Автори, співробітники Університету

Теселько Петро Олексійович

Ідентифікатор автора: 41824
Author Identifier Number Scopus: 650827387 →
Кількість пошукових запитів автора: 256
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Фізичний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Фізика металів та кераміки / Оптики /
Посада: інженер

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Sub-micron and nanosized features in laser-induced periodic surface structures
Березовська Наталія Іванівна
Дмитрук Ігор Миколайович
Єщенко Олег Анатолійович
Теселько Петро Олексійович
2019
Indian Journal of Physics
т.93 в.4 c.495-502
2
Тези
Micro/nanocrystalline cellulose and expanded graphite for development of new nanostructured composite materials
Алєксєєв Олександр Миколайович
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Теселько Петро Олексійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2019
Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем
в.17 c.41
3
Матеріали конференції
Structural investigations ofamorphous Fe-B-P-Nb-Cr alloys
Семенько Михайло Петрович
Теселько Петро Олексійович
Ярмощук Євген Ігорович
2018
Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018)
в.8 c.03TFNMC46
4
Наукова стаття
Sub-micron and nanosized features in laser-induced periodic surface structures
Березовська Наталія Іванівна
Дмитрук Ігор Миколайович
Єщенко Олег Анатолійович
Теселько Петро Олексійович
2018
Indian Journal of Physics
т.2018 c.1-8
5
Праці конференції
Структура та механічні характеристики нанокомпозиційних матеріалів на основі заліза та міді
Іваненко Катерина Олексіївна
Мельниченко Микола Миколайович
Науменко Світлана Миколаївна
Рево Сергій Лукич
Теселько Петро Олексійович
Курята Микола Сергійович
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
в.5 c.28-30
6
Тези
Особенности синтеза микро- и нановолокон SiC на углеродной ткани
Рево Сергій Лукич
Теселько Петро Олексійович
2018
Материаловедение тугоплавких соединений :Международная Самсоновская конференция
в.6 c.171
7
Наукова стаття
The change of nanostructure and microplastic characteristics of the silicon crystals under the impact of strong magnetic fields
Кобзар Юлія Леонідівна
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Науменко Світлана Миколаївна
Розуван Станіслав Геннадійович
Стебленко Людмила Петрівна
Теселько Петро Олексійович
Юргелевич Ірина Владиславівна
2017
Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies
т.15 в.2 c.221-233
8
Наукова стаття
Morphological structure and microhardness of ground thermally expanded graphite
Авраменко Тетяна Григорівна
Іваненко Катерина Олексіївна
Мельниченко Микола Миколайович
Рево Сергій Лукич
Теселько Петро Олексійович
2017
International Conference on Nanomaterials: Application & Properties (NAP)
т.7 в.3 c.1-4
9
Наукова стаття
Nanocrystalline State Formation in Amorphous Fe–B–P–Nb–Cr Alloys
Семенько Михайло Петрович
Теселько Петро Олексійович
Ярмощук Євген Ігорович
2017
International Conference on Nanomaterials: Application & Properties (NAP)
в.7 c.27-31
10
Наукова стаття
Synthesis and characterization of nanocrystalline CrFeCoNi alloy by high energetic mechanical alloying
Семенько Михайло Петрович
Теселько Петро Олексійович
Остапенко Роман Володимирович
2017
International Conference on Nanomaterials: Application & Properties (NAP)
в.7 c.38-41
11
Тези
The processes of structural relaxation in the nanocomposite material made of polyethylene-carbon nanotubes
Авраменко Тетяна Григорівна
Іваненко Катерина Олексіївна
Мельниченко Микола Миколайович
Рево Сергій Лукич
Теселько Петро Олексійович
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.261
12
Тези
The influence of the nanostructure state on the formation of high entropy alloy properties
Семенько Михайло Петрович
Теселько Петро Олексійович
Остапенко Роман Володимирович
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.238
13
Наукова стаття
Рентгенодифракційні дослідження кінетики дефектоутворення в опромінених нейтронами кристалах Cz-Si
Теселько Петро Олексійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 в.3 c.217-220
14
Тези
MICROHARDNESS OF NANOSTRUCTURES (Co41Fe39B20) х (SiO2)100 – х
Стащук Василь Степанович
Стукаленко Вікторія Віталіївна
Теселько Петро Олексійович
2016
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.17 c.117
15
Матеріали конференції
Вплив сильного магнітного поля на мікропластичність кристалів кремнію
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
Теселько Петро Олексійович
2015
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.4 c.127-129
16
Матеріали конференції
Зміна мікротвердості та структурної досконалості приповерхневих шарів кремнію стимульована дією низькоенергетичного рентгенівського випромінювання
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Когутюк Павло Петрович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
Теселько Петро Олексійович
2015
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.4 c.125-126
17
Наукова стаття
Особливості зміни мікромеханічних характеристик кремнію при комбінованій дії малих доз рентгенівського випромінювання та магнітного поля
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Когутюк Павло Петрович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
Теселько Петро Олексійович
2014
Металлофизика и новейшие технологии
т.12 c.1695-1700
18
Наукова стаття
Структура i спектральнi властивостi нових композитiв на основi метал-алканоатiв з наночастинками золота
Теселько Петро Олексійович
2015
Український фізичний журнал
т.6 c.360-366
19
Праці конференції
Cтруктурные изменения в кристаллах кремния, вызванные действием низкоэнергетического рентгеновского излучения
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Науменко Світлана Миколаївна
Поперенко Леонід Володимирович
Стебленко Людмила Петрівна
Теселько Петро Олексійович
Юргелевич Ірина Владиславівна
2014
Материалы и структуры современной электроники
т.6 c.144-146
20
Праці конференції
Дослідження наночастинок Au в рідкокристалічній матриці методом малокутового розсіяння
Теселько Петро Олексійович
2015
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.4 c.90-92
21
Матеріали конференції
Адсорбенти на основі пористого вуглецевого матеріалу
Іваненко Катерина Олексіївна
Рево Сергій Лукич
Теселько Петро Олексійович
Хуторянська Ніна Володимирівна
2014
Фізика рідин: сучасні проблеми (PLMMP-2014)
т.6 c.158
22
Наукова стаття
Комп’ютерне моделювання механізму виникнення локалізованих синергетичних дефектних субструктур при пластичній деформації нанокристалів металів
Теселько Петро Олексійович
2014
Металлофизика и новейшие технологии
т.36 c.1001-1018
23
Тези
Магніто-стимульована зміна вмісту парамагнітних центрів у кристалах кремнію для мікроелектроніки та сонячної енергетики
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Науменко Світлана Миколаївна
Поперенко Леонід Володимирович
Стебленко Людмила Петрівна
Теселько Петро Олексійович
Юргелевич Ірина Владиславівна
2014
24
Наукова стаття
Thermolelastic stresses study in nanocomposite system “porous silicon – liquid”
Андрусенко Дмитро Анатолійович
Бурбело Мирослав-Роман Михайлович
Ісаєв Микола Вікторович
Кузьмич Андрій Григорович
Теселько Петро Олексійович
2013
Photoelectronics
т.22 c.15-19
25
Наукова стаття
The Research of Nanostructural Materials’ Properties Obtained Through Partial Crystallization of Amorphous Alloys
Лисов Володимир Іванович
Теселько Петро Олексійович
Турков Олег Володимирович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2013
Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University
т.26 c.143-150
26
Праці конференції
Examination of Thermally Induced Deformations of Composite System “Porous Silicon – Liquid”
Андрусенко Дмитро Анатолійович
Бурбело Мирослав-Роман Михайлович
Ісаєв Микола Вікторович
Кузьмич Андрій Григорович
Теселько Петро Олексійович
2012
Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties
т.1 c.3-5
27
Праці конференції
Вплив попереднього опромінення швидкими нейтронами з наступною термообробкою при 900С на преципітацію кисню
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Теселько Петро Олексійович
2012
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
c.126-129
28
Наукова стаття
Природа парамагнітних центрів, які утворюються в кристалах Cz n-Si після високотемпературної обробки
Теселько Петро Олексійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.283.0000
29
Праці конференції
Контроль якості промислових кремнієвих заготовок за допомогою двокристальної рентгенівської дифрактометрії
Теселько Петро Олексійович
2010
30
Праці конференції
Застосування трикристальної рентгенівської дифрактометрії для контролю якості промислових кремнієвих заготовок
Теселько Петро Олексійович
2010
Регіон - 2007: стратегія оптимального розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.142.0000
31
Праці конференції
Кінетика дефектоутворення у процесі розпаду твердого розчину кисню в опромінених нейтронами кристалах Cz-Si
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Теселько Петро Олексійович
2010
32
Наукова стаття
Вивчення кінетики розпаду твердого розчину кисню в зразках Сz-Si при їх стисненні
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Теселько Петро Олексійович
2009
Український фізичний журнал
т.54 c.579.0000
33
Наукова стаття
Використання можливостей трикристальної Х-дифрактометрії для вивчення кінетики розпаду твердого розчину кисню в Cz-кремнії
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Теселько Петро Олексійович
2009
Український фізичний журнал
т.54 c.1108.0000
34
Тези
Зміна структурного стану і топології поверхні кремнію під впливом магнітних полів
Кобзар Юлія Леонідівна
Курилюк Алла Миколаївна
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
Теселько Петро Олексійович
2009
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Структурна релаксація у твердих тілах”, 23-25 травня, 2006, г. Вінниця, Україна.
c.194.0000

Повернення до списку

Вгору