Автори, співробітники Університету

Столярова Анна Анатоліївна
Stol'arova Anna Anatolyvna

Ідентифікатор автора: 41451
Кількість пошукових запитів автора: 515

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Англійської філології та міжкультурної комунікації
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: новогрецька мова, давньогрецька мова

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 48, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Жанрово-стилистические особенности грекоязычных текстов инструкций по применению лекарственных препаратов
Столярова Анна Анатоліївна
2018
Кафедра византийской и новогреческой филологии: научно-теоретич. журнал
в.1–2 (3) c.139-149
2
Навчальний посібник
Фаховий переклад (новогрецька мова)
Столярова Анна Анатоліївна
2018
Логос
c.1-155
3
Наукова стаття
Язык действующего уголовного кодекса Кипра (в сопоставлении с текстом УК Греции)
Столярова Анна Анатоліївна
2017
Кипр: 10 000 лет истории и культуры: материалы 3-й Международной научно-практической конференции эллинистов
c.86-93
4
Наукова стаття
Мова законодавства Кіпру і Греції: спільне та відмінне
Столярова Анна Анатоліївна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.32 c.108-110
5
Наукова стаття
Лингвокультурные особенности текстов завещаний на новогреческом и русском языках
Столярова Анна Анатоліївна
2017
UNIVERSUM: филология и искусствоведение
в.2(36) c.32–39
6
Наукова стаття
К вопросу об этимологическом составе экономической терминологии новогреческого языка
Столярова Анна Анатоліївна
2017
Филологический аспект: международный научно-практический журнал
в.4(24) c.118–124
7
Матеріали конференції
Синтаксическая вариативность многословных юридических терминов в текстах базового греческого законодательства
Столярова Анна Анатоліївна
2016
Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical Results: International scientific and practical conference
c.123–124
8
Наукова стаття
Процеси детермінологізації юридичної лексики в сучасних грецьких газетних текстах
Столярова Анна Анатоліївна
2016
Tермінологія та переклад: матеріали міжнародної конференції
c.122–131
9
Наукова стаття
Эволюция законодательной димотики в Греции в 1960–80-х гг.
Столярова Анна Анатоліївна
2016
Эллинистика в гуманитарном пространстве: языковые, культурологические и дидактические аспекты: материалы международной научно-практической конференции
c.446–454
10
Наукова стаття
Εθνοπολιτιστικά στοιχεία στα ποιητικά έργα του Ταράς Σεβτσένκο και το πρόβλημα απόδοσής τους στις νεοελληνικές μεταφράσεις
Столярова Анна Анатоліївна
2016
Поезія Тараса Шевченка новогрецькою мовою: збірник наукових праць
c.89–102
11
Наукова стаття
Лингвостилистические и структурные особенности доверенностей на новогреческом и русском языках
Столярова Анна Анатоліївна
2016
Philology: международный научный журнал
c.54–58
12
Наукова стаття
Етнокультурні реалії у творах Тараса Шевченка як проблема українсько-новогрецького перекладу (на матеріалі поезій «Сон (Комедія)» і «Три літа» та їх новогрецьких перекладів)
Столярова Анна Анатоліївна
2015
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.27 c.409-419
13
Наукова стаття
Πραγματολογικοί παράγοντες στη χρήση των γραμματικών κατηγοριών του ρήματος στα νεοελληνικά νομοθετικά κείμενα
Столярова Анна Анатоліївна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (1) c.193-206
14
Матеріали конференції
Лингвостилистические особенности текстов современных греческих судебных решений
Столярова Анна Анатоліївна
2014
Золотая строфа: Кубанский государственный университет
т.4 c.29-31
15
Навчальний посібник
Вступ до новогрецько-українського економічного перекладу
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Логос (навчальний посібник)
c.172
16
Наукова стаття
Стилістико-композиційні риси текстів довіреностей новогрецькою та українською мовами
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.56-66
17
Наукова стаття
Лексико-граматичні та структурні особливості текстів інструкцій із застосування лікарських засобів новогрецькою мовою
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.246-256
18
Наукова стаття
Мовностилістична та композиційна специфіка текстів інструкцій до побутової техніки новогрецькою мовою
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.24 c.374-381
19
Наукова стаття
Жанрова специфіка текстів циркулярів (на матеріалі новогрецької мови)
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.39.0000
20
Наукова стаття
Структурно-семантичні особливості новогрецьких економічних термінів
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.395.0000
21
Наукова стаття
Лінгвостилістичні особливості текстів гарантій на побутові електроприлади (на матеріалі новогрецької мови
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.276.0000
22
Навчальний посібник
Основи новогрецького юридичного перекладу
Столярова Анна Анатоліївна
2012
23
Наукова стаття
Роль параграфічних і графічних засобів у створенні зв’язності новогрецького законодавчого тексту
Столярова Анна Анатоліївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.326.0000
24
Матеріали конференції
Прагматичне навантаження категорії модальності у новогрецьких законодавчих текстах
Столярова Анна Анатоліївна
2011
Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва.
25
Монографія
Комунікативно-прагматичні аспекти новогрецького законодавчого тексту
Столярова Анна Анатоліївна
2011
26
Наукова стаття
Лексичні маркери суб’єктивної модальності в текстах грецького кримінального законодавства
Столярова Анна Анатоліївна
2011
27
Наукова стаття
Особливості синтаксису юридичних термінологічних словосполучень у грецьких законо- давчих текстах димотикою
Столярова Анна Анатоліївна
2011
Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр.
в.27 c.233-241
28
Словник
Краткий новогреческо-русский юридический словарь
Столярова Анна Анатоліївна
2010
29
Наукова стаття
Прагматичні особливості використання юридичної термінології в текстах грецького кримінального кодексу
Столярова Анна Анатоліївна
2010
Українська елліністика
c.436-441
30
Наукова стаття
Прагматичні аспекти вживання юридичної термінології в текстах чинного законодавства Греції // Культура народов Причерноморья
Столярова Анна Анатоліївна
2010
31
Наукова стаття
Специфіка впливу катаревуси на мову сучасних грецьких процесуальних документів
Столярова Анна Анатоліївна
2010
Українська елліністика
c.442-451
32
Наукова стаття
Переклади кримінального кодексу Греції димотикою: спільне та відмінне
Столярова Анна Анатоліївна
2010
Українська елліністика
c.598-602
33
Словник
Короткий новогрецько-український словник юридичних та економічних термінів
Савенко Андрій Олександрович
Столярова Анна Анатоліївна
2010
К.:Логос
34
Наукова стаття
Спільне та відмінне у відтворенні текстів цивільного та кримінального кодексів Греції димотикою
Столярова Анна Анатоліївна
2009
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.15 c.487-494
35
Наукова стаття
Прагматична зумовленість використання дієслівних категорій способу, часу та стану в новогрецьких законодавчих текстах
Столярова Анна Анатоліївна
2009
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.16 c.449-460
36
Наукова стаття
Еволюція засад перекладу юридичних документів Греції димотикою (на прикладі перекладів кримінального кодексу Греції)
Столярова Анна Анатоліївна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
в.25, ч. 3 c.311– 316
37
Наукова стаття
Η οικουμενικότητα των ιδεών που εκφράζονται στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» και η σημασία τους για Ουκρανούς αναγνώστες
Столярова Анна Анатоліївна
2009
Нікос Казандзакіс: пристрасть до свободи
c.60-63
38
Наукова стаття
Η γλώσσα των νεοελληνικών νομικών κειμένων και προβλήματα μετάφρασής τους
Столярова Анна Анатоліївна
2009
Neograeca Bucurestiensia. – Bucureşti: Editura Universitaţii din Bucureşti
т.1 c.246-262
39
Словник
Короткий новогрецько-укра- їнський словник юридичних термінів
Столярова Анна Анатоліївна
2008
К. : Логос
40
Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів
Столярова Анна Анатоліївна
2007
41
Матеріали конференції
Τρόποι εξασφάλισης της συνεκτικότητας και συνοχής των νεοελληνικών νομοθετικών κειμένων (στο παράδειγμα του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα της Ελλάδας)
Столярова Анна Анатоліївна
2007
Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Маріуполь, 2007.
c.375–377
42
Наукова стаття
Мова сучасних грецьких процесуальних документів (на прикладі текстів судових рішень з кримінальних та цивільних справ)
Столярова Анна Анатоліївна
2007
43
Наукова стаття
Вплив романських та германських мов на формування сучасної грецької юридичної термінології (на прикладі термінів, що містяться у чинних крімінальному та кримінально-процесуальному кодексах Греції)
Столярова Анна Анатоліївна
2007
44
Наукова стаття
Специфіка забезпечення зв'язності новогрецького законодавчого тексту (на прикладі тексту чинного кримінального кодексу Греції).
Столярова Анна Анатоліївна
2007
45
Наукова стаття
Прагматичні особливості використання термінології в новогрецьких законодавчих текстах (на прикладі текстів чинних кримінального та кримінально-процесуального кодексу Греції)
Столярова Анна Анатоліївна
2007
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.12 c.394.0000
46
Наукова стаття
Словотвірні особливості новогрецьких юридичних термінів
Столярова Анна Анатоліївна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
в.16, ч. 2 c.229–234
47
Наукова стаття
Функціональний аналіз відмінків новогрецької мови
Столярова Анна Анатоліївна
2004
Мовні і концептуальні картини світу
в.12, ч. 2 c.276–281
48
Наукова стаття
Синтаксичні особливості новогрецьких законодавчих текстів (на прикладі чинного кримінально-процесуального кодексу Греції)
Столярова Анна Анатоліївна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
в.18, ч. 2 c.197–202

Повернення до списку

Вгору