Автори, співробітники Університету

Траверсе Тетяна Михайлівна
Traverse, Tetiana; Traverse, Tatyana

Ідентифікатор автора: 42101
Author Identifier Number Scopus: 56532143600 →
ResearcherID, Web of Science: AAD-4053-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 1603
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної психології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: політична психологія / психологія творчості / психологія праці / психологія політичного мислення /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Features of Formation and Functioning in the Psyche of the Subject of the Mechanism of Substitution (Psycho-Correction Function of Pets)
Траверсе Тетяна Михайлівна
2020
Eurasian Journal of Biosciences
т.14 в.2 c.4877-4891
2
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія (освітній ступінь «бакалавр»)
Соснюк Олег Петрович
Траверсе Тетяна Михайлівна
2019
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.1-28
3
Наукова стаття
IMAGES OF OWN FUTURE OF MOTHERS HAVING CHILDREN WITH DISABILITIES
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Траверсе Тетяна Михайлівна
2018
Social Welfare Interdisciplinary Approach
т.8 в.2 c.106-116
4
Наукова стаття
Особливості формування гіпотези розв'язку політичної задачі (загальні положення)
Траверсе Тетяна Михайлівна
2017
Український психологічний журнал
в.3 c.182-195
5
Наукова стаття
Characteristic of forming hypothesis solution in the political thinking process
Траверсе Тетяна Михайлівна
2018
Український психологічний журнал
в.1 c.161-170
6
Наукова стаття
Розуміння політичних задач у процесі пізнання суспільно-політичного буття
Траверсе Тетяна Михайлівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.49-53
7
Підручник
Політична психологія
Траверсе Тетяна Михайлівна
2017
ВПЦ "Київський університет" (підручник)
c.1-318
8
Наукова стаття
Особливості розуміння політичних задач на субетапі "процесуальної перемички"
Траверсе Тетяна Михайлівна
2016
Український психологічний журнал
в.1 c.122-131
9
Наукова стаття
Трактування політичної діяльності як системи в політико-психологічній науці
Траверсе Тетяна Михайлівна
2016
Український психологічний журнал
в.2 c.120-133
10
Наукова стаття
Особливості розуміння політичних задач різних типів
Траверсе Тетяна Михайлівна
2017
Український психологічний журнал
в.1 c.151-164
11
Наукова стаття
Психічне благополуччя та детермінація схильності підлітків до девіантної поведінки (сучасний український досвід)
Крайніков Едуард Владиславович
Прокопович Євгеній Михайлович
Траверсе Тетяна Михайлівна
2017
Лікарська справа
в.7 c.272-274
12
Тези
Психологічні особливості технологізації політичної діяльності
Траверсе Тетяна Михайлівна
2017
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.2 c.181-185
13
Навчально-методичний комплекс
Навчальна програма дисципліни «Соціально- політичні студії»
Бабенко Світлана Сергіївна
Каращук Микола Григорович
Куценко Ольга Дмитрівна
Траверсе Тетяна Михайлівна
Трачук Тетяна Анатоліївна
Цвих Володимир Федорович
2016
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-12
14
Наукова стаття
Політитичне мислення пересічного актора в умовах війни і мира
Траверсе Тетяна Михайлівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4 c.171-180
15
Монографія
Психологія політичного мислення
Траверсе Тетяна Михайлівна
2015
Парламентське видавництво (монографія)
c.1-416
16
Наукова стаття
Дослідження політичного мислення засобами психологічної науки: здобутки, можливості, проблеми
Траверсе Тетяна Михайлівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.164-171
17
Наукова стаття
Typological peculiarities of the styles of political thinking
Траверсе Тетяна Михайлівна
2015
Mediterranean Journal of Social Sciences
т.6 c.84-89
18
Наукова стаття
Peculiarities of implementation of the results of actors' solving of political tasks
Траверсе Тетяна Михайлівна
2015
European Research Studies Journal
т.18 c.43-54
19
Наукова стаття
Psychological determinants of errors in solving political tasks
Траверсе Тетяна Михайлівна
2015
Journal of Psychological and Educational Research
т.23 c.37-53
20
Наукова стаття
Проблема прeдметности политического мышления
Траверсе Тетяна Михайлівна
2015
Политика и общество
т.3 c.369-376
21
Наукова стаття
Інтуїція у процесі формування гіпотези розв’язку політичних задач
Траверсе Тетяна Михайлівна
2014
Актуальні проблеми психології. Психологія творчості
т.20 c.303-311
22
Наукова стаття
Психологічні детермінанти помилок політичного мислення
Траверсе Тетяна Михайлівна
2015
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 c.332-338
23
Наукова стаття
Психологічний аналіз діяльності політичного áктора
Траверсе Тетяна Михайлівна
2014
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 c.390-397
24
Наукова стаття
Системно-стратегіальна концепція політичного мислення (продовження)
Траверсе Тетяна Михайлівна
2014
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 c.333-339
25
Наукова стаття
Системно-стратегіальна концепція політичного мислення (загальні положення)
Траверсе Тетяна Михайлівна
2014
Актуальні проблеми психології. Психологія творчості
т.19 c.336-346
26
Навчальний посібник
Політична психологія
Траверсе Тетяна Михайлівна
2013
Парламентське видавництво (навчальний посібник)
c.1-268
27
Наукова стаття
Політичне мислення у контексті діахронічного аспекту діяльності - її задачної структури
Траверсе Тетяна Михайлівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.159-165
28
Наукова стаття
Мисленнєві стратегії розуміння акторами політичних задач
Траверсе Тетяна Михайлівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.251-259
29
Наукова стаття
Специфіка формування гіпотези розв'язку залежно від типу політичної задачі
Траверсе Тетяна Михайлівна
2014
Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць
т.3 c.307-312
30
Наукова стаття
Інтуїція як ірраціональна складова процесу розуміння політичних задач
Траверсе Тетяна Михайлівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.124-132
31
Наукова стаття
Регулятивно-особистісний компонент розуміння акторами політичних задач
Траверсе Тетяна Михайлівна
2014
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. Збірник наукових праць
т.1 c.25-45
32
Наукова стаття
Проблематизація в контексті політичної рефлексії
Траверсе Тетяна Михайлівна
2013
Актуальні проблеми психології. Психологія творчості
т.18 c.236-242
33
Наукова стаття
Політичне мислення в контексті діяльнісного підходу
Траверсе Тетяна Михайлівна
2012
Соціальна психологія
т.2 c.196-203
34
Наукова стаття
Психологія політичних задач і проблем: функції та специфічні ознаки
Траверсе Тетяна Михайлівна
2012
Соціальна психологія
c.53.0000
35
Наукова стаття
Політичне мислення та політичний режим: політико-психологічний дискурс
Траверсе Тетяна Михайлівна
2012
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
c.0.0000
36
Розділ монографії
Психологічні особливості сприймання молодшими школярами нової музичної інформації
Траверсе Тетяна Михайлівна
2012
Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях (монографія)
c.153-161
37
Наукова стаття
Стратегіальні тенденції творчості у політичній діяльності / Школа В.Моляко. — К., 2007. — 1 д. а.).
Траверсе Тетяна Михайлівна
2007

Повернення до списку

Вгору