Автори, співробітники Університету

Сушик Ольга Володимирівна

Ідентифікатор автора: 41624
Кількість пошукових запитів автора: 494

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Екологічного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 22, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Міжнародно-правові засади впливу зміну клімату на права людини
Сушик Ольга Володимирівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.215-220
2
Наукова стаття
Animals with Regard to Climate Change – International and European Law Aspects
Сушик Ольга Володимирівна
2018
Przegląd Prawa Administracyjnego
в.1 c.41-58
3
Наукова стаття
Сlimate Change Impact On The Human Right To Environmental Conditions Of A Specified Quality (Safe, Clean, Healthy And Sustainable Environment): Some International And Ukrainian Environmental Law Issues 
Сушик Ольга Володимирівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Review of European and Comparative Law
в.36 (1) c.93-112
4
Наукова стаття
Правова охорона природних ресурсів від радіоактивного забруднення: єврропейські виклики для України Правова охорона природних ресурсів від радіоактивного забруднення: єврропейські виклики для України // “Правова охорона природних ресурсів ”
Сушик Ольга Володимирівна
2018
Люблін, 2018
c.223-230
5
Наукова стаття
Чинник ядерної та радіаційної безпеки в ціні Української державності: правові аспекти
Сушик Ольга Володимирівна
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2 c.53-60
6
Матеріали конференції
Правовые проблемы развития возобновляемых источников энергии в Украине
Балюк Галина Іванівна
Сушик Ольга Володимирівна
2016
Матеріали XIV Міжнародної Атирауської правової конференції, м. Атирау 22 квітня 2016р. Республіка Казахстан
c.73-82
7
Навчальний посібник
Проблеми права екологічної безпеки
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Шоха Тетяна Петрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-575
8
Наукова стаття
Відновлювальна енергетика в Україні: правові питання
Балюк Галина Іванівна
Сушик Ольга Володимирівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.247-251
9
Наукова стаття
Органи державного управління у сфері екології в Україні: правові проблеми функціонування
Сушик Ольга Володимирівна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
10
Навчальний посібник
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Бобонич Євген Федорович
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Чернівці: Кондратьєв А.В.
т.1 c.1-120
11
Наукова стаття
Правовое регулирование обеспечения радиационной безопасности в сфере использования ядерной енергии в соответсвии с национальным законодательством государств-членов Европейского союза
Сушик Ольга Володимирівна
2015
Закон и жизнь. Кишинэу
т.4 c.40-47
12
Наукова стаття
Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в документах Європейського співтовариства з атомної енергії
Сушик Ольга Володимирівна
2015
Європейський політико-правовий дискурс
т.2 c.10-14
13
Наукова стаття
Правовое регулирование обеспечения радиационной безопасности в государствах СНГ
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.2 c.30-35
14
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання забезпечення радіоекологічної безпеки у сфері використання ядерної енергії
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
т.1 c.30-33
15
Наукова стаття
Правовідносини забезпечення радіаційної безпеки: підстави виникнення, суб’єктно-об’єктний склад та їх зміст
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
т.1 c.60-63
16
Наукова стаття
Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин в сфері використання природних ресурсів континентального шельфу України
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
т.1 c.60-63
17
Наукова стаття
Науково-теоретичні засади юридичної відповідальності за порушення вимог радіоекологічної безпеки у сфері ядерної енергії
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.26-29
18
Наукова стаття
Правові форми вдосконалення законодавства України у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Юридичний вісник. Національний університет «Одеська юридична академія»
т.4 c.82-86
19
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.1 c.60-65
20
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
21
Навчальний посібник
Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
Сушик Ольга Володимирівна
2012
Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В.; за заг ред.. Г.І. Балюк: Чернівці, 2012.
22
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512

Повернення до списку

Вгору