Автори, співробітники Університету

Тимченко Юлія Анатоліївна
Tymchenko Yuliya Anatoliivna

Ідентифікатор автора: 41877
Author Identifier Number Scopus: 56218201000 →
ResearcherID, Web of Science: Н-9801-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 812

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень
Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: морська геологія, палеогеографія, седиментогенез, мікропалеонтологія, геоморфологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Палеогеографічні умови формування секреційної цементації в породах бурімської світи (Канівське Придніпров'є).
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2020
Новітні проблеми геології України.Науково-практична конференція.Харьків.
т.1 в.1 c.29-31
2
Матеріали конференції
Знахідка рештки рака-богомола (ряд. Stomatopoda) у відкладах київської світи (середній еоцен) в районі м. Малин, Житомирської обл.
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2019
Сесія Палеонтологічного товариства НАН України
в.XXXIX c.64-66
3
Матеріали конференції
Oбразование секреционной цементации в породах буримской свиты и ее аналогов
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Тимченко Юлія Анатоліївна
2018
Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: зб. наукюпраць ІГН НАНУ
c.45
4
Наукова стаття
A new species of Cymatopleura W. Smith (Bacillariophyta) from the Upper Pleistocene sediments of the Black Sea
Тимченко Юлія Анатоліївна
2018
Nova Hedwigia, Beihefte
т.147 c.151-160
5
Наукова стаття
Палеогеграфічні аспекти формування порід бурімської світи в межах Канівського Придніпров'я
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Тимченко Юлія Анатоліївна
2018
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.3 в.82 c.16-22
6
Тези
Образование секреционной цементации в породах буримской свиты и ее аналогов
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Тимченко Юлія Анатоліївна
2018
Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: Зб. матер. наук. конференції (24-26 вер. 2018).
c.45
7
Тези
Роль кремнистых организмов в процессе осадконакопления в бассейне Черного моря
Тимченко Юлія Анатоліївна
2018
Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: Зб. матер. наук. конференції (24-26 вер. 2018).
c.52
8
Наукова стаття
Склад будова та генезис бурімської світи (верхній альб-нижній сеноман)
Крочак Марина Дмитрівна
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2016
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.4(75) c.7-12
9
Тези
Ядра Myopholas нижньокрейдових відкладів району Канівських дислокацій
Киселевич Леонід Сергійович
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2017
40 років палеонтологічному товариству України:Матеріали сесії Палеонтологічного товариства НАН України
в.ХХХVIII c.93-94
10
Тези
Діатомові дослідження в Україні: здобутки, напрями, перспективи
Тимченко Юлія Анатоліївна
2017
40 років палеонтологічному товариству України:Матеріали сесії Палеонтологічного товариства НАН України
c.47-49
11
Матеріали конференції
Радоноємність грунтів ландшафтів південного Полісся
Тимченко Юлія Анатоліївна
Шабатура Олександр Вікторович
2016
Матеріали XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля
c.1112-1116
12
Наукова стаття
Влияние позднеголоценовых колебаний климата на обстановки седиментации в акватории антарктического полуострова
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2015
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.2 в.69 c.11-16
13
Тези
Біофаціальна характеристика лиманно-лагунних відкладів нижнього і середнього голоцену північно-західного шельфу Чорного моря за діатомовими водоростями
Тимченко Юлія Анатоліївна
2016
Проблеми обгрунтування регіональних стратонів України: Матеріали XXXVII сесії Палеонтологічного товариства НАН України
c.108-110
14
Наукова стаття
Диатомовые водоросли как показатель динамики формирования поверхностных донных осадков южной части моря Скоша
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2015
Scientific Journal «ScienceRise»
т.5 c.31-37
15
Наукова стаття
Зв'язок між рослинністю і схиловими процесами на високих надзаплавних берегах Пакш-Дунакемледа
Тимченко Юлія Анатоліївна
2015
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.68 c.21-25
16
Наукова стаття
Fossil Holocene Diatoms of the Karkinit Bay, the Black Sea, Ukraine
Тимченко Юлія Анатоліївна
2014
International Journal on Algae
т.16 c.193-206
17
Тези
Диатомовый биостратиграфический маркер кровли верхнего плейстоцена в Черном море
Тимченко Юлія Анатоліївна
2014
Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: Матер. XXXV сесії Палеонто-логічного това-риства НАН України
c.125-126
18
Тези
Нові дані про "стефанодіскусовий горизонт" – біостратиграфічний маркер покрівлі пізнього нового евксину Чорного моря
Тимченко Юлія Анатоліївна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
т.1 c.61-63
19
Тези
Мікропалеонтологія у підготовці магістрів-геологів на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
т.1 c.26-27
20
Условия осадкообразования и палеогеографические обстановки в плейстоцен-голоцене в Черном море (по данным диатомового анализа)
Тимченко Юлія Анатоліївна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.0.0000
21
Умови осадкоутворення та палеогеографічні обстановки протягом плейстоцен-голоцену в Чорному морі (за даними діатомового аналізу)
Тимченко Юлія Анатоліївна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.0.0000
22
Монографія
Геологические, геоэкологичес-кие, гидроакустические, гидроэкологические исследова-ния шельфа и континенталь-ного склона Украинского сектора Черного моря
Тимченко Юлія Анатоліївна
2013
Видавничий Дім «Академперіодика»
т.1 c.1-150
23
Наукова стаття
Перспективи застосування методів діатомового аналізу для моніторингу впливу гідрометеорологічних факторів на процеси осадконакопичення
Тимченко Юлія Анатоліївна
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.58 c.4-10
24
Наукова стаття
Ископаемые голоценовые диатомовые Каркинитского залива Черного моря, Украина
Тимченко Юлія Анатоліївна
2013
Альгология
т.23 c.341.0000
25
Наукова стаття
Знахідки діатомових виду Terpsinoe americana (Bailey) Ralfs у голоценових відкладах Чорного Моря
Тимченко Юлія Анатоліївна
2013
Палеонтологічний збірник
т.45 c.21-27
26
Тези
Співставлення прибережних голоценових відкладів Північно-Західного шельфу Чорного моря та Східної Балтики за діатомовими водоростями
Тимченко Юлія Анатоліївна
2013
Актуальні питання геологічних досліджень в Україні: Матер. IV всеукр. наук. конференції
т.1 c.73.0000
27
Тези
Palaeogeography of NW Black Sea and E Baltic Sea according to Lower-Middle Holocene diatom assemblages
Тимченко Юлія Анатоліївна
2013
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: Abstracts
т.1 c.99.0000
28
Наукова стаття
Діатомові водорості голоценових відкладів прибережної частини Каркінітського сектору Чорного моря
Тимченко Юлія Анатоліївна
2012
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України
т.5 c.34-40
29
Тези
Реконструкція обстановок осадконакопичення в прибережній частині Чорного моря в пізньому плейстоцені-голоцені (на основі діатомового аналізу)
Тимченко Юлія Анатоліївна
2012
30
Тези
Соотношения экологических групп ископаемых диатомовых водорослей как инструмент реконструкций палеообстановок на шельфе Черного моря (Украина)
Тимченко Юлія Анатоліївна
2012
31
Тези
Представники роду Campylodiscuc у голоценових діатомових комплексах північного узбережжя Чорного моря
Тимченко Юлія Анатоліївна
2012
32
Тези
Діатомові водорості голоценових відкладів прибережної частини Каркінітського сектора Чорного моря
Тимченко Юлія Анатоліївна
2012
Невідоме
т.1 c.66.0000
33
Тези
Diatom ecological groups as a tool for reconstructing Holocene coastal sedimentary environments in the North-Western shelf of the Black Sea
Тимченко Юлія Анатоліївна
2012
34
Наукова стаття
Кремнистые микрофоссилии как показатель трансформации современных донных осадков различных участков Черного моря
Тимченко Юлія Анатоліївна
2010
Збірник праць інституту геологічних наук НАН України. Київ
т.3 c.174.0000
35
Наукова стаття
Сезонні зміни комплексів діатомових водоростей у районі Чорноморського експериментального полігону (Південне узбережжя Криму)
Тимченко Юлія Анатоліївна
2011
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.53 c.13-17
36
Тези
Особенности формирования структуры голоценовых диатомовых комплексов Черного моря
Тимченко Юлія Анатоліївна
2011
37
Тези
Нижне-среднеголоценовые комплексы диатомей Тендровско-Каркинитской части шельфа Черного моря и их стратиграфическое значение
Тимченко Юлія Анатоліївна
2011
Проблеми палеонтології та стратиграфії протерозою і фанерозою України. Київ
c.121.0000
38
Наукова стаття
Зміна рівня Чорного моря в пізньому плейстоцені-голоцені
Тимченко Юлія Анатоліївна
2008
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.48.0000

Повернення до списку

Вгору