Автори, співробітники Університету

Тимченко Інна Петрівна
Tymchenko Inna

Ідентифікатор автора: 41881
Author Identifier Number Scopus: 57217291224 →
ResearcherID, Web of Science: AAS-9273-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 1330

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
How institutional theories explain and fail to explain organizations
Тимченко Інна Петрівна
2020
Journal of Organizational Change Management
2
Матеріали конференції
Модифікація SPACE-аналізу підприємства на основі сценарного підходу
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.16-18
3
Матеріали конференції
Компаративне оцінювання моделей збалансованого управління у стратегічному контролінгу
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2019
Economics. Finance. Business. Management, Proceedings of the 1 st International Economic Forum
т.1 в.1 c.127-128
4
Монографія
Create energy security strategy based on SPACE-analysis
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2019
Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Collective monograph. Nemoros s.r.o.
c.254-261
5
Навчально-методичний комплекс
Інформаційні системи в менеджменті
Тимченко Інна Петрівна
2019
Видавництво "Наукова столиця"
c.1-105
6
Наукова стаття
Multi-Criteria Decision-Making Methodsfor Information Systems Selection in Enterprise
Балан Валерій Григорович
Приймак Василь Михайлович
Тимченко Інна Петрівна
2019
Формування ринкової економіки в Україні.
в.41 c.30-37
7
Монографія
Evaluation of influencing factors on development of enterprises of the energy sector of Ukraine
Тимченко Інна Петрівна
2018
Management of the 21st century: globalization challenges: monograph / in edition I. Markina
т.1 в.1 c.185-193
8
Автореферат
Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора
Тимченко Інна Петрівна
2017
Видавництво "Науковий світ" (автореферат)
т.1 в.1 c.1-20
9
Дисертаційна робота
Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора
Тимченко Інна Петрівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-249
10
Матеріали конференції
Застосування динамічного SPACE-аналізу при формуванні стратегії розвитку підприємства
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2017
Стратегія підприємства: підприємницький контекст: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.36-38
11
Тези
Методика аналізу стратегічних розривів підприємства
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2017
Економіка, фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та закордоном: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.24-27
12
Тези
Формування корпоративної стратегії підприємства
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2017
Економіка, фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та закордоном: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.98-101
13
Наукова стаття
Концептуальні основи формування поняття «організаційний розвиток»
Тимченко Інна Петрівна
2016
Бізнес Інформ
т.1 в.3 c.99-107
14
Наукова стаття
Методичний підхід до аналізу стратегічних розривів на основі модифікації BSC та методу DEMATEL
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2016
Причорноморські економічні студії
т.1 в.8 c.125-139
15
Наукова стаття
Формування стратегії розвитку підприємства на основі динамічного SPACE-аналізу
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2016
Схід : аналітично-інформаційний журнал
т.1 в.4 c.5-16
16
Наукова стаття
Стохастичне моделювання впровадження методики аналізу стратегічних розривів на підприємстві
Тимченко Інна Петрівна
2016
Інноваційна економіка
т.1 в.7-8 c.219-227
17
Наукова стаття
Теоретико-методичні аспекти формування корпоративної стратегії холдингу з використанням теорії нечіткої логіки
Тимченко Інна Петрівна
2016
Проблеми науки
т.1 в.3 c.54-69
18
Наукова стаття
Improvement of strategic management a vertically integrated the energy holding: strategic recommendations
Тимченко Інна Петрівна
2016
Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles
т.1 в.1 c.82-89
19
Наукова стаття
Теоретико-методичні аспекти формування та реалізації корпоративної стратегії вертикально-інтегрованого холдингу з використанням теорії нечіткої логіки
Балан Валерій Григорович
Тимченко Інна Петрівна
2016
Економічний простір
т.1 в.113 c.26-37
20
Тези
Организационное развитие: теоретические аспекты
Тимченко Інна Петрівна
2015
Обеспечение экономической безопасности в современных условиях: Международная научно-практическая конференция молодых ученых, магистрантов и студентов
т.1 в.1 c.130-133
21
Тези
Оцінювання організаційного розвитку підприємств: теоретичні аспекти
Тимченко Інна Петрівна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.14 c.107-107
22
Тези
Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління вертикально-інтегрованого холдингу енергетичного сектору
Тимченко Інна Петрівна
2016
Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.91-95
23
Тези
Methods of analysis of strategic gaps in the system of strategic management: aspects of modelling
Тимченко Інна Петрівна
2016
Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Economy. Zarządzanie. Nauka wczoraj, dziś, jutro.»
т.1 в.1 c.72-77
24
Наукова стаття
Background to establishment of vertical integration complexes with participation of enterprises of coal industry as a way of overcoming the crisis in industry
Тимченко Інна Петрівна
2015
Economics, Management, Law: current state and perspectives of development: Collection of scientific articles
т.1 c.47-52
25
Наукова стаття
Ретроспективний аналіз енергозабезпечення економіки України в умовах соціально-економічної кризи
Тимченко Інна Петрівна
2015
Економіка та держава
т.2 c.146-151
26
Наукова стаття
Vertical integration as effective form of coal industry restructuring: strategic imperatives
Павленко Ірина Ігорівна
Тимченко Інна Петрівна
2015
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”
т.9 c.71-77
27
Наукова стаття
Застосування міжнародних енергетичних рейтингів при ідентифікації рівня конкурентоспроможності енергетичного сектору національної економіки
Тимченко Інна Петрівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.13 c.125-131
28
Наукова стаття
Strategic directions and current trends of energy sector
Тимченко Інна Петрівна
2015
Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles
т.1 c.72-77
29
Тези
Структурные изменения топливно-энергетического комплекса Украины в условиях кризиса
Тимченко Інна Петрівна
2014
Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.86–89
30
Тези
Проблеми оцінювання інноваційного розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу (на прикладі вугільної промисловості)
Тимченко Інна Петрівна
2015
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.24-27
31
Тези
Позиціонування України на міжнародних енергетичних ринках
Тимченко Інна Петрівна
2015
Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.388-389
32
Тези
Вертикальна інтеграція як напрям розвитку підприємницьких структур
Тимченко Інна Петрівна
2015
Актуальні питання економічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.88-91
33
Наукова стаття
Реструктуризація вугільної промисловості: світові тенденції та вітчизняні реалії
Павленко Ірина Ігорівна
Тимченко Інна Петрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.10-15
34
Наукова стаття
Стан та перспективи інноваційного розвитку вугільної промисловості
Тимченко Інна Петрівна
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.6 c.25-32
35
Наукова стаття
Оптимізація синергічної взаємодії стратегічних зон господарювання на підприємствах паливно-енергетичного комплексу
Тимченко Інна Петрівна
2014
Формування ринкової економіки в Україні.
т.31 c.329-335
36
Наукова стаття
Modeling of investment attractiveness of energy enterprises of Ukraine under globalization (coal industry case study)
Павленко Ірина Ігорівна
Тимченко Інна Петрівна
2014
Modern Science – Moderní věda
т.3 c.134-141
37
Тези
Сучасні проблеми ціноутворення ПЕК на прикладі ринку електроенергії
Тимченко Інна Петрівна
2013
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
т.1 c.40-41
38
Тези
Інноваційний розвиток підприємств паливно-енергетичного комплексу в Україні: сучасний стан та перспективи
Тимченко Інна Петрівна
2014
Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.12 c.164-165
39
Тези
Економічні детермінанти реформування вугільної промисловості в контексті глобалізації
Тимченко Інна Петрівна
2014
Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.155-157
40
Тези
Analysis of state of innovative development of coal industry of Ukraine
Тимченко Інна Петрівна
2014
«The Strategies of Modern Science Development» : VI International scientific–practical conference.
т.1 c.84-88
41
Тези
Социально-экономические последствия реформирования предприятий угольной промышленности в контексте международного опыта
Тимченко Інна Петрівна
2014
«Ценности и интересы современного общества» : материалы Международной научно-практической конференции. Экономика и управление
т.2 c.290-294
42
Тези
Synergy interaction between companies of fuel and energy complex
Тимченко Інна Петрівна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку фінансової системи: економічні та інноваційні аспекти", 30–31 травня 2014 р
т.3 c.24-27
43
Тези
Методическое обеспечение оценки синергетического эффекта в условиях устойчивого инновационного развития
Тимченко Інна Петрівна
2014
Материалы ХVII Международной научной конференции молодых ученых «Инновационное развитие экономики»
т.1 c.258-263
44
Тези
Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення стимулювання та захисту інвестицій в ПЕК УКраїни
Тимченко Інна Петрівна
2014
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
т.1 c.56-61
45
Матеріали конференції
Синергетична концепція у формуванні інноваційної моделі розвитку підприємства
Тимченко Інна Петрівна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
c.80-83

Повернення до списку

Вгору