Автори, співробітники Університету

Наконечна Юлія Леонідівна

Ідентифікатор автора: 41536
Кількість пошукових запитів автора: 657
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 0, підручників - 3, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 13

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Lessons from fiscal decentralization in Ukraine
Варналій Захарій Степанович
Демиденко Людмила Миколаївна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2019
Globalization and buisnes
в.7 c.73-78
2
Матеріали конференції
Local Budget Transparency: Challenges of Fiscal Decentralization
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Слухай Сергій Васильович
2019
The 27th NISPAcee Annual Conference May 24-26 Prague, Czech
3
Матеріали конференції
Основні показники оцінки стану бюджетно – боргової безпеки в Україні та ризики впливу бюджетної децентралізації (на прикладі Естонії)
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2019
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
c.148-153
4
Матеріали конференції
Фінансова децентралізація в Україні: суперечності та перші здобутки.
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2019
Економіка.Фінанси Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Міжнародний форум EFBM 2019
т.2 в.1 c.90
5
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Приказюк Наталія Валентинівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
6
Навчально-методичний комплекс
Методические рекомендации к написанию курсовой работи по дисциплине «Финансы» для студентов бакалавриата специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» дневной и заочной форм обучения.
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Приказюк Наталія Валентинівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
7
Наукова стаття
Роль прозорості та відкритості бюджетної інформації у процесі добровільного об’єднання територіальних громад
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Слухай Сергій Васильович
2019
Фінансові послуги
в.1 c.10-18
8
Наукова стаття
Планування доходів і видатків державного бюджету в Україні: стан, проблеми та середньострокові перспективи
Наконечна Юлія Леонідівна
2018
Фінансові послуги
в.5 c.25-32
9
Наукова стаття
The principle of transparency: does it work within the Ukrainian decentralization reform?
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Слухай Сергій Васильович
Борщенко Тетяна Ігорівна
2019
Central European Public Administration Review
т.2 в.17 c.141-165
10
Наукова стаття
Ukrainian Local Budget Transparency: Challenges of Fiscal Decentralization
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Слухай Сергій Васильович
Борщенко Тетяна Ігорівна
2019
From Policy Design to Policy Practice: NISPAcee Annual Conference
в.27
11
Матеріали конференції
Інституціоналізація фінансової системи України в умовах глобальних викликів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.259-262
12
Матеріали конференції
Фінансова система України: пріоритети розвитку та нові виклики
Наконечна Юлія Леонідівна
Сизов Алім Іванович
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.265-272
13
Навчальний посібник
Податкова система: практикум для студентів економічного факультету
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
14
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
15
Матеріали конференції
Модель пенсионного обеспечения в Украине: возможна ли реформа?
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Роль инвестиций в развитии цифровой экономики в контексте финансовой глобализации: Международная научная конференция
c.217-221
16
Матеріали конференції
The public debt of Ukraine: monitoring of key indicators and ways to overcome the debt crisis
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
International science and innovation festival 2017/ The way to European integration/ European Integration and Perspectives of Innovative Development, European University
c.67-68
17
Матеріали конференції
Implementation of public debt management quality assessment in Ukraine
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Financial Decentralization and Sustainable Development: Collection of Scientific Papers. Workshop, Kyiv, March 35-37, 2017 – K.: Agrar Media, 2017
c.3
18
Матеріали конференції
Джерела фінансування пенсійних виплат в Україні
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Україна 2030: виклики та перспективи: матеріали доповідей міждисциплінарного семінару - Кастелло-ді-Ф'ємме
c.73-76
19
Матеріали конференції
Управління фінансами територіальних громад в умовах децентралізації бюджетної системи в Україн
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «економічні проблеми і перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі. Харків. 24-26 травня 2017 року.
c.133-135
20
Наукова стаття
Акцизна політика щодо тютюнових виробів в умовах інтеграції України до ЄС
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
в.4 c.108-115
21
Підручник
Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах]
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Кондор
в.Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України
22
Практикум
Податкова система: практикум для студентів економічного факультету
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
К.: КНУ
23
Практикум
Фінанси: практикум
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
К.: КНУ
24
Матеріали конференції
Міжнародні стандарти відкритості публічних фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.63-65
25
Матеріали конференції
Формування акцизної політики в Україні в умовах реалізації угоди про асоціацію з ЄС
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІІІ c.153-154
26
Матеріали конференції
Транспарентність функціонування пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Європейський вектор розвитку страхового ринку України: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІ c.169-170
27
Навчально-методичний комплекс
Финансы: учебно-методический комплекс для студентов экономического факультета отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство», направления подготовки 6.030508 «Финансы и кредит»
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-60
28
Наукова стаття
Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями її вдосконалення
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Економіка та держава
т.7 c.84-87
29
Наукова стаття
Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.187 c.14-21
30
Практикум
Фінанси: практикум
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
К.: ЦУЛ
c.1-296
31
Наукова стаття
Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.49-55
32
Наукова стаття
Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави
Наконечна Юлія Леонідівна
2015
Економіка. Фінанси. Право.
т.6 c.48-50
33
Наукова стаття
Відкритість та публічність державних фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
2015
Світ фінансів
т.4 c.152-157
34
Наукова стаття
Проблеми фінансування дошкільної освіти в Україні
Наконечна Юлія Леонідівна
2014
Світ фінансів
т.4 c.152-157
35
Наукова стаття
Зовнішньоборгова ситуація в умовах глобалізації: сучасний стан та основні тенденції
Наконечна Юлія Леонідівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.154 c.81-89
36
Наукова стаття
Фіскальна консолідація в забезпеченні стабілізації державних фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2014
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)
т.64 c.210-214
37
Навчально-методичний комплекс
Податкова система
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-35
38
Наукова стаття
Індикатори фінансової безпеки України
Наконечна Юлія Леонідівна
2013
Світ фінансів
т.2 c.46-56
39
Навчально-методичний комплекс
Фінанси:навчально-методичний комплекс для студентів віх спеціальностей економічного факультету
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-138
40
Наукова стаття
Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування
Наконечна Юлія Леонідівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.132 c.44-46
41
Наукова стаття
Становлення фінансової науки та її сучасні ознаки в умовах глобалізації
Наконечна Юлія Леонідівна
2012
Економіка ринкових відносин
т.9 c.126-131
42
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінанси" для студентів спеціальностей «фінанси і кредит», «економіка підприємства»
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-95
43
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт бакалавра студентам напрямку підготовки "Фінанси і кредит" (усіх форм навчання)
Версаль Наталія Іванівна
Любкіна Олена Вікторівна
Наконечна Юлія Леонідівна
Науменкова Світлана Валентинівна
Пікус Руслана Володимирівна
Тлуста Ганна Юріївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-40
44
Наукова стаття
Фіскальна ефективність прибуткових податків
Наконечна Юлія Леонідівна
2010
45
Підручник
Финансы (теоретические основы): учебник для студентов высших учебных заведений
Наконечна Юлія Леонідівна
2010
К.: ДП «Видавничий дім «Персонал»
c.1-335
46
Навчальний посібник
Податкова система
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Романюк Микола Васильович
2009
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-456
47
Наукова стаття
Податок із доходів фізичних осіб у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів
Наконечна Юлія Леонідівна
2009
Економіка АПК
т.4 c.78-82
48
Наукова стаття
Стан та ризики зростання зовнішнього державного боргу в України
Наконечна Юлія Леонідівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.116 c.4-6
49
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінанси" для студентів спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси»
Наконечна Юлія Леонідівна
2008
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Науково-методичний комплекс)
c.1-30
50
Наукова стаття
Бюджетна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.102 c.22-25
51
Наукова стаття
Фінансування загальноосвітніх закладів на засадах самостійності
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2008
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.369 c.15-21
52
Навчальний посібник
Податкова система
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2007
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-184
53
Наукова стаття
Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
2006
Фінанси України
т.10 c.3-12
54
Наукова стаття
Компаративний аналіз вітчизняної та зарубіжних податкових систем
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2006
Економіка і держава
т.1 c.20-23
55
Наукова стаття
Генезис, сутність та принципи податкової системи
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2006
Економіка і держава
т.2 c.18-21
56
Наукова стаття
Податок на додану вартість в контексті європейської інтеграції
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.91 c.20-23
57
Наукова стаття
Фінансові аспекти реформування комунального господарства в Україні
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.90 c.19-21
58
Наукова стаття
Проблеми запровадження в Україні медичного страхування
Наконечна Юлія Леонідівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.95 c.42-44
59
Наукова стаття
Бюджет у механізмі реалізації фінансової політики держави
Наконечна Юлія Леонідівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.92 c.11-13

Повернення до списку

Вгору