Автори, співробітники Університету

Таран Наталія Юріївна
Taran Nataliia Yuriivna

Ідентифікатор автора: 41678
Author Identifier Number Scopus: 9941610600 →
Кількість пошукових запитів автора: 2105
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Біології рослин
Посада: Завідувач кафедри, провідний н.с.

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Механізми стійкості рослин та їх індукція за участю ендогенних та екзогенних факторів, з’ясування адаптаційного синдрому за структурно-функціональними маркерами стресового стану рослинного організму, фіто- та агроценозів.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 319, з них наукових статей (наукові публікації) - 177, монографій - 8, підручників - 0, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 53, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 21

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 39

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Ефективність кліматоформуючої здатності деревних рослин на урбанізованих територіях
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Тищенко Оксана Василівна
Футорна Оксана Андріївна
2019
Рослини та урбанізація: міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.81-83
2
Матеріали конференції
Кліматоформуючий вплив деревних рослин в різних географічних зонах україни
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Тищенко Оксана Василівна
Футорна Оксана Андріївна
2018
Збереження різноманіття рослинного світу у ботсадах та дендропарках: традиції, сучасність, перспективи. Міжнародна наукова конференція до 230-річчя дендропарку «Олександрія» НАН України
c.382-386
3
Матеріали конференції
Терморегулююча здатність деревних рослин у формуванні мікроклімату зеленої зони
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Футорна Оксана Андріївна
2019
Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово- паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.298-300
4
Матеріали конференції
Фармакологічно цінні поліфенольні сполуки у in vitro-рослинах та агаризованому живильному середовищі
Белава Вікторія Назарівна
Таран Наталія Юріївна
Ревуцька Анастасія Зенонівна
2018
Сучасна біологія рослин:теоретичні та прикладні аспекти: міжнародна наукова конференція
т.4 c.72
5
Матеріали конференції
Стан про-антиоксидантних систем проростків пшениці Triticum aestivum L. та Triticum dicoccum schrank ex schübl. за умов осмотичного стресу
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2019
Медична та клінічна хімія
т.21 в.3 (додаток) c.295
6
Матеріали конференції
Терморегулююча здатність листопадних представників родини Magnoliaceae Juss. у формуванні мікроклімату урболандшафту
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Футорна Оксана Андріївна
Демченко Микола Костянтинович
2019
Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи (до 180-річчя створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна): матеріали міжнародної науково-практичної конференції
7
Матеріали конференції
"Зелений купол": феномен та перспективи використання
Баданіна Владислава Анатоліївна
Таран Наталія Юріївна
Тищенко Оксана Василівна
Футорна Оксана Андріївна
2019
Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи (до 180-річчя створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна): матеріали міжнародної науково-практичної конференції
8
Матеріали конференції
Dose-dependent strategies of biochemical adaptation of Fagopyrum esculentum plants under alumina nanoscales treatments
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
2018
Nanotechnologies: International Conference
в.5 c.90
9
Матеріали конференції
Multispectral High-Throughput Phenotyping In Evaluation Of Plant Physiological Traits Under Effects Of Various Abiotic Factors
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
Жир Єлизавета Антонівна
Зінченко Андрій Васильович
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
Приймак Юрій Віталійович
2019
International Conference „Smart Bio“
в.3 c.54
10
Навчальний посібник
Рання діагностика резистентності рослин до фітопатогенів за станом антиоксидантної системи
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2019
АВЕГА
c.1-48
11
Навчальний посібник
Лісовідновлення та лісорозведення: навчальний посібник для студентів ОР «Бакалавр», які навчаються за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»
Бровко Федір Михайлович
Войцехівська Олена Василівна
Таран Наталія Юріївна
2019
Кондор
c.1-96
12
Наукова стаття
Adaptive reactions of winter wheat (Triticum aestivum L.) affected by eyespot causal agent under the action of Bacillus subtilis 537/Б1 bacterial isolates
Бацманова Людмила Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2019
Мікробіологічний журнал
т.81 в.1 c.49-60
13
Наукова стаття
Патоген-індуковане накопичення калози та фенольних сполук у проростках озимої пшениці
Артеменко Олександр Юрійович
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.76 в.2 c.66-71
14
Наукова стаття
Вплив фосфатмобілізувальних мікробних препаратів на лектинову активність і фотосинтетичний апарат проростків пшениці озимої за інфікування збудником церкоспорельозу
Белава Вікторія Назарівна
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Мікробіологічний журнал
т.80 в.6 c.66-78
15
Наукова стаття
Оценка перспективности использования модельных видов древесных растений для преодоления «городского острова тепла» по параметрам функционального состояния фотосинтетического аппарата
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Тищенко Оксана Василівна
Футорна Оксана Андріївна
2018
Проблемы управления и информатики
т.50 в.6 c.132-141
16
Наукова стаття
Aluminum nanoscales as hormetic response effectors in Fagopyrum esculentum seedlings
Конотоп Євгенія Олександрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
Зінченко Андрій Васильович
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
в.2 c.90-95
17
Наукова стаття
Estimation of the Prospects of Using Model Species of Wood Plants for the Overcoming the "City Heat Island" by Parameters of the Functional State of Photosynthetic Apparatus
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Тищенко Оксана Василівна
Футорна Оксана Андріївна
2018
Journal of Automation and Information Sciences
т.50 в.12 c.51-61
18
Наукова стаття
Декоративні якості інтродукованих у ботанічному саду ім. О.В. Фоміна представників родини Magnoliaceae Juss.
Баданіна Владислава Анатоліївна
Палагеча Роман Миколайович
Таран Наталія Юріївна
Футорна Оксана Андріївна
Демченко Микола Костянтинович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.77 в.1 c.6-10
19
Наукова стаття
Продихові комплекси листків представників листопадних Магнолієвих як маркери терморегулюючої та мікрокліматоформуючої здатності рослин
Баданіна Владислава Анатоліївна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
Футорна Оксана Андріївна
Демченко Микола Костянтинович
2019
Науково-практичний журнал «Екологічні науки»
т.24 в.1 c.149-159
20
Наукова стаття
Phytotoxicity of colloidal solutions of stabilized and non-stabilized nanoparticles of essential metals and their oxides
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
Зінченко Андрій Васильович
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
2019
Nova Biotechnologica et Chimica
т.18 в.1 c.1-9
21
Наукова стаття
Determination of xanthones in plants and the nutrient medium under in vitro cultivation conditions
Белава Вікторія Назарівна
Таран Наталія Юріївна
Ревуцька Анастасія Зенонівна
2018
Вісник Київського національного університету. Біологія.
т.76 c.33-37
22
Наукова стаття
Конституційне та індуковане накопичення калози та фенольних сполук як елементів системної стійкості проростків озимої пшениці
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2019
Цитология и генетика
т.53 в.5 c.35-45
23
Наукова стаття
Індукція стійкості проростків пшениці до дії модельованої посухи колоїдним розчином наночастинок Cu2+ і Zn2+
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.76 в.2 c.79-84
24
Матеріали конференції
Міський острів тепла: феномен та перспективи досліджень
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Тищенко Оксана Василівна
Футорна Оксана Андріївна
2018
Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збереження та збагачення фіто різноманіття у науково-дослідних установах та навчальних закладах України: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.163-166
25
Монографія
Наночастки металів як полі мікродобриво у технологіях вирощування зернобобових культур
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2018
Каравела
т.1
26
Монографія
Фосфо- та гліколіпіди фотосинтетичних мембран за дефіциту фосфору
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Каравела
т.1 c.1-78
27
Наукова стаття
Перспективы использования БПЛА для оценки климатообразующих свойств парковых видов деревьев на примере ботанического сада имени акад. А.В. Фомина Киевского Национального университета имени Тараса Шевченка
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Футорна Оксана Андріївна
2018
Проблемы управления и информатики
в.2 c.146-155
28
Наукова стаття
Фенотипування за біохімічними маркерами фізіологічної відповіді рослин для скринінгу сортів озимої пшениці
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.2 в.23 c.42-47
29
Наукова стаття
Proline application triggers temporal red-ox imbalance, but alleviates cadmium stress in wheat seedlings
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Pakistan Journal of Botany
т.46 в.9 c.2145-2151
30
Наукова стаття
Assessment of the Influence of the Invasive Species Pistia stratiotes (Araceae) on Some Species of Submerged Macrophytes of Natural Water Bodies of Ukraine
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Hydrobiological Journal
т.53 в.5 c.75-84
31
Наукова стаття
Remodeling of the composition of the membrane’s lipids of buckwheat plants (Fagopyrum esculentum Moench.) under conditions of phosphorous deficiency and seed bacterization with phosphate solubilizing microorganisms
Ганчурін Валерій Валентинович
Калініченко Олена Василівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Journal of Central European Agriculture
т.18 в.4 c.879-888
32
Наукова стаття
Вплив передпосівної обробки насіння наночастками срібла та міді на ріст і водоутримуючу здатність проростків озимої пшениці
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2018
Чорноморський ботанічний журнал
т.14 в.1 c.26-31
33
Наукова стаття
Перспективы использования беспилотного летательного аппарата для оценки климатообразующих свойств парковых видов деревьев на примере ботанического сада имени академика А.В.Фомина
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Футорна Оксана Андріївна
2018
Проблемы управления и информатики
т.2 c.146-155
34
Наукова стаття
Prospects of using unmanned aerial vehicle for assessing climate-making properties of park tree species using Kiev A.V. fomin botanical garden as an example
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Футорна Оксана Андріївна
2018
Journal of Automation and Information Sciences
т.50 в.4 c.64-74
35
Наукова стаття
Перспективи подoлання негативного впливу проявів кліматичних змін на урболандшафти Київського мегаполісу на основі підбору стрес-толерантних видів рослин світової флори
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Тищенко Оксана Василівна
Футорна Оксана Андріївна
2018
Науково-практичний журнал «Екологічні науки»
т.2 в.21 c.114-118
36
Наукова стаття
Перспективи подолання «міського острова тепла» урболандшафту Києва на основі підбору стрес-толерантних видів рослин світової флори
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Тищенко Оксана Василівна
Футорна Оксана Андріївна
2018
Науково-практичний журнал «Екологічні науки»
т.21 в.2 c.114-118
37
Наукова стаття
Фармакологічно цінні фенольні сполуки Acorus calamus L. при вирощуванні in vitro
Белава Вікторія Назарівна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв i молодих учених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень»
т.4 c.136-138
38
Наукова стаття
Вплив бактеріальних ізолятів Bacillus subtilis 537/Б1 на лектинову активність проростків озимої пшениці, уражених збудником очкової плямистості
Бацманова Людмила Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2018
Вісник аграрної науки.
т.10 в.787 c.27-34
39
Наукова стаття
The using of Bacillus subtilis bacterial isolates for activation of wheat seedlings protective reactions under biotic stress
Бацманова Людмила Михайлівна
Белава Вікторія Назарівна
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.85-86
40
Наукова стаття
Перспективи подолання негативного впливу проявів кліматичних змін на урбаноландшафти Київського мегаполісу на основі підбору стрес-толерантних видів рослин світової флори
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Тищенко Оксана Василівна
Футорна Оксана Андріївна
2018
41
Наукова стаття
Вплив кадмію та наночасток ессенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин салату
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Фізіологія рослин і генетика
т.50 c.1-8
42
Наукова стаття
Вплив іонів кадмію та есенціальних нанометалів на фізіолого-біохімічні параметри рослин салату посівного
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.1 в.75 c.37-45
43
Наукова стаття
Параметри водного обміну рослин салату посівного за дії іонів кадмію
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.76 c.20-25
44
Праці конференції
Induction of adaptive response of grain crops under the drought conditions
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Sustainable Approaches for Improving Wheat Yield and Nutritional Value: International symposium
т.1 c.24-25
45
Праці конференції
Адаптивні реакції проростків озимої пшениці, уражених Рseudocercosporella herpotrichoides, за дії бактеріальних ізолятів Bacillus subtilis
Бацманова Людмила Михайлівна
Белава Вікторія Назарівна
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2018
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів
т.6 c.63-64
46
Праці конференції
The model of selection of stress-tolerant plant species for overcoming of the “Urban Islands of Heat” in the Urban landscape of the central part of Kyiv
Бацманова Людмила Михайлівна
Белава Вікторія Назарівна
Калініченко Олена Василівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2018
The development of nature sciences: problems and solutions
т.1 c.18-19
47
Праці конференції
Міський острів тепла: феномен і перспективи дослідження
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Тищенко Оксана Василівна
Футорна Оксана Андріївна
2018
Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збереження та збагачення фіто різноманіття у науково-дослідних установах та навчальних закладах України: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.163-166
48
Праці конференції
Influence of invasive species of Pistia stratiotes L. on theaboriginal flora of Ukrainian reservoirs
Бацманова Людмила Михайлівна
Войцехівська Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Synanthropization of Flora and Vegetation: International Conference
т.12
49
Праці конференції
Cadmium and essential metal nanoparticles influence on the oxidative stress parameters of lettuce plants
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.1 c.91
50
Праці конференції
Phenolic metabolism parameters in the plant stress-tolerance formation under essential metal nanoparticles influence
Косик Оксана Іванівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2018
Plant functioning under environmental stress:international conference
т.11 c.57
51
Праці конференції
Адаптивні реакції проростків озимої пшениці, уражених Pseudocercosporella herpotrichoides, за дії бактеріальних ізолятів Bacillus subtilis
Бацманова Людмила Михайлівна
Белава Вікторія Назарівна
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Селекція, генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур»
c.63
52
Праці конференції
Phytotoxicity of colloidal solutions of stabilized and non-stabilized nanoparticles of essential metals and their oxides
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.6 c.89
53
Праці конференції
Impact of drought on photosynthetic activity, ROS homeostasis and yield in winter wheat varieties
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Plant Biology: international conference
т.18 c.1
54
Праці конференції
Влияние кадмия и эссенциальных нанометаллов на фенольный метаболизм Lactuca sativa L.
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Клеточная биология и биотехнология растений: международная научно-практическая конференция
т.2 c.76
55
Праці конференції
The cadmium effect on water content, pigment level and peroxidase activity in lettuce
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері біологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.292-294
56
Матеріали конференції
Особливості морфогенезу Galanthus nivalis L.та Galanthus plicatus M. Bieb. за умов вирощування in vitro
Белава Вікторія Назарівна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Нужина Наталія Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
Голубенко А.С.
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.15 c.125-126
57
Матеріали конференції
Effect of Organic Fertilizer of New Generation “Optirost” on Cereal Crops Productivity
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2017
International Ecology Symposium “Ecology 2017”
т.1 c.236
58
Матеріали конференції
Use of metal nanoparticles as polymicrofertilizer for increasing soybean productivity
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.17
59
Матеріали конференції
Photosynthetic parameters of Triticum sp. under metal nanoparticles influence and drought
Бацманова Людмила Михайлівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.17 c.316-317
60
Матеріали конференції
The effect of pre-sowing seed treatment with nonionic colloidal solutions of metal nanoparticles on lectin activity of winter wheat seedlings infected by the eyespot causal agent
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.17
61
Матеріали конференції
The role of aquaporin water channels in formation of drought tolerance of cereal crops
Бацманова Людмила Михайлівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Studia Biologica
т.11 в.3-4 c.49-50
62
Матеріали конференції
Copper nanoparticles effect on proline accumulation in wheat seedlings under ultraviolet radiation
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.15 c.614
63
Матеріали конференції
Вміст фенольних сполук у тканинах експлантів Аcorus calamus L. та живильному середовищі за умов вирощування in vitro
Белава Вікторія Назарівна
Таран Наталія Юріївна
Ревуцька Анастасія Зенонівна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.15 c.134-135
64
Матеріали конференції
Проект «Pозробка стратегії подолання «міського острова тепла» урболандшафту Kиєва на основі підбору стрес-толерантних видів світової флори»
Баданіна Владислава Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Тищенко Оксана Василівна
Футорна Оксана Андріївна
2017
Біотехнологія: звершення та надії: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.246-248
65
Наукова стаття
Drought resistance and productivity of wheat and soybeans isogenic lines with different photoperiodic sensitivity
Таран Наталія Юріївна
2016
Eureka: life sciences
т.5 c.8-17
66
Наукова стаття
Effect of Zinc and Copper Nanoparticles on Drought Resistance of Wheat Seedlings
Бацманова Людмила Михайлівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Nanoscale Research Letters
т.12 в.1 c.1-6
67
Наукова стаття
Гліколіпіди фотосинтетичних мембран різних сортів пшениці Triticum aestivum за дії біотичного стресору
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Science Rise
т.3 в.3 c.32-36
68
Наукова стаття
Lectin activity of different cell fractions of winter wheat seedlings under pathogenesis
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2017
Journal of stress physiology and biochemistry
т.13 в.1 c.44-51
69
Наукова стаття
Вміст фенольних сполук у тканинах аїру звичайного (Acorus Calamus L.) та живильному середовищі за умов вирощування in vitro
Белава Вікторія Назарівна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
Ревуцька Анастасія Зенонівна
2016
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова
т.14 в.2 c.210 – 216
70
Наукова стаття
Phenylalanine ammonia-lyase activity and anthocyanin content in different varieties of lettuce under the cadmium influence
Бацманова Людмила Михайлівна
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 в.2 c.85-89
71
Наукова стаття
Київський державний університет – Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г.Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1944-1959)
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Остапченко Людмила Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.1 в.73 c.5-17
72
Наукова стаття
Test system based on root exudates for higt-yielding common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) from screening
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2016
Вісник Київського національного університету. Біологія.
т.2 в.72 c.71-74
73
Наукова стаття
Здатність до акумуляції металів та ремедіаційний потенціал Pistia stratiotes
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Гречишкіна С.В.
2017
Гидробиологический журнал
т.53 в.1 c.94-103
74
Наукова стаття
Особенности процессов устойчивости одно- и двудольных растений при воздействии ксенобиотиков
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Scientific Journal «ScienceRise»
т.3 в.3 c.37-45
75
Наукова стаття
Оцінка впливу інвазійного виду Pistia stratiotes (Araceae) на занурені макрофіти природних водойм України
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Гидробиологический журнал
т.53 в.3 c.82-91
76
Наукова стаття
Морфогенетична здатність in vitro видів роду Centaurea Kleop. флори України
Войцехівська Олена Василівна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
Діденко Віталія Іванівна
Зінченко А.В.
2017
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова
т.15 в.1 c.20-24
77
Наукова стаття
Вміст фенольних сполук у тканинах Аїру звичайного (Аcorus calamus L.) та живильному середовищі за умов вирощування in vitro
Белава Вікторія Назарівна
Таран Наталія Юріївна
Ревуцька Анастасія Зенонівна
2016
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова
т.14 в.2 c.211-215
78
Наукова стаття
Capability for accumulating metals and remediation potential of Pistia stratiotes
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Гречишкіна С.В.
2017
Hydrobiological Journal
т.53 в.3 c.90-99
79
Наукова стаття
Assessment of the Influence of the Invasive Species Pistia stratiotes (Araceae) on Some Species of Submerged Macrophytes of Natural Water Bodies of Ukraine
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Hydrobiological Journal
т.53 в.5 c.75-84
80
Праці конференції
Фітофізіологія у системі наук з біології рослин
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2016
Науково-методичний інтернет-семінар:Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук
т.2 c.26-27
81
Праці конференції
In vitro morphogenesis anatomical traits of Galanthus nivalis L. and Galanthus plicatus M. Bieb
Белава Вікторія Назарівна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Нужина Наталія Володимирівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Голубенко А.С.
2017
Plant Cells In Vitro: Fundamentals &. Applications II: International Conference
т.2 c.26-27
82
Праці конференції
The effect of inoculation Pseudocercosporella herpotrichoides on morphometric parameters of winter wheat seedlings of various varietal resistance
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.13 c.289-290
83
Праці конференції
Вплив полиетиленглікольіндукованої посухи на ростові процеси пшеніці на ранніх етапах онтогенезу
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.13 c.283-284
84
Праці конференції
Адаптаційні стратегії рослин за глобальних змін клімату
Бацманова Людмила Михайлівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин: міжнародна наукова конференція
т.1 c.120-121
85
Праці конференції
Особливості водного обміну рослин капусти декоративної в умовах урболандшафтів Києва
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття: міжнародна наукова конференція
т.17 c.62
86
Праці конференції
Фармакологічно цінні фенольні сполуки Аcorus calamus L. при вирощуванні in vitro
Белава Вікторія Назарівна
Таран Наталія Юріївна
Ревуцька Анастасія Зенонівна
2017
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
т.4 c.136-138
87
Праці конференції
Effect of infection by pseudocercosporella herpotrichoides (fron) deighton on winter wheat growth processes in the initial stages of ontogeny
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2017
Conference: Youth and Progress of Biology
т.13 c.289-290
88
Тези
Біохімічний склад Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl. за різних агроекологічних умов
Міщенко Лідія Трохимівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин
т.1 c.98-99
89
Тези
Особливості фізіологічних показників якону звичайного при інтродукції в умовах Полісся та Лісостепу України
Капустян Андрій Васильович
Міщенко Лідія Трохимівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.15 c.123-124
90
Наукова стаття
Морфологічний фенотайпінг сортів пшениці озимої для відбору генотипів з підвищеним адаптивним потенціалом
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2016
Вісник аграрної науки.
т.557 в.№3 c.35-39
91
Наукова стаття
The Effect of Pre-sowing Seed Treatment with Metal Nanoparticles on the Formation of the Defensive Reaction of Wheat Seedlings Infected with the Eyespot Causal Agent
Белава Вікторія Назарівна
Калініченко Олена Василівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Nanoscale Research Letters
т.11 в.11 (1) c.1-5
92
Наукова стаття
Impact of Metal Nanoform Colloidal Solution on the Adaptive Potential of Plants
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Таран Наталія Юріївна
2016
Nanoscale Research Letters
т.11 в.1 c.1-6
93
Наукова стаття
The effect of copper and zinc nanoparticles on the growth parameters, contents of ascorbic acid, and qualitative composition of amino acids and acylcarnitines in Pistia stratiotes L. (Araceae)
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Nanoscale Research Letters
т.11 c.218-226
94
Наукова стаття
Plants used for biomonitoring and phytomediation of trace elements in soil and water
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Plant Metal Interaction:Emerging Remediation Techniques
в.14 c.1-14
95
Наукова стаття
Antifungal properties of hypericin, hypericin þ S and fagopyrin on pathogenic fungi and spoilage yeasts
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Pharmaceutical Biology
т.1 c.1-5
96
Наукова стаття
Поверхневі ліпіди та стійкість рослин зернобобових культур до стресових чинників в умовах правобережного лісостепу України
Таран Наталія Юріївна
2016
Наукові доповіді НУБіП України
в.3(60) c.1-8
97
Наукова стаття
Особенности метаболизма клеток Chlamydomonas reinhardtii СС-124 дикого штамма [137C] в условиях миксотрофного и фототрофного культивирования
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Альгология
в.26 (1) c.33-45
98
Наукова стаття
Новий перспективний інтродуцент якон (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) для лікарського рослинництва в Україні
Міщенко Лідія Трохимівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Агроекологічний журнал
в.2 c.39-46
99
Наукова стаття
Використання мікроскопічних методів досліджень калози у вивченні реакцій стрестолерантності проростків пшениці за патогенезу
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Наукові доповіді НУБіП України
в.7(56) c.1-11
100
Наукова стаття
Патоген-індуковане відкладання калози у проростках пшениці
Артеменко Олександр Юрійович
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Карантин і захист рослин
в.11(231) c.1-4
101
Наукова стаття
Інноваційні підходи до викладання фізіології рослин у світлі сучасної європейської освіти
Войцехівська Олена Василівна
Косик Оксана Іванівна
Панюта Ольга Олександрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Смоля Алла Леонідівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
т.64 в.36 c.448-456
102
Наукова стаття
Стан вікових дерев-памяток природи місцевого значення за сучасної екологічної ситуації рекреаційної зони Конча-Заспи
Капустян Андрій Васильович
Смоля Алла Леонідівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Науковий вісник НУБіП України: Серія «Лісівництво та декоративне садівництво»
в.229 c.313-323
103
Наукова стаття
Features of cell metabolism of Chlamydomonas reinhardtii CC-124 wild strain [137c] under mixotrophic and phototrophic cultivation
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2015
International Journal on Algae
т.17 в.4 c.371-384
104
Наукова стаття
Представители семейства Magnoleaceae Juss.произрастающих в разных климатических зонах в коллекциях ботанических садов Киевского национального университета имени Тараса Шевченка
Палагеча Роман Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2016
Вісник Київського національного університету. Біологія.
т.1 в.71 c.51-57
105
Наукова стаття
Response of phenolic metabolism induced by aluminium toxicity in fagopyrum esculentum moench. Plants
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2015
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.87 в.6 c.129-135
106
Наукова стаття
Colloidal Nanomolybdenum Influence upon the Antioxidative Reaction of Chickpea Plants (Cicer arietinum L.)
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Косик Оксана Іванівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2016
Nanoscale Research Letters
т.1 c.1-5
107
Праці конференції
Colloidal nanomolybdenum influence upon the antioxidative reaction of chickpeas plants (Cicer arietinum L.)
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Косик Оксана Іванівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2016
Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2016): International research and practice conference
в.- c.507
108
Праці конференції
Захисна функція клітинної стінки за біотичного стресу
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Бобошко Олена Павлівна
Письменна Юлія Миколаївна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.- c.160-162
109
Праці конференції
The effect of pre-sowing seeds treatment with microbial biopreparations on the photosynthetic pigments content and lectin activity of winter wheat seedlings under the biotic stress
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2016
The development outlook in the 21st century: II International Scientific Conference Microbiology and Immunology
в.- c.90-91
110
Праці конференції
Вплив інфікування на відкладання калози у проростків озимої пшениці
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.12 в.- c.327-328
111
Праці конференції
Вплив мікробних препаратів на адаптивні реакції проростків пшениці озимої за біотичного стресу
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.12 в.- c.344-345
112
Праці конференції
Фізіологія рослин в умовах четвертої глобальної наукової революції
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
в.- c.223-224
113
Праці конференції
Можливості використання інвазійного виду Pistia stratiotes L. в фіторемедіації технічних водойм
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.14 в.- c.72
114
Праці конференції
Culture in vitro as a test system for determining degree the phytostability of isogenic by genes VRN lines of soft wheat
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці: міжнародна конференція присвячена 100-річчю селекції пшениці в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення
в.- c.87-88
115
Праці конференції
Anatomical and morphological features of feather grass and lettuce plants under anthropogenic factors
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.14 в.- c.11-12
116
Праці конференції
Лектинова активність клітинних фракцій органів проростків озимої пшениці (Triticum aestivum) сорту Renan за інфікування Pseudocercosporella herpotrichoides
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2016
Наукові, прикладні та освітні аспеути фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів: конференція молодих вчених
т.13 в.- c.37-38
117
Тези
Екобіотехнологічні підходи для отримання in vitro кантонів – фармакологічно цінних сполук
Белава Вікторія Назарівна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
Ревуцька Анастасія Зенонівна
2016
Науково-практична конференція «Екологія та екологічна безпека»
c.77
118
Матеріали конференції
Glyco- and phospholipids of photosynthetic membranes of Fagopirum Esculentum moench. under phosphorus deficiency and preplant bacterization of seeds by phosphate mobilizing preparations
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Microbiological aspects of optimizing the production process of cultured crops: International Scientific and Practical Internet Conference
c.56-57
119
Наукова стаття
Enrichment of colloidal solutions by nanoparticles in underwater spark discharge
Бацманова Людмила Михайлівна
Борецький В’ячеслав Францович
Веклич Анатолій Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2015
Вопросы атомной науки и техники
т.1 c.267-270
120
Наукова стаття
Фенольні сполуки: різноманітність, біологічна активність, перспективи застосування
Войцехівська Олена Василівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
т.1 c.104-119
121
Наукова стаття
Лектинова активність клітинних стінок і клітинних органел проростків озимої пшениці (Triticum aestivum) за біотичного стресу
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2014
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.1129 c.65-72
122
Наукова стаття
Biochemical and Molecular Phylogenetic Study of Agriculturally Useful Association of a Nitrogen-Fixing Cyanobacterium and Nodule Sinorhizobium with Medicago sativa L.
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International
c.1-16
123
Наукова стаття
Вплив Не-Nе лазера на фізіологічні показники проростаю чого насіння та сіянці роду Magnolia L.
Палагеча Роман Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.32 c.38-40
124
Наукова стаття
Ecological Assessment of the Metal Nanoparticles Impact on the Growth Processes of Pleustophytes
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Hydrobiological Journal
т.50 c.70-78
125
Наукова стаття
Порівняльна оцінка дії іонів та наночасток міді й цинку на Pistia stratiotes (Araceae) за біохімічними показниками
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Український ботанічний журнал
т.71 c.368-375
126
Наукова стаття
Порівняльна оцінка дії іонів та наночастинок міді й цинку на Pistia stratiotes (Araceae) за біохімічними показниками
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Український ботанічний журнал
т.71 c.368-375
127
Праці конференції
Трансформація ліпід-пігментного комплексу проростків Triticum Aestivum за патогенезу
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.90
128
Праці конференції
Патоген-індуковане накопичення калози в проростках озимої пшениці сорту Миронівська 808
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.28
129
Праці конференції
Оцінка впливу інвазійного виду Pistia Stratiotes на представників корінної флори природних водойм України
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.62
130
Праці конференції
Impact of nanoform biogenic metal colloidal solution on the adaptive potential of plants
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.440
131
Праці конференції
The influence of biogenetic metal nanoparticles on aquatic plants
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2015
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.419
132
Праці конференції
Nanomolibdenum impact on chickpeas plant adaptation reaction development
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanotechnology (Kyiv, Ukraine 21-25 September, 2015)
c.247
133
Праці конференції
Індукція флуоресценції хлорофілу листків Deschampsia antarctica в умовах УФ-В випромінювання
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.118
134
Праці конференції
Aluminium (Al) induced time-depended phenylalanine ammonia-lyase activity in underground and aerial parts of commom buckwheat
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.523-524
135
Праці конференції
Накопичення калози в проростках озимої пшениці за біотичного стресу
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.505
136
Праці конференції
Відкладання калози у проростків озимої пшениці за патогенезу
Артеменко Олександр Юрійович
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.100
137
Праці конференції
Glyco- and phospholipids of photosynthetic membranes of Fagopirum Esculentum moench. Uner phosphorus deficiency and preplant bacterization of seeds by phosphate mobilizing preparations
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Microbiological aspects of optimizing the production process of cultured crops. Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference (Chernihiv, June 16-18, 2015)
c.56-57
138
Праці конференції
The qualitative biochemical composition of Chlamydomonas reinhardtii under conditions of mixotrophic and phototrophic cultivation
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Innovative technologies in plant production
c.47
139
Праці конференції
Сравнительная оценка действия наночастиц биогенных металлов на рост плейстофитов
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти: Міжнародна наукова конференція
c.163-164
140
Наукова стаття
Phytotoxicity of colloidal solutions of metal-containing nanoparticles
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2014
Nanoscale Research Letters
т.9 c.289-304
141
Наукова стаття
Університет Святого Володимира – Київський Державний Університет: Генезис Біологічної Науки(1834-1933)
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Остапченко Людмила Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.1 c.5-14
142
Наукова стаття
Role of the root exudates in adaptive reaction of buckwheat plants in aluminium-acid stress
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2014
143
Наукова стаття
Efficiency of microbiological preparations based on cyano-rhizobial associations and nodule bacteria for soybean productivity / The book of abstracts of “V international symposium of ecologists of the republic of Montenegro (ISEM5)”, Tivat, Montenegro 2-5
Караушу Олена Василівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Natura Monenegrina
т.12 c.539-551
144
Наукова стаття
Вплив алюмінію на ацидофікуючу активність проростків гречки
Косик Оксана Іванівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.66 c.46-48
145
Наукова стаття
Buckwheat stomatal traits under aluminium toxicity
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2014
Modern Phytomorphology
т.6 c.15-18
146
Наукова стаття
Фітотоксичні ефекти алюмінію та механізми алюморезистентності вищих рослин
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2013
Физиология растений и генетика
т.4 c.281-289
147
Наукова стаття
Потужність розвитку фотосинтетичного апарату та врожайність рослин озимої пшениці за дії бензиламінопурину та пероксиду водню
Бацманова Людмила Михайлівна
Макаренко Валентина Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Физиология растений и генетика
т.5 c.413-419
148
Наукова стаття
Oxidation stress is adaptative reaction inductor of winter wheat varieties
Бацманова Людмила Михайлівна
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
2014
Agriculture (Poľnohospodárstvo)
т.60 c.70-76
149
Наукова стаття
Redistribution of elements of metals in plant tissues under treatment by non-ionic colloidal solution of biogenic metal nanoparticles.
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Nanoscale Research Letters
т.9 c.354-358
150
Наукова стаття
Вплив передпосівної обробки насіння наночастками металів на захисні реакції проростків пшениці, інфікованих збудником церкоспорельозу
Белава Вікторія Назарівна
Калініченко Олена Василівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.17 c.48-51
151
Наукова стаття
Assesment of potential hazards of biogenic metals nanoparticles to aquatic plants
Караушу Олена Василівна
Кравченко Інна Анатоліївна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Natura Monenegrina
т.12 c.883-893
152
Наукова стаття
Экологическая оценка действия наночастиц металлов на ростовые процессы плейстофитов
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Гидробиологический журнал
т.50 c.73-82
153
Наукова стаття
The effect of colloidal solution of molybdenum nanoparticles on the microbial composition in rhizosphere of Cicer arietinum L.
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Nanoscale Research Letters
т.9 c.289-304
154
Тези
Assessment of potential hazards of biogenic metal nanoparticles to aquatic plants
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
V International Symposium of Ecologists of Montenegro. The Book of Abstracts and Programme.
c.136
155
Тези
Nanoparticles generation by plasma of electrical spark discharge
Борецький В’ячеслав Францович
Веклич Анатолій Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2014
High-Tech Plasma Processes, June 22-27,2014, Toulouse, France [електронний ресурс flash usb]
c.1
156
Тези
Enrichment of colloidal solutions by nanoparticles in underwater spark discharge
Бацманова Людмила Михайлівна
Борецький В’ячеслав Францович
Веклич Анатолій Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2014
International Conference-School on Plasma Physics and Controlled fusion
c.181
157
Монографія
Методичні рекомендації з розмноження та культивування магнолій (Magnolia L.) в Україні.
Бисов Андрій Сергійович
Палагеча Роман Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2013
Інше
c.1-47
158
Навчальний посібник
Тестові завдання з нормативних курсів за спеціальністю біологія (окр «бакалавр»)
Косик Оксана Іванівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
АВЕГА
т.1 c.161-173
159
Навчальний посібник
Фітопатогенні властивості збудника церкоспорельозу Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton та методи визначення
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
АВЕГА
c.1-55
160
Навчальний посібник
Біохімія рослинних ліпідів
Таран Наталія Юріївна
2013
АВЕГА
c.1-261
161
Наукова стаття
Lipids and pigment-protein complexes of photosynthetic apparatus of Deschampsia antarctica Desv. plants under conditions of UV-B radiation
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Биополимеры и клетка
т.28 c.39-43
162
Наукова стаття
Application of nitrogen nutrition for improving tolerance of soybean seedlings to cadmium
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Environmental and Experimental Biоlogy
т.10 c.139-144
163
Наукова стаття
Зміна ліпідного вмісту вегетативних органів представників роду Rhododendron L. протягом онтогенезу як прояв адаптивних властивостей рослин
Таран Наталія Юріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.31 c.44.0000
164
Наукова стаття
Вплив обробки фосфатмобілізувальними мікробними препаратами на вміст білка та лектинову активність в рослинах озимої пшениці за інфікування збудником церкоспорельозу
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Посібник українського хлібороба
т.1 c.195-197
165
Наукова стаття
Визначення адаптивного потенціалу пшениці ( Triticum aestivum L .) за маркерами запасних білків
Коваленко Марія Сергіївна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2013
Посібник українського хлібороба
т.1 c.197-199
166
Наукова стаття
Фенольні антиоксиданти у проростках гречки в культурі in vitro
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія.
т.1 c.66-71
167
Наукова стаття
Антиоксидантна активність та вміст антоціанів у рослин гречки та льону в умовах культури in vitro
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Вісник Київського національного університету. Біологія.
т.63 c.55-57
168
Наукова стаття
Накопичення сполук фенольної природи в культурі трансформованих коренів різних джерел експлантів гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench)
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Біотехнологія
т.6 c.75-82
169
Наукова стаття
Using a Colloidal Solution of Metal Nanoparticles as Micronutrient Fertiliser for Cereals
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties
т.2 c.67-70
170
Наукова стаття
Біологічні структури як біотехнологічний інструмент для моделювання наносистем у адаптивному рослинництві
Бацманова Людмила Михайлівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Посібник українського хлібороба
т.1 c.191-195
171
Праці конференції
Вплив неіонних колоїдних розчинів наночасток біогенних металів на лектинову активність проростків пшениці за інфікування збудником церкоспорельозу
Белава Вікторія Назарівна
Калініченко Олена Василівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів: конференція молодих вчених
c.160-161
172
Тези
Effects of exogenous hydrogen peroxide and infection on winter wheat seedlings lectin activity
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Ukrainian Congress for Cell Biology
c.172.0000
173
Тези
Вплив алюмінію на вміст щавелевої кислоти та фенольних сполук в кореневих ексудатах гречки звичайної (FagopyrumesculentumMoench.)
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.484-485
174
Тези
Формування продуктивності за дії екзогенного пероксиду водню
Грудіна Ніла Сергіївна
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.470-471
175
Тези
Инновационные высокоеффективные технологии регулирования продуктивности агроценоза и получения биологически активных веществ
Бацманова Людмила Михайлівна
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
2013
Единое инновационное пространство: Международная конференция "Украина-Россия-Сколково"
c.7-9
176
Тези
Фізіологія рослин як інтегральна складова сучасної освіти у вищих навчальних закладах України
Косик Оксана Іванівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук: науково-методичний семінар
c.26-28
177
Тези
Фитофизиология в инновационных процессах системы высшего образования Украины
Косик Оксана Іванівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Инновационные направления современной физиологии растений: Всероссийская научная конференция с международным участием
c.370.0000
178
Тези
Regulation of phenolics production in buck wheat plants crown under different stress condition
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Инновационные направления современной физиологии растений: Всероссийская научная конференция с международным участием
c.30
179
Тези
Эффективность инокуляции люцерны посевной комплексными биопрепаратами на основе разных генотипов азотфиксирующих микроорганизмов
Таран Наталія Юріївна
2013
Биология – наука XXI века: Международная Пущинская конференция молодых ученых
c.356
180
Тези
Physiological and biochemical characterization of Medicago sativa L. plants inoculated by nitrogen-fixing microorganisms
Караушу Олена Василівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.258-259
181
Тези
Экофизиология адаптации растений злаковых различных экотипов
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Инновационные направления современной физиологии растений: Всероссийская научная конференция с международным участием
c.343-344
182
Тези
Инновационные высокоэффективные технологии регулирования продуктивности агроценоза и получения биологически активных веществ
Бацманова Людмила Михайлівна
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
2013
Росія-Україна-Сколково: єдиний інноваційний простір:міжнародна конференція
c.229-230
183
Тези
Продуктивность культурных растений растений в зависимости от погодных условий
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Таран Наталія Юріївна
2013
Продуктивность культурных растений в зависимости от погодных условий: Международная научно-практическая конференция
c.68-70
184
Тези
Анатомічні особливості репродуктивної системи рослин Colobanthus quitensis в Антарктичному регіоні
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Інтерналізація досліджень в Антарктиці – шлях до духовної єдності людства: VI Міжнародна Антарктична Конференція
c.163
185
Захисні реакції рослин озимої пшениці (Triticum aestivum L.)за дії диквату.
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2012
186
Матеріали конференції
Вплив наночасток біогенних металів на морфологічні та ростові показники Limnobium stoloniferum
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Сучасні проблеми фізики, хімії та біології «ФізХімБіо - 2012»: Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.159-161
187
Монографія
Sulfurcontaining Plant Lipids// K.:ABEГА, 2011.-92 c.
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2011
188
Монографія
Сульфуровмістні ліпіди фототрофів. // Монографія. К.: АВЕГА
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2012
189
Навчальний посібник
Технологія використання наночасток металів для вирощування зернових культур
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2012
АВЕГА
c.1-70
190
Наукова стаття
Характеристика фізіолого-біохімічних процесів у печінці при дії кверцетину, отриманого у новий спосіб
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Таран Наталія Юріївна
Янчук Петро Іванович
2011
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.204 c.21-30
191
Наукова стаття
Технологія екологічно безпечного використання нанопрепаратів у адаптивному рослинництві
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2011
Физика живого
т.19 c.52-58
192
Наукова стаття
Вплив неіонного колоїдного розчину наночасток біогенних металів на вміст елементів металів у рослинних тканинах
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2011
Физика живого
т.2 c.9-12
193
Наукова стаття
Стан пшениці озимої за інокуляції мікроорганізмами з фосфатмобілізувальною здатністю
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2012
194
Наукова стаття
Гліко- і фосфоліпіди мембран листків гречки посівної в умовах дефіциту фосфору
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Фізіологія та біохімія культурних рослин
т.44 c.331-335
195
Наукова стаття
Вплив неіонного колоїдного розчину наночасток металів на ріст і розвиток озимої пшениці .- Збірник наук.праць міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур».-
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Таран Наталія Юріївна
2012
Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур: Міжнародна науково-практична конференція
c.119-123
196
Наукова стаття
Технологія використання наночасток металів для підвищення врожайності озимої пшениці. Збірник наук.праць міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарської науки».- Львів, 2012.
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2012
197
Наукова стаття
Стратегії молекулярних механізмів адаптації рослин озимої пшениці різних екотипів за дії біотичних стресорів як прояв реакцій вродженого імунітету.
Бацманова Людмила Михайлівна
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
c.41.0000
198
Наукова стаття
Вплив «Ризогуміну» на вміст білка на пектинову активність сої за різних умов азотного живлення
Белава Вікторія Назарівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.30 c.52-56
199
Наукова стаття
Response of common buckwheat against different nickel concentrations. Наукові праці Національного університету біоресурсів та природнього користування
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2012
200
Наукова стаття
Вміст біологічно активних речовин фенольної природи у насінні сої (Glycine max (L.) Merr.) за дії неіонних колоїдних розчинів наночасток металів, Фітотерапія
Бацманова Людмила Михайлівна
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2012
201
Наукова стаття
Пластичність морфогенезу та особливості репродукції рослин COLOBANTHUS QUITENSIS І DESCHAMPSIA ANTARCTICA в Антарктичному регіоні
Таран Наталія Юріївна
2012
Український Антарктичний журнал
т.10 c.302-305
202
Наукова стаття
Вплив альго-ризобіальної інокуляції насіння на активність супероксиддисмутази та пігментний склад рослин Medicago sativa L. за дії диквату
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Український ботанічний журнал
т.69 c.265.0000
203
Наукова стаття
Effect of ionic colloidal solutions of metals (Cu, Co, Mn, Mg, Zn, Mo, Fe) on the morpho-physiological parameters and crop productivity of soybean plants (Glycine max (L.) Merr.)
Свєтлова Наталія Борисівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2012
204
Наукова стаття
) Dynamics of phenolic acids and total phenolic content in nickel-treated buckwheat plants//Journal of Crop Science and Biotechnology
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Невідоме
т.1 c.173.0000
205
Наукова стаття
Оцінка фізіологічного стану рухливих видів мікроводоростей в умовах культивування за присутності надлишку хрому
Ольхович Ольга Петрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Фізика живого
т.20 c.35-39
206
Тези
Induction of wheat seedlings endogenous defense reactions to pathogens under the action of metals nanoparticles / Interdisciplinary Scientific Conference «Adaptive strategies of living systems» – Novy Svet, AR Crimea, Ukraine, 2012.
Белава Вікторія Назарівна
Калініченко Олена Василівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Interdisciplinary Scientific Conference “Adaptive strategies of living systems”, Novy Svet, Crimea, Ukraine, 11-16 June 2012
c.306.0000
207
Тези
Defense reactions of soybean roots to cadmium treatment under different doses of nitrogen supply // The proceedings of International Symposium on cell biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for cell biology, May 16-20, 2012, Yalta. -
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2012
208
Тези
Nitrogen in adaptive response of soybean to cadmium treatment // XVIII FESPB Congress, 29 July - 3 August 2012, Freiburg, Germany
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2012
209
Тези
Оцінка функціональної активностi колоїдних розчинів наночасток металів методами біотестування // Матеріали міжнародної конференції «Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення», 15–20 жовтня 2012 р., м.Кам’янець-Подільський
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2012
210
Тези
Вплив наночасток міді на лектинову активність проростків пшениці за інфікування збудником церкоспорельозу / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Захист рослин: наука, освіта, інновації в умовах глобалізації» – Київ, 2012.
Калініченко Олена Василівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Невідоме
т.1 c.177.0000
211
Монографія
Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
2010
212
Наукова стаття
Порівняльна характеристика гастропротекторної, антисекреторної і антиоксидантної дії кверцетину, омепразолу та ранітидину
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Макарчук Микола Юхимович
Таран Наталія Юріївна
Штанова Лідія Яківна
2010
Фітотерапія
т.4 c.47-52
213
Наукова стаття
Pigment- protein Complexes of thylacoid membranes of Deshampsia Antarctica Desv. Plants
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2010
214
Наукова стаття
Прооксиданти- антиоксиданти у фотосинтетичних тканинах озимої пшениці степового екотипу за дії пероксиду водню.
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2011
Український ботанічний журнал
т.68 c.259-264
215
Наукова стаття
Глобальні зміни клімату як фактор підвищення адаптивного потенціалу агроценозів.
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2011
216
Наукова стаття
Adaptative reactions of different ecotipe winter wheat plants against hydrogen peroxide actions
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2011
Агрохимия
c.34.0000
217
Наукова стаття
Формування адаптивних реакцій сої на вплив іонів кадмію залежно від азотного жиалення.
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2011
Український ботанічний журнал
т.71 c.364-368
218
Наукова стаття
Вплив альго-ризобіальної інокуляції на адаптаційні реакції за дії оксидного стресу
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2011
Український ботанічний журнал
т.72 c.29-34
219
Наукова стаття
Defense response of soybean exposed to cadmium depends on nitrogen supply
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2011
Climate change: challenges and opportunities in agriculture
c.299-303
220
Наукова стаття
Поліморфізм гліадинів сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) з різними адаптивними та продуктивними властивостями
Мелешко Анатолій Олександрович
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2011
Вісник аграрної науки.
c.41-43
221
Наукова стаття
Response of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) against different Ni concentrations//Central European Journal of Biology 2011
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2011
Central European Journal of Biology
т.1 c.23-27
222
Наукова стаття
Nanotechnology in Modern Agriculture
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2011
Физика живого
т.18 c.113-116
223
Наукова стаття
Вплив інокуляції фосфатмобілізувальними препаратами на лектинову активність в рослинах озимої пшениці за інфікування збудником церкоспорельозу
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.29 c.62-64
224
Наукова стаття
Роль бактеризації насіння пшениці озимої мікроорганізмами з фосфат мобілізуючою здатністю
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2011
Посібник українського хлібороба
c.155-157
225
Наукова стаття
Impact of Lead and Sulfur Deprivation on Soybean Plants
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2011
International Plant Sulfur Workshop
c.271-278
226
Праці конференції
Влияние обработки фосфатмобилизирующими препаратами на содержание белка и лектиновую активность в растениях озимой пшеницы при инфицировании возбудителем очковой пятнистости
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2011
Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий:Съезд Общества физиологов растений России
c.533-534
227
Праці конференції
Глико- и фосфолипиды фотосинтетических мембран Fagopirum esculentum Moench. в условиях дефицита фосфора
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2011
Физиология растений - фундаментальная основа эакоогии и инновационных биотехнологий: Съезд Общества физиологов растений России
c.617-618
228
Тези
Carotenoids and pigment-protein complexes in leaves of Deschampsia antarctica Desv. plants under conditions of UV-B radiation // Шестой Съезд Российского фотобиологического общества – Туапсе 2011
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2011
229
Тези
Параметри індукції флуоресценції листків Deschampsia antarctica в умовах жорсткого ультрафіолетового випромінювання // „Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты” - Харьков (Украина), октябрь 11 – 13, 2011
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2011
230
Тези
. The influence of the growth retardant CCC on plant protective proteins activity / Материалы VII-й Международной научной конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений» - Минск, 26-28 октября 2011 года.
Косян Анатолій Михайлович
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2011
231
Тези
Influence of algae-rhizobium inoculation on the nutritional value of Glycine max. L. Merr. // Book of abstract “Agrisafe final conferense” – Budapest, Hungary. – 2011
Таран Наталія Юріївна
2011
232
Кириченко Б.Е. Экофизиология мяты: продукционный процесс и адаптационный потенциал.- М: Наука, 2008. – 140 с.
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2010
Український ботанічний журнал
т.67 c.307.0000
233
Наукова стаття
Екологічні особливості стану сірчаного забезпечення в агроценозі
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
Агроекологічний журнал
c.80.0000
234
Наукова стаття
Нанотехнології в сучасному сільському господарстві. Фізика живого, 2010
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
Фізика живого
235
Наукова стаття
Особливості впливу неіонних колоїдних розчинів металів на вміст фотосинтетичних пігментів та урожайність рослин сої, Вісник аграрної науки, 2010
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
236
Наукова стаття
Адаптивні реакції рослин озимої пшениці різних екотипів за дії пероксиду водню. Фізіологія та біохімія культурних рослин.
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2010
Фізіологія та біохімія культурних рослин
т.42 c.163.0000
237
Наукова стаття
Компоненти ліпід-пігментного комплексу листків озимої пшениці в умовах дефіциту фосфору.
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2010
Фізіологія та біохімія культурних рослин
т.42 c.450.0000
238
Наукова стаття
Gender aspects of scientific career formation in Ukraine. Women in Engineering and Technology Research
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
239
Наукова стаття
Anthocyanins as marker for selection for buckwheat plants with high rutin content. Fagopyrum,
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
240
Наукова стаття
Response Reaction of Deshampsia Antarctica desv. Plant to UV-B Irradiation and Oxidative Stress Ukranian Antarctic Journal.-
Бацманова Людмила Михайлівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2010
241
Наукова стаття
The complex studying of Antarctic biota
Будзанівська Ірина Геннадіївна
Костіков Ігор Юрійович
Поліщук Валерій Петрович
Таран Наталія Юріївна
Трохимець Владлен Миколайович
2009
Український Антарктичний журнал
т.8 c.293-301
242
Наукова стаття
Нанотехнології в сучасному сільському господарстві. Фізика живого
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
Физика живого
c.21.0000
243
Наукова стаття
Особливості впливу неіонних колоїдних розчинів металів на вміст фотосинтетичних пігментів та урожайність рослин сої
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
244
Наукова стаття
Ефективність ризогуміну при вирощуванні сої.
Конотоп Євгенія Олександрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
245
Наукова стаття
Екологічні особливості стану сірчаного забезпечення в агроценозі // Агроекологічний журнал,-
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
Агроекологічний журнал
c.80.0000
246
Наукова стаття
Вплив азотного живлення та наночастинок металів на вміст пігментів у рослинах та врожайність сої // Таврійський науковий вісник
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
247
Наукова стаття
Quality increasing technology of garlic bulbs (Allium sativum L.) owing to the use of sulphuric fertilizers Agrochemistry (Journal of Clovak republic),
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
248
Наукова стаття
Экспрессия генов лектина и дефенсина у сортов пшеницы Мироновская 808 и Roazon при инфицировании Pseudocercosporella herpotrichoides // Biopolymers and Cell
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2010
249
Тези
Gendered dynamics in higher educational sphere in Ukraine. 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholm, Sweden, August, 5-8, 2009
Свєтлова Наталія Борисівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2009
250
Тези
Порівняння впливу кверцетину, омепразолу та ранітідіну на шлунок ушкоджений етанолом і індометацином
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
Штанова Лідія Яківна
2010
Український фізіологічний журнал
т.56 c.205.0000
251
Тези
Адаптивне стратегии растений пшеницы различных экотипов в условиях оксидного стресса. ХVIІ Межд. конф. студ.асп. и мол.уч. Ломоносов – 2010 секция «Биология» 20-22 апреля 2010 г.
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2010
252
Тези
Ліпідн-пігментні трансформації у фотосинтезуючому апараті рослин Dechampsia caespitosa в умовах жорсткого випромінювання. Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду, Одеса 13-17 вересня 2010 р.
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.82 c.240.0000
253
Тези
Трансформація гліко- і фосфоліпідів фотосинтетичних мембран рослин в умовах дефіциту фосфору. Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду, Одеса 13-17 вересня 2010 р.
Калініченко Олена Василівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.82 c.245.0000
254
Тези
Біохімічні властивості представників роду Rododendron L. Як джерела біологічно активних речовин. Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду, Одеса 13-17 вересня 2010
Таран Наталія Юріївна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.82 c.226.0000
255
Тези
Вплив пероксиду водню на активність антиоксидантних ферментів у фотосинтетичних тканинах.
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.82
256
Тези
Перекисный гомеостаз в ответных реакциях растений пшеницы на действие диквата Материалы научной конференции Саратов
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Таран Наталія Юріївна
2010
257
Тези
Совместное влияние оксидного стресса и инфицирования Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton на лектиновую активность проростков Triticum aestivum L. // Орел, 2010.
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2010
258
Тези
Изменение активности лектинов в растениях озимой пшеницы, инокулированных фосфатмобилизирующими микробными препаратами, при инфицировании Pseudocercosporella herpotrichoides , Саратов 2010
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2010
259
Монографія
Фізіологія зимостійкості та інтродукції деяких видів роду магнолій (Мagnolia L.) в умовах Київського Полісся
Бацманова Людмила Михайлівна
Палагеча Роман Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2009
260
Монографія
Фізіологія зимостійкості та інтродукції деяких видів роду магнолій (Magnolia L.) в умовах Київського Полісся
Бацманова Людмила Михайлівна
Палагеча Роман Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2009
261
Наукова стаття
Запасні білки новостворених сортів озимої пшениці для степових регіонів України
Грудіна Ніла Сергіївна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2009
262
Наукова стаття
Роль лектинів у захисних реакціях рослин до фітопатогенів Физиология и биохимия культ. растений. – 2009. – Т. 41. – № 3. – С. 221 – 234.
Белава Вікторія Назарівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2009
Фізіологія та біохімія культурних рослин
т.41 c.221.0000
263
Наукова стаття
Амінокислотний склад пшениці за умов забруднення агроценозу свинцем
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2009
264
Наукова стаття
Plant sulfolipid. II. Mutant study and phosphate deficiency.-Біополімери і клітина. 2009. Т. 25. N1. 3-11.
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2009
265
Наукова стаття
Plant sulfolipid. III. Role in adaptation.-Біополімери і клітина. 2009. Т. 25. N2. 85-94.
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2009
266
Наукова стаття
Особливості застосування сірчаних добрив для покращання якості білкового складу рослин соїПосібник Українського хлібороба. Спец. вип. Рекомендації з вирощування якісного зерна та підняття його класностію- ТОВ. „Академпрес”.- 2009 р.- с. 39-41.
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2009
267
Наукова стаття
Особливості складу компонентів ліпідного та пігмент-білкових комплексів фотосинтетичних мембран Deshampsia antarctica Desv.
Козерецька Ірина Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2009
Доповіді НАН України. Серія: Математика
c.173.0000
268
Наукова стаття
Особливості складу компонентів ліпідного та пігмент-білкових комплексів фотосинтетичних мембран Deschampsia antarctica Desv
Козерецька Ірина Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2009
Доповіді Національної академії наук України
c.173.0000
269
Наукова стаття
Complex study of Antarctic biota
Будзанівська Ірина Геннадіївна
Костіков Ігор Юрійович
Поліщук Валерій Петрович
Таран Наталія Юріївна
Трохимець Владлен Миколайович
2009
Український Антарктичний журнал
в.8 c.293-301
270
Наукова стаття
Стероїдні глікозиди: біохімічні, фармакологічні властивості та фізіологічна функція малодослідженої групи рослинних стеролів. Фітотерапія часопис №3. 2009. – С. 76. Антонюк Т.М., Оканенко О. А., Таран Н.Ю.
Таран Наталія Юріївна
2009
Фітотерапія
c.76.0000
271
Наукова стаття
Агроекологічні заходи вирощування рослин сої в умовах Київського Полісся. Науковий вісник НАУ присвячений 110-річчю заснування Національного аграрного університету,2009, №125, С.125-130. Головатюк Є.О., Ситар О.В., Таран Н.Ю., Новицька Н.В
Конотоп Євгенія Олександрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2009
Науковий вісник Національного аграрного університету
c.125.0000
272
Наукова стаття
. Ефективність мікробіологічного препарату ризогуміну при вирощуванні сої за різних умов азотного живлення. Вісник аграрної науки, 2009, №11, C.34-42. Ситар О.В., Головатюк Е.О., Таран Н.Ю., Каленська С.М., Новицька Н.В.
Конотоп Євгенія Олександрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2009
273
Наукова стаття
. Стан сірчаного забезпечення в агроценозі грунт-рослина. Агроекологічний журнал, 2009, №4, C.4-10. Ситар О.В., Косян А.М., Таран Н.Ю.
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2009
Агроекологічний журнал
c.4.0000
274
Наукова стаття
Фізіологічні та еколого-біохімічні характеристики представників роду Рододендрон (Rhododendron) при формуванні екологічної пластичності інтродуцентів
Таран Наталія Юріївна
2009
275
Тези
Cadmium caused Indian mustard (Brassica Juncea) photosynthetic apparatus changes4-th Conference of Polish Society of Experimental Plant Bioilogy Experimental Plant Biology. Why not?!.- September 21-25, 2009,Cracow, Poland.- c.105
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2009
276
Тези
Холеретичний та антиоксидантний вплив кверцетину Перший національний конгрес „Народна медицина в Україні” ю-18 вересня 2009 р. – с.19
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Таран Наталія Юріївна
2009
277
Тези
Холеретичний та антиоксидантний вплив кверцетину. Перший національний конгрес „Народна медицина в Україні” .-18 вересня 2009 р. – с.19. Гарник Т.П., Косян А.М., Таран Н.Ю., Говоруха Т.М., Решетник Є.М., Весельський С.П., Макарчук М.Ю.
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Таран Наталія Юріївна
2009
278
Тези
Effect of nitrogen nutrition on plant antioxidant enzymes. FEBS Workshop “Adaptation potential in Plants”, Vienna, Austria, 19-21 March 2009, P.53. Sytar O., Golovatiuk I, Batsmanova L, Taran N.
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2009
279
Хрестоматія
Адаптивні стратегії Deshampsia Antarctica на основі ліпід-пігментних трансформаційІV Міжнар. Антракт. конф.ІІІ Міжнар. Полярний рік 2007-2008: Результати та перспективи.- Київ, Україна, 12-14 травня 2009 р.- с.169.
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2009
280
Plant Sulfolipid. I.Functions
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2008
281
Виділення хлоропластів і субхлоропластних фракцій. Методичні рекомендації// К:. Анна -Т
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2008
282
Наукова стаття
Вплив різних азотних добрив на вміст фотосинтетичних пігментів і сульфоліпіду у листках рослин сої
Головатюк Євгенія
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2007
283
Наукова стаття
Стійкість сортів озимої пшениці до умов фосфорного забезпечення
Таран Наталія Юріївна
2007
Науковий вісник Національного аграрного університету
c.78.0000
284
Наукова стаття
Морозостійкість магнолій та льодоутворення у тканинах пагонів
Палагеча Роман Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2007
Український ботанічний журнал
т.64 c.892.0000
285
Наукова стаття
Ідентифікація вітчизняних сортів glicyne max (L.) Merr
Карпенко Наталія Іванівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2007
286
Наукова стаття
Роль оксиду азоту в захисних реакціях рослинного організму
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2008
Фізіологія та біохімія культурних рослин
т.40 c.15.0000
287
Наукова стаття
Продуктивність та якість насіння сої за різних умов азотного живлення
Головатюк Євгенія
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2008
288
Наукова стаття
Модельна система індукування та оцінки рівня стійкості озимої пшениці (Triticum aestivum L.) до збудника церкоспорельозу (Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Dighton)
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2008
Карантин і захист рослин
c.25.0000
289
Наукова стаття
Динаміка лектиноої активності проростків пшениці на ранніх етапах інфікування P.herpotrichoides (Fron) Dighton за дії екзогенного пероксиду водню
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2008
Агроекологічний журнал
290
Наукова стаття
Зміна фізіолого-біохімічних показників рослин озимої пшениці за дії пероксиду водню
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2008
291
Наукова стаття
Спечифічний рослинний гліколіпід як біохімічний маркер оцінки селекційного матеріалу
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2008
292
Наукова стаття
Адаптивні реакції рослин пшениці озимої за умов фосфорного дефіциту грунту
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2008
Агроекологічний журнал
c.26.0000
293
Наукова стаття
Реалізація енергетичного потенціалу озимої пшениці за дії фосфатмобілізуючих преператів в умовах фосфорного дефіциту
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2008
Науковий вісник Національного аграрного університету
т.125 c.176.0000
294
Наукова стаття
Омела біла (Viscum album L.) у біогеоценозі лісопаркових насаджень
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2008
Український ботанічний журнал
т.65 c.326.0000
295
Наукова стаття
Про-антиоксиданти листків деяких видів тропічних орхідних за низькотемпературної адаптації
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2008
Український ботанічний журнал
т.65 c.463.0000
296
Наукова стаття
Лектинова активність проростків пшениці при інфікуванні P.hepotrichoides за дії пероксиду водню (Агроекологічний вісник)
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2008
297
Наукова стаття
Стан сірчаного забезпечення у системі грунт-рослина
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2008
Агроекологічний журнал
c.57.0000
298
Наукова стаття
Adaptive reactions of photosynthetics membranes under phoaphate starvation// Physiologgia Plantarum, V.133
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2008
299
Наукова стаття
Regulation of adaptive plants opportunities by means of nitrogen nutrition// Physiologia Plantarum. V.133
Головатюк Євгенія
Косик Оксана Іванівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2008
300
Наукова стаття
Plant Sulfolipid. II. Mutant Study And Phosphate Deficiency
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2008
301
Наукова стаття
Biochemical markers of wheat eyespot resistance// Agriculture
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2008
302
Наукова стаття
Електрофоретичний аналіз запасних білків насіння сортів Glycine max (L.) Merr.
Карпенко Наталія Іванівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.49 c.44-45
303
Праці конференції
Adaptive reactions of wheat photosynthetic membranes under phosphate starvation// XVI Congress of the Federatin of European Societies of Plant Biology (FESPB) Tampere, Finland 17-22 august 2008
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2008
304
Праці конференції
Regulation of adaptive plants opportunities by means of nitrogen nutrition// XVI Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB) Tampere, Finland 17-22 August 2008
Головатюк Євгенія
Косик Оксана Іванівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2008
305
Праці конференції
Опыт интродукции листопадных магнолий на Украине // Проблемы биоэкологи и пути их решения (Вторые Ржавитинские чтения) Матер. Междунар. науч. конф., Саранск.
Бацманова Людмила Михайлівна
Палагеча Роман Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2008
306
Тези
Опыт интродукции листопадных магнолий на Украине
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2008
307
Тези
Сохранение экологического равновесия в биоценозах, зараженых Омелой белой
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2008
308
Тези
Oxidation stress action on Dechampsia antarctica - ona of nigher plants species of antarctic biota Міжнародна антарктична конференція IAC2008 "Україна в Антарктиці - національні пріоритети і глобальна інтеграція", Київ
Бацманова Людмила Михайлівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2008
309
Тези
Пошук збалансованого застосування азотних та сірчаних добрив для оптимізації продукційних показників сої
Головатюк Євгенія
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2008
310
Тези
Heavy metal caused lipid peroxidation and lipid modification in wheat // 18th International Symposium on Plant Lipids (ISPL) July 20-25, 2008 Bordeaux, France
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2008
311
Тези
Ефективність впливу рівня мінерального живлення на врожай зерна озимої пшениці в умовах посухи// Мат.Міжнар конф до 75-річчя Ботанічного саду Дніпропетровського нац.ун-ту
Таран Наталія Юріївна
2008
312
Тези
Агрофізіологія сортів озимої пшениці степового екотипу в різних кліматичних зонах// Мат.Міжнар конф. до 75-річчя Бот.саду Дніпропетровського нац.ун-ту
Грудіна Ніла Сергіївна
Макаренко Валентина Іванівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2008
313
Тези
Аналіз пігмент-білкового комплексу тилакоїдних мембран Deschampsia Antarctica./ V Міжнародна конференція "Геном рослин". Одеса 2008
Козерецька Ірина Анатоліївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2008
314
Тези
Quality improvement technology of cultures (Allium sativum L.) and Glycine Max. (L.) Merr. using balanced sulphuric fertilizers// Internatyional conferencce ICWES 14
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2008
315
Тези
Динамика лектиновой активности проростков пшеницы при инфицировании Pseudocercosporella herpotrihoides Fron// XV междунар. научн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов".- 2008, Москва.- МГУ 8-11 апреля.- с .7
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2008
316
Тези
Lipid peroxidation as index of wheat eyespot resistance// International plant protection Conference - "Advances in plant protection strrategies"/- Druskininkai, Lithuania, 10-12 Ыузеуьиук 2008б- p. 20
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2008
317
Наукова стаття
Оцінка ступеня розвитку стресу за інтенсивністю накопичення малонового діальдегіду в рослин
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Таран Наталія Юріївна
2007
318
Наукова стаття
Омела біла (Viscum album L.) у біоценозі лісо-паркових насаджень
Бацманова Людмила Михайлівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2007
Український ботанічний журнал
319
Наукова стаття
Особливості накопичення та динаміка деяких біохімічних сполук магнолій як показник стійкості до факторів оточуючого середовища
Палагеча Роман Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2007
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
c.75.0000

Повернення до списку

Вгору