Автори, співробітники Університету

Тищенко Олена Володимирівна
Tishchenko Elena Vladimirovna

Ідентифікатор автора: 41915
Author Identifier Number Scopus: 26644485900 →
Кількість пошукових запитів автора: 1994

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 74, з них наукових статей (наукові публікації) - 51, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Реалізація принципу соціальної справедливості в умовах соціальних викликів
Тищенко Олена Володимирівна
2020
Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 27 травня 2020 року) /за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І.Чанишевої. - Одеса: Фенікс, 2020. - 328 с.
c.165-168
2
Наукова стаття
Occupational safety and health of factory workers in European countries in the nineteenth century: historical and legal analysis
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
2020
Labor History
c.1-13
3
Матеріали конференції
Державні соціальні допомоги в Україні: проблеми реформування
Тищенко Олена Володимирівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.181-184
4
Наукова стаття
SUBSISTENCE MINIMUM AS A FINANCIAL ECONOMIC INDICATOR OF THE HUMAN DEVELOPMENT OF THE POPULATION OF UKRAINE
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Financial and credit activity: problems of theory and practice.
т.27 в.4 c.533-541
5
Наукова стаття
Principal ideas of the right to social security
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Соціальне право
т.1 c.166-174
6
Наукова стаття
Perspectives of the institution of social security legislation of Ukraine: theoretical and legal aspects
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.2(30) c.28-34
7
Наукова стаття
The doctrine of social security: the development of conceptual positions
Тищенко Олена Володимирівна
2018
EURÓPSKA VEDA Vedecký časopis EUROPEAN SCIENCE Scientifi c journal 3/2018 Podhájska 2018
c.40-44
8
Наукова стаття
Значення академічної свободи для підготовки юристів у вищих навчальних закладах України
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Scientific pedagogical internship «Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific research» : Internship proceedings, November 27 – Desember 1, 2017. Lublin: Izdevniecida «Baltija Publishing». 184 p.- p.146-149.
c.146-149
9
Наукова стаття
Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming poverty of the population of Ukraine
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2018
Науковий вісник Полісся
т.2 в.1(13) c.142-151
10
Тези
Соціальне забезпечення як суспільно-правове явище: еволюція питання
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Сучасна університетська правова освіта і наука: [Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.] Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2018. – 284 с.
c.148-150
11
Тези
Modification of Ukrainian social welfare law: problems and prospecs
Тищенко Олена Володимирівна
2018
International scientific conference «The development of legal sciences: and solutions» : Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing, 2018.- 184 p.
c.177-180
12
Наукова стаття
Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Соціальне право
c.172-182
13
Наукова стаття
Еволюція головних системоутворюючих ознак права соціального забезпечення як невід'ємна складова становлення галузі
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.171-188
14
Наукова стаття
Реалізація права на гідне життя як основа соціальної політики Бельгії
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Соціальне право
c.120-128
15
Тези
Доцільність відміни трудової книжки в сучасних умовах: дискусійні аспекти питання
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.201-204
16
Тези
Соціальна справедливість як критерій соціальної політики держави.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.104-108
17
Тези
Стратегія боротьби з бідністю як складова соціальної безпеки держави
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.37-40
18
Наукова стаття
Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції
Тищенко Олена Володимирівна
2016
Право України
т.8 c.24-32
19
Тези
Проблеми євроінтеграції України в сфері соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.243-247
20
Наукова стаття
Досвід соціального забезпечення населення в провідних країнах Європейського Союзу
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 c.76-81
21
Наукова стаття
Историко-правовые аспекты зарождения социального страхования как основной организационно-правовой формы социального обеспечения
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.6 c.139-142
22
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання державних соціальних допомог в Україні
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Право і суспільство
т.5 c.29-34
23
Наукова стаття
Законодавче забезпечення соціальних послуг в Україні: теоретично-правові проблеми
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.33 c.197-202
24
Наукова стаття
Реалізація гуманістичної функції права соціального забезпечення України в сучасних соціально-економічних умовах
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
т.3 c.101-104
25
Наукова стаття
Сущность принципов права социального обеспечения: доктринальные подходы
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.7 c.79-82
26
Наукова стаття
Еволюція благодійної діяльності як суспільно-правового явища
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.14 c.112-115
27
Наукова стаття
Проблеми вдосконалення соціально-забезпечувального законодавства України
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Порівняльно-аналітичне право
т.2 c.151-154
28
Наукова стаття
Соціально-правовий статус дітей війни як громадян похилого віку в Україні
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.3 c.21-24
29
Наукова стаття
Соціальне забезпечення населення окремих країн Європи та Америки: порівняльно-правовий аспект
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Актуальні проблеми держави і права
т.75 c.234-241
30
Наукова стаття
Перспективи модифікації права соціального забезпечення в соціальне право
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.81-84
31
Матеріали конференції
Проблеми правового регулювання заборони звуження існуючого обсягу державних соціальних гарантій вразливим верствам населення України
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Правові відносини: проблеми теорії та практики.
т.1 c.220-223
32
Матеріали конференції
Правове регулювання функціонування в Україні будинків-інтернатів для громадян похилого віку
Тищенко Олена Володимирівна
2014
33
Матеріали конференції
Проблеми адаптації соціально-забезпечувального законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Тищенко Олена Володимирівна
2014
«Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.129-131
34
Матеріали конференції
Щодо приналежності інвалідів ІІІ групи до непрацездатних осіб: соціально-правовий аспект
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти
т.1 c.22-24
35
Матеріали конференції
Соціально-правова сутність благодійності в умовах сьогодення
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі
т.1 c.451-453
36
Матеріали конференції
Концептуальні основи соціального забезпечення в Україні
Тищенко Олена Володимирівна
2014
«Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні»
т.1 c.65-67
37
Матеріали конференції
Теоретичний зміст поняття «право соціального забезпечення»
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства
т.1 c.122-125
38
Матеріали конференції
До питання про предмет права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності
т.1 c.64-65
39
Матеріали конференції
Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підгрунтя: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 6-7 червня 2014 р.
т.1 c.75-78
40
Монографія
Право соціального забезпечення України: теоретичні та практичні проблеми формування і розвитку галузі
Тищенко Олена Володимирівна
2014
ДП "Прінт Сервіс"
т.1 c.1-394
41
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного державного екзамену (бакалавр), спеціалізації «Трудове право»
Волинець Владислав Володимирович
Мельничук Наталія Олексіївна
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-17
42
Навчально-методичний комплекс
Юридическая деонтология для иностранных студентов отрасль знаний – 0304 «Право» направление подготовки – 6.030401 «Правоведение»
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2013
К. – 2013
c.1-27
43
Наукова стаття
Историко-правовые аспекты благотворительности как первоначальной формы социального обеспечения
Тищенко Олена Володимирівна
2013
Закон и жизнь. Кишинэу
т.4 c.203-206
44
Наукова стаття
Проблемы реализации социальной защиты как функции государства в Украине
Тищенко Олена Володимирівна
2013
Конституционные основы трудового права и социального обеспечения: состояние и перспективы
т.1 c.441-446
45
Наукова стаття
Соціально-правове становище осіб з розладами психічного здоров’я в Україні
Тищенко Олена Володимирівна
2013
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.2 в.6-2 c.44-46
46
Наукова стаття
Значення категорії соціальної справедливості для розвитку соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.23 c.64-70
47
Наукова стаття
Значение социальной пенсии как вида государственного социального обеспечения в современных условиях
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.3 c.142-147
48
Наукова стаття
Соціально-правовий розвиток соціального страхування як форми соціального забезпечення і ХХ ст.
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.4 c.142-147
49
Наукова стаття
Проблеми реалізації соціального забезпечення дітей війни в Україні
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.2 c.384-390
50
Наукова стаття
Проблеми реалізації рішень адміністративних судів з питань соціального захисту громадян в Україні
Тищенко Олена Володимирівна
2013
Право і суспільство
т.6 c.158-161
51
Наукова стаття
Систематизація соціально-забезпечувального законодавства України
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.65 c.65-71
52
Наукова стаття
Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку
т.1 c.65-68
53
Наукова стаття
Правовые проблемы солидарной системы пенсионного обеспечения в Украине
Тищенко Олена Володимирівна
2014
International Scientific Journal Euro-American Scientific Cooperation: research articles
т.3 c.70-77
54
Наукова стаття
Поняття права соціального забезпечення: теоретичні аспекти
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.26 c.115-119
55
Наукова стаття
Дискусійні аспекти пенсійного забезпечення суддів в Україні
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Юридичний вісник
т.2 c.145-150
56
Наукова стаття
Перспективи модифікації права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.27 c.81-84
57
Наукова стаття
Соціально-правове становище бездомних громадян України
Тищенко Олена Володимирівна
2013
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2013 в.1(9) c.238-246
58
Наукова стаття
Проблемы социальной защиты инвалидов в Украине
Тищенко Олена Володимирівна
2012
59
Наукова стаття
Соціальна справедливість як підстава реформування пенсійного забезпечення суддів в УкраїніПрограма державного іспиту (магістр, денна та заочна форма навчання)
Тищенко Олена Володимирівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.628.0000
60
Наукова стаття
Модифікована методика виділення ДНК з гербарних зразків
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
Тищенко Олена Володимирівна
2011
Чорноморський ботанічний журнал
т.7 в.4 c.309-317
61
Наукова стаття
Тенденції розвитку законодавства про пенсійний вік
Тищенко Олена Володимирівна
2012
62
Наукова стаття
Правовий захист від дискримінації за віком в трудових відносинах: проблеми реалізації
Тищенко Олена Володимирівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.86 c.55-58
63
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання припинення трудових відносин із державними службовцями на підставі полрушення присяги
Тищенко Олена Володимирівна
2011
Право України
c.60.0000
64
Наукова стаття
Правове регулювання застосування дисциплінарних стягнень за прогул: історико-правові аспекти
Тищенко Олена Володимирівна
2011
65
Тези
Дискримінація за віком в трудових правовідносинах: проблеми захисту трудових прав працівників
Тищенко Олена Володимирівна
2010
66
Монографія
Соціально-правові аспекти реалізації пенсійної реформи в Україні та країнах Європейського Союзу
Тищенко Олена Володимирівна
2009
67
Наукова стаття
Дисциплінарні стягнення за прогул: історико-правові аспекти
Тищенко Олена Володимирівна
2009
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.71.0000
68
Наукова стаття
До питання щодо правового змісту поняття “колективний договір”
Тищенко Олена Володимирівна
2009
69
Наукова стаття
Проект Трудового кодексу України: огляд окремих положень
Тищенко Олена Володимирівна
2007
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.49.0000
70
Наукова стаття
Правове регулювання матеріальної відповідальності працівників
Тищенко Олена Володимирівна
2007
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.92.0000
71
Наукова стаття
Пенсійна реформа в Україні: запровадження загальнообов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування
Тищенко Олена Володимирівна
2007
72
Наукова стаття
Проблеми адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС
Тищенко Олена Володимирівна
2007
73
Наукова стаття
Сутність колективного договору як акту локальної нормотворчості: історико-правові аспекти
Тищенко Олена Володимирівна
2007
74
Навчальний посібник
Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів: Навчальний посібник
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2005
К.: Алерта

Повернення до списку

Вгору