Автори, співробітники Університету

Токарук Людмила Степанівна

Ідентифікатор автора: 42029
Кількість пошукових запитів автора: 351

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Посада: доцент кафедри педагогіки

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: сучасні методики розвитку та впровадження інклюзивної освіти на території України

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
The Technology for Forming Professional Reflection in Future Social Work Educators in a Higher Educational Institution
Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Токарук Людмила Степанівна
Чернуха Надія Миколаївна
2018
Intellectual Archive
т.7 в.6 c.99-108
2
Тези
Modernization of social pedagogical work with children of labor migrants in territorial communities
Токарук Людмила Степанівна
Чернуха Надія Миколаївна
2019
Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: International scientific conference
т.2 c.308-311
3
Наукова стаття
Батьки на експорт: кому потрібні діти трудових мігрантів
Токарук Людмила Степанівна
2018
Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.14-19
4
Наукова стаття
Соціальні комбінаційні процеси в Україні: методи заміни трудових мігрантів
Токарук Людмила Степанівна
2018
Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична конфереція
в.2 c.76-81
5
Наукова стаття
Вплив трудової міграції на причини виникнення євросирітства в Україні
Токарук Людмила Степанівна
2017
Актуальні проблеми психології і педагогіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.46-52
6
Наукова стаття
Мама по Skype, viber або whatsapp: реалії українського суспільства
Токарук Людмила Степанівна
2017
Особистість, сім'я і суспільство: питання педагогіки та психології: Міжнародна науково-практична конференція
c.38-42
7
Тези
Організаційна діяльність соціального педагога в місцевих громадах Західної України
Токарук Людмила Степанівна
2018
Перспективи розвитку соціальної педагогіки в Україні: Круглий стіл
c.94-99
8
Тези
Повернись скоріше, мамо: втрачені традиції українських родин
Токарук Людмила Степанівна
2018
Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.104-108
9
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення практики для студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота», за освітніми програмами «Соціальна педагогіка», «Соціальна реабілітація»
Байдарова Ольга Олегівна
Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Гук Ольга Федорівна
Кунцевська Анастасія Володимирівна
Токарук Людмила Степанівна
Чуйко Олена Василівна
2017
Логос
c.1-48
10
Наукова стаття
Соціально-педагогічний наратив Василії Глібовицької у дискурсі освіти для сиріт у західній Україні (кінець ХIХ – перша половина ХХ ст.)
Токарук Людмила Степанівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
в.1 c.66-71
11
Тези
Соціально-педагогічні наслідки євросирітства в Україні та Польщі
Токарук Людмила Степанівна
2017
Сучасні педагогіка та психологія:перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
c.71-75
12
Матеріали конференції
Елементи інклюзії у педагогіці вищої освіти А.М.Алексюка
Токарук Людмила Степанівна
2016
Внесок А.М.Алексюка (1932-2014 р.р.) в розвиток педагогічної науки і практики: Науковий "круглий стіл"
c.66-70
13
Навчальний посібник
Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах
Токарук Людмила Степанівна
2015
Видавець ПП Лисенко М.М. (навчальний посібник)
c.1-124
14
Наукова стаття
Американська інклюзивна освіта педагогічної співпраці - українські реалії
Токарук Людмила Степанівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.76-79
15
Матеріали конференції
Теоретико-методичні дослідження диверсифікованої інклюзивної освіти в Україні
Токарук Людмила Степанівна
2015
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
т.5 в.1 c.64-67
16
Наукова стаття
Розвиток інклюзії в Україні за принципом європейського освітнього простору (італійський досвід)
Токарук Людмила Степанівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
т.1 c.77-81
17
Матеріали конференції
Українська інклюзія в сучасному освітньому просторі
Токарук Людмила Степанівна
2014
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
т.4 c.100-103
18
Наукова стаття
З історії польського професорсько-викладацького складу Університету св. Володимира (1834-1839)
Токарук Людмила Степанівна
2014
Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів: матеріали студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2014 року (180-річчю Київського університету присвячується)
c.75-84
19
Наукова стаття
Практичні аспекти розвитку інклюзивної науки в Україні
Токарук Людмила Степанівна
2013
Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі:: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.2 c.197-200
20
Наукова стаття
Тенденції розвитку системи інклюзивної освіти у країнах пострадянського простору
Токарук Людмила Степанівна
2013
Професійна освіта: проблеми і перспективи
т.4 c.48-53
21
Наукова стаття
Становлення та розвиток диверсифікованої професійної інклюзивної освіти: порівняльний аналіз
Токарук Людмила Степанівна
2014
Молодий вчений
в.12 c.188-192
22
Тези
Формирование профессиональных качеств у студентов педагогических украинских вузов по работе с детьми с ограниченными возможностями во время прохождения педагогической практики
Токарук Людмила Степанівна
2014
Strategy of Quality in Industry and Education:International Conference
т.10 c.332-335
23
Наукова стаття
International cooperation of EUROPEAN UNION countries and UKRAINE IN the sphere of inclusive education (у співавт.) // Міжнародний науковий журнал Acta Unsversitatis Pontica Euxinus
Токарук Людмила Степанівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.0.0000
24
Наукова стаття
Професійне становлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів під час роботи з дітьми із обмеженими фізичними можливостями
Токарук Людмила Степанівна
2013
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Педагогічні науки
т.121 c.79-83
25
Наукова стаття
Міжнародна співпраця країн Європейського союзу із Україною у сфері інклюзивної освіти
Токарук Людмила Степанівна
2013
Strategy of Quality in Industry and Education:International Conference
т.9 c.282-286
26
Тези
Актуальні проблеми розвитку професійної інклюзивної освіти в Україні
Токарук Людмила Степанівна
2013
Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка - 2013»:Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених
т.15 c.367-368
27
Тези
Процес адаптації дітей з обмеженими можливостями до навчальних-виховних умов у загальнноосвітніх навчальних закладах
Токарук Людмила Степанівна
2013
Актуальні проблеми педагогічної науки: Всеукраїнська науково-практична заочна конференція
c.148-149
28
Тези
Перспективи інклюзивної освіти України ХХІ століття ( у співавт.) // Вітчизняна та зарубіжна наука на початку ІІ декади ХХІ століття
Токарук Людмила Степанівна
2013
29
Наукова стаття
Соціально-адаптивне навчання дітей із вадами в Україні за допомогою інклюзивної освіти // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні: Друга Всеукр. наук. конф. – Ч.1.
Токарук Людмила Степанівна
2012
30
Наукова стаття
Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в Україні. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.
Токарук Людмила Степанівна
2012

Повернення до списку

Вгору