Автори, співробітники Університету

Ткач Олег Іванович

Ідентифікатор автора: 41949
Кількість пошукових запитів автора: 790

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Політології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 63, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення
Ткач Олег Іванович
2018
Львів: Новий Світ-2000
т.1 в.1 c.170-178
2
Наукова стаття
Зовнішня політика США soft power щодо Латинської Америки за адміністрації Д.Трампа
Ткач Олег Іванович
2017
Paradigm of knowledge: scientific journal – Muscat: TK Meganom
т.1 в.26 c.41-57
3
Наукова стаття
Державна мовна політика: основні чинники та завдання політики Франції
Ткач Олег Іванович
2017
Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал
т.1 в.1 c.65-70
4
Наукова стаття
Сounteraction of countries of Latin America to politics of the usa in alteration of the system on world and regional levels
Ткач Олег Іванович
2017
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
т.1 в.13 c.29-33
5
Наукова стаття
М’яка сила як характерна ознака політичного впливу великої держави за умов багатополярного світу в латиноамериканському регіоні
Ткач Олег Іванович
2018
Політологічний вісник
т.1 в.80 c.79-85
6
Наукова стаття
Нова регіональна відповідальність адміністрацій Дж. Буша та Б.Обами в зовнішній політиці в латиноамериканському регіоні
Ткач Олег Іванович
2018
Політологічний вісник
т.1 в.81 c.84-90
7
Тези
Інституційна підтримка соціальної складової підприємництва
Ткач Олег Іванович
2018
Міжнародна наукова конференція "Танчерівські читання"
т.1 в.1 c.7
8
Тези
Соціальна відповідальність в діяльності бізнес корпорацій та релігійних організацій
Ткач Олег Іванович
2018
Міжнародна наукова конференція "Танчерівські читання"
т.1 в.1 c.7
9
Наукова стаття
Становлення і розвиток волонтерства як інституту громадянського суспільства
Ткач Олег Іванович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Політологія
т.1 в.1(1) c.34-38
10
Тези
Становлення та розвиток волонтерства як інституту громадянського суспільства
Ткач Олег Іванович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.8 c.157-159
11
Наукова стаття
Політичні чинники консолідації українського суспільства
Ткач Олег Іванович
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 в.1 (5) c.95-98
12
Наукова стаття
Інституційні загрози стабільності нових демократій
Ткач Олег Іванович
2016
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.
т.1 в.1(80) c.41-47
13
Наукова стаття
М’яка сила як інструмент непрямого управління міжнародними процесами
Ткач Олег Іванович
2016
Американська історія та політика: науковий журнал
т.1 в.2 c.252-255
14
Наукова стаття
Соціально-політична структура демократичного транзиту
Ткач Олег Іванович
2016
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.
т.1 в.2(81) c.44-46
15
Тези
Інституційні загрози стабільності нових демократій
Ткач Олег Іванович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.9 в.9 c.137-138
16
Тези
Інституціоналізація волонтерського руху як інституту громадянського суспільства в країніі
Ткач Олег Іванович
2016
Часопис Київського університету права
т.1 в.2 c.37-39
17
Наукова стаття
Протидія країн Латинської Америки політиці США у перебудові системи відносин на світовому та регіональному рівнях
Ткач Олег Іванович
2015
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. - К.:ВАДЕКС
т.1 в.77 c.452-460
18
Наукова стаття
Консолідуючий потенціал політичної мови Франції
Ткач Олег Іванович
2015
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 в.1(3) c.67-69
19
Тези
Роль мовної політики Франції у формуванні громадянського суспільства
Ткач Олег Іванович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.53-55
20
Тези
Відносини США та країн Латинської Америки в умовах трансформації міжнародної системи
Ткач Олег Іванович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.81-83
21
Терміни, поняття довідників
Антиамериканізація
Ткач Олег Іванович
2015
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. – Львів, 2015.
т.1 в.1 c.18
22
Терміни, поняття довідників
Антидержавна діяльність
Ткач Олег Іванович
2015
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. – Львів, 2015.
т.1 в.1 c.19
23
Терміни, поняття довідників
Антиамериканізація
Ткач Олег Іванович
2015
Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник – Львів : «Новий Світ-2000»
т.1 в.1 c.16
24
Терміни, поняття довідників
Антидержавна діяльність
Ткач Олег Іванович
2015
Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник – Львів : «Новий Світ-2000»
т.1 в.1 c.17
25
Навчальний посібник
Політологія: у схемах, таблицях та визначеннях
Ткач Олег Іванович
2014
Видавництво Ліра-К (монографія)
т.1 c.1-172
26
Навчально-методичний комплекс
Транзитологія
Ткач Олег Іванович
2014
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 c.1-75
27
Навчально-методичний комплекс
Порівняльна політологія
Ткач Олег Іванович
2014
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 c.1-91
28
Наукова стаття
Перспективи становлення Європейської соціальної моделі: досвід для України
Ткач Олег Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.4 c.88-91
29
Наукова стаття
Україна-Азербайджан: через довіру до партнерства
Ткач Олег Іванович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.4 c.105-107
30
Наукова стаття
Взаємна відповідальність держави і суспільства в соціальній політиці як чинник політичного розвитку
Ткач Олег Іванович
2013
Актуальні проблеми держави і права
т.2 c.260-265
31
Наукова стаття
Пріоритети в галузі соціальної політики України в умовах глобалізації
Ткач Олег Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.74 c.234-244
32
Наукова стаття
Комунікативні відносини громадянського суспільства та державних суб’єктів соціальної політики
Ткач Олег Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.75 c.112-120
33
Тези
Значення західноєвропейського досвіду соціальної політики для України
Ткач Олег Іванович
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.9 c.70-72
34
Тези
Громадські рухи та теологія визволення в країнах Латинської Америки
Ткач Олег Іванович
2014
Релігієзнавство в Київському унівесритеті: інституційний та персональний виміри: Всеукраїнська науково-практична конференнція
т.1 c.220-224
35
Монографія
Політична модернізація в країнах Латинської Америки: від авторитаризму до демократії
Ткач Олег Іванович
2012
36
Монографія
Україна - Азербайджан: через довіру до партнерства
Ткач Олег Іванович
2012
37
Навчальний посібник
Політичне лідерство
Ткач Олег Іванович
2013
38
Наукова стаття
Механізми реалізації європейської моделі соціальної політики
Ткач Олег Іванович
2013
Політологічний вісник
т.1 c.347.0000
39
Наукова стаття
Эффективность государственной социальной политики в условиях политических реформ: опыт для Украины
Ткач Олег Іванович
2013
40
Тези
Коммуникации в политической системе общества : опыт Украины
Ткач Олег Іванович
2013
41
Тези
Європейська соціальна модель: досвід та можливість використання в Україні
Ткач Олег Іванович
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 c.128.0000
42
Наукова стаття
Політичні передумови консолідації українського суспільства.
Ткач Олег Іванович
2011
43
Наукова стаття
Перспективи співробітництва латиноамериканського регіону в контексті глобальних процесів
Ткач Олег Іванович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.109 c.70.0000
44
Тези
Критичні погляди на транзитологію: підходи до дослідження принципу альтернативності
Ткач Олег Іванович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.310.0000
45
Стратегії модернізації і мережні інформаційні технології в умовах нових глобальних викликів
Ткач Олег Іванович
2009
Політологічний вісник
т.43 c.277.0000
46
Наукова стаття
Стратегічний вибір у контексті структурної кризи техногенної цивілізації в країнах Латинської Америки
Ткач Олег Іванович
2009
Політологічний вісник
т.41 c.351.0000
47
Наукова стаття
Соціально-економічні реформи і можливості досягнення сталого політичного розвитку Венесуели
Ткач Олег Іванович
2009
48
Наукова стаття
Соціальна політика латиноамериканських міждержавних організацій як складова політичної стабільності регіону.Актуальні проблеми міжнародних відносин.
Ткач Олег Іванович
2009
49
Наукова стаття
Аксіологія сприйняття політичних цінностей латиноамериканськими країнами.Освіта регіону.
Ткач Олег Іванович
2009
50
Наукова стаття
Суперечності та взаємозв’язок сприйняття цінностей модернізації європейськими та латиноамериканськими країнами
Ткач Олег Іванович
2009
Трибуна
т.2009 c.28.0000
51
Наукова стаття
Особливості методології дослідження політичного дискурсу як засобу політичної комунікації
Ткач Олег Іванович
2009
Освіта
т.6 c.87.0000
52
Наукова стаття
Особливості політики як публічного процесу
Ткач Олег Іванович
2010
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.98 c.57.0000
53
Наукова стаття
Еволюція національної самосвідомості в країнах Латинської Америки: єдина нація або союз націй
Ткач Олег Іванович
2010
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.54.0000
54
Тези
Національна самосвідомість в країнах латинської Америки.
Ткач Олег Іванович
2010
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.157.0000
55
Стратегії регіональної та національної інтеграції країн Латинської Америки
Ткач Олег Іванович
2008
Політичний менеджмент
c.140.0000
56
Тези
Державна політика Мексики у формуванні інформаційного суспільства в умовах глобалізації
Ткач Олег Іванович
2009
57
Наукова стаття
Державна політика лібералізації фінансової сфери в країнах Латинської Америки
Ткач Олег Іванович
2008
К.,”ІНТАС”.Політологічний вісник:збірник наукових праць
т.37
58
Наукова стаття
Виклики та загрози модернізації країн Латинської Америки
Ткач Олег Іванович
2008
Трибуна
c.0.0000
59
Праці конференції
Особливості аксиології правди в контексті української політичної поведінки
Ткач Олег Іванович
2007
60
Монографія
Модернізація політичних систем країн Латинської Америки (політологічний аналіз)
Ткач Олег Іванович
2006
61
Наукова стаття
Перспективи порівняльного дослідження політичної модернізації в країнах Латинської Америки
Ткач Олег Іванович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.32 c.80.0000
62
Праці конференції
Особливості визначення ліберальних цінностей в країнах Латинської Америки
Ткач Олег Іванович
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.139.0000
63
Тези
Особливості сучасних теорій комунітаризму / До всесвітнього дня філософіїї Юнеско. Міжнар. науковий симпозіум
Ткач Олег Іванович
2007
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
c.97.0000

Повернення до списку

Вгору