Автори, співробітники Університету

Терлецький Дмитро Олександрович
Dmytro O. Terletskyi

Ідентифікатор автора: 41810
Author Identifier Number Scopus: 56497047400 →
ResearcherID, Web of Science: T-4821-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 752

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Інтелектуальних програмних систем
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: представлення та видобування знань / бази знань / системи на основі знань / об'єктно-орієнтоване програмування, аналіз та проектування / метапрограмування / узагальнене програмування / інтелектуальні системи / інтелектуальні та програмні агенти /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Дисертаційна робота
Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах
Терлецький Дмитро Олександрович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Матеріали конференції
Run-Time Class Generation: Algorithms for Union of Homogeneous and Inhomogeneous Classes
Терлецький Дмитро Олександрович
2019
Communications in Computer and Information Science
c.148-160
3
Праці конференції
Algorithms for Runtime Generation of Homogeneous Classes of Objects
Терлецький Дмитро Олександрович
2018
Cyber Security and Computer Science: International Conference
c.160-164
4
Праці конференції
Run-time Class Generation: Algorithms for Intersection of Homogeneous and Inhomogeneous Classes
Терлецький Дмитро Олександрович
2019
Computer Science and Information Technologies (CSIT): International Scientific and Technical Conference
c.272-277
5
Автореферат
Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах
Терлецький Дмитро Олександрович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Матеріали конференції
Узагальнення концепції неоднорідних класів об'єктів
Терлецький Дмитро Олександрович
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.148-149
7
Матеріали конференції
Узагальнення концепції неоднорідних класів нечітких об'єктів
Терлецький Дмитро Олександрович
2017
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
c.308-310
8
Наукова стаття
Object-Oriented Knowledge Representation and Data Storage Using Inhomogeneous Classes
Терлецький Дмитро Олександрович
2017
Communications in Computer and Information Science
т.756 c.48-61
9
Праці конференції
Object-Oriented Knowledge Extraction using Universal Exploiters
Терлецький Дмитро Олександрович
2017
Computer Science and Information Technologies (CSIT): International Scientific and Technical Conference
c.257-266
10
Наукова стаття
Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. II
Провотар Олександр Іванович
Терлецький Дмитро Олександрович
2016
Кібернетика і системний аналіз
т.52 в.1 c.38-45
11
Матеріали конференції
Комбіновані модифікатори нечітких об’єктів та класів
Терлецький Дмитро Олександрович
2015
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики»
т.2 c.89-92
12
Наукова стаття
Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. I
Провотар Олександр Іванович
Терлецький Дмитро Олександрович
2015
Кібернетика і системний аналіз
т.51 в.1 c.34-40
13
Праці конференції
Inheritance in Object-Oriented Knowledge Representation
Терлецький Дмитро Олександрович
2015
Communications in Computer and Information Science
т.538 c. 293-305
14
Праці конференції
Exploiters-Based Knowledge Extraction in Object-Oriented Knowledge Representation
Терлецький Дмитро Олександрович
2015
Concurrency, Specification & Programming: International Workshop
т.2 c.211-221
15
Тези
Модифікатори нечітких об'єктів та класів
Терлецький Дмитро Олександрович
2015
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.111-112
16
Наукова стаття
Mathematical Foundations for Designing and Development of Intelligent Systems of Information Analysis
Провотар Олександр Іванович
Терлецький Дмитро Олександрович
2014
Проблеми програмування
т.16 в.2-3 c.233-241
17
Наукова стаття
Universal and Determined Constructors of Multisets of Objects
Терлецький Дмитро Олександрович
2014
Information Theories & Applications
т.21 c.339 - 361
18
Наукова стаття
Конструктори множин та мультимножин об’єктiв
Терлецький Дмитро Олександрович
2014
Проблеми програмування
т.16 в.1 c.18-30
19
Наукова стаття
Object-Oriented Dynamic Networks
Провотар Олександр Іванович
Терлецький Дмитро Олександрович
2014
Computational Models for Business and Engineering Domains
c.123-136
20
Праці конференції
Класові та об’єктні модифікатори
Провотар Олександр Іванович
Терлецький Дмитро Олександрович
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики»
c.85-87
21
Праці конференції
Комбіновані модифікатори класів та об'єктів
Терлецький Дмитро Олександрович
2014
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
c.337-339
22
Праці конференції
Представлення знань за допомогою об’єктно-орієнтованих динамічних мереж
Терлецький Дмитро Олександрович
2014
Міжнародна наукова конференція ім. проф. Т.А. Таран «Інтелектуальний аналіз інформації»
c.207-213
23
Тези
Конструктивна модифікація семантичних мереж
Провотар Олександр Іванович
Терлецький Дмитро Олександрович
2014
Наукова конференція магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг»
c.171-176
24
Наукова стаття
Множини як сукупність сутностей-об’єктів
Терлецький Дмитро Олександрович
2013
Збірник наукових праць "Комп'ютерна математика"
в.2 c.64-71
25
Праці конференції
Process of the Homogeneous Multisets Creation
Терлецький Дмитро Олександрович
2013
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.37-39
26
Праці конференції
Дослідження процесу утворення однорідних множин
Терлецький Дмитро Олександрович
2013
Інформатика та системні науки: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.278-281
27
Праці конференції
Дослідження процесу утворення неоднорідних мультимножин та їх класифікація
Провотар Олександр Іванович
Терлецький Дмитро Олександрович
2013
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики»
c.76-77
28
Праці конференції
Дослідження процесу утворення та класифікації неоднорідних множин
Терлецький Дмитро Олександрович
2013
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
c.503-505
29
Праці конференції
Операції над сутностями в інтелектуальному об'єктному середовищі
Терлецький Дмитро Олександрович
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні аспекти побудови програмних систем»
c.181-186
30
Праці конференції
The System of Set Theory for Operating with Essences in the Objects Intellectual Environment
Терлецький Дмитро Олександрович
2013
International Conference «Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application»
c.226-229
31
Праці конференції
Декомпозиційна генерація мультимножин об’єктів
Терлецький Дмитро Олександрович
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем»
c.238-239
32
Праці конференції
Finitely-Generated Algebras and Constructors of Multisets of Objects
Терлецький Дмитро Олександрович
2013
International Scientific Conference of Students and Young Scientists "Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics"
c.48-63

Повернення до списку

Вгору