Автори, співробітники Університету

Третяк Діана Дмитрівна

Ідентифікатор автора: 42115
Author Identifier Number Scopus: 57199325228 →
Кількість пошукових запитів автора: 552

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Сучасний підхід до класифікації видів соціального страхування в Україні
Березіна Світлана Борисівна
Третяк Діана Дмитрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.2 c.79-80
2
Наукова стаття
Стратегії розвитку страхових компаній на основі побудови матриці Бостонської консалтингової групи
Третяк Діана Дмитрівна
Ткаченко Сергій Олександрович
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
в.34 c.77-89
3
Наукова стаття
Методи мінімізації ризиків страхових компаній: зарубіжний та вітчизняний досвід
Третяк Діана Дмитрівна
Євтушенко Лілія Анатоліївна
2018
Інвестиції: практика та досвід
в.23 c.50-54
4
Наукова стаття
Аналіз страхування життя як важливої складової особистого страхування в Україні
Третяк Діана Дмитрівна
Горай Аліна Горай Аліна Валеріївна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
в.33 c.117-123
5
Наукова стаття
Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні
Третяк Діана Дмитрівна
Поруба Яна Сергіївна
2019
Інвестиції: практика та досвід
в.1 c.30-36
6
Тези
Insurance education innovations
Третяк Діана Дмитрівна
2019
Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management
c.124-127
7
Тези
International experience in online insurance development
Третяк Діана Дмитрівна
2019
International Scientific Conference Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings
c.203-206
8
Тези
ІННОВАЦІЇ У МЕДИЧНОМУ СТРАХУВАННІ: ІНСТРУМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ EEN
Третяк Діана Дмитрівна
2019
III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECONOMY AND SOCIETY: THE MODERN FOUNDATION FOR HUMAN DEVELOPMENT
c.126-128
9
Тези
Напрями удосконалення фінансового забезпечення соціального захисту населення України з урахуванням зарубіжного досвіду
Третяк Діана Дмитрівна
Пришневська Олена Сергіївна
2018
XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Грудневі читання» «Ринок фінансових послуг України в умовах євроінтеграції»
c.98-100
10
Навчальний посібник
Соціальне страхування
Березіна Світлана Борисівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Третяк Діана Дмитрівна
2018
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-197
11
Наукова стаття
Analysis of Ukrainian life insurance market and its tendencies
Третяк Діана Дмитрівна
2017
Investment management and financial innovations
в.14 c.330-338
12
Наукова стаття
Страхування від нещасних випадків у провідних країнах світу: перспективи адаптації в Україні
Третяк Діана Дмитрівна
Руденко Андрій Олександрович
2018
Інвестиції: практика та досвід
в.7 c.62-66
13
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Київ: Видавництво Ліра - К
14
Навчально-методичний комплекс
Медичне страхування
Березіна Світлана Борисівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Третяк Діана Дмитрівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-41
15
Наукова стаття
AREAS FOR INNOVATIVE PRODUCTS IMPLEMENTATION IN THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE
Третяк Діана Дмитрівна
2017
Baltic Journal of Economic Studies
в.1 c.51-60
16
Наукова стаття
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСОБИСТОМУ СТРАХУВАННІ НА ПРИКЛАДІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Третяк Діана Дмитрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.194 c.50 – 59
17
Наукова стаття
Оцінка стану та необхідність реформування діяльності Пенсійного фонду України
Третяк Діана Дмитрівна
2015
Економіка і фінанси
в.10 c.58-70
18
Наукова стаття
Медицинское страхование в системе финансового обеспечения здравоохранения в Украине
Третяк Діана Дмитрівна
2016
Молодий вчений
в.33 c.123-128
19
Навчально-методичний комплекс
Соціальне страхування: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»
Березіна Світлана Борисівна
Третяк Діана Дмитрівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-60
20
Практикум
Соціальне страхування
Березіна Світлана Борисівна
Третяк Діана Дмитрівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-185
21
Словник
Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту
Лобова Оксана Миколаївна
Нечипоренко Віталій Ігоревич
Олійник Ганна Ігорівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Шолойко Антоніна Сергіївна
Хемій Анна Сергіївна
Шимків Світлана Анатоліївна
2015
Логос
c.1-508
22
Наукова стаття
Суперечності розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
Третяк Діана Дмитрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.154 c.89 – 94
23
Наукова стаття
Прогнозування розвитку сектору медичного страхування в Україні
Третяк Діана Дмитрівна
2014
Наукові праці НДФІ
т.3 c.106-114
24
Практикум
Страхові послуги
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-268
25
Тези
Зарубіжний досвід збору внесків на соціальне страхування та можливість його застосування в Україні
Третяк Діана Дмитрівна
2014
Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.346-349
26
Тези
Зарубежный опыт негосударственного пенсионного обеспечения
Третяк Діана Дмитрівна
2014
Устойчивое развитие: общество и экономика: материалы Международной научно-практической конференции
c.329-330
27
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки з написання дипломних робіт ОКР «спеціаліст» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
Любкіна Олена Вікторівна
Третяк Діана Дмитрівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-51
28
Наукова стаття
Совершенствование механизма социального страхования в Украине на примере стран с развитой экономикой
Третяк Діана Дмитрівна
2013
Общество: политика, экономика, право
т.2 c.63-71
29
Наукова стаття
Оценка показателей эффективности общеобязательного государственного социального страхования в Украине
Третяк Діана Дмитрівна
2013
Ефективна економіка
т.6 c.12-18
30
Наукова стаття
Особливості фінансування реструктуризації регіональної економіки
Третяк Діана Дмитрівна
2011
Економіка та держава
т.4 c.53-56
31
Наукова стаття
Місцеві запозичення як джерело фінансового забезпечення реструктуризації економіки регіонів
Третяк Діана Дмитрівна
2010
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.60-63
32
Наукова стаття
Особливості використання програмно-цільового методу бюджетного планування в Україні
Третяк Діана Дмитрівна
2010
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України
т.1 c.250-256
33
Наукова стаття
Роль місцевих бюджетів у системі виконання державного бюджету в Україні
Третяк Діана Дмитрівна
2010
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.8 c.266-272
34
Наукова стаття
Бюджетний потенціал місцевого соціально-економічного розвитку
Третяк Діана Дмитрівна
2010
Формування ринкових відносин в Україні
т.12 c.180-183
35
Наукова стаття
Стратегии реформирования местных бюджетов в Украине
Третяк Діана Дмитрівна
2010
Финансы и учет. Научно-практический журнал
т.2 c.17-21
36
Тези
Державна підтримка реструктуризації підприємств в умовах фінансової кризи
Третяк Діана Дмитрівна
2010
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.108-110
37
Тези
Роль коштів місцевих бюджетів у забезпеченні реструктуризації економіки регіонів
Третяк Діана Дмитрівна
2010
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.85-87
38
Наукова стаття
Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету
Третяк Діана Дмитрівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.110 c.54-56
39
Наукова стаття
Зарубіжний досвід формування бюджету та можливості його використання в Україні
Третяк Діана Дмитрівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.112 c.43-46
40
Наукова стаття
Реструктуризація національної економіки як фактор формування бюджетної системи
Третяк Діана Дмитрівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.115 c.57-59
41
Тези
Теоретичні засади бюджетної політики
Третяк Діана Дмитрівна
2009
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 c.219-221
42
Тези
Видатки місцевих бюджетів у забезпеченні економічного розвитку
Третяк Діана Дмитрівна
2009
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа.
т.1 c.243-245

Повернення до списку

Вгору