Автори, співробітники Університету

Стешенко Григорій Миколайович
Steshenko, Grygorii

Ідентифікатор автора: 41439
Author Identifier Number Scopus: 57200184567 →
Кількість пошукових запитів автора: 368

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Технологій управління
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
THE MECHANICS OF THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
Бучик Сергій Степанович
Наконечний Володимир Сергійович
Стешенко Григорій Миколайович
2020
International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology
т.11 в.4
2
Матеріали конференції
Особливості розробки системи електронного навчання з управління ІТ-проектами
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2018
Програма дев’ятої міжнародної науково-практична конференції "Іетегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами", 13-15 лютого 2018 р., смт Славське Львівської області, Україна
в.Випуск 9
3
Монографія
Improving business value through using the proactive approach in managing distributed it projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2018
Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. Monograph. Edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – 352 p.
в.Випуск 1 c.109-118
4
Наукова стаття
Managing of Change Streams in Projects of Development Distributed Information Systems
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
Хрутьба Андрій Сергійович
2018
Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine August 21-25, 2018
в.Випуск 2 c.346-352
5
Наукова стаття
Модель системи навчання з управління ІТ-проектами
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2018
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами
в.1 (1277) c.18-24
6
Наукова стаття
Використання антисипативного управління проектами створення розподілених інформаційних систем
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2018
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами
в.2 (1278) c.15-21
7
Тези
Розробка інтегрованої комплексної корпоративної системи управління складними проектами
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
Хрутьба Андрій Сергійович
2018
Тези доповідей XV-ї міжнародної конференції «міжнародна науково-практична конференція прикладні інформаційні системи і технології в інфромаційному суспільстві» » Тема: Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки // відп. за вип. С.Д.
в.Випуск 15
8
Наукова стаття
Using Cloud Technologies Based On Multy Client System To Build The Practical Environments In E-learning
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2017
CURRENT PROBLEMS OF GOVERNANCE: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH AND PHARMACY: International Scientific Conference
c.83-85
9
Тези
Особливості підготовки магістрів з управління проектами через практичний підхід
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.83-85
10
Наукова стаття
Моделювання розповсюдження радіоактивного тритія (tritium 3h) та нерадіоактивного гелія-3
Клюшин Дмитро Анатолійович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Потапенко Леонід Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2013
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.4 c.77-86
11
Наукова стаття
Чисельне моделювання динамічних процесів в морських водоймах
Потапенко Леонід Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.184-189
12
Праці конференції
Модель розповсюдження радіоактивної суміші ізотопів: радіоактивного тритію (tritium 3h) та нерадіоактивного гелію-3 (helium 3)/Міжнародна конференція присвячена 90-річчю від дня народження академіка Івана Івановича Ляшка
Клюшин Дмитро Анатолійович
Стешенко Григорій Миколайович
2012
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
т.1 c.57-57
13
Тези
Моделювання та розповсюдження радіоактивної суміші ізотопів радіоактивного тритію (tritium 3h) та нерадіоактивного гелію-3 (helium-3)
Стешенко Григорій Миколайович
2012
Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.290-290
14
Наукова стаття
Існування та єдиність оптимального керування для крайової задачі конвективної дифузії суміші радіоізотопів з сингулярною правою частиною.
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.124.0000
15
Наукова стаття
Існування і єдиність слабкого розв’язку системи рівнянь параболічного типу з сингулярними правими частинами.
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.7 c.38-42
16
Наукова стаття
Порівняльний метод оцінки агрокомпаній.
Стешенко Григорій Миколайович
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.90.0000
17
Наукова стаття
Методи оцінки агрокомпаній в Україні.
Стешенко Григорій Миколайович
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.83.0000
18
Тези
Використання методу реальних опціонів для проведення оцінки об’єктів нерухомості./ 12 міжнародна науково-практична конференція "Економіка України в умовах глобальної нестабільності" – Київ, 2012.
Стешенко Григорій Миколайович
2012
19
Тези
Применение метода реальных опционов в горной промышленности.
Стешенко Григорій Миколайович
2012
20
Наукова стаття
Алгоритм оптимального керування переносом суміші ізотопів.
Ляшко Сергій Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2010
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.103 c.51.0000
21
Наукова стаття
Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму.
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Стешенко Григорій Миколайович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.104 c.40.0000
22
Наукова стаття
Апріорні нерівності для параболічних систем з сингулярними правими частинами
Стешенко Григорій Миколайович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.144-151
23
Наукова стаття
Дослідження існування і єдності розв’язку для параболічних систем з сингулярними правими частинами
Стешенко Григорій Миколайович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.172-179
24
Тези
Оптимальне керування переносом суміші ізотопів./IV Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 8-10 вересня 2011
Стешенко Григорій Миколайович
2011
25
Тези
Дослідження існування і єдності розв’язку для параболічних систем з сингулярними правими частинами./Матеріали 9-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конф. молодих вчених Шевченківська весна, -21-25 травня 2011, Київ
Стешенко Григорій Миколайович
2011
26
Тези
Дослідження існування і єдиності розв’язку в нелінійній задачі для оператора параболічного типу
Стешенко Григорій Миколайович
2008
ХІІ міжн. наук. конф. ім. акад. М.Кравчука м. Київ НтуУ КПІ
т.1 c.1-1

Повернення до списку

Вгору