Автори, співробітники Університету

Сусь Богдан Богданович
Sus B.B.

Ідентифікатор автора: 41592
Author Identifier Number Scopus: 57189330191 →
ResearcherID, Web of Science: F-2901-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 955

Підрозділ: Інститут високих технологій
Кафедра/Відділ: Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: дослідження явищ, обумовлених анізотропними властивостями напівпровідників / створення електронних навчальних курсів, дистанційних лабораторних практикумів, дистанційно виконуваних лабораторних робіт, віртуальних симуляторів / впровадження інформаційних технологій в наукові дослідження й навчальний процес /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 95, з них наукових статей (наукові публікації) - 43, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 22

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
3D Simulation of Virtual Laboratory on Electron Microscopy
Баужа Олександр Стасисович
Загороднюк Сергій Петрович
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2019
Digital Content & Smart Multimedia: International Workshop
т.2533 c.282-291
2
Наукова стаття
Electronic States and Magnetic Properties of GaN Artificial Atoms
Баужа Олександр Стасисович
Гаврильченко Ірина Валеріївна
Загороднюк Сергій Петрович
Сусь Богдан Богданович
2020
International Conference on Electronics and Nanotechnology IEEE
т.40 в.9088741 c.71-76
3
Наукова стаття
Multicomponent analyzer of volatile compounds characterization based on artificial neural networks
Баужа Олександр Стасисович
Загороднюк Сергій Петрович
Сусь Богдан Богданович
2020
CEUR Workshop Proceeding: Proceedings of The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), Zaporizhzhia, Ukraine, April 27-May 1, 2020
т.2608 c.819-831
4
Наукова стаття
Electrocardiogram measurement complex based on microcontrollers and wireless networks
Баужа Олександр Стасисович
Загороднюк Сергій Петрович
Сусь Богдан Богданович
2019
Proceedings of IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PICS&T-2019)
т.9061528 c.345-349
5
Наукова стаття
Microcontroller-Based Multi-Channel Sensor System for Monitoring the Quality of Spirit Beverages
Сусь Богдан Богданович
2020
15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2020
т.15 c.59-63
6
Матеріали конференції
Волновой подход к толкованию физического смысла соотношения неопределенности Гейзенберга
Сусь Богдан Богданович
2019
Оптика неоднородных структур: міжнародна наукова конференція
т.5 c.292-297
7
Матеріали конференції
Development of Virtual Laboratory Works for Technical and Computer Sciences
Вялкова Віра Іванівна
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2019
25th International Conference, ICIST, 2019, Springer Proceedings
т.1078 c.383-394
8
Матеріали конференції
System of Intellectual Ukrainian language processing
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2019
Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та безпека»
c.261-271
9
Наукова стаття
Hardware data encryption complex based on programmable microcontrollers
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2018
10
Наукова стаття
Peculiarities of the Aharonov-Bohm Effect for Interacting Electrons in Thin Quantum Rings
Баужа Олександр Стасисович
Гаврильченко Ірина Валеріївна
Загороднюк Сергій Петрович
Сусь Богдан Богданович
2019
International Conference on Electronics and Nanotechnology IEEE
т.39 c.72-77
11
Наукова стаття
Physical meaning of concepts “electrical charge” and “electric field”
Сусь Богдан Богданович
2018
Computational Problems of Electrical Engineering
т.8 в.1 c.36-40
12
Наукова стаття
Development of Virtual Laboratory Works for Technical and Computer Sciences
Вялкова Віра Іванівна
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2019
25th International Conference, ICIST, 2019, Springer Proceedings
т.25 c.383-394
13
Наукова стаття
System of Intellectual Ukrainian language processing
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2019
14
Праці конференції
Automatic device for temperature measurements of semiconductor samples
Сусь Богдан Богданович
2019
Electronics and applied physics: International conference
т.15 c.59-60
15
Матеріали конференції
Computer modeling of anisotropic deformations in semiconductor structures
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2018
International Symposium on Mechanics
т.1 c.127-131
16
Матеріали конференції
Дослід Майкельсона–Морлі як підтвердження корпускулярної природи світла
Сусь Богдан Богданович
2018
Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін
c.36-38
17
Матеріали конференції
Історичні аспекти розвитку фізичних уявлень про електрику
Сусь Богдан Богданович
2018
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки"
т.17 c.66-69
18
Наукова стаття
Arduino based automated temperature controller system for cryostat
Сусь Богдан Богданович
2017
Вимірювальна техніка та метрологія
в.78 c.61-64
19
Матеріали конференції
Використання міждисциплінарного підходу при виконанні лабораторних робіт з технічних дисциплін
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2016
Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: науково-практична конференція
т.8 c.154-157
20
Матеріали конференції
Методологія покращення якості лабораторних робіт у навчанні протягом життя
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2017
Quality Мanagement in Education and Industry Experience, Problems and Perspectives: International scientific and practical conference
т.3 c.135-136
21
Матеріали конференції
Демонстрації шифрування даних на базі програмованих мікроконтролерів
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2017
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Науково-технічна конференція
т.2 c.143-145
22
Матеріали конференції
Фізичний зміст поняття «електричний заряд»
Сусь Богдан Богданович
2017
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу: міжнародна дистанційна науково-методична конференція
т.2 в.1 c.97-99
23
Матеріали конференції
Моделювання фізичних експериментів в умовах дистанційного навчання
Сусь Богдан Богданович
2017
Моделювання у навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
c.123-127
24
Наукова стаття
Самостійна навчальна діяльність студентів як важливий механізм формування компетентності майбутніх фахівців в умовах комп’ютеризації навчального процесу
Сусь Богдан Богданович
2016
Збірник наукових праць Кам’янець-подільського національного університету Імені Івана Огієнка. Серія педагогічна.
в.22 c.231-233
25
Наукова стаття
Радіохвилі як потік частинок, що перебувають в коливальному стані
Сусь Богдан Богданович
2016
Радіоелектроніка, інформатика, управління: науковий журнал
в.4 c.7-10
26
Наукова стаття
Фізична сутність поняття «електричний заряд»
Сусь Богдан Богданович
2017
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
в.146 c.30-33
27
Тези
Використання міждисциплінарного підходу при виконанні лабораторних робіт з технічних дисциплін
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2017
Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Науково-практична конференція
c.154-157
28
Тези
Використання засобів штучного інтелекту в електронних лабораторних роботах
Сусь Богдан Богданович
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.321-322
29
Тези
The application of optoelectronic technologies in education
Сусь Богдан Богданович
Пустовий Денис Олександрович
2017
International Young Scientists’ Conference on Applied Physics
т.17 c.31-32
30
Тези
Interaction of light with matter testing hypotheses of lebedev
Сусь Богдан Богданович
Зайцев Володимир Олександрович
2017
International Young Scientists’ Conference on Applied Physics
т.17 c.39
31
Матеріали конференції
Wave-particle nature of radio waves
Сусь Богдан Богданович
2016
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: International Conference on TCSET
c.30-34
32
Матеріали конференції
Природа механізму гравітаційного притягування
Сусь Богдан Богданович
2016
Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання: міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження астрофізика Й.С.Шкловського
c.57-62
33
Навчальний посібник
Практикум з основ сучасної мікроскопії
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-67
34
Матеріали конференції
Технологія створення віртуальної лабораторної роботи з електронної мікроскопії
Сусь Богдан Богданович
2014
Наукова молодь: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених
т.1 c.87-90
35
Матеріали конференції
Проблемний підхід як основа для створення творчої атмосфери в процесі навчання
Сусь Богдан Богданович
2015
Засоби і технології сучасного навчального середовища: Науково-практична конференція
c.145-147
36
Матеріали конференції
Інформаційні технології при викладанні математичних дисциплін
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2015
Матеріали 7-ї науково-практичної конференції “Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі”
c.127-130
37
Матеріали конференції
Теоретико-методичні засади розгляду проблемних питань сучасної фізики у вищій технічній школі
Сусь Богдан Богданович
2015
Теоретико-методичні засади вивчення питань сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: міжрегіональна науково-методична конференція
т.1 c.59-62
38
Наукова стаття
Алгоритм комп’ютерного тестування математичних завдань в віртуальних навчальних середовищах
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика
т.3 c.31-36
39
Наукова стаття
Алгоритм компонентного аналізу формульних виразів для систем електронного тестування знань
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2014
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу
т.1 c.99-103
40
Наукова стаття
Двоїстість природи матерії як першопричина фундаментальної форми її руху
Сусь Богдан Богданович
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
т.50 c.244-250
41
Наукова стаття
The effectiveness of LLL Courses and programmes
Сусь Богдан Богданович
2014
SE-TEMPUS-SMHES International Report
т.1 c.17-23
42
Наукова стаття
Проблемний підхід як основа для створення творчої атмосфери в процесі навчання
Сусь Богдан Богданович
2015
Наукові записки КДПУ ім. В.Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.
т.7 c.262-265
43
Наукова стаття
Алгоритм комп’ютерного тестування математичних завдань в віртуальних начальних середовищах
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика
т.3 c.-
44
Наукова стаття
Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2015
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу
т.732 c.135-141
45
Тези
Становлення і якість безперервної освіти в Україні
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2015
Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.31-32
46
Матеріали конференції
Активне вивчення колірних моделей в електронних курсах з комп’ютерної графіки
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2014
Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: науково-практична конференція
т.6 c.130-135
47
Матеріали конференції
Особливості комп’ютерного тестування з математичних дисциплін в електронних навчальних середовищах
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2013
Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Науково-практична конференція
т.5 c.52-55
48
Матеріали конференції
Волны де Бройля как колебательный процесс
Сусь Богдан Богданович
2014
Физическое образование: состояние и перспективы: Республиканский научно-методический семинар, посвященный 65-летию физико-математического факультета УО "МГУ имени А.А. Кулешова"
т.1 c.59-60
49
Навчальний посібник
Робота викладачів і студентів в систем управління навчанням Moodle
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2013
iht.univ.kiev.ua Інтернет-видання (Навчальний посібник)
т.1 c.1-70
50
Наукова стаття
Проблемные вопросы физики и их рассмотрение в высшей школе
Сусь Богдан Богданович
2013
Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания: международная научно-практическая конференция
c.151-155
51
Наукова стаття
Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного мислення
Сусь Богдан Богданович
2013
Збірник наукових праць Кам’янець-подільського національного університету Імені Івана Огієнка. Серія педагогічна.
c.55-57
52
Наукова стаття
Important didactic means at e-labs development
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2014
Przemysl: Nauka I Studia
т.124 c.5-12
53
Наукова стаття
Історизм як важливий фактор формування змісту фізичної освіти
Сусь Богдан Богданович
2014
Наукові записки КДПУ ім. В.Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.
т.5 c.42-47
54
Наукова стаття
Розвиток системи навчання протягом життя в Україні
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2014
Вища освіта України
т.3 c.127-130
55
Наукова стаття
Формування змісту фізичної освіти у вищій школі
Сусь Богдан Богданович
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти
т.5 c.42-47
56
Практикум
Віртуальна лабораторна робота: Згасаючі коливання
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2013
Інше
т.1 c.1-7
57
Практикум
Віртуальна лабораторна робота: Другий закон Ньютона
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2013
Інше
т.1 c.1-8
58
Практикум
Віртуальна лабораторна робота: Фігури Ліссажу
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2013
Інше
т.1 c.1-7
59
Практикум
Віртуальна лабораторна робота: Досліди Резерфорда по розсіюванню а-частинок
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2014
Інше
c.1-5
60
Практикум
Віртуальна лабораторна робота: Київський ядерний мікрозонд
Кухаренко Олег Геннадійович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2014
Інше
c.1-8
61
Практикум
Віртуальна лабораторна робота: Атомно-силовий мікроскоп
Кондратенко Сергій Вікторович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2014
Інше
c.1-7
62
Праці конференції
Природа коливного процесу у хвилях де Бройля
Сусь Богдан Богданович
2013
Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах: міжнародна науково-методична конференція
т.4 c.196-201
63
Праці конференції
Technology of e-labs development in lifelong learning
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2013
Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя: міжнародна науково-методична конференція
т.9 c.91-92
64
Тези
Проблемные вопросы физики как средство привлечения студентов к исследовательской деятельности
Сусь Богдан Богданович
2014
Математические и физические методы исследований: Научный и методический аспекты: Республиканская научно-практическая конференция
т.2014 c.48-48
65
Тези
Проблеми створення електронних курсів комп’ютерно-орієнтованих систем навчання
Сусь Богдан Богданович
2014
Комп’ютерно орієнтовані системи навчання природничо-математичних дисциплін: міжнародний науково-практичний семінар
т.2014 c.140-141
66
Матеріали конференції
Розвиток критичного мислення майбутніх вчителів фізики
Сусь Богдан Богданович
2013
Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх вчителів фізико-технічного профілю: міжнародна конференція
т.1 c.49-50
67
Матеріали конференції
Термінологія як важливий атрибут при формуванні фізичних понять
Сусь Богдан Богданович
2013
Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах: міжнародна науково-методична конференція
т.4 c.189-196
68
Навчальний посібник
Комп'ютерні технології в освіті
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2013
iht.univ.kiev.ua Інтернет-видання (Навчальний посібник)
т.1 c.1-250
69
Наукова стаття
Міждисциплінарний підхід при створенні віртуальних лабораторних практикумів
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2013
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу
т.775 c.130-136
70
Наукова стаття
Системне дослідження традиційних проблемних питань фізики
Сусь Богдан Богданович
2013
Системні дослідження та інформаційні технології = System research & information technologies : міжнар. наук.-техн. журн
т.4 c.130-138
71
Наукова стаття
Корпускулярно-хвильова природа радіохвиль
Сусь Богдан Богданович
2013
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць
т.11 c.194-197
72
Наукова стаття
Системне дослідження традиційних проблемних навчальних питань фізики
Сусь Богдан Богданович
2013
Системні дослідження та інформаційні технології = System research & information technologies : міжнар. наук.-техн. журн
т.4 c.130-138
73
Праці конференції
Особливості комп’ютерного тестування з математичних дисциплін в електронних навчальних середовищах
Сусь Богдан Богданович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2013
Економічна безпека країни: проблеми теорії і практики в умовах демократичної трансформації форми влади: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.52-55
74
Праці конференції
Мультимедійні технології забезпечення наочності в електронних навчальних посібниках
Сусь Богдан Богданович
2013
Мультимедийные технологии в профессиональном образовании: всеукраинская научно-практическая конференция
c.9-10
75
Праці конференції
Методика створення електронної лабораторної роботи
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2013
Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: науково-практична конференція
т.5 c.93-97
76
Праці конференції
Електронні навчальні посібники з фізики як основа сучасних освітніх технологій
Сусь Богдан Богданович
2013
Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості: науково-методична конференція
т.10 c.351-355
77
Наукова стаття
Об’єднання навчальних ресурсів університетів для створення дистанційних лабораторних практикумів
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2012
Вища школа
т.1 c.71-81
78
Наукова стаття
Застосування демонстрацій для електронних навчальних курсів з природничих дисциплін
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2012
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія педагогічна
т.1 c.95-101
79
Праці конференції
Пути пробуждения познавательной деятельности студентов при проведении виртуальных лабораторных работ
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2012
Современный физический практикум: международная учебно-методическая конференция
т.12 c.61-62
80
Праці конференції
Электронные лабораторные практикумы как объединенный учебный ресурс
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2012
Физическое образование: проблемы и перспективы развития: международная научно-методическая конференция
т.1 c.141-145
81
Наукова стаття
Науково-методичні і навчальні проблеми віртуального лабораторного практикуму
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2010
Теорія та методика електронного навчання
т.1 c.93-100
82
Наукова стаття
Віртуальний фізичний лабораторний практикум як складова ланка дистанційного навчання
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2010
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
т.22 c.116-120
83
Наукова стаття
Проблеми організації лабораторного практикуму в процесі електронного навчання
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2011
Науковi записки Тернопiльського нацiонального педaгогiчного унiверситету
т.1 c.72-78
84
Праці конференції
Проблема якості освіти в умовах Кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2011
Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "
т.2 c.51-56
85
Праці конференції
Integration virtual experiments content into e-learning courses
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2011
Материалы Международной научно-практической конференции
т.1 c.134-138
86
Тези
Віртуальний фізичний лабораторний практикум як складова ланка дистанційного навчання
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2010
Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві: міжнародна науково-практична конференція
c.80-81
87
Наукова стаття
Організація віртуальних лабораторних практикумів при вивченні фізики
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2008
Збірник праць Кам'янець-Подільского державного університету
т.14 c.189-202
88
Наукова стаття
Laboratory Activities in Distance Learning
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2008
Interactive Computer Aided Learning: International Conference
c.141-144
89
Наукова стаття
Лабораторні роботи в дистанційному навчанні
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Шкавро Анатолій Григорович
2009
Новий Колегіум
т.1 c.44-50
90
Наукова стаття
Electronic tutorial for educational computer networks
Сусь Богдан Богданович
2009
Reserch, Reflections and Innovavations in integrating ICT in Education
т.1 c.38-40
91
Наукова стаття
Обгрунтування механізму гравітації
Сусь Богдан Богданович
2009
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.283-286
92
Наукова стаття
Electronic tutorials and special software for computer assisted language and technical sciences learning
Сусь Богдан Богданович
2009
Interactive Computer Aided Learning: International Conference
c.281-284
93
Наукова стаття
Методичні проблеми трактування закону збереження імпульсу при поширенні електромагнітних хвиль
Сусь Богдан Богданович
2009
Збірник праць Кам'янець-Подільского державного університету
т.15 c.51-52
94
Тези
Системи управлiння навчальним процесом на основi вiдкритого коду
Сусь Богдан Богданович
2007
Безперервна фiзико-математична освiта: проблеми, пошуки, перспективи: всеукраїнська науково-практична конференцiя
c.165-170
95
Тези
Непротиворечивое трактование двойственной природы света
Сусь Богдан Богданович
2007
Формирование научной картины мира человека ХХ века: международная научно-практическая конференция
c.100-105

Повернення до списку

Вгору