Автори, співробітники Університету

Титова Олена Іванівна
Tytova Olena

Ідентифікатор автора: 41893
Кількість пошукових запитів автора: 296

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Посада: асистент


Наукові інтереси: Підготовка фахівців з прикладної фізики в університетах Великої Британії

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 12, з них наукових статей (наукові публікації) - 5, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Plasma research at the universities of Great Britain
Титова Олена Іванівна
2017
Матеріали XIII Міжнародної конференції "Electronics and Applied Physics"
c.182-183
2
Навчально-методичний комплекс
Методична розробка для студентів факультету радіо-фізики, електроніки та комп’ютерних систем
Титова Олена Іванівна
2017
К.:PrintExpress
c.1-96
3
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни Англійська мова (за професійним спрямуванням) для студентів 3 курсу факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»; спеціалізація 6.050102
Титова Олена Іванівна
2017
К.:PrintExpress
c.1-80
4
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дис-и Англійська мова (за проф. спрямуванням) для студентів 4 курсу факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»; спец-я 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Титова Олена Іванівна
2017
К.:PrintExpress
c.1-88
5
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни Англійська мова для студентів ОКР «Бакалавр» третього року навчання факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; галузь знань 0402 «фізико – математичні науки»; напрям підготовки 6.040204
Титова Олена Іванівна
2017
К.:PrintExpress
c.1-92
6
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни Англійська мова для студентів ОКР «Бакалавр» четвертого року навчання факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; галузь знань 0402 «фізико-математичні науки»; напрям підготовки 6.040204
Андрощук Аліна Геннадіївна
Титова Олена Іванівна
2017
К.:PrintExpress
c.1-84
7
Наукова стаття
Особливості реформування освіти в галузі професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики у Великій Британії та Україні
Титова Олена Іванівна
2018
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.40 c.92-99
8
Наукова стаття
THE SYSTEM OF FUTURE SPECIALISTS TRAINING IN THE FIELD OF APPLIED PHYSICS AT UCL (University College London)
Титова Олена Іванівна
2016
XI International Conference «Electronics and Applied Physics» October, 21-24, Kyiv, Ukraine
c.2
9
Наукова стаття
The system of future specialists training in the field of applied physics at Queen Mary University of London
Титова Олена Іванівна
2014
В кн.: Збірник наукових праць XV міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики. – Київ: ВПЦ “КУ”
c.188-190
10
Наукова стаття
Система професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики в університетах Лондону (на прикладі університету Queen Mary)
Титова Олена Іванівна
2014
Гуманітарний вісник ДПУ ім. Григорія Сковороди. Переяслав-Хмельницький
c.1-15
11
Праці конференції
The system of future specialists training in the field of applied physics at the University of London
Титова Олена Іванівна
2014
Матеріали ХІV Міжнародної конференції молодих вчених з прикладної фізики (ICAP 2014)
c.181-183
12
Наукова стаття
Використання комп'ютерних технологій для інтенсифікації процесу навчання англійській мові студентів немовних спеціальностей Вищих навчальних закладів
Титова Олена Іванівна
2011

Повернення до списку

Вгору