Автори, співробітники Університету

Терес Наталія Володимирівна
Teres Nataliia Volodymyrivna

Ідентифікатор автора: 41791
Кількість пошукових запитів автора: 1160
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Етнології та краєзнавства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: етнополітика незалежної України / ethnic policy in Modern Ukraine / відродження духовної та етнокультурної самобутності українського народу в незалежній Україні / revival of spiritual and ethnic cultural identity of the Ukrainian people in the independent Ukraine /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 72, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 5, підручників - 1, навчальних посібників - 14, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Етнотуристичний потенціал Фінляндії
Терес Наталія Володимирівна
Юнгер Катерина Максимівна
2019
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.57 c.162-168
2
Тези
З досвіду збереження та використання в туристичній практиці індустріальних об’єктів в Республіці Болгарія (на прикладі діяльності общини с. Кочеріново та с. Бараково Кюстендільського району)
Терес Наталія Володимирівна
2019
Культурна спадщина: традиції та інновації. Тези науково-практичної конференції
c.66-69
3
Наукова стаття
Досвід Фінляндії з розвитку історико-культурного туризму
Терес Наталія Володимирівна
2018
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.55 c.130–135
4
Енциклопедія
Аджарці
Терес Наталія Володимирівна
2016
Велика українська енциклопедія. Словник
т.1 c.347-348
5
Навчальний посібник
Сучасна етнополітика в Україні та світі (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)
Горбань Тетяна Юріївна
Терес Наталія Володимирівна
2017
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.49-140
6
Навчальний посібник
Сучасна етнополітика в Україні та світі (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)
Горбань Тетяна Юріївна
Терес Наталія Володимирівна
2017
К.:"Сердюк В.Л."
c.5-48
7
Навчальний посібник
Сучасна етнополітика в Україні та світі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Горбань Тетяна Юріївна
Терес Наталія Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.5-80
8
Наукова стаття
Топонімічна політика в Києві: виклики часу, проблеми наукового забезпечення
Гончаров Олександр Петрович
Терес Наталія Володимирівна
2015
Краєзнавство: науковий журнал
в.3/4 c.276-278
9
Наукова стаття
Русские в современной Украине
Терес Наталія Володимирівна
2015
Wschòd Europy. Studia humanistyczno-spoƚeczne
т.1 в.1 c.147-166
10
Розділ монографії
Rozdzial 6. Этнический сепаратизм в Украине: причины, степень угрозы, методы преодоления // Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezposrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkuwania – stan obecny – wyzwznia dla polityki bezpieczenstwz. Red.: R. Zenderows
Терес Наталія Володимирівна
2016
CeDeWu.Pl (монографія)
c.83-102
11
Тези
Українсько-польська наукова співпраця: з досвіду організації та виконання наукової теми «політика етнічна країн Центрально-Східної Європи»
Терес Наталія Володимирівна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
c.250-252
12
Матеріали конференції
Сучасний процес перейменування вулиць Києва: ціннісні орієнтації
Терес Наталія Володимирівна
2015
Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір суспільства. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.95-96
13
Наукова стаття
Toponimic Policy and the Problem of Overcoming Totalitarian Legacy in Ukraine
Терес Наталія Володимирівна
2014
Warsaw East European Review
т.6 c.25-34
14
Наукова стаття
Юго-Восток Украины: особенности этнополитической ситуации.
Терес Наталія Володимирівна
2015
Polityka etniczna. Teorie, Koncepcje, Wyzwania
c.441-461
15
Підручник
Історія України. Курс лекцій
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Капелюшний Валерій Петрович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Мороз Інна Миколаївна
Пивовар Сергій Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2015
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.1-756
16
Розділ монографії
Розвиток університету від середини 1960-х – до початку 1990-х років
Іваницька Лілія Василівна
Терес Наталія Володимирівна
2014
Історія Київського університету : монографія
c.516-584
17
Розділ монографії
R.13. Polityka etniczna Ukrainy. In: Polityka etniczna wspolczesnych panstw Europy Srodkowo-Wshodniej, red. H. Chalupczak, R. Zenderowski, W. Baluk.
Терес Наталія Володимирівна
2015
Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
c.479-530
18
Розділ монографії
P.13. Ethnic Policy of Ukraine. In: The Ethnic Policy. In Contemporary East Central European Countries, red. H. Chalupczak, R. Zenderowski, W. Baluk
Терес Наталія Володимирівна
2015
Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
c.445-488
19
Тези
Традиційні знання: польсько-український досвід збереження та охорони
Терес Наталія Володимирівна
2015
Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи
c.47
20
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
21
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
22
Наукова стаття
Міжнародна науково-практична конференція «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти»
Гончаров Олександр Петрович
Терес Наталія Володимирівна
2014
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.42 c.219-223
23
Наукова стаття
Внесок вчених історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвиток києвознавства на сучасному етапі
Гончаров Олександр Петрович
Комаренко Олександр Юрійович
Терес Наталія Володимирівна
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.10-18
24
Наукова стаття
Мовна політика в Україні в умовах парламентських виборів 2012 року
Терес Наталія Володимирівна
2014
Annales universitatis Mariae Curie-Skladowska
т.11 c.173-186
25
Наукова стаття
Перейменування вулиць Києва: тоталітарна спадщина і сучасність
Терес Наталія Володимирівна
2013
Miscellanea Posttotalitariana Wratislavensia.
в.1 c.79-93
26
Наукова стаття
Українські мотиви у творчості Іллі Рєпіна
Терес Наталія Володимирівна
Кравчук Марія Олексіївна
2014
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.42 c.100 – 105
27
Праці конференції
З історії києвських годонімів ХІХ ст.
Терес Наталія Володимирівна
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.192-197
28
Праці конференції
Этнополитика как фактор национальной безопасности : опыт современной Украины
Терес Наталія Володимирівна
2014
Культура. Политика. Понимание. Материалы международной научной конференции
c.223-225
29
Розділ монографії
Україна 1991 – 2011: Розбудова незалежної держави. Лекція 21.
Терес Наталія Володимирівна
2014
Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А. П. Коцура.
т.21 c.1-32
30
Монографія
Українські трансгресії ХХ – ХХІ століття. «Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура –історія – політика.
Терес Наталія Володимирівна
2012
ЛА «Піраміда» (монографія)
c.1-382
31
Монографія
Історія України. Джерельний літопис.
Неліпа Дмитро Васильович
Терес Наталія Володимирівна
2012
КВІЦ (посібник)
c.1-891
32
Наукова стаття
Якщо бути книголюбом
Терес Наталія Володимирівна
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
в.25 c.119 – 121
33
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку етнотуризму: зарубіжний та український досвід
Терес Наталія Володимирівна
2013
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.39 c.35 – 44
34
Тези
Toponymic policy and the problem of overcoming totalitarian legacy in Ukraine
Терес Наталія Володимирівна
2013
Across the Borders. Abstracts. Warsaw East European Conference
c.37 – 38
35
Монографія
Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси.
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Терес Наталія Володимирівна
2012
Вища школа
c.1.0000
36
Навчальний посібник
Історія сучасного світу: Соціально-політична історія ХV - початку ХХІ століть
Кузіна Наталія Вікторівна
Терес Наталія Володимирівна
2012
Знання
c.1-438
37
Наукова стаття
Міжнародна охорона нематеріальної культурної спадщини: світовий та український досвід
Терес Наталія Володимирівна
2011
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.36 c.58-63
38
Наукова стаття
Розвиток сільського зеленого туризму та його вплив на збереження етнокультурної самобутності українського народу
Терес Наталія Володимирівна
2012
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.37 c.18-26
39
Праці конференції
Охорона традиційних знань: світовий та український досвід
Терес Наталія Володимирівна
2012
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів
c.242-243
40
Тези
Традиційні знання: проблеми збереження та охорони
Терес Наталія Володимирівна
2012
Історія науки і біографістика. Електронне наукове фахове видання — міжвідомчий тематичний збірник
в.1 c.А1
41
Тези
Language Policy in Ukraine: New trends and Perspective
Терес Наталія Володимирівна
2012
Old and New past, present and future of the post-communist world: Warsaw East European Conference
c.51
42
Наукова стаття
Етнополітичний простір сучасної України: нові виклики і проблеми (2005-2010).
Терес Наталія Володимирівна
2011
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.34 c.97-102
43
Наукова стаття
“Ethnic problems” in Ukrainian mass media
Терес Наталія Володимирівна
2011
Racja stanu. Studia i materiały
в.1 (9) c.143-153
44
Навчальний посібник
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. Навчальний посібник
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Могильний Леонід Петрович
Пшеничний Тарас Юрійович
Розовик Дмитро Федорович
Сорока Юрій Михайлович
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-688
45
Навчальний посібник
Культурологія. Видання 3-тє, перероб. та доп.
Терес Наталія Володимирівна
2010
Центр навчальної літератури
c.1-370
46
Наукова стаття
Ізюм
Терес Наталія Володимирівна
2010
Україна для шукачів пригод Ukraine for Adventurers
c.76 – 74
47
Наукова стаття
Слав’яногорськ
Терес Наталія Володимирівна
2010
Україна для шукачів пригод Ukraine for Adventurers
c.204 – 207
48
Довідник
Назви вулиць Києва в конфлікті ідеологій: Навчально-методичний довідник
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Могильний Леонід Петрович
Пшеничний Тарас Юрійович
Терес Наталія Володимирівна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-48
49
Довідник
Качковський Михайло Миколайович
Терес Наталія Володимирівна
2009
Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність. Біобібліографічний довідник
c.45
50
Довідник
Кривошея Галина Мефодіївна
Терес Наталія Володимирівна
2009
Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність. Біобібліографічний довідник
c.51
51
Довідник
Стецюра Григорій Ананійович
Терес Наталія Володимирівна
2009
Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність. Біобібліографічний довідник
c.88
52
Довідник
Горбань Тетяна Юріївна
Терес Наталія Володимирівна
2009
Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність. Біобібліографічний довідник
c.26
53
Монографія
Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій
Терес Наталія Володимирівна
2009
Парламентське видавництво (монографія)
c.1-536
54
Навчальний посібник
Історія України. Джерельний літопис
Горбань Тетяна Юріївна
Обушний Микола Іванович
Пилипенко Віктор Володимирович
Терес Наталія Володимирівна
2008
ДП «Дирекція ФВД» (монографія)
c.1-799
55
Навчальний посібник
Етнополітика. Програма та плани семінарських занять для студентів неспеціальних факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Терес Наталія Володимирівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-46
56
Навчальний посібник
Історія України. Навчальний посібник.
Терес Наталія Володимирівна
2008
ТОВ НВП "Ніка-центр"
c.1-184
57
Навчально-методичний комплекс
Етнополітика. Навчально-методичний комплекс
Горбань Тетяна Юріївна
Терес Наталія Володимирівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-84
58
Наукова стаття
Українознавчий вимір державотворення радянської доби (друга половина ХХ ст.)
Терес Наталія Володимирівна
2009
Збірник наукових праць НДІУ українознавства
т.23 c.400-411
59
Наукова стаття
Піха Дмитро Дементійович
Терес Наталія Володимирівна
2009
Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність. Біобібліографічний довідник
c.77
60
Тези
Етнополітичний простір сучасної України: нові виклики і втрати (2005-2008)
Терес Наталія Володимирівна
2009
Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. Міжнародна наукова конференція. Анотація доповідей
c.9-10
61
Тези
Ethnic Policy: Current Situation in Ukraine
Терес Наталія Володимирівна
2009
1919-1939-1989-2009 East-Central Europe: Independence-Totalitarian Regimes- Independence. Abstracle
c.49-50
62
Навчальний посібник
Україна в умовах незалежності
Неліпа Дмитро Васильович
Терес Наталія Володимирівна
2008
Історія України: Джерельний літопис.
т.1 c.1-92
63
Наукова стаття
Співробітництво України і ЮНЕСКО з питань охорони і збереження історико-культурної спадщини
Терес Наталія Володимирівна
2008
64
Наукова стаття
Іваницька Лілія Василівна
Терес Наталія Володимирівна
2008
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.10 c.50.0000
65
Наукова стаття
Польська меншість в незалежній Україні: взаємодія, розвиток, перспективи
Терес Наталія Володимирівна
2008
Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski
c.307.0000
66
Праці конференції
Роль Києва – столиці України у сучасному процесі державотворення
Терес Наталія Володимирівна
2007
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
c.310.0000
67
Навчальний посібник
Історія української та зарубіжної культури
Горбань Тетяна Юріївна
Калакура Ярослав Степанович
Кругляков Віктор Євгенович
Розовик Дмитро Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2007
Видавництво "Знання-Прес" (монографія)
c.1-358
68
Наукова стаття
Висока доля на зламі історичних епох: до ювілею і 40-річчя науково-педагогічної діяльності заслуженого професора Київського національного університету ім.Тараса Шевченка, доктора історичних наук Ярослава Степановича Калакури
Терес Наталія Володимирівна
2007
Часопис української історії. Збірник наукових праць
c.134.0000
69
Навчальний посібник
Історія Києва від княжої доби до сучасності. Збірник документів
Горбань Тетяна Юріївна
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Розовик Дмитро Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2005
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-773
70
Навчальний посібник
Етнополітичний вимір сучасної української історії
Терес Наталія Володимирівна
2003
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-84
71
Навчальний посібник
Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV - XX століть. 2-ге вид., доп. і перероб.
Горбань Тетяна Юріївна
Кругляков Віктор Євгенович
Розовик Дмитро Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2003
Видавництво "Вікар"
c.1-435
72
Наукова стаття
Historical Traditions and Present National State Formation in Ukraine According to Foreign Historiography / Історичні традиції та сучасне національно-державне будівництво в Україні в оцінці зарубіжної історіографії
Терес Наталія Володимирівна
2003
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.14 c.140-144

Повернення до списку

Вгору