Автори, співробітники Університету

Ткаченко Тетяна Іванівна
Tkachenko Tetiana Ivanivna

Ідентифікатор автора: 41952
Кількість пошукових запитів автора: 994

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Новітньої української літератури
Посада: докторант

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Історія української літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Сучасна українська літератураю

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 38, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Етюди Людмили Зілинської
Ткаченко Тетяна Іванівна
2016
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
в.46 c.289-298
2
Наукова стаття
Значення ретроспекції у прозописьмі Віталія Колодія
Ткаченко Тетяна Іванівна
2016
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
в.1(17) c.263-269
3
Наукова стаття
Паралельні світи Романа Бабовала
Ткаченко Тетяна Іванівна
2016
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
в.148 c.150-156
4
Наукова стаття
Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького "Рідними обніжками"
Ткаченко Тетяна Іванівна
2016
Слово і час : науково-теоретичний журнал
в.13 c.180-188
5
Наукова стаття
Мілітарний зріз малої прози Михайла Андрієнка-Нечитайла
Ткаченко Тетяна Іванівна
2017
Філологічний дискурс: збірник наукових праць
в.4 c.165-172
6
Наукова стаття
Трансформація образу гайдамаки в українській літературі (поема Т.Шевченка "Гайдамаки" та оповідання В.Підмогильного "Гайдамаки"
Ткаченко Тетяна Іванівна
2017
Шевченкознавчі студії
c.194-200
7
Наукова стаття
Онтологічий вимір прози Михайла Андрієнка-Нечитайла
Ткаченко Тетяна Іванівна
2017
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки
в.1 c.42-50
8
Наукова стаття
Актуалізація національних концептів у малій прозі Леоніда Мосендза
Ткаченко Тетяна Іванівна
2017
Філологічний дискурс: збірник наукових праць
в.5 c.146-154
9
Наукова стаття
The Mosaic of Ukraiinian Insurgent Army of Yaroslav Kurdydyk
Ткаченко Тетяна Іванівна
2016
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
в.13 c.180-188
10
Наукова стаття
The illusion of Reality in the Small Prose of Valentyn Tarnavskyi
Ткаченко Тетяна Іванівна
2016
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
в.15 c.245-253
11
Наукова стаття
Interpretacja artystyczna "króla sportu" jako wizji życia w ukraińskich małych formach narracyjnych. Художня інтерпретація „короля спорту” як візії життя в українській малій прозі
Ткаченко Тетяна Іванівна
2017
Gdańsk–Kijów: Wydawnictwo Athenae Gedanenses
т.2 c.103-117
12
Наукова стаття
Суїцидальна проблематика у малій прозі Архипа Тесленка й Олексія Плюща
Ткаченко Тетяна Іванівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
в.27 c.369-378
13
Наукова стаття
Образки Павла Крата
Ткаченко Тетяна Іванівна
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
в.42 c.119-125
14
Наукова стаття
Образ наратора у малій прозі Осипа Турянського
Ткаченко Тетяна Іванівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.54 c.222-225
15
Наукова стаття
Новелістика Ірини Вінницької
Ткаченко Тетяна Іванівна
2015
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
в.13 c.231-237
16
Наукова стаття
Акценти малої прози Михайла Старицького
Ткаченко Тетяна Іванівна
2015
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – Черкаси
в.21-22 c.161-178
17
Наукова стаття
The Role of the Title in the Textual Structure of the Works by Anatoliy Shevchuk
Ткаченко Тетяна Іванівна
2015
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
в.11 c.241-252
18
Наукова стаття
The Human’s Self-Discovery in the Prose of Marta Tarnavska
Ткаченко Тетяна Іванівна
2016
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
в.13 c.164-174
19
Наукова стаття
Генологічна специфіка малої прози Михайла Осадчого
Ткаченко Тетяна Іванівна
2015
20
Наукова стаття
Палеогеографічні та суспільні обставини розвитку і занепаду трипільської цивілізації
Ткаченко Тетяна Іванівна
2012
21
Наукова стаття
Школа інженерної і еколого-геоморфологічної науки
Ткаченко Тетяна Іванівна
2012
22
Наукова стаття
Практические направления исследования рельефа в Украине
Ткаченко Тетяна Іванівна
2012
23
Наукова стаття
Природна та етнокультурна спадщина України
Стецюк Володимир Васильович
Ткаченко Тетяна Іванівна
2012
24
Монографія
Природно-культурна спадщина
Стецюк Володимир Васильович
Ткаченко Тетяна Іванівна
2011
25
Наукова стаття
Рекреаційні властивості рельєфу України як складник формування духовності українського етносу
Ткаченко Тетяна Іванівна
2011
Заповідна справа в Україні
т.22 c.55.0000
26
Наукова стаття
Концепция потоков вещественных масс
Стецюк Володимир Васильович
Ткаченко Тетяна Іванівна
2010
27
Наукова стаття
Теоретичні і прикладні аспекти поєднаного аналізу вершинної та базисної поверхонь рельєфу (на прикладі центральної частини Придніпровської височини)
Ткаченко Тетяна Іванівна
2010
28
До сучасного стану еколого-геоморфологічних проблем території України
Ткаченко Тетяна Іванівна
2009
29
Наукова стаття
Наукова школа інженерної та екологічної геоморфології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Стецюк Володимир Васильович
Ткаченко Тетяна Іванівна
2009
Фізична географія та геоморфологія
т.56 c.39.0000
30
Наукова стаття
Щільність горизонтального розчленування центральної частини Придніпровської височини як показник міграції речовинних мас на балкових та річкових водозборах
Ткаченко Тетяна Іванівна
2009
Фізична географія та геоморфологія
т.56 c.163.0000
31
Наукова стаття
Динаміка антропогенних змін рельєфуцентральної частини Придніпровської височини// Міжнародна наукова конференція «Українська історична географія та історія географії в Україні», Чернівці, 7-10 жовтня 2009 р: Зб. наук. ст.
Ткаченко Тетяна Іванівна
2009
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
32
Наукова стаття
Щільність горизонтального розчленування центральної частини Придніпровської височини
Ткаченко Тетяна Іванівна
2009
Фізична географія та геоморфологія
33
Наукова стаття
Динаміка антропогенних змін рельєфу центральної частини Придніпровської височини
Ткаченко Тетяна Іванівна
2009
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
34
Наукова стаття
Еколого-геоморфологічний аспект встановлення оцінки рекреаційного потенціалу Прикарпаття
Ткаченко Тетяна Іванівна
2009
35
Тези
Концепція потоків речовинних мас морфогенезу//Теоретические и прикладные проблемы современной географии. Материалы международной научной конференции, памяти академика Г.И. Швебса 3-5 июня 2009 г.
Стецюк Володимир Васильович
Ткаченко Тетяна Іванівна
2009
36
Тези
До сучасного стану еколого-геоморфологічних проблем території України// Всеукраїнська науково-практична конференція
Ткаченко Тетяна Іванівна
2009
37
Тези
Геоморфологічний аспект оцінки рекреаційного потенціалу Прикарпаття// Міжнародна наукова конференція «Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи», Івано-Франківськ, 11-13 листопада 2009 р: Зб. наук. ст.
Ткаченко Тетяна Іванівна
2009
38
Наукова стаття
Деякі аспекти Духовних інновацій української географічної науки і освіти
Стецюк Володимир Васильович
Ткаченко Тетяна Іванівна
2008
39
Наукова стаття
Рельєф земної поверхні України як рекреаційний ресурс
Стецюк Володимир Васильович
Ткаченко Тетяна Іванівна
2008
40
Наукова стаття
Рельеф земной поверхности Украины как основа экосистемы и жизненный ресурс
Стецюк Володимир Васильович
Ткаченко Тетяна Іванівна
2008
41
Наукова стаття
Аналіз можливостей розвитку схилових процесів у зв'язку із заходами по захисту від паводків у басейні р. Тиси
Стецюк Володимир Васильович
Ткаченко Тетяна Іванівна
2006
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.115.0000
42
Наукова стаття
Методологічні аспекти ландшафтознавчого дослідження долинних парагенетичних комплексів
Стецюк Володимир Васильович
Ткаченко Тетяна Іванівна
2007
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.204.0000
43
Наукова стаття
Еколого-геоморфологічна оцінка антропогенного формування рельєфу центральної частини Придніпровської височини
Ткаченко Тетяна Іванівна
2007
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского

Повернення до списку

Вгору