Автори, співробітники Університету

Судаков Володимир Іванович
Sudakov Volodymyr

Ідентифікатор автора: 41555
ResearcherID, Web of Science: G-3982-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 722
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень" / Теорії та історії соціології /
Посада: Завідувач кафедрою, провідний н.с.

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: теорія і методологія соціологічного пізнання / теорія соціальних явищ та процесів / теорія соціальних технологій /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 62, з них наукових статей (наукові публікації) - 42, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Особливості теоретичного відображення комунікативних суперечностей процесу інтеграції соціальних спільнот
Судаков Володимир Іванович
2019
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання. Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми ровитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання", 18-19 квітня 2019 р., (м.Ки
c.7-9
2
Наукова стаття
Тенденції епістемологічного розвитку сучасної соціології та концептуальні суперечності систематизації соціологічного знання
Судаков Володимир Іванович
2018
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3-4 c.5-14
3
Наукова стаття
Інноваційні когнітивні стимули дослідження екзистенціальних засад організації суспільного життя та персоніфікованих соціальних практик
Судаков Володимир Іванович
2019
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
в.1 c.212-214
4
Наукова стаття
Інноваційні когнітивні стимули концептуальної реорганізації соціологічного пізнання
Судаков Володимир Іванович
2019
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.40 в.1-2 c.4-13
5
Наукова стаття
Інтегративні суперечності сучасних комунікативних процесів
Судаков Володимир Іванович
2019
Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Збірник наукових праць
в.4 c.260-270
6
Наукова стаття
Archetype of social justice and ideological confrontation of the contemporary models of social policy
Судаков Володимир Іванович
2019
Public management: collection. Publishing house "Personal"
т.18 в.3 c.417-427
7
Тези
Академічна доброчесність та комунікативні суперечностіу науковому та освітньому середовищі
Судаков Володимир Іванович
2019
Академічна доброчесність: виклики сучасності
c.143-147
8
Матеріали конференції
Технологічні стимули соціальної модернізації українського суспільства
Судаков Володимир Іванович
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
c.11-16
9
Матеріали конференції
Соціальна напруженість як теоретична та емпірична проблема соціологічного аналізу
Судаков Володимир Іванович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
c.6-10
10
Монографія
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження
Лапіна Вікторія Вікторівна
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
Судаков Володимир Іванович
Черних Геннадій Андрійович
2018
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження: [Кол. монографія]
c.1-197
11
Наукова стаття
Суперечності демократичної модернізації українського суспільства як джерела посилення соціальної напруженості
Судаков Володимир Іванович
2018
Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Збірник наукових праць
в.2 c.226-236
12
Наукова стаття
The labor division as the archetypal source of social integration, social conflicts and social tensions in the European public space
Судаков Володимир Іванович
2018
Публічне урядування (Public manаgement)
в.4(14) c.314-324
13
Наукова стаття
Проблема концептуального обгрунтування методики моніторингу стану соціальної напруженості в українському суспільств та його регіонах у вітчизняній соціології
Судаков Володимир Іванович
2018
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1(36) c.5-14
14
Наукова стаття
Суперечності політичних детермінант соціальної напруженості в українському суспільстві
Судаков Володимир Іванович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3-4 (34-35) c.5-11
15
Наукова стаття
Інноваційні когнітивні стимули розробки мультирівневої методології та методик вимірювання соціальної напруженості
Судаков Володимир Іванович
2018
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.2(37) c.5-13
16
Наукова стаття
Глобальна криза сучасних трудових практик як джерело відтворення міжкультурних конфліктів, соціального ризику та соціальної напруженості
Судаков Володимир Іванович
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.41 c.6-10
17
Матеріали конференції
Соціальна напруженість як теоретична та емірична проблема соціологічного аналізу
Судаков Володимир Іванович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
в.ХIV
18
Матеріали конференції
Українська держава та її спроможність до розв’язання ціннісних антиномій соціальної напруженості
Судаков Володимир Іванович
2016
Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф.
в.VII c.137-139
19
Наукова стаття
Сonceptual prospects of the comparative analysis of multicultural practices
Судаков Володимир Іванович
2016
Культурологічна думка: Щорічник наукових праць Інституту культурології Національної академії мистецтв України
в.10 c.82-86
20
Наукова стаття
Дослідження детермінант соціальної напруженості в новітній теоретичній соціології
Судаков Володимир Іванович
2017
Україна і світ: теоретичні і практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 19-20 квітня 2017 р
c.283-290
21
Наукова стаття
The global determinants of the conflict interactions in the contemporary models of employment (archetypical analysis)
Судаков Володимир Іванович
2017
Public magement
в.3(8) c.335-343
22
Наукова стаття
The causal determinants of social tension in the contemporary global and regional labor markets: conceptual approach to identification and measurement
Судаков Володимир Іванович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1(32) c.5-14
23
Наукова стаття
Соціальне включення як стимул процесу модернізації та організації соціального порядку в умовах глобалізації
Судаков Володимир Іванович
2017
Український соціум
в.2 c.140 -143
24
Наукова стаття
Цивілізаційний процес і його соціальна драматургія в умовах глобальних та регіональних трансформацій
Судаков Володимир Іванович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(8) c.92-93
25
Розділ монографії
Проблема ідентифікації онтологічних чинників соціальної напруженості в соціологічних теоріях глобалізації
Судаков Володимир Іванович
2017
Теоретичні і практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора, сьогодні завтра: колективна монографія за наук. ред. д-ра іст. Наук., проф. В.В. Ластовського
c.293-300
26
Тези
Соціокультурні детермінанти сучасних комунікативних практик Володимир Судаков
Судаков Володимир Іванович
2017
Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур. наук. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 30 листопада 2016
c.32-35
27
Тези
Онтологічні стимули інституціонального розвитку сучасної культури
Судаков Володимир Іванович
2017
Культура - текст – особистість: українські перспективи: зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-теор. конф., (Київ, 1-2 червня 2017 р.)
c.154-156
28
Тези
Концептуалізація теми соціальної напруженості в контексті новітніх когнітивних стимулів розвитку теоретичної соціології
Судаков Володимир Іванович
2017
Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. III Конгрес: тези доповідей, (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.) –Х.;ХНУ імені В.Н. Каразіна САУ
c.38 -39
29
Матеріали конференції
Гносеологічні властивості та порівняльні критерії прагматичної ефективності соціальних технологій
Судаков Володимир Іванович
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічнй терії та практиці . ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 19-29 травня 2016 р
в.ХІІІ c.130-132
30
Матеріали конференції
Університетська освіта як глобальний чинник гуманізації суспільного життя та зниження соціальної напруженості
Судаков Володимир Іванович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.62-63
31
Наукова стаття
Суспільство без довіри: інноваційна стратегія наукового дослідження складної соціологічної проблеми
Судаков Володимир Іванович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(6) c.86-87
32
Наукова стаття
Транснаціональні чинники посилення соціальної напруженості та соціально-технологічні стратегії гуманізації суспільного життя
Судаков Володимир Іванович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4(29) c.21-26
33
Наукова стаття
Трансформація моделей зайнятості в умовах глобалізації соціального простору
Судаков Володимир Іванович
2016
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
в.VII c.321-328
34
Розділ монографії
Світоглядні та концептуальні детермінанти розвитку університетського менеджменту в умовах культурної глобалізації
Судаков Володимир Іванович
2014
Ідея Університету: сучасний дискурс: монографія
c.277-296
35
Наукова стаття
Ресурсні детермінанти процесу трансформації праці та зайнятості
Судаков Володимир Іванович
2015
Ринок праці та зайнятість населення
т.1 c.34-38
36
Наукова стаття
Проблема соціологічної концептуалізації новітніх трансформацій праці та зайнятості
Судаков Володимир Іванович
2015
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.24-33
37
Наукова стаття
Проблема разработки типологических моделей межкультурных взаимодействий в условиях современной глобализации
Судаков Володимир Іванович
2015
Социиальное управление и общество в современной России . Афанасьевские чтения
т.13 c.56-59
38
Наукова стаття
Соціально-технологічні стратегії гуманізації суспільного життя в українському суспільстві
Судаков Володимир Іванович
2015
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.12 c.5-6
39
Наукова стаття
Идентификация конфликтогенных факторов социальных неравентсв как проблема теории социальной политики
Судаков Володимир Іванович
2015
Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі. міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.82-83
40
Наукова стаття
Субкультура та субкультурна варіативність як прояви самоорганізації культури
Судаков Володимир Іванович
2015
Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні
т.3 c.52-60
41
Наукова стаття
Проблема ідентифікації дисциплінарного статусу та дослідницького поля сучасної соціології
Судаков Володимир Іванович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.4-11
42
Матеріали конференції
Конфликтогенные факторы социальной интеграции в постсоветских странах
Судаков Володимир Іванович
2014
Социиальное управление и общество в современной России . Афанасьевские чтения
т.12 c.15-21
43
Наукова стаття
Праця як соціально-інтегративний процес та технологічний спосіб організації стандартизованої зайнятості
Судаков Володимир Іванович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.14-21
44
Наукова стаття
Проблема концептуализации взаимосвязи принципов социальной справедливости и социальной ответственности в современной теории социальной политики
Судаков Володимир Іванович
2014
45
Наукова стаття
Теоретичні стратегії сучасних соціологічних досліджень праці як соціально-інтегративного процессу
Судаков Володимир Іванович
2013
Ринок праці та зайнятість населення
c.0.0000
46
Наукова стаття
Ціннісні детермінанти формування та розвитку новітніх субкультур. Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ІХ Всеукр.наук.конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві"
Судаков Володимир Іванович
2013
47
Тези
Глобалізація як онтологічний стимул концептуальної реорганізації соціологічної теорії
Судаков Володимир Іванович
2013
Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів: Матеріали міжнар. наук.-пркт. конфер. (м.Київ, 28-29 листопада 2013 р.).
c.143-145
48
Наукова стаття
Консенсуальна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм
Судаков Володимир Іванович
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.28.0000
49
Наукова стаття
Сучасна соціологічна теорія: проблема пояснення інтегративних засад суспільного життя // Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Матер. 1У Міжнар конф. молодих науковців. Під ред. В.І.Судакова
Судаков Володимир Іванович
2012
50
Наукова стаття
Соціокультурна детермінація соціологічного пізнання до питання про гносеологічну специфіку категорій «культура» та «субкультура»
Судаков Володимир Іванович
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.14 c.6-13
51
Наукова стаття
Теоретичні стратегії сучасних соціологічних досліджень праці як .соціально-інтегративного процесу // Ринок праці та занятості
Судаков Володимир Іванович
2012
52
Наукова стаття
The System of Higher Education in Ukraine: the new attempts to overcome institutional crisis // The Bologna Process as a Challenge for Students. V International Workshop November 2011 / M.Shmidt, T.Bargel (eds). - Konstanz: Univesitat Konstanz
Судаков Володимир Іванович
2012
Materials
c.61.0000
53
Навчальний посібник
Організаційна взаємодія в системі менеджменту державної служби зайнятості (емпіричний аналіз)
Судаков Володимир Іванович
Туленков Микола Васильович
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-120
54
Наукова стаття
Проблема ідентифікації соціосистемних засад інституту освіти та сучасного університетського менеджменту
Судаков Володимир Іванович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.20.0000
55
Праці конференції
Проблема інтелектуальної ідентичності соціології
Судаков Володимир Іванович
2011
Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
c.6-12
56
Наукова стаття
Регулятивные возможности правових норм в системе социальных взаимодействий
Судаков Володимир Іванович
2009
Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ. – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ»
c.130.0000
57
Наукова стаття
Праця як нормативно організований соціальний процес та форма спеціалізованої ігрової діяльності
Судаков Володимир Іванович
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.7.0000
58
Матеріали конференції
Престиж профессий как социально-экономическая проблема
Судаков Володимир Іванович
2008
Економічне зростання України: стратегічні напрямки і тактичні заходи: матеріали V Всеукр. наук-практ. конф., Одеса, 29-31 трав. 2007 р.
c.235-241
59
Наукова стаття
Проблема трансформации социальных функций института образования в современных постсоциалистических государствах // Болонський процес: Модернізація вищої освіти України
Судаков Володимир Іванович
2007
60
Наукова стаття
Концептуальні суперечності дослідження специфіки інституціалізації як онтологічного процесу суспільного життя // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Збірник наукових праць Дон ДУУ.
Судаков Володимир Іванович
2008
Збірник наукових праць ДонДУУ:Вип. “Соціологія управління”. Серія “Спеціальні та галузеві соціології” Донецьк: ДонДУУ.
c.133.0000
61
Наукова стаття
Соціологія як наука: дисциплінарний статус соціології в контексті сучасних соціальних змін/Наукові студії Львівськогосоціологічного форуму "Багатовимірні простори сучасних соціальних змін"
Судаков Володимир Іванович
2008
62
Праці конференції
Сучасна соціологічна теорія: вихідні принципи концептуальної організації та тематичної єдності // Сучасне суспільство в соціологічних дослідженнях: Матеріали У Київської міжвузівської наукової конференції /За заг. ред. В.М. СудаковоїК.: МСУ
Судаков Володимир Іванович
2008

Повернення до списку

Вгору