Автори, співробітники Університету

Тирон Ірина Володимирівна
Turon Irina Volodumurivna

Ідентифікатор автора: 41883
Кількість пошукових запитів автора: 550

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: лінгвістика та переклад

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 12, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Мультимедійність як ознака сучасного англомовного медіа-дискурсу
Тирон Ірина Володимирівна
2018
Сучасна філологія:теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.165-172
2
Наукова стаття
Військовий блок у сучасному англомовному континуумі
Тирон Ірина Володимирівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.34 c.61-64
3
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичні особливості засобів параграфеміки у мікроблогах сучасного медійного дискурсу
Тирон Ірина Володимирівна
2015
Зб. наукових праць. Наукові записки. Острог
в.55 c.255-258
4
Наукова стаття
Вербальні та невербальні засоби реклами в Twitter
Тирон Ірина Володимирівна
2015
5
Наукова стаття
Військовий блог у сучасному англомовному континуумі
Тирон Ірина Володимирівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.1 в.34 c.61-64
6
Тези
Прагмалінгвістичнпа спрямованість парентетичних конструкцій у блогах сучасного медійного дискурсу
Тирон Ірина Володимирівна
2015
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
c.64-65
7
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичні особливості засобів параграфеміки у мікроблогах сучасного медійного дискурсу
Тирон Ірина Володимирівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.55 c.255-258
8
Тези
Прагмалінгвістична спрямованість парентетичних конструкцій у блогах сучасного медійного дискурсу
Тирон Ірина Володимирівна
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.64-65
9
Наукова стаття
Особенности использования средств экспрессивной пунктуации в микроблоге Твиттер ( на материале англоязычных СМИ)
Тирон Ірина Володимирівна
2013
10
Наукова стаття
Синтаксичні засоби експресії в жанрах медійного дискурсу (на матеріалі британських газет і журналів)
Тирон Ірина Володимирівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.321.0000
11
Наукова стаття
Особливості використання синтаксичних засоібв експресії у веб-коментарях (на матеріалі британських он-лайн газет)
Тирон Ірина Володимирівна
2011
Лінгвістика і лінгводидактика. Київ
т.5 c.168.0000
12
Словник
Glossary of Terms in Ecology, Chemistry and Biotechnology
Михайленко Олена Олександрівна
Тирон Ірина Володимирівна
2008

Повернення до списку

Вгору