Автори, співробітники Університету

Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна

Ідентифікатор автора: 42076
ResearcherID, Web of Science: U-9741-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 760

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Модернізація економіки та економічна теорія
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2017
Тенденції розвитку економіки у 2017 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.15-18
2
Матеріали конференції
Державна політика мінімізації соціальної нерівності в українському суспільстві
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.225-228
3
Наукова стаття
Інституційна архітектоніка відносин власності та її особливості в економічному житті суспільства
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2017
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
в.13 c.9-14
4
Наукова стаття
Відносини власності: особливості структури та закономірності функціонування в сучасних економічних умовах
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.22 в.10(63)
5
Розділ монографії
Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2018
Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph
c.489-507
6
Тези
Cоціально-економічна нерівність в сучасному українському суспільстві
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2017
Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.11-12
7
Матеріали конференції
Методологічні проблеми формування ринкової системи соціально- економічних гарантій
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.573-576
8
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо організації та проведення асистентської практики (для студентів магістратури галузі знань 05 "Соціальні та поведінков науки", спеціальності 051 "Економіка", освітньої програми "Економічна теорія та економічна політика")
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2017
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-72
9
Наукова стаття
Research of the institutional essence of corruption and means of its overcoming
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2017
Науковий вісник Полісся
т.1 в.2(10) c.207-215
10
Матеріали конференції
The main scientific direction of welfare economics
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2016
Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Міжнародна наукова інтернет-конференція
в.16
11
Наукова стаття
Establishment and development of economic welfare theory
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2016
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH: International Conference on Economic Sciences
в.13
12
Матеріали конференції
Актуальні напрями наукових досліджень в сучасній економічній теорії
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2014
Сучасні наукові дослідження: Міжнародна науково-практична конференція
в.15 c.20-21
13
Навчально-методичний комплекс
Економіка добробуту: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2015
Науковий світ
c.1-31
14
Навчально-методичний комплекс
Теорія власності: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2015
Науковий світ
c.1-31
15
Наукова стаття
Теоретико-методологічні проблеми соціально-класового структурування населення України
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2014
Європейський вектор економічного розвитку: збірник наукових праць
в.2(17) c.240-249
16
Наукова стаття
Формування основних напрямів економіки добробуту та рівня життя населення
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.11(164) c.59-65
17
Наукова стаття
Падіння рівня життя як чинник демографічної кризи в Україні
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2014
Економічний простір: збірник наукових праць
в.90 c.106-119
18
Наукова стаття
Теоретико-методологічні підходи дослідження маргінальності як важливого феномена соціально-економічного аналізу
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2015
Економіка та держава
в.1 c.10-13
19
Наукова стаття
Олімпіада з економічної теорії як важливий напрям роботи з обдарованою молоддю
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2014
Вища школа
в.9 c.32-43
20
Праці конференції
Оцінка індикаторів рівня життя та проблеми подолання бідності населення України в умовах ринкової трансформації
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2014
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH: International Conference on Economic Sciences
т.4 c.245-251
21
Матеріали конференції
Енергетична складова в системі економічної безпеки України
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2012
Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2012: Материалы Международной научно-практической конференции, 2-12 жовтня 2012 р.
т.21 c.31-36
22
Матеріали конференції
The evaluation of indicators showing the living standards and problems of the overcoming the poverty of the population of Ukraine in terms of the market transformation
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2014
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH: International Conference on Economic Sciences
в.4 c.245-251
23
Навчально-методичний комплекс
Державне регулювання економіки Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2013
Науковий світ
c.1-42
24
Наукова стаття
Людський розвиток в контексті економічного зростання України
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2013
Перспективные инновации в науке, образовании производстве и транспорте 2013: международная Научно-практическая конференция
в.1 c.57-62
25
Наукова стаття
Теоретико-методологічні і практичні питання безпеки людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2013
Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць.
в.33 c.75-81
26
Тези
Розвиток людського потенціалу як стратегічна мета соціально-економічної політики держави
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2013
Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.128-130
27
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності робочої сили в умовах глобалізаційних перетворень
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2013
Європейський Союз та Україна: перспективи трансформації двосторонніх відносин: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.55-60
28
Тези
Енергетична складова в системі економічної безпеки України //Материалы Международной научно-практической конференции “Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2012”, 2-12 жовтня 2012 року
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2012
Сборник научных трудов Sworld
c.31.0000
29
Матеріали конференції
Реалізація концепції людського розвитку в національній економіці України
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.248-251
30
Наукова стаття
Освітній рівень як умова зростання інтелектуального потенціалу та людського розвитку
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.13 c.168-174
31
Наукова стаття
Інвестування в розвиток персоналу як передумова забезпечення інноваційного розвитку
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2006
Актуальні проблеми економічного розвитку в глобальному середовищі
в.4/2 c.109-111
32
Наукова стаття
Інноваційний розвиток вищої освіти України
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2006
Теорії мікро- макроекономіки
в.25 c.267-270
33
Наукова стаття
Інвестиції в людський капітал як умова забезпечення інноваційного розвитку
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.10 c.198-205
34
Наукова стаття
Регіональні особливості людського розвитку України
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2006
Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності : зб. наук. праць
c.28-35
35
Наукова стаття
Фінансові інструменти реалізації політики людського розвитку
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.83 c.40-41
36
Наукова стаття
Еволюція наукових поглядів на людський розвиток
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2005
Економічна теорія
в.3 c.95-105
37
Наукова стаття
Зростання добробуту населення як умова забезпечення людського розвитку
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2005
Ринок цінних паперів України
в.11-12 c.29-37
38
Наукова стаття
Аспекти страхового забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2005
Формування нової парадигми страхування: збірник наукових праць
c.31-33
39
Наукова стаття
Зарубіжний досвід економічного забезпечення освіти та перспективи його застосування в Україні
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2005
Теорії мікро- макроекономіки
в.21 c.47-49

Повернення до списку

Вгору