці конференції
Об одном обобщении классического метода эллипсоидов
Стецюк Петро Іванович
2015
Інформатика та системні науки: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.335-337
52
Тези
Общая схема метода эллипсоидов
Стецюк Петро Іванович
2015
Информационный бюллетень Ассоциации математического
c.59-60
53
Навчальний посібник
Мережні інформаційні технології: методичні рекомендації до вивчення курсу
Стецюк Петро Іванович
2014
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. - Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла»
т.1 c.1-65
54
Навчальний посібник
Методы эллипсоидов и эр-алгоритмы
Стецюк Петро Іванович
2014
Кишинэу: Эврика
c.1-488
55
Наукова стаття
Алгоритмы построения линейных бинарных классификаторов при неточных измерениях
Стецюк Петро Іванович
2014
Компьютерная математика
т.2 c.133-138
56
Наукова стаття
О глобальном минимуме целевой функции в задаче равновесной упаковки кругов
Стецюк Петро Іванович
2014
Доповіді НАН України. Серія: Математика
т.6 c.53–57
57
Наукова стаття
Максимальное сингулярное число матрицы и его экономическая интерпретация
Стецюк Петро Іванович
2014
58
Наукова стаття
Optimal Balanced Packing Using Phi-Function Technique
Романова Віра Сергіївна
Стецюк Петро Іванович
2014
Examining Robustness and Vulnerability of Networked Systems
c.251–271
59
Наукова стаття
NLP-задача упаковки гомотетичних еліпсів в прямокутний контейнер
Стецюк Петро Іванович
2014
Збірник наукових праць "Теорія оптимальних рішень"
c.139–146
60
Наукова стаття
Оn the global minimum in a balanced circular packing problem
Стецюк Петро Іванович
2014
Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии (ММОИТ): Международная научная конференция
c.206-214
61
Праці конференції
2D-эллипсоид и r-алгоритмы
Стецюк Петро Іванович
2014
Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии (ММОИТ): Международная научная конференция
т.2 c.466–471
62
Праці конференції
Поиск нормальных решений СЛАУ методом внутренних точек
Стецюк Петро Іванович
2014
Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии (ММОИТ): Международная научная конференция
т.2 c.202–212
63
Праці конференції
Задача упаковки гомотетичных эллипсов в прямоугольном контейнере минимальных размеров
Стецюк Петро Іванович
2014
Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии (ММОИТ): Международная научная конференция
т.2 c.396–405
64
Праці конференції
Две ЛП-задачи с булевыми переменными для отказоустойчивой сети
Стецюк Петро Іванович
2014
Інформатика та системні науки: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.284–287
65
Тези
Circumscribed 2d-ellipsoid and Shor's r-algorithm
Стецюк Петро Іванович
2014
Optimization and applications: міжнародна наукова конференція
т.5 c.183–184
66
Тези
Optimal balanced circular packing problem
Коваленко Андрій Віленович
Стецюк Петро Іванович
2014
Optimization and applications: міжнародна наукова конференція
c.158–159
67
Тези
Алгоритм описанных эллипсоидов для задачи о наилучшем линейном классификаторе
Стецюк Петро Іванович
2014
Інформаційно-компьютерні технології: Міжнародна науково-технічна конференція
c.57–58
68
Тези
Octave-функция OrtPro: назначение и особенности использования
Стецюк Петро Іванович
2014
Системный анализ и информационные технологии: Міжнародна наукова конференція
c.156–157
69
Тези
Субградієнтний алгоритм з розтягом простору для задачі розділення двох поліедрів
Стецюк Петро Іванович
2014
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
c.244–245
70
Тези
До розрахунку транзитних обсягів і ставок // Тези XVIІІ Міжнародної конференції Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2011), Yalta, September 19-23, 2011
Єгоров Юрій Анатолійович
Стецюк Петро Іванович
2011

Повернення до списку

Вгору