Автори, співробітники Університету

Судаков Володимир Іванович
Sudakov Volodymyr

Ідентифікатор автора: 41555
ResearcherID, Web of Science: G-3982-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 600
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень" / Теорії та історії соціології /
Посада: Завідувач кафедрою, провідний н.с.

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: теорія і методологія соціологічного пізнання / теорія соціальних явищ та процесів / теорія соціальних технологій /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 43, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Тенденції епістемологічного розвитку сучасної соціології та концептуальні суперечності систематизації соціологічного знання
Судаков Володимир Іванович
2018
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3-4 c.5-14
2
Наукова стаття
Інноваційні когнітивні стимули дослідження екзистенціальних засад організації суспільного життя та персоніфікованих соціальних практик
Судаков Володимир Іванович
2019
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
в.1 c.212-214
3
Тези
Академічна доброчесність та комунікативні суперечностіу науковому та освітньому середовищі
Судаков Володимир Іванович
2019
Академічна доброчесність: виклики сучасності
c.143-147
4
Матеріали конференції
Технологічні стимули соціальної модернізації українського суспільства
Судаков Володимир Іванович
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
c.11-16
5
Матеріали конференції
Соціальна напруженість як теоретична та емпірична проблема соціологічного аналізу
Судаков Володимир Іванович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
c.6-10
6
Монографія
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження
Лапіна Вікторія Вікторівна
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
Судаков Володимир Іванович
Черних Геннадій Андрійович
2018
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження: [Кол. монографія]
c.1-197
7
Наукова стаття
Суперечності демократичної модернізації українського суспільства як джерела посилення соціальної напруженості
Судаков Володимир Іванович
2018
Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Збірник наукових праць
в.2 c.226-236
8
Наукова стаття
The labor division as the archetypal source of social integration, social conflicts and social tensions in the European public space
Судаков Володимир Іванович
2018
Публічне урядування (Public manаgement)
в.4(14) c.314-324
9
Наукова стаття
Проблема концептуального обгрунтування методики моніторингу стану соціальної напруженості в українському суспільств та його регіонах у вітчизняній соціології
Судаков Володимир Іванович
2018
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1(36) c.5-14
10
Наукова стаття
Суперечності політичних детермінант соціальної напруженості в українському суспільстві
Судаков Володимир Іванович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3-4 (34-35) c.5-11
11
Наукова стаття
Інноваційні когнітивні стимули розробки мультирівневої методології та методик вимірювання соціальної напруженості
Судаков Володимир Іванович
2018
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.2(37) c.5-13
12
Наукова стаття
Глобальна криза сучасних трудових практик як джерело відтворення міжкультурних конфліктів, соціального ризику та соціальної напруженості
Судаков Володимир Іванович
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.41 c.6-10
13
Матеріали конференції
Соціальна напруженість як теоретична та емірична проблема соціологічного аналізу
Судаков Володимир Іванович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
в.ХIV
14
Матеріали конференції
Українська держава та її спроможність до розв’язання ціннісних антиномій соціальної напруженості
Судаков Володимир Іванович
2016
Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф.
в.VII c.137-139
15
Наукова стаття
Сonceptual prospects of the comparative analysis of multicultural practices
Судаков Володимир Іванович
2016
Культурологічна думка: Щорічник наукових праць Інституту культурології Національної академії мистецтв України
в.10 c.82-86
16
Наукова стаття
Дослідження детермінант соціальної напруженості в новітній теоретичній соціології
Судаков Володимир Іванович
2017
Україна і світ: теоретичні і практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 19-20 квітня 2017 р
c.283-290
17
Наукова стаття
The global determinants of the conflict interactions in the contemporary models of employment (archetypical analysis)
Судаков Володимир Іванович
2017
Public magement
в.3(8) c.335-343
18
Наукова стаття
The causal determinants of social tension in the contemporary global and regional labor markets: conceptual approach to identification and measurement
Судаков Володимир Іванович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1(32) c.5-14
19
Наукова стаття
Соціальне включення як стимул процесу модернізації та організації соціального порядку в умовах глобалізації
Судаков Володимир Іванович
2017
Український соціум
в.2 c.140 -143
20
Наукова стаття
Цивілізаційний процес і його соціальна драматургія в умовах глобальних та регіональних трансформацій
Судаков Володимир Іванович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(8) c.92-93
21
Розділ монографії
Проблема ідентифікації онтологічних чинників соціальної напруженості в соціологічних теоріях глобалізації
Судаков Володимир Іванович
2017
Теоретичні і практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора, сьогодні завтра: колективна монографія за наук. ред. д-ра іст. Наук., проф. В.В. Ластовського
c.293-300
22
Тези
Соціокультурні детермінанти сучасних комунікативних практик Володимир Судаков
Судаков Володимир Іванович
2017
Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур. наук. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 30 листопада 2016
c.32-35
23
Тези
Онтологічні стимули інституціонального розвитку сучасної культури
Судаков Володимир Іванович
2017
Культура – Текст – Особистість: українські перспективи. Всеукраїнська науково-теоретична конференція
c.28-29
24
Тези
Концептуалізація теми соціальної напруженості в контексті новітніх когнітивних стимулів розвитку теоретичної соціології
Судаков Володимир Іванович
2017
Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. III Конгрес: тези доповідей, (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.) –Х.;ХНУ імені В.Н. Каразіна САУ
c.38 -39
25
Матеріали конференції
Гносеологічні властивості та порівняльні критерії прагматичної ефективності соціальних технологій
Судаков Володимир Іванович
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічнй терії та практиці . ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 19-29 травня 2016 р
в.ХІІІ c.130-132
26
Матеріали конференції
Університетська освіта як глобальний чиннок гуманізації суспільного життя та зниження соціальної напруженості
Судаков Володимир Іванович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року) / [уклад.: А. С. Філіпенко та ін.].
c.62-63
27
Наукова стаття
Суспільство без довіри: інноваційна стратегія наукового дослідження складної соціологічної проблеми
Судаков Володимир Іванович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(6) c.86-87
28
Наукова стаття
Транснаціональні чинники посилення соціальної напруженості та соціально-технологічні стратегії гуманізації суспільного життя
Судаков Володимир Іванович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4(29) c.21-26
29
Наукова стаття
Трансформація моделей зайнятості в умовах глобалізації соціального простору
Судаков Володимир Іванович
2016
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
в.VII c.321-328
30
Розділ монографії
Світоглядні та концептуальні детермінанти розвитку університетського менеджменту в умовах культурної глобалізації
Судаков Володимир Іванович
2014
Ідея Університету: сучасний дискурс: монографія
c.277-296
31
Наукова стаття
Ресурсні детермінанти процесу трансформації праці та зайнятості
Судаков Володимир Іванович
2015
Ринок праці та зайнятість населення
т.1 c.34-38
32
Наукова стаття
Проблема соціологічної концептуалізації новітніх трансформацій праці та зайнятості
Судаков Володимир Іванович
2015
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.24-33
33
Наукова стаття
Проблема разработки типологических моделей межкультурных взаимодействий в условиях современной глобализации / В.И. Судаков
Судаков Володимир Іванович
2015
Социиальное управление и общество в современной России . Афанасьевские чтения
т.13 c.56-59
34
Наукова стаття
Соціально-технологічні стратегії гуманізації суспільного життя в українському суспільстві
Судаков Володимир Іванович
2015
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.12 c.5-6
35
Наукова стаття
Идентификация конфликтогенных факторов социальных неравентсв как проблема теории социальной политики
Судаков Володимир Іванович
2015
Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі. міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.82-83
36
Наукова стаття
Субкультура та субкультурна варіативність як прояви самоорганізації культури
Судаков Володимир Іванович
2015
Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні
т.3 c.52-60
37
Наукова стаття
Проблема ідентифікації дисциплінарного статусу та дослідницького поля сучасної соціології
Судаков Володимир Іванович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.4-11
38
Матеріали конференції
Конфликтогенные факторы социальной интеграции в постсоветских странах
Судаков Володимир Іванович
2014
Социиальное управление и общество в современной России . Афанасьевские чтения
т.12 c.15-21
39
Наукова стаття
Праця як соціально-інтегративний процес та технологічний спосіб організації стандартизованої зайнятості
Судаков Володимир Іванович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.14-21
40
Наукова стаття
Проблема концептуализации взаимосвязи принципов социальной справедливости и социальной ответственности в современной теории социальной политики
Судаков Володимир Іванович
2014
41
Наукова стаття
Теоретичні стратегії сучасних соціологічних досліджень праці як соціально-інтегративного процессу
Судаков Володимир Іванович
2013
Ринок праці та зайнятість населення
c.0.0000
42
Наукова стаття
Ціннісні детермінанти формування та розвитку новітніх субкультур. Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ІХ Всеукр.наук.конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві"
Судаков Володимир Іванович
2013
43
Тези
Глобалізація як онтологічний стимул концептуальної реорганізації соціологічної теорії//Матеріали між нар.наук.практ. конф. м.Київ, 28-29листопада 2013 р. Укл. Кутуєв П.В. – К.: "Талім"
Судаков Володимир Іванович
2013
44
Наукова стаття
Консенсуальна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм
Судаков Володимир Іванович
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.28.0000
45
Наукова стаття
Сучасна соціологічна теорія: проблема пояснення інтегративних засад суспільного життя // Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Матер. 1У Міжнар конф. молодих науковців. Під ред. В.І.Судакова
Судаков Володимир Іванович
2012
46
Наукова стаття
Соціокультурна детермінація соціологічного пізнання до питання про гносеологічну специфіку категорій «культура» та «субкультура»
Судаков Володимир Іванович
2012
47
Наукова стаття
Теоретичні стратегії сучасних соціологічних досліджень праці як .соціально-інтегративного процесу // Ринок праці та занятості
Судаков Володимир Іванович
2012
48
Наукова стаття
The System of Higher Education in Ukraine: the new attempts to overcome institutional crisis // The Bologna Process as a Challenge for Students. V International Workshop November 2011 / M.Shmidt, T.Bargel (eds). - Konstanz: Univesitat Konstanz
Судаков Володимир Іванович
2012
Materials
c.61.0000
49
Наукова стаття
Проблема ідентифікації соціосистемних засад інституту освіти та сучасного університетського менеджменту
Судаков Володимир Іванович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.20.0000
50
Наукова стаття
Організаційна взаємодія в системі менеджменту державної служби зайнятості (емпіричний аналіз)
Судаков Володимир Іванович
Туленков Микола Васильович
2011
К.: ІПК ДСЗУ
c.1-48
51
Праці конференції
Проблема інтелектуальної ідентичності соціології.Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Матер.. Ш Міжн конф.молодих науковців. Під ред. В.І.Судакова.
Судаков Володимир Іванович
2011
52
Наукова стаття
Регулятивные возможности правових норм в системе социальных взаимодействий
Судаков Володимир Іванович
2009
Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ. – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ»
c.130.0000
53
Наукова стаття
Праця як нормативно організований соціальний процес та форма спеціалізованої ігрової діяльності
Судаков Володимир Іванович
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.7.0000
54
Наукова стаття
Праця як нормативно організований соціальний процес та форма спеціалізованої ігрової діяльності // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.
Судаков Володимир Іванович
2010
55
Наукова стаття
Соціальна політика як технологічна система соціального захисту // Ринок праці та занятості
Судаков Володимир Іванович
2009
56
Наукова стаття
Проблема трансформации социальных функций института образования в современных постсоциалистических государствах // Болонський процес: Модернізація вищої освіти України
Судаков Володимир Іванович
2007
57
Наукова стаття
Концептуальні суперечності дослідження специфіки інституціалізації як онтологічного процесу суспільного життя // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Збірник наукових праць Дон ДУУ.
Судаков Володимир Іванович
2008
Збірник наукових праць ДонДУУ:Вип. “Соціологія управління”. Серія “Спеціальні та галузеві соціології” Донецьк: ДонДУУ.
c.133.0000
58
Наукова стаття
Соціологія як наука: дисциплінарний статус соціології в контексті сучасних соціальних змін/Наукові студії Львівськогосоціологічного форуму "Багатовимірні простори сучасних соціальних змін"
Судаков Володимир Іванович
2008
59
Наукова стаття
Парадокси відображення процесу інституціоналізації в функціоналістській та феноменологічній соціологічній теоріях
Судаков Володимир Іванович
2008
60
Праці конференції
Престиж профессий как социально-экономическая проблема // Економічне зростання України: стратегічні напрямки і тактичні заходи: Матеріали У Всеукр. наук-практ. конф., м. Одеса, 29-31 травня 2007 р. (відп. ред. В.М.Чирков)
Судаков Володимир Іванович
2008
61
Праці конференції
Сучасна соціологічна теорія: вихідні принципи концептуальної організації та тематичної єдності // Сучасне суспільство в соціологічних дослідженнях: Матеріали У Київської міжвузівської наукової конференції /За заг. ред. В.М. СудаковоїК.: МСУ
Судаков Володимир Іванович
2008

Повернення до списку

Вгору