Автори, співробітники Університету

Тимченко Євгенія Петрівна
Tymchenko Jevgenija Petrivna

Ідентифікатор автора: 41879
Кількість пошукових запитів автора: 754
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Германської філології та перекладу
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: тенденції розвитку словникового складу та словотвору сучасної німецької мови, комунікативна діяльність і словотвір

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Der interkulturelle Ansatz in DaF-Lehrwerkserie von Hueber „Sicher!“
Тимченко Євгенія Петрівна
2019
Мовні і концептуальні картини світу
в.Вип. 65, ч. 1 c.179-188
2
Тези
Контактні комунікативні формули в німецькій та українській мовах
Тимченко Євгенія Петрівна
2019
Переклад і мова: компаративні студії: Матеріали Першої міжнародної конференції 27-28 березня 2019 р. – Київ: Логос, 2019.
c.с. 152-154
3
Наукова стаття
Окличні речення в сучасній німецькій та українській мовах
Тимченко Євгенія Петрівна
2017
К.:ВПЦ "Київський університет"
в.61 c.163-167
4
Підручник
Kommunikative Strategien: Lesen, Schreiben, Sprechen
Іваницька Марія Лонгинівна
Кучма Ольга Іванівна
Павличко Оксана Олексіївна
Тимченко Євгенія Петрівна
2018
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.0-276
5
Наукова стаття
Aktuelle Medientexte im Deutschunterricht: der Umgang mit manipulativen Strategien
Тимченко Євгенія Петрівна
2016
Germanistik in der Ukraine
в.11 c.245-250
6
Матеріали конференції
Мовне відображення проблематики біженців у німецьких засобах масової інформації
Тимченко Євгенія Петрівна
2016
К.-Умань: Вид-во О.Жовтого
7
Наукова стаття
Stilistische und kommunikativ-pragmatische Potenzen der Ausrufesätze in der deutschen Gegenwartssprache
Тимченко Євгенія Петрівна
2015
Germanistik in der Ukraine
в.10 c.81-86
8
Наукова стаття
До проблеми парних фразеологізмів у німецькій мові
Тимченко Євгенія Петрівна
2015
Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7-8 червня 2014р.)
c.312-316
9
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стилістика німецької мови» для студентів напряму підготовки 6.020303 ФІЛОЛОГІЯ
Павличко Оксана Олексіївна
Тимченко Євгенія Петрівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-50
10
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стилістика німецької мови» для студентів напряму підготовки 6.020303 ФІЛОЛОГІЯ
Павличко Оксана Олексіївна
Тимченко Євгенія Петрівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-50
11
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Порівняльна стилістика німецької та української мов» для студентів напряму підготовки 6.020303 ФІЛОЛОГІЯ
Павличко Оксана Олексіївна
Тимченко Євгенія Петрівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-40
12
Наукова стаття
Der plurizentrische Ansatz in neueren DaF-Lehrwerken (Плюрицентричний підхід у підручниках з німецької мови як іноземної)
Тимченко Євгенія Петрівна
2013
Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2013 р.).
c.261-267
13
Праці конференції
Питання інноваційних технологій на ХV Міжнародному конгресі викладачів німецької мови
Тимченко Євгенія Петрівна
2014
Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7-8 червня 2014р.)
c.3339-341
14
Навчальний посібник
Порівняльна лексикологія німецької та української мов
Тимченко Євгенія Петрівна
2013
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. Науково-методичний журнал.
т.21 c.1-76
15
Наукова стаття
1. Das methodische Potential der Intertextualität
Тимченко Євгенія Петрівна
2012
Інформаційний фаховий бюлетень української спілки германістів вищої школи
т.7 c.244-251
16
Наукова стаття
Паратекстуальність наукових текстів (на матеріалі німецькомовних лінгвістичних статей)
Тимченко Євгенія Петрівна
2011
Мова і культура
т.1 c.193-199
17
Наукова стаття
Bласні назви як носії країнознавчої інформації в підручниках німецької мови як іноземної
Тимченко Євгенія Петрівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.334-339
18
Словник
Німецько-український, українсько-німецький словник. За ред. Лисенко Е.І. 6-те вид., випр. та доповн
Тимченко Євгенія Петрівна
2012
"Нова книга" (посібник)
c.976.0000
19
Тези
Використання матеріалів «Німецької хвилі» при вивченні німецької мови як іноземної //Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2012р.)
Тимченко Євгенія Петрівна
2012
Проблеми викладання української мови в навчальних закладах
c.256-257
20
Наукова стаття
Стилістико-прагматичні функції повторів та «тождесловие» О. Потебн
Тимченко Євгенія Петрівна
2011
21
Наукова стаття
Евфемізми в порівняльному аспекті (на мат. нім. та укр. мов)
Тимченко Євгенія Петрівна
2009
22
Наукова стаття
Мовні засоби вираження кінем та їх роль у німецьких художніх текстах
Тимченко Євгенія Петрівна
2009
23
Наукова стаття
“Стратегії роботи з текстом при підготовці студентів-германістів”
Тимченко Євгенія Петрівна
2008
Материалы Междунар. науч. конф. "Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках". Днепропетровск: "Пороги"
c.175.0000
24
Наукова стаття
Поле темпоральності в німецькій та українській мовах
Тимченко Євгенія Петрівна
2005
25
Наукова стаття
Прикметники на запозичення синього та зеленого кольору в німецькій та українській мовах
Тимченко Євгенія Петрівна
2005
26
Актуальні тенденції словотворення в порівняльному аспекті (на мат. нім. та укр. мов)
Тимченко Євгенія Петрівна
2004
27
Наукова стаття
Молодіжний сленг як об’єкт досліджень у германістиці
Тимченко Євгенія Петрівна
2004

Повернення до списку

Вгору