Автори, співробітники Університету

Тарасюк Тарас Миколайович
T. M. Tarasiuk

Ідентифікатор автора: 41725
Author Identifier Number Scopus: 55949410700 →
ResearcherID, Web of Science: H-8825-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 526

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження / Органічної хімії /
Посада: м.н.с.

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
A new method for the construction of [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine system
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
Тарасюк Тарас Миколайович
Шелепюк Андрій Васильович
2019
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.55 в.4-5 c.367–373
2
Наукова стаття
Cationic ring contraction of seven-membered cycle of 3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxathiepine derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Потіха Людмила Михайлівна
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2019
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.55 в.4-5 c.416-420
3
Звіти
Дизайн, синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з широким спектром дії:Синтез O-,N-,S-вмісних функціоналізованих гетероциклічних систем, дослідження реакційної здатності їх похідних
Потіха Людмила Михайлівна
Тарасюк Тарас Миколайович
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-147
4
Звіти
Спосіб отримання 1,5-бензоксатієпін-3-ону.Патент України на винахід No 110586
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.1 в.1 c.1-9
5
Звіти
Спосіб отримання 4,1-бензоксатієпін-3-ону.Патент України на винахід No 112146
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.14 в.1 c.1-8
6
Звіти
Спосіб селективного окиснення сульфіду до сульфоксиду.Патент України на винахід No 112712
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.19 в.1 c.1-9
7
Наукова стаття
Циклічні сульфони – сучасні тенденції в органічній хімії
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
Ващенко Богдан Вікторович
Дяченко Максим Сергійович
Попова Марія Володимирівна
2017
Український хімічний журнал
т.2 c.77-86
8
Наукова стаття
Синтез новых производных 7-гидрокси-5-оксо-2,3,5,7a-тетрагидро-1H-пирролизина и 1-гидрокси-3-оксо-3,5,6,7,8,8a-гексагидроиндолизина
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
Попова Марія Володимирівна
2017
Український хімічний журнал
в.3 c.14-17
9
Наукова стаття
Synthesis of 4,5-dihydro-1,4-benzothiazepin-3(2H)-one
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.52 в.12 c.999–1001
10
Матеріали конференції
Перегрупування оксатієпінового циклу 8-нітро-2H-1,5-бензотієпін-3(4H)-ону
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Українська конференція з органічної хімії
т.24
11
Звіти
Спосіб отримання спіро- лямбда 6-ізотіазолідин-1,1,4-тріонів.Патент України на винахід No 110455
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
Попова Марія Володимирівна
2015
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.24 в.1 c.1-11
12
Матеріали конференції
Transformation of 8-nitro-2H-1,5-benzoxathiepin-3(4H)-one: ring contraction of oxathiepine cycle
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
International Chemistry Conference Touluse-Kiev
т.8 c.94-94
13
Наукова стаття
Novel synthesis of 2H-1,5-benzoxathiepin-3(4H)-one and 5H-4,1-benzoxathiepin-3(2H)-one derivatives and chemical properties evaluation
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
Monatshefte fur Chemie
т.146 c.1733-1742
14
Наукова стаття
One-pot domino synthesis of 3-amino-1,2-dihydroisoquinolines
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
Journal of Heterocyclic Chemistry
т.52 c.1373-1378
15
Автореферат
Нові функціональні похідні бензотіазепінів та бензоксатієпінів
Тарасюк Тарас Миколайович
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-20
16
Матеріали конференції
Гетероциклічні сполуки як потенційні лікарські засоби
Добриднєв Олексій Володимирович
Мілохов Демид Сергійович
Тарасюк Тарас Миколайович
Хиля Ольга Володимирівна
Шишкіна Олена Олегівна
2014
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
т.1 c.56
17
Наукова стаття
Synthesis of N-carboxyalkyl-1,4-benzothiazepine-3(2H)-one derivatives using esters of N-(2-chloro-5-nitrobenzyl)amino acids
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2014
Monatshefte fur Chemie
т.145 c.483-489
18
Наукова стаття
Reactions of 4,5-dihydro-1,4-benzothiazepin-3(2H)-one 1,1-dioxide and 1,5-dihydro-4,1-benzothiazepin-2(3H)-one 4,4-dioxide derivatives with Vilsmeier reagent and DMFDMA
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2014
Journal of Heterocyclic Chemistry
т.51 c.755-759
19
Наукова стаття
Dimethylaminomethylene derivatives of S,S-dioxides of 1,4-benzothiazepin-3(2H)-one and 4,1-benzothiazepin-2(3H)-one: comparison of interaction with nucleophiles
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2014
Monatshefte fur Chemie
т.145 c.1987-1997
20
Тези
Синтез ізомерних 2H-1,5-бензоксатієпін-3(4H)- та 5H-4,1-бензоксатієпін-3(2H)-онів
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2014
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
т.11 c.9
21
Тези
Синтез та хімічні властивості 2Н-1,5-бензоксатієпін-3(4Н)- та 5Н-4,1-бензоксатієпін-3(2Н)-онів
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2014
22
Матеріали конференції
Synthesis of 1,4-benzothiazepine-3(2H)-one derivatives using esters of N-(2-chloro-5-nitrobenzyl)amino acids or 2-chloro-5-nitrobenzylamines
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.123-124
23
Матеріали конференції
Синтез производных 1,4-бензотиазепин-3(2H)-она с использованием сложных эфиров N-(5-нитро-2-хлорбензил)аминокислот или 5-нитро-2-хлорбензиламинов
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2013
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.123
24
Тези
Cинтез нових похідних 1,5-дигідро-4,1-бензотіазепін-2(3H)-ону
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.125
25
Тези
Взаємодія ізомерних похідних 1,4- та 4,1-бензотіазепін S,S-діоксидів з реагентом Вільсмейера та DMFDMA
Тарасюк Тарас Миколайович
2013
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
т.5 c.205
26
Тези
Хімічні перетворення в ряду 4,5-дигідро-1,4-бензотіазепін-3(2Н)- та 1,5-дигідро-4,1-бензотіазепін-2(3Н)-онів
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2013
Українська конференція з органічної хімії
т.23 c.150
27
Тези
1,5-Dihydro-4,1-benzothiazepin-2(3H)-one 4,4-dioxide: synthesys and formylation
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.146
28
Тези
Dihydroisoquinolines Synthesis via Cyclization of 2-Chlor-5-nitrobenzylamines and Malononitrile in the Presence of Potassium Carbonate
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.64
29
Тези
Синтез нових похідних 1,5-дигідро-4,1-бензотіазепін-2(3Н)-ону
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.125
30
Наукова стаття
Новый метод синтеза производных 4,5-дигидро-1,4-бензотиазепин-3(2Н)-онов
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.8 c.1264-1269
31
Наукова стаття
Новый способ синтеза производных 4,5-дигидро-1,4-бензотиазепин-3(2Н)-она
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2011
Журнал органической и фармацевтической химии
т.9 c.60-64
32
Наукова стаття
T. A. Volovnenko, T. N. Tarasiuk, Yu. M. Volovenko, and T. M. Tkachuk, New method for the synthesis of 4,5-dihydro-1,4-benzothiazepin-3(2H)-ones derivatives/ Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2011. – 47 (8) . – 1043-1047
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.47 c.1043.0000
33
Тези
Synthesis of 3-amino-1,2-dihydroisoquilines
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.91

Повернення до списку

Вгору