Автори, співробітники Університету

Сухан Василь Васильович

Ідентифікатор автора: 41595
Author Identifier Number Scopus: 7004113469 →
Кількість пошукових запитів автора: 376

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: аналіз об'єктів навколишнього середовища

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 67

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Реагенти й розчини для хімічного аналізу
Сухан Василь Васильович
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2020
Інтерсервіс
2
Наукова стаття
Solid-phase reagent for Analgin and ascorbic acid on the basis of a copper(II) complex with tetrabenzotetraazacyclohexadecine immobilized by adsorption on silica gel
Запорожець Ольга Антонівна
Сухан Василь Васильович
2018
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.56 в.6 c.591-597
3
Тези
Обробка зразків довкілля водорозчинними третинними амінами для визначення неорганічних компонентів
Верба Валентина Вікторівна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2019
Аналітична хімія – методи і інструменти: Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю
т.2019 c.71
4
Тези
Оптимізація стандартних методик визначення фосфору у водах з утворенням відновлених гетерополікомплексів
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.20
5
Наукова стаття
Оптимізація каталітичної ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної методики визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.31-34
6
Наукова стаття
Фотометричне окисно-відновне визначення йодату в столовій солі з використанням йодиду і барвника метиленового синього
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 в.1 c.45-48
7
Тези
Проблеми, що виникають при визначенні йоду в зразках екологічного та біологічного походження
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.69
8
Тези
Сторінки історії лабораторії з аналітичної хімії №312 хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Запорожець Ольга Антонівна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.98-99
9
Матеріали конференції
Каталітичне фотометричне визначення форм йоду у складі препарату «Бетадин-L» ферум(III)-нітрито-тіоціанатним методом
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: Аналітична хімія у фармації
c.50
10
Праці конференції
Effect of the anions of mineral acids on the reaction of iron(III) with nitrate and thiocyanate
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.97
11
Тези
Спектрофотометрична Се(IV)-As(ІІІ) реакція, що каталізується йодидом, для визначення йодату(V) у високомінералізованих водах
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.118
12
Тези
Вплив природи мінеральних кислот на перебіг каталітичної та некаталітичної ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакцій
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.101
13
Матеріали конференції
Спектрофотометричне визначення йоду у формі йодату в йодованій столовій солі каталітичною Се(IV)-As(ІІІ) реакцією
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.142
14
Матеріали конференції
Спектрофотометричне визначення ортофосфату за реакцією каталітичного відновлення молібдату
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.145
15
Наукова стаття
Вплив аніонів мінеральних кислот на швидкість перебігу ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.55-57
16
Наукова стаття
Визначення тіоціанату у фізіологічних рідинах і об’єктах довкілля електрохімічними сенсорами
Запорожець Ольга Антонівна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Анна Юріївна
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки
т.23 c.6-16
17
Наукова стаття
Визначення тіоціанату у фізіологічних рідинах і об’єктах довкілля спектроскопічними методами
Запорожець Ольга Антонівна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Анна Юріївна
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки
т.24 c.53-66
18
Тези
Спектрофотометрическое определение равномерности распределения иода в форме иодата в столовой соли по каталитической Се(IV)-As(ІІІ) реакции
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Съезд аналитиков России
т.1 c.115
19
Тези
Вплив аніонів мінеральних кислот на швидкість перебігу ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції, що каталізується йодидом
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.156
20
Матеріали конференції
Визначення йоду кінетичним ферум(III)-нітрито тіоціанатним методом в об’єктах з органічною матрицею
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Біологічні дослідження молодих учених в Україні: Всеукраїнська наукова конференція студентів аспірантів та молодих науковців
c.160
21
Матеріали конференції
Оптимізація спектрофотометричної каталітичної Се(IV)-As(ІІІ) реакції для визначення йоду у формі йодату
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Річна сесія Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія»
c.125
22
Наукова стаття
Поєднання лужної високотемпературної пробопідготовки зразків з органічною матрицею і наступного кінетичного каталітичного визначення загального йоду
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.30-32
23
Наукова стаття
Іммобілізований 1-(4-адамантил-2-тіазоліл-азо)-2-нафтол – твердофазний реагент на цинк(ІІ)
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Сухан Василь Васильович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.1 c.142-146
24
Тези
Каталітичне визначення Іоду в зразках молока cпектрофотометричним феррум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатним методом
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.96
25
Тези
Вплив поверхнево-активних речовин на перебіг спектрофотометричної некаталітичної та каталітичної Се(IV)-As(ІІІ) реакції
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.98
26
Тези
Оптимізація умов перебігу спектрофотометричної некаталітичної та каталітичної реакцій відновлення молібдену
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.97
27
Тези
Визначення йоду у молоці українських виробників спектрофотометричною каталітичною ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатною методикою. Тези доповідей дванадцятої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2011 р.
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2011
28
Наукова стаття
Пробопідготовка у середовищі сильних основ для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2010
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.5 c.139-152
29
Наукова стаття
Прямые и косвенные атомно-абсорбционные методы определения разных форм иода в водах и водных растворах
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2010
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.32 c.144-162
30
Тези
Порівняльна характеристика кінетичних спектрофотометричних методів визначення йоду у формі йодиду
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2009
X Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2009 р
т.1 c.146
31
Наукова стаття
Електротермічне атомно-абсорбційне визначення хрому в природних водах
Сухан Василь Васильович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.18-20
32
Навчальний посібник
Основи хроматографічного аналізу. Навчальний посібник
Лисенко Олена Миколаївна
Сухан Василь Васильович
2002
ВПЦ «Київський університет»
c.1-121
33
Наукова стаття
Solid phase reagents based on 1,5-diphenylcarbazone adsorbed on silica gel surface
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Сухан Василь Васильович
2001
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.8 в.2
34
Наукова стаття
Візуальний експресний тест-моніторинг іонів деяких токсичних елементів у водах
Зуй Марина Федорівна
Лисенко Олена Миколаївна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2001
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.2 c.414-421
35
Наукова стаття
Определение молибдена иммобилизованным на силикагеле 1,5-дифенилкарбазоном
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Сухан Василь Васильович
2000
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.55 в.7
36
Наукова стаття
Физико-химические основы сорбции тиоцианатных комплексов молибдена (VI, V) на пенополиуретане
Лисенко Олена Миколаївна
Сухан Василь Васильович
2000
Украинский химический журнал
т.66 в.4 c.1-12

Повернення до списку

Вгору