Автори, співробітники Університету

Тормахова Анастасія Миколаївна

Ідентифікатор автора: 42090
ResearcherID, Web of Science: D-3950-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 878

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Етики, естетики і культурології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Естетика, музика, культурологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Сучасна архітектура та візуальний образ міста
Тормахова Анастасія Миколаївна
2019
Українські культурологічні студії
в.2 (5) c.102-104
2
Наукова стаття
Медіа-технології та «science art» в контексті сучасних культурно-мистецьких практик
Тормахова Анастасія Миколаївна
2020
Українські культурологічні студії
в.1 (6) c.98-101
3
Тези
The interaction of music and architecture in contemporary art practice
Тормахова Анастасія Миколаївна
2020
The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020. International Scientific Conference. April 22-23, 2020
c.104-105
4
Матеріали конференції
Creative industries in city
Тормахова Анастасія Миколаївна
2019
The Days of Science of the Faculty of Philosophy: International Scientific Conference
c.121
5
Матеріали конференції
Міжнародна наукова конференція «Сучасне мистецтво в епоху цифрових медіа / ЗМІ»
Тормахова Анастасія Миколаївна
2018
Українські культурологічні студії
в.2 (3) c.77-79
6
Матеріали конференції
Симулякри та візальна культура
Тормахова Анастасія Миколаївна
2019
Символічні виміри візуальної культури: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, МСУМК, 11-12 жовтня 2019 року)
c.95-96
7
Наукова стаття
Вплив технологій звукозапису на створення та трансляцію музичного твору
Тормахова Анастасія Миколаївна
2018
Українські культурологічні студії
в.2 (3) c.70-73
8
Наукова стаття
Androgyny in the context of current visual fashion space: philosophical and culturological aspect
Тормахова Анастасія Миколаївна
2019
Антропологічні виміри філософських досліджень
т.15 в.15 c.82-91
9
Наукова стаття
Трансфемінізм та його вплив на візуальні практики трансмедіа
Тормахова Анастасія Миколаївна
2018
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку
в.29 c.131-135
10
Наукова стаття
Візуальні практики та мистецтво в інтернет-просторі
Тормахова Анастасія Миколаївна
2019
Художня культура. Актуальні проблеми. Щорічний наук. журнал
в.Вип.15 ч.1 c.95-98
11
Наукова стаття
Взаємодія міста та візуальних медіа технологій крізь призму Urban Studies
Тормахова Анастасія Миколаївна
2019
Культура і сучасність. Альманах
в.1 c.37-42
12
Наукова стаття
Вплив креативних індустрій на візуальний образ міста
Тормахова Анастасія Миколаївна
2019
Українські культурологічні студії
в.1 (4) c.70-72
13
Матеріали конференції
Музей та його трансформація в контексті візуальної культури початку XXI століття
Тормахова Анастасія Миколаївна
2017
Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.
c.22-23
14
Навчальний посібник
Візуальні практики та комунікація : курс лекцій
Павлова Олена Юріївна
Тормахова Анастасія Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-223
15
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисциплін «Творчість в етико-естетичному дискурсі» для студентів галузь знань 0203 Гуманітарні науки спеціальність 6.02030101 Філософія, освітній рівень бакалавр освітня програма філософія спеціалізація етика та естетика
Живоглядова Ірина Вікторівна
Тормахова Анастасія Миколаївна
2018
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
16
Наукова стаття
Глобалізація та транскультурація в музичній культурі XX-XXI століть
Тормахова Анастасія Миколаївна
2018
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.2 в.2 c.134-138
17
Наукова стаття
Полістилістика в музиці Джона Зорна як прояв постмодернізму
Тормахова Анастасія Миколаївна
2018
Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство
в.I (10) c.172-177
18
Наукова стаття
Інтонаційна єдність як фактор інтеграції задуму (на прикладі Другого концерту для віолончелі з оркестром Геннадія Ляшенка)
Тормахова Анастасія Миколаївна
2018
Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.
в.122 c.42-52
19
Наукова стаття
Трансгендерні образи в контексті культурно-мистецьких практик
Тормахова Анастасія Миколаївна
2017
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку
в.25 c.99-104
20
Тези
Поняття «постгендер» в контексті сучасної культурологічної думки
Тормахова Анастасія Миколаївна
2018
Дні науки Філософського факультету 2018
в.3 c.161-162
21
Тези
Етичні аспекти професійної діяльності митця
Тормахова Анастасія Миколаївна
2018
Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання: матеріали науково-практичної конференції
c.113-115
22
Наукова стаття
Комікс та мем як візуальні практики
Тормахова Анастасія Миколаївна
2017
Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство
в.8 c.56-60
23
Наукова стаття
Urban studies в контексті теорій віз0уальних практик
Тормахова Анастасія Миколаївна
2017
Українські культурологічні студії
в.1 c.93-97
24
Наукова стаття
Філософсько-культурологічне осмислення телебачення як візуальної практики ХХ-ХХІ ст.
Тормахова Анастасія Миколаївна
2017
Антропологічні виміри філософських досліджень
в.10 c.33-42
25
Тези
Classical crossover як діалог академічної та естрадної музики
Тормахова Анастасія Миколаївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.4 c.186-188
26
Тези
Візуальні практики у міському просторі Києва
Тормахова Анастасія Миколаївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.10 c.56-60
27
Тези
Осмислення телебачення в американській культурологічній думці початку XXI ст.
Тормахова Анастасія Миколаївна
2017
Культура-текст-особистість: українські перспективи Зб.тез доповідей Всеукр.наук.теор.конф.
c.160-162
28
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс «Візуальні практика та комунікація»
Павлова Олена Юріївна
Панченко Валентина Іванівна
Тормахова Анастасія Миколаївна
2016
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-36
29
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Художня культура XX-XXI ст. в умовах глобалізації» (модуль «Історія музичної культури XX-XXI ст. в умовах глобалізації»)
Тормахова Анастасія Миколаївна
2016
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-27
30
Наукова стаття
Специфіка взаємодії культурних інститутів та проектів в сучасному українському просторі
Тормахова Анастасія Миколаївна
2016
Університетська кафедра
в.5 c.7-14
31
Наукова стаття
Искусство в теориях пост-постмодернизма
Тормахова Анастасія Миколаївна
2016
Studia Culturae Альманах кафедры культурологии и Центра изучения культуры философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество,
в.1(27) c.18-26
32
Наукова стаття
Становлення предметного поля сучасних візуальних досліджень
Тормахова Анастасія Миколаївна
2016
Антропологічні виміри філософських досліджень
в.9 c.38-46
33
Тези
Комунікативні практики інтернету: фанфік та коуб
Тормахова Анастасія Миколаївна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 в.5 c.226-227
34
Тези
Трансформаційні процеси в українській культурно-мистецькій сфері новітньої доби
Тормахова Анастасія Миколаївна
2016
Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції/ Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі
в.- c.447-449
35
Навчально-методичний комплекс
Сучасні візуальні практики і комунікація
Павлова Олена Юріївна
Панченко Валентина Іванівна
Тормахова Анастасія Миколаївна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-52
36
Наукова стаття
Глядацький вибір у сучасній аудіовізуальній культурі (на прикладі конкурсу "Євробачення")
Тормахова Анастасія Миколаївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.1 c.68-72
37
Наукова стаття
Римейк чи варіації?
Тормахова Анастасія Миколаївна
2015
КНЕУ
т.4 c.7-17
38
Тези
Естетичні аспекти теорії метамодернізму Тимофія Вермьюліна / Робіна Ван Ден Аккера
Тормахова Анастасія Миколаївна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.117-119
39
Тези
Музыкальный римейк как вневременное явление
Тормахова Анастасія Миколаївна
2015
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам "ЛОМОНОСОВ"
т.1 c.1-2
40
Тези
Специфіка візуальних досліджень в контексті сучасних культурологічних теорій
Тормахова Анастасія Миколаївна
2015
Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції(8-10 жовтня 2015 року) – Черкаси, 2015
т.1 c.42-44
41
Наукова стаття
Перформатизм Рауля Ешельмана: концептуалізація соціокультурних практик
Тормахова Анастасія Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.4 c.33-36
42
Тези
Соціокультурні практики в теорії дігімодернізму
Тормахова Анастасія Миколаївна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.2 c.121123
43
Тези
Поезія Т.Шевченка як літературне джерело музичної культури України
Тормахова Анастасія Миколаївна
2014
Постать Тараса Шевченка та українська філософська культура: Матеріали круглого столу філософського факультету (11 березня 2014 р.)
т.1 c.42-43
44
Навчальний посібник
Етика.Естетика
Єфіменко Віталій Віталійович
Живоглядова Ірина Вікторівна
Маслікова Ірина Ігорівна
Нападиста Валентина Григорівна
Подолян Галина Петрівна
Рихліцька Оксана Дмитрівна
Тормахова Анастасія Миколаївна
Шинкаренко Олена Василівна
2013
45
Наукова стаття
Философское осмысление музыки в контексте эстетической теории Сьюзен Лангер
Тормахова Анастасія Миколаївна
2013
46
Наукова стаття
Концепція дігімодернізму Алана Кірбі
Тормахова Анастасія Миколаївна
2013
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.20 c.181.0000
47
Наукова стаття
Проблеми філософії музики в теоретичній спадщині А. Онеггера
Тормахова Анастасія Миколаївна
2009
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.177.0000
48
Праці конференції
Презентативний символізм С.Лангер в контексті філософіїї музики ХХ століття
Тормахова Анастасія Миколаївна
2009
49
Праці конференції
Проблема етосу в музичній естетиці античності
Тормахова Анастасія Миколаївна
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.48.0000

Повернення до списку

Вгору