Автори, співробітники Університету

Ступницький Олексій Іванович

Ідентифікатор автора: 41529
Кількість пошукових запитів автора: 1049
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного бізнесу
Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 73, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 9, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Розділ монографії
Industry 4.0 workplace: external and internal transformations
Рилач Наталія Михайлівна
Ступницький Олексій Іванович
2019
Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy
в.Розділ 1.3 c.35-50
2
Монографія
Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних змін
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна
Карп Вікторія Сергіївна
Крикун Вікторія Андріївна
Мазуренко Валентина Петрівна
Морозов Володимир Сергійович
Підвисоцький Ян Володимирович
Приятельчук Олена Анатоліївна
Расшивалов Дмитро Петрович
Рубцова Марина Юріївна
Ступницький Олексій Іванович
Хмара Марина Петрівна
Якубовський Валерій Володимирович
Панікар Герман Юрійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
3
Монографія
Інституціональна трансформація розвитку економіки України
Ступницький Олексій Іванович
Гайдучок Оксана Ігорівна
2019
Інституціональна трансформація розвитку економіки України
c.71-86
4
Навчально-методичний комплекс
Ціноутворення на світових ринках інноваційних товарі і послуг. Робоча програма навчальної дисципліни (для студентів за напрямом підготовки «міжнародні економічні відносини»)
Ступницький Олексій Іванович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
в.1-18
5
Навчально-методичний комплекс
Міжнародний бізнес-консалтинг. Робоча навчальна програма з дисципліни (для слухачів відділення післядипломної освіти, спеціальність - «Міжнародний бізнес»)
Ступницький Олексій Іванович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-21
6
Навчально-методичний комплекс
Ціноутворення на світових ринках. Робоча навчальна програма з дисципліни (для слухачів відділення післядипломної освіти, спеціальність - «Міжнародний бізнес»)
Ступницький Олексій Іванович
2019
К.: ІМВ
c.1-20
7
Наукова стаття
Підприємницькі університети «третього покоління» у сучасній глобальній інноваційній системі
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2019
Science and society: International conference
c.172-186
8
Наукова стаття
Interconnection of Economic and Institutional Factors of the Integration of Arab Countries
Ступницький Олексій Іванович
Баллак Емад
2018
Journal of Global Economy Review
т.8 c.73-81
9
Наукова стаття
Геоекономічні стратегії у сучасному глобальному економічному просторі
Ступницький Олексій Іванович
Гайдучок Оксана Ігорівна
2019
Scientific achievements of modern society: International scientific and practical conference
c.461-469
10
Розділ монографії
Системи електронних криптовалют як фінансові інновації постіндустріальної економіки
Ступницький Олексій Іванович
Мудрак Наталія Олександрівна
2018
Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Aleksandras Stulginskis University, Lithuania: Publishing House "Baltija Publishing"
c.339-352
11
Розділ монографії
Особливості макроекономічних стратегій країн ЛАД в умовах посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів
Ступницький Олексій Іванович
Баллак Емад
2019
Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. – Collective monograph. State University of Jan Kochanowski, – Poland: Publishing House Baltija Publishing, 2019.
c.199-219
12
Розділ монографії
Modern innovative-entrepreneurial higher education institutions: challenges and tendencies
Ступницький Олексій Іванович
2018
Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, Poland
c.330-345
13
Навчальний посібник
GR-менеджмент: теорія, практика і взаємодія з державними інститутами
Ступницький Олексій Іванович
2018
ВАДЕКС
c.1-148
14
Навчально-методичний комплекс
ЕКОНОМІКС для студентів ОП Міжнародний бізнес
Вергун Володимир Антонович
Гуменюк Ярослав Миколайович
Пузанов Ігор Іванович
Ступницький Олексій Іванович
2017
К.: ІМВ
c.1-10
15
Навчально-методичний комплекс
Економікс для студентів ОП Міжнародні комунікації
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2018
К.: ІМВ
c.1-9
16
Навчально-методичний комплекс
Ділові переговори у міжнародному бізнесі
Ступницький Олексій Іванович
2017
К.: ІМВ
c.1-8
17
Навчально-методичний комплекс
Інтелектуальна власність в міжнародному бізнесі
Ступницький Олексій Іванович
2017
К.: ІМВ
c.1-8
18
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент міжнародних бізнес-проектів
Ступницький Олексій Іванович
2017
К.: ІМВ
c.1-9
19
Навчально-методичний комплекс
Рекламний та GR-менеджмент у міжнародному бізнесі
Ступницький Олексій Іванович
2017
К.: ІМВ
c.1-8
20
Навчально-методичний комплекс
Ціноутворення на світових товарних ринках
Ступницький Олексій Іванович
2017
К.: ІМВ
c.1-9
21
Наукова стаття
Economic interdependence: national and international economic security
Ступницький Олексій Іванович
Гайдучок Оксана Ігорівна
2018
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
в.В.21 c.13-16
22
Наукова стаття
Розвиток хмарних технологій сучасної інформаційно-мережевої економіки
Ступницький Олексій Іванович
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.133 c.106-117
23
Наукова стаття
Think Tanks and Ukrainian Institutional Reforms
Ступницький Олексій Іванович
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.134 c.99-110
24
Тези
Issues of Lending in the Ukrainian Market
Ступницький Олексій Іванович
Гайдучок Оксана Ігорівна
2018
Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники: Міжнародна науково-практична конференція
в.В.2 c.77-79
25
Монографія
Розвиток інституцій мікрофінансування на світовому ринку фінансових послуг: досвід країн ЄС для України
Ступницький Олексій Іванович
2017
ВАДЕКС (монографія)
c.1-208
26
Наукова стаття
A New Paradigm for the Model of a New Economy: the Role of Social Entrepreneurship
Ступницький Олексій Іванович
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
в.128 c.115-124
27
Наукова стаття
«Інноваційна екосистема» підприємницьких університетів «третього покоління»
Ступницький Олексій Іванович
2017
Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету: матеріали міжн. наук.-практ. конференції (м. Маріуполь, 25–26 травня 2017 року)
c.73-76
28
Наукова стаття
ССЕ: від наївної утопії до соціально-професійної інтеграції (досвід країн ЄС для України)
Голубій Ігор Євгенович
Ступницький Олексій Іванович
2017
Вісник Маріупольського державного університету
в.13 c.92-100
29
Тези
Р2Р-кредитування на ринку в Україні
Ступницький Олексій Іванович
2016
Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 21-22 жовтня, 2016 р.
c.77-79
30
Тези
Нові форми кредитування на ринку в Україні
Ступницький Олексій Іванович
2017
Підвищення науково-технологічного рівня економіки та її ефективності: Міжнародна науково-практична конференція
c.98-100
31
Тези
Сучасні форми кредитування на ринку України
Ступницький Олексій Іванович
Гайдучок Оксана Ігорівна
2017
Розвиток міжнародних економічних відносин: внутрішні та зовнішні фактори впливу: Міжнародна науково-практична конференція
c.79-81
32
Тези
P2P-кредитування на ринку України
Ступницький Олексій Іванович
Гайдучок Оксана Ігорівна
2017
Integration of business structures: strategies and technologies: International scientific-practical conference
в.Ч.2 c.158
33
Тези
Проблематика кредитування на ринку України
Ступницький Олексій Іванович
Гайдучок Оксана Ігорівна
2017
Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і макрорівнях економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.Ч.2 c.31-33
34
Монографія
Транспортно-логістичні мережі країн східноєвропейського економічного простору: тенденції, проблеми та перспективи: монографія
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2016
ВАДЕКС (монографія)
c.1-205
35
Навчальний посібник
Сучасна фірма: виклики та управління змінами
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна
Голубій Ігор Євгенович
Карп Вікторія Сергіївна
Приятельчук Олена Анатоліївна
Ступницький Олексій Іванович
2016
ВАДЕКС
c.1-404
36
Наукова стаття
Інноваційна спрямованість діяльності університетів «Третього покоління»
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.352-357
37
Наукова стаття
Пошук порядку у хаосі (до 25-річчя реставрації капіталізму в Україні)
Ступницький Олексій Іванович
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин. Спеціальний випуск: міжнародний бізнес. 25-річчю заснування кафедри міжнародного бізнесу
c.197-213
38
Розділ монографії
Аутсорсинг як складова системи сучасного корпоративного управління
Ступницький Олексій Іванович
2016
Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології: колективна монографія
c.504-518
39
Тези
Особливості становлення ринку Р2Р-кредитування в Україні
Ступницький Олексій Іванович
2016
Інноваційна економіка: Міжнародна науково-практична конференція
c.130-133
40
Монографія
Фірма в умовах глобальної нестабільності: виклики, можливості та ризики нової економіки
Вергун Володимир Антонович
Голованенко Микола Васильович
Голубій Ігор Євгенович
Ступницький Олексій Іванович
2015
Збірник наукових праць.Ужгород:ПП Аутдор-Шарк
c.1-460
41
Наукова стаття
Моделі венчурного фінансування нанотехнологічних проектів: іноземний досвід і можливості його адаптацій в Україні
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.120 c.121-133
42
Наукова стаття
Інноваційна складова у діяльності американських університетів "третього покоління"
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2015
ІМВ
т.6 c.50-64
43
Наукова стаття
Адаптація міжнародного механізму державної підтримкти розвитку інноваційних кластерів в Україні
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.42 c.36-41
44
Наукова стаття
Інформаційні технології у інфраструктурі глобальних логістичних мереж
Ступницький Олексій Іванович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.122 c.104-114
45
Наукова стаття
Формування логістики кризових ситуацій у контексті військового конфлікту Україна-Росія
Ступницький Олексій Іванович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.121 c.210-219
46
Наукова стаття
Логістичні інновації та методи оцінки результатів їх впровадження
Ступницький Олексій Іванович
2014
КНЕУ
c.113-116
47
Наукова стаття
Сучасні інноваційні зміни системи управління персоналом фірми
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2015
Збірник наукових праць. Ужгород
т.2 c.90-95
48
Наукова стаття
Мікрокредитування малого бізнесу в Україні: досвід ЄС та напрямки реформування
Ступницький Олексій Іванович
2014
Вісник Маріупольського державного університету
т.9 c.48-58
49
Підручник
Міжнародний бізнес
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна
Голубій Ігор Євгенович
Карп Вікторія Сергіївна
Мазуренко Валентина Петрівна
Морозов Володимир Сергійович
Приятельчук Олена Анатоліївна
Расшивалов Дмитро Петрович
Рубцова Марина Юріївна
Ступницький Олексій Іванович
Якубовський Валерій Володимирович
2014
ВАДЕКС
c.1-810
50
Монографія
Сучасні конкурентні стратегії ТНК
Ступницький Олексій Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1
51
Навчальний посібник
Контролінг у системі міжнародного бізнесу
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.1-350
52
Наукова стаття
Зміна парадигми сучасної освіти у контексті української ментальності
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2013
Збірник наукових праць. Ужгород
c.216-222
53
Наукова стаття
Сучасні інноваційні стратегії ТНК і синергетичний ефект "технологізації"
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2014
Зб.наук.праць Донецького національного університету, наук.ред.А.П.Загнітко
c.50-57
54
Наукова стаття
Синергетичний ефект сучасних інноваційних стратегій ТНК
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2014
Зб. наук.праць. Формування конкурентоспроможної моделі відкритої економіки України:питання інституціональної теорії та регулятивної практики.
т.7 c.87-92
55
Наукова стаття
Турбулентність світового фінансового ринку в умовах переходу до шостого технологічного укладу
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.112 в.2 c.71-81
56
Наукова стаття
Механізм трансферу технологій та оцінка його ефективності (на прикладі університетів США)
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.111 в.2 c.3-11
57
Наукова стаття
Інноваційна складова нових університетів "третього покоління" // Міжнародний науковий вісник
Ступницький Олексій Іванович
2013
Current problems in information and computational technologies
т.6 c.551.0000
58
Наукова стаття
Управління конкурентоспроможністю вітчизняної компанії на основі інформаційно- інноваційних технологій
Ступницький Олексій Іванович
2013
Ефективна економіка
т.8 в.8 c.1-6
59
Наукова стаття
Можливість і доцільність створення офшорних зон в Україні / Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 105. – Ч.ІІ. – К.: Київський університет. – 2012. – С. 136-148
Ступницький Олексій Іванович
2012
60
Наукова стаття
Післякризові інституційні зміни у фінансовій сфері ЄС / Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип.18. –Київ, 2012. - – С52-80
Ступницький Олексій Іванович
2012
Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К.
т.18 c.52.0000
61
Монографія
Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти: Монографія. Ужгород., ЗакДУ
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2010
62
Порівняльний аналіз використання франчайзингу та інших схем організації підприємницької діяльності в Україні. - «Формування ринкових відносин в Україні». Сбірник наукових праць., Випуск №6 (97), К.: Науково-дослідний економічний інститут., 2009
Ступницький Олексій Іванович
2009
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.6
63
Монографія
ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2009
64
Наукова стаття
Генезис організаційних структур корпорацій в умовах нових геоекономічних викликів
Ступницький Олексій Іванович
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.1
65
Наукова стаття
Особливості практики використання моделі DCF для оцінки ефективності здійснення інвестиційних проектів в Україні
Ступницький Олексій Іванович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.110 c.4-6
66
Наукова стаття
Практика оцінки економічної ефективності створення та діяльності франчайзингового підприємства в Україні. - «Вчені записки Університету «Крок»\Ун-т економіки та права «Крок». - Вип. 1(1997). – Вип. 19
Ступницький Олексій Іванович
2009
67
Наукова стаття
Особливості використання інструментарію ПР для стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. - «Актуальні проблеми економіки», Науковий економічний журнал, К.: Національна академія управління, 2009, № 9(99)
Ступницький Олексій Іванович
2009
68
Наукова стаття
Діяльність компаній по управлінню активами в контексті аналізу прибутковості бізнесу для інститутів спільного інвестування. - «Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)»: Наук. журн. - К., 2009. - №3
Ступницький Олексій Іванович
2009
69
Наукова стаття
Виклик фінансової кризи: факторинг як панацея?
Ступницький Олексій Іванович
2009
70
Наукова стаття
Особливості та перспективи інтеграції похідних фінансових інструментів України до міжнародного фінансового простору.Теорії Мікро- макроекономіки.Зб. наук. робіт. Академія муніципального управління. Вип. 33., 2009
Ступницький Олексій Іванович
2009
Академія Муніципального Управління
т.33 c.32.0000
71
Мжнародна міграція робочої сили та механізми її регулювання
Ступницький Олексій Іванович
2007
72
Монографія
Корпоративне управління в умовах глобалізації
Вергун Володимир Антонович
Ступницький Олексій Іванович
2007
73
Наукова стаття
Регіоналізм як порівняльний аналіз (порівняльний аналіз конкурентних стратегій ТНК)
Ступницький Олексій Іванович
2007

Повернення до списку

Вгору