Автори, співробітники Університету

Сухомлин Марина Миколаївна
Sukhomlyn

Ідентифікатор автора: 41613
Author Identifier Number Scopus: 6506552731 →
Кількість пошукових запитів автора: 875

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Ботаніки
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Мікологія. Культивування вищих базидіоміцетів. Протипухлинні властивості макроміцетів. Дослідження рідкісних та зникаючих видів грибів. Екологія грибів. Популяційна генетика вищих грибів. Фітопатологія.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 66, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 17

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Influence of cold atmospheric plasma of microdischarge on fungal mycelium and spores growing
Веремій Юлія Петрівна
Мартиш Євген Власович
Сухомлин Марина Миколаївна
Черняк Валерій Якович
2019
Problems of Atomic Science and Technology: Plasma Physics
т.1 в.119 c.233-236
2
Навчальний посібник
Робочий зошит до лабораторного практикуму за курсом «Ботаніка» (розділ «Водорості та гриби») для студентів стаціонарного відділення
Джаган Вероніка Володимирівна
Костіков Ігор Юрійович
Петльована (Бойко) Вікторія Ростиславівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2018
Київ: Паливода А.В.
c.1-74
3
Наукова стаття
Особливості поширення та основні аспекти відтворення Anthurus archery (Berk.) E. Fisch. на території національного природного пакрку "Гуцульщина"
Сухомлин Марина Миколаївна
Цвид Надія
2018
Біоресурси та природокористування
т.10 в.1-2 c.5-13
4
Наукова стаття
Ex situ conservation of rare and endangered species in mushroom culture collections of Ukraine
Сухомлин Марина Миколаївна
Цвид Надія
2018
Український ботанічний журнал
т.75 в.4 c.338-347
5
Наукова стаття
The aspects of reproduction of Clathrus archeri (Berk.) Dring by re-situ method in the National Nature Park Hutsulshchyna
Сухомлин Марина Миколаївна
Цвид Надія
2018
Forest Research Papers
т.79 в.3 c.287-293
6
Наукова стаття
Biological peculiarities of a rare medicinal mushroom Fomitopsis officinalis (Fomitopsidaceae, Polyporales) on agar media and plant substrates
Сухомлин Марина Миколаївна
2017
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.8 в.4 c.469-475
7
Наукова стаття
Мікроскопічні гриби у повітрі колекторних систем міста Києва
Сухомлин Марина Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.74 в.2 c.60-65
8
Праці конференції
Effect of cold atmospheric pressure plasma on fungal mycelium growing and spores germination
Веремій Юлія Петрівна
Коломієць (Соломенко) Оксана Василівна
Мартиш Євген Власович
Сухомлин Марина Миколаївна
Черняк Валерій Якович
2018
International Conference Electronics and Applied Physics
т.14 c.119-120
9
Праці конференції
Effect of cold atmospheric pressure plasma of microdischarge treatment on fundal germination
Веремій Юлія Петрівна
Мартиш Євген Власович
Сухомлин Марина Миколаївна
Черняк Валерій Якович
Цвид Надія
2018
International Conference on Cold Plasma Sources and Applications, COPSA
т.1 c.64-68
10
Тези
Influence of cold atmospheric plasma of microdischarge on fungal mycelium and spores growing
Веремій Юлія Петрівна
Коломієць (Соломенко) Оксана Василівна
Мартиш Євген Власович
Сухомлин Марина Миколаївна
Черняк Валерій Якович
2018
International Conference-School on Plasma Physics and Controlled fusion
c.149
11
Матеріали конференції
Аспекти видтворення Hericium coralloides (Scop.) Pers. методом re-situ на території НПП "Гуцульщина"
Сухомлин Марина Миколаївна
Цвид Надія
2017
Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат. Міжнародна науково-практична конференція
c.255-260
12
Навчальний посібник
Гриби України: Атлас-довідник, 2-е видання
Джаган Вероніка Володимирівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2017
КМ-БУКС
c.1-240
13
Наукова стаття
Ревізія болетових грибів (родина Boletaceae) Канівського природного заповідника
Сухомлин Марина Миколаївна
2016
Заповідна справа
т.22 в.1 c.62-68
14
Наукова стаття
Аспекти відтворення Hericium coralloides (Scop.) Pers. методом re-situ на території національного природного парку «Гуцульщина»
Сухомлин Марина Миколаївна
2017
Біоресурси та природокористування
т.9 в.1-2 c.5-14
15
Наукова стаття
Водні гриби дощових колекторних систем міста Києва
Сухомлин Марина Миколаївна
Савощенко Сергій Сергійович
2017
Природа Західного Полісся та прилеглих територій
т.14 c.20-23
16
Матеріали конференції
Колекція культур грибів Київського національного університету як основа вивчення та збереження біорізноманіття грибних організмів у природних і штучних екосистемах
Сухомлин Марина Миколаївна
Діденко Віталія Іванівна
2015
Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
c.440-441
17
Матеріали конференції
Застосування методу re-situ як нової відтворювальної технології на території національного природного парку «Гуцульщина» для квітохвісника Арчера (Anthurus archeri)
Сухомлин Марина Миколаївна
2015
Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
c.189-192
18
Матеріали конференції
Морфолого-фізіологічні властивості Anthurus archeri (Berk.) Fischer в умовах чистої культури
Сухомлин Марина Миколаївна
2016
XIV International Scientific Conference of Students, Phd Students and Young Sientist Shevchenkivska Vesna: Biology
c.205-206
19
Матеріали конференції
Антибактеріальна активність Mutinus caninus (Huds.) Fr. та Sparassis laminosa Fr.
Сухомлин Марина Миколаївна
2016
Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»
c.112-113
20
Матеріали конференції
Рідкісні види афілофорових грибів (Sparassis laminosa та Hericium cirrhatum) в умовах чистоъ культури
Сухомлин Марина Миколаївна
2016
Міжнародна конференція "Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохороних стратегій"
c.199-201
21
Матеріали конференції
Антагоністи та синергісти Hericium coralloides в культурі
Сухомлин Марина Миколаївна
2016
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.128
22
Наукова стаття
Distribution in Ukraine and cultural features of a rare fungus Leucoagaricus barssii (Agaricales, Basidiomycota)
Сухомлин Марина Миколаївна
2015
Biological diversity and Conservation
т.8 в.3 c.1-5
23
Наукова стаття
Гриби в екосистемі: еталон пристосування (Рецензія на книгу Г.Л. Антоняк, З.І. Калинець-Мамчур, І.О. Дудка, Н.О. Бабич, Н.Є. Панас «Екологія грибів»)
Сухомлин Марина Миколаївна
2015
Вісник НАН України
в.10 c.75-77
24
Наукова стаття
Методологія біологічної науки та інтелектуальна власність: Тестові завдання
Сухомлин Марина Миколаївна
2016
Медіа
25
Наукова стаття
Мікобіота підземних об’єктів антропогенного та природного походження
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2016
Український ботанічний журнал
т.73 в.6 c.1-5
26
Наукова стаття
Макроміцети дощових колекторних систем міста Києва
Сухомлин Марина Миколаївна
2015
Природа Західного Полісся та прилеглих територій
т.12 c.99-104
27
Тези
Микромицеты ливневых коллекторных систем города Киева
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2014
Успехи медицинской микологии
c.121-123
28
Тези
Видовий склад базидіоміцетів дощових колекторних систем міста Києва
Сухомлин Марина Миколаївна
2015
Охорона довкілля – Збірник статей XI Всеукраїнських Таліївських читань
c.51-54
29
Матеріали конференції
Підбір оптимальних середовищ для культивування грибів родини Phallaceae
Сухомлин Марина Миколаївна
Діденко Віталія Іванівна
Цвид Надія
2014
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вченирх "Шевченківська весна - 2014".- Частина ІІ, фізико-математичні науки.- Україна, Київ, 25-28 березня 2014
c.35-36
30
Матеріали конференції
Збереження рідкіcних видів грибів. Технологія RE SITU
Сухомлин Марина Миколаївна
2014
Міжнародної наукової конф.: «Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття» (до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 20 – 24 травня 2014 м.Київ.
c.232-233
31
Матеріали конференції
Збереження рідкісних видів грибів. Технологія re situ
Сухомлин Марина Миколаївна
2014
Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин
c.232-234
32
Наукова стаття
Микромицеты ливневых коллекторных систем города Киева
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2014
Успехи медицинской микологии
т.12 c.121-123
33
Наукова стаття
Антиоксидантная активность спиртових экстрактов макромицетов с пищевой ценностью
Сухомлин Марина Миколаївна
2013
Химия растительного сырья
т.4 c.103-108
34
Наукова стаття
Імунобіологічна дія екстрактів та засобів, отриманих із вищих грибів Ganoderma lucidum, Cordyceps sinensis та Leucoagaricus macrorhizus
Святецька Віталіна Миколаївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2014
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
т.13 c.92-97
35
Матеріали конференції
Цитотоксическая активность Laetisaria fuciformis (McAlpine) Burds, выращеного на различных питательных середах
Сухомлин Марина Миколаївна
Діденко Віталія Іванівна
2012
Современная микология в России. Тезисы докладов третьего съезда микологов
т.3 c.418
36
Матеріали конференції
Verification of some rare macromycetes of Ukraine with molecular genetic methods
Карпенко Наталія Іванівна
Сухомлин Марина Миколаївна
Діденко Віталія Іванівна
2013
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.215-216
37
Навчальний посібник
Гриби України. Атлас-довідник
Джаган Вероніка Володимирівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2013
KM Publising
c.1-223
38
Наукова стаття
Реакція лімфоїдних органів мишей на введення екстракту міцелію Leucoagaricus macrorhizus в нормі і при пухлинному рості
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Український журнал клінічної та лабораторної медицини
т.4 c.165-168
39
Наукова стаття
Фармакологическое действие высших грибов на опухоли, сформированные из разных зародышевых листков
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Фітотерапія
c.43-47
40
Наукова стаття
Вплив культуральної рідини та екстракту міцелію гриба Leucoagaricus macrorhizus на киснезалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сухомлин Марина Миколаївна
Довгий Роман Сергійович
2013
Буковинський медичний вісник
т.17 c.64-67
41
Наукова стаття
Цитотоксическая активность и противораковые свойства Sparassis laminosа Fr.
Сухомлин Марина Миколаївна
Діденко Віталія Іванівна
2013
Успехи медицинской микологии
т.11 c.340-342
42
Праці конференції
Ініціація плодоутворення в культурі рідкісних та занесених до Червоної книги України
Сухомлин Марина Миколаївна
Діденко Віталія Іванівна
2013
Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования: международная конференция
т.1 c.332-335
43
Праці конференції
Вплив середовищ на кількісний вміст екзополісахаридів Sparassis laminosa Fr. Вплив середовищ на кількісний вміст екзополісахаридів Sparassis laminosa Fr.
Сухомлин Марина Миколаївна
Діденко Віталія Іванівна
2013
Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців “Шевченківська весна: Біологічні науки”
т.11 c.112
44
Тези
Некоторые находки макромицетов в коллекторных системах г.Киева
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Современная микология в России. Тезисы докладов третьего съезда микологов
c.198
45
Матеріали конференції
Состав фенольных соединений и антирадикальная активность спиртовых экстрактов макромицетов
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Современная микология в России. Тезисы докладов третьего съезда микологов
c.412
46
Наукова стаття
Engyodontium album (limber) de Hoog як збудник ураження павуків у підземних колекторних системах м. Києва: перше повідомлення в Україні
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Український ботанічний журнал
c.31.0000
47
Наукова стаття
Аманітальні гриби Національного природного парку "Святі гори"
Сухомлин Марина Миколаївна
2011
Промышленная ботаника
т.11 c.124-128
48
Наукова стаття
Значення колекцій у збереженні біорізноманіття та у сучасній науковій діяльності
Абдулоєва Оксана Сафаліївна
Карпенко Наталія Іванівна
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Костіков Ігор Юрійович
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.15 c.44-47
49
Наукова стаття
Гіфоміцет Engyodontium album (Limber) deHoog як збудник ураження павуків у підземних колекторах м. Києва
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Український ботанічний журнал
т.69 c.423-433
50
Тези
Цитотоксична активність Sparassis laminosa (Wulfen Apud Gaco). Fr.
Сухомлин Марина Миколаївна
Діденко Віталія Іванівна
2012
Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»
c.388
51
Тези
Оцінка змін білкового складу сироватки крові мишей в нормі та з карциномою Ерліха при терапії препаратами базидіоміцетів методом MALDI-TOF мас-спектрометрії
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.173
52
Матеріали конференції
Макроміцети річкових колекторних систем м. Києва
Сухомлин Марина Миколаївна
2011
Материалы Международной научной конференции «Современная биология растений», посвященной 65-летию основания ЮНЕСКО, 340-летию становления анатомии растений и 145-летию выхода работы основоположника генетики Г. Менделя “Опыты над растительными гибрид
c.38
53
Матеріали конференції
Цитотоксична дія лікарських грибів на моделях пухлинних клітин
Сухомлин Марина Миколаївна
Діденко Віталія Іванівна
2011
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.175-176
54
Наукова стаття
Реакція органів імунної системи на дію екстрактів міцелію і культуральної рідини базидієвих грибів Leucoagaricus macrorhizus та Ganoderma Iucidum IN VIVO
Святецька Віталіна Миколаївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2011
Вісник проблем біології і медицини
т.3 c.30-34
55
Наукова стаття
Перша знахідка Laetisaria fuciformis (Mc Alpine) Burds. (Corticiaceae) в Україні.
Джаган Вероніка Володимирівна
Сенчило Олександр Олексійович
Сухомлин Марина Миколаївна
2010
Український ботанічний журнал
т.67 c.898-905
56
Праці конференції
Колекції культур грибів макро– і мікроміцетів
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2011
Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011–2020 роки
c.224-225
57
Тези
Влияние базидиевых грибов на реакции иммунной системы
Святецька Віталіна Миколаївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2011
Микробиологическая биотехнология-наукоемкое направление современных знаний: Международная научная конференция
c.213
58
Матеріали конференції
Дослідження ініціації плодоутворення базидіальних грибів в культурі
Сухомлин Марина Миколаївна
2010
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.93-94
59
Наукова стаття
Коллекция культур базидиальных и сумчатых макромицетов как основа сохранения редких и занесенных в Красную Книгу грибов
Сухомлин Марина Миколаївна
2010
Иммунология, аллергология, инфектология
т.1 c.52-53
60
Наукова стаття
Колекція культур грибів-макроміцетів як основа стратегії збереження генофонду базидіальних й аскоміцетних грибів
Сухомлин Марина Миколаївна
2010
Природа Західного Полісся та прилеглих територій
c.102-107
61
Наукова стаття
Нові знахідки грибів у Канівському природному заповіднику
Джаган Вероніка Володимирівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2010
Заповідна справа в Україні
т.16 в.2 c.29-33
62
Матеріали конференції
Нові знахідки дискоміцетів (Morchellaceae) на території заказнику «Великоанадольський»
Сухомлин Марина Миколаївна
2009
II міжн. Наук. конф., присвячена 95-річчю з дня народження Євгена Миколайовича Кондратюка «Інтродукція, селекція та захист рослин»
c.422-423
63
Наукова стаття
Morchella steppicola – секция Adnatae или секция Distantes?
Сухомлин Марина Миколаївна
2009
Імунологія таі алергологія
c.64.0000
64
Наукова стаття
Антимикробная активность некоторых макромицетов
Сухомлин Марина Миколаївна
2009
Иммунология, аллергология, инфектология
c.46.0000
65
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної практики з ботаніки для студентів 1 курсу стаціонарного відділення біологічного факультету
Абдулоєва Оксана Сафаліївна
Баданіна Владислава Анатоліївна
Джаган Вероніка Володимирівна
Костіков Ігор Юрійович
Петльована (Бойко) Вікторія Ростиславівна
Сухомлин Марина Миколаївна
Тищенко Оксана Василівна
2008
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-32
66
Тези
Новые данные о распространении редких и исчезающих видов грибов в Украине. Тезисы докладов второго съезда микологов России "Современная микология в России"
Сухомлин Марина Миколаївна
2008
Современнная микология в России: сьезд микологов России
т.2 c.92

Повернення до списку

Вгору