Автори, співробітники Університету

Ступак Юлія Андріївна

Ідентифікатор автора: 41526
Кількість пошукових запитів автора: 639

Підрозділ: Інститут високих технологій
Кафедра/Відділ: НДЛ Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів
Посада: інженер

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 5, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Праці конференції
Effective model for antitumor drugs screening based on 3D growth system of MCF-7
Гарманчук Людмила Василівна
Ступак Юлія Андріївна
2018
Annals of Oncology
т.29 в.s3 c.21-22
2
Праці конференції
In vitro 3D growth breast cancer system as a model for antitumor drugs screening
Гарманчук Людмила Василівна
Ступак Юлія Андріївна
2016
European Journal of Cancer
т.57 в.2 c.S132
3
Праці конференції
Influence EGF and herceptin on the GGT activity on the tumor cells
Гарманчук Людмила Василівна
Ступак Юлія Андріївна
Руденко Вікторія Михайлівна
Сторожук Ольга Вікторівна
Шелест Дмитро Васильович
2016
European Journal of Cancer
т.57 в.2 c.S9-S10
4
Матеріали конференції
Рух і накопичення магнітних наночасток в зоні пухлини під впливом постійного магнітного поля
Ніколаєнко Тимофій Юрійович
Ступак Юлія Андріївна
2015
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.57-58
5
Наукова стаття
Коррекция уровня билирубина и глюкозы антиинсультными средствами как механизм нормализации сосудистой дисфункции при геморрагическом инсульте
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2015
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
т.15 c.194-197
6
Праці конференції
Herceptin® as inhibitor of migration properties of MCF-7 cells from 2-D and 3-D culture
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
European Journal of Cancer
c.117
7
Тези
Absorption of glucose by MCF-7 cells under the influence of herceptin
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2015
14th St.Gallen International Breast Cancer Conference Vienna, Austria, 18–21 March 2015
c.S43
8
Тези
The inhibitory effect of EGF on the angiogenic potential of tumor cells
Гарманчук Людмила Василівна
Ступак Юлія Андріївна
2015
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
c.12
9
Тези
Морфо-функціональна характеристика мезенхімальних стовбурових клітин при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Ступак Юлія Андріївна
2015
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.50
10
Тези
Transplantation of placental adherent multipotent cells does not affect mid/late tumor progression in dimethylhydrazine-induced colon Carcinogenesis in rats
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ступак Юлія Андріївна
2015
ISSCR 2015 Annual Meeting
c.17-18
11
Тези
The level of apoptosis, proliferation and the adhesive properties of MCF-7 cells in 3D cultures is terms of its non-contact co-culture with MT-4 cells
Ступак Юлія Андріївна
2015
7th EFiS-EJI South East Europe an Immunology School (SEEiS2015)
т.22 c.30
12
Тези
Techoic ACIDS are capable to inhibit vegf expression in tumor cells
Ступак Юлія Андріївна
2015
EurocanPlatform Summer School in Translational cancer Research
c.79
13
Тези
Рух і накопичення магнітних наночасток в зоні пухлини під впливом постійного магнітного поля
Ступак Юлія Андріївна
2015
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.57-58
14
Наукова стаття
In vitro 3D growth system – alternative to in vivo tumor growth model
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Биофармацевтический журнал
т.6 c.4-6
15
Наукова стаття
Influence allogeneic mesenchymal stem cells on the tumour growth parameters and metastatic potential in the transplantable carcinoma lung Lewis
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Journal of Animal and Veterinary Sciences
т.1 c.1-5
16
Праці конференції
Increase of aneuploid tumor cells as a result of the influence of allogeneic mesenchymal stem cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Annals of Oncology
c.25
17
Тези
The effect of anti-angiogenic factors on apoptosis level in endotelial cells
Ступак Юлія Андріївна
2014
ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Шевченківська весна: науки про життя» – Київ, 2014
c.61
18
Тези
Nuclear-cytoplasmic ratio in cultures of tumor cells as an indicator of their functional state
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.31
19
Тези
Модифікація методу оглядового забарвлення прикріплених клітинних культур гематоксиліном Бемера та еозином
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Сучасні проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України
c.41
20
Тези
Характеристика ядерно-цитоплазматичного співвідношення ендотеліальних клітин на логарифмічній фазі росту
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.41
21
Наукова стаття
Модифікація методу зафарбування клітинних культур залізним гематоксиліном за Гейденгайном
Калиновський Віталій Євгенійович
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2013
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.40
22
Праці конференції
The apoptotic and cytostatic influence of maleimide derivative on colorectol adenocarcinoma cell line COLO-205
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
Ступак Юлія Андріївна
2013
Annals of Oncology
т.24 c.38
23
Тези
IN VITRO аssеssmеnt оf prо- аnd аntіаngіоgеnіс еffесts
Гарманчук Людмила Василівна
Калиновський Віталій Євгенійович
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2013
Abstracts book of the International Scientific Conference “Cell Technology Week 2013”, Kiev, Ukraine, 14-17 May 2013
c.73
24
Тези
Вплив VEGF та ANTI-VEGF на ангіогенез IN VITRO та IN VIVO
Гарманчук Людмила Василівна
Калиновський Віталій Євгенійович
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.371
25
Наукова стаття
Вплив іонів свинцю на показники гепатобіліарної системи та азотистого катаболізму
Гарманчук Людмила Василівна
Ступак Юлія Андріївна
2012
Медична хімія
т.3 c.54-56
26
Тези
The Change in adhesive propeities of endothelial cell under the influence of lead ions
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Островська Галина Віталіївна
Ступак Юлія Андріївна
2012

Повернення до списку

Вгору