Автори, співробітники Університету

Суховій Оксана Олександрівна
Sukhoviy Oksana Oleksandrivna

Ідентифікатор автора: 41607
Кількість пошукових запитів автора: 504
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Української мови та прикладної лінгвістики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: історія української мови / історична та сучасна фразеологія / етнолінгвістика / українська діалектологія / старослов’янська мова /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 22, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Історія української мови: практикум з морфології
Наєнко Галина Михайлівна
Суховій Оксана Олександрівна
2019
ВПЦ "Київський університет"
2
Наукова стаття
Особливості теоретичної реконструкції В.Ю. Євдокименком в дискурсі імперативів марксизму-ленінізму 1960-х суспільно-політичних і культурологічних поглядів М.І. Костомарова як ідейного джерела «українського буржуазного націоналізму»
Вілков Вячеслав Юрійович
Суховій Оксана Олександрівна
2019
Danish Scientific Journal
т.29 в.2 c.58-67
3
Навчальний посібник
Історія української мови: практикум з фонетики й фонології
Наєнко Галина Михайлівна
Суховій Оксана Олександрівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
4
Наукова стаття
Оним как компонент фразеологических единиц в проповедях 17 века Варлаама Ясинского
Суховій Оксана Олександрівна
2018
Имињата и фразеологиjата. Имена и фразеология
c.265-270
5
Наукова стаття
Кащенізм як субкультура в українському інтернет-просторі: мовні особливості
Суховій Оксана Олександрівна
Гнатюк Людмила Михайлівна
2016
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / Current Issues Of Social Studies And History Of Medicine
в.4(12) c.16-20
6
Навчальний посібник
Історія української мови: практикум з фонетики й фонології
Наєнко Галина Михайлівна
Суховій Оксана Олександрівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
7
Наукова стаття
Концепція націогенезу Освальда Шпенглера
Вілков Вячеслав Юрійович
Суховій Оксана Олександрівна
2015
Політологічний вісник
т.78 c.417-433
8
Навчальний посібник
Українська діалектологія
Суховій Оксана Олександрівна
2014
Фенікс
т.1 c.1-216
9
Наукова стаття
Концепція націогенезу і національної державності Й.Гердера
Вілков Вячеслав Юрійович
Суховій Оксана Олександрівна
2014
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.22 c.102-122
10
Наукова стаття
Адамів рід у фразеологічному висвітленні
Дядечко Людмила Петрівна
Суховій Оксана Олександрівна
2012
11
Наукова стаття
Адамів рід у фразеографічному висвітленні // Лексикографічний бюлетень.
Дядечко Людмила Петрівна
Суховій Оксана Олександрівна
2012
12
Наукова стаття
Тематичне поле віку людини в українській фразеології: етнолінгвістичний і лінгвокультурний підходи
Суховій Оксана Олександрівна
2013
Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
т.1 c.279-287
13
Наукова стаття
Концепція посібника для практичних занять з української діалектології
Суховій Оксана Олександрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.4 c.135-143
14
Наукова стаття
Тенденції генезису сенсів-значень поняття «нація» (у співавт. З Вілковим В.Ю.)
Суховій Оксана Олександрівна
2011
15
Наукова стаття
До питання про вивчення змін приголосних при словозміні та словотворенні.
Суховій Оксана Олександрівна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
т.22 c.6.0000
16
Наукова стаття
Чинники плюралізму понять-дефініцій нації (у співавт. З Вілковим В.Ю.)
Суховій Оксана Олександрівна
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.63 c.257.0000
17
Наукова стаття
Товаро-грошова система Київської Русі в українських пареміях ХІХ ст. (у співавт. з Фісуном В.П.)
Суховій Оксана Олександрівна
2012
18
Наукова стаття
Евин шлейф в русской и украинской фразеологии"
Дядечко Людмила Петрівна
Суховій Оксана Олександрівна
2011
19
Наукова стаття
Олександр Потебня і школа "психології народів"
Суховій Оксана Олександрівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.4-7
20
Наукова стаття
Тенденції генезису сенсів-значень поняття "нація"
Суховій Оксана Олександрівна
2011
21
Наукова стаття
Фразеология библейского происхождения как объект переводной литературы
Суховій Оксана Олександрівна
2010
22
Наукова стаття
Сопоставительный анализ фразеологизмов со значением "старость" в украинском и русском языках.
Суховій Оксана Олександрівна
2007

Повернення до списку

Вгору