Автори, співробітники Університету

Третяк Тарас Олексійович

Ідентифікатор автора: 42119
Кількість пошукових запитів автора: 1016

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Земельного та аграрного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 77, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 14

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Проблема компенсації за обмеження права власності на земельні ділянки, вставлені для охорони об'єктів Смарагдової мережі
Третяк Тарас Олексійович
2019
Кондратьев А.В.
c.309-312
2
Монографія
Добросусідство в земельному праві України
Третяк Тарас Олексійович
2019
Правова єдність
3
Наукова стаття
Проблеми застосування віндикаційного та негаторного позовів, які застосовуються як засоби захисту права власності та інших речевих прав на земельну ділянку, порушених через недотримання правил добросусідства
Третяк Тарас Олексійович
2019
Sciences of Europe
т.3 в.35 c.51-59
4
Наукова стаття
Критерії добросусідства, що застосовуються у практиці Європейського суду з прав людини
Третяк Тарас Олексійович
2019
The Scientific Heritage
т.2 в.36 c.10-19
5
Наукова стаття
The Legal Issues of Appropriate Assessment Procedure for the Proposed Activities, Installations, Plans and Programmes for the Types of Activities that Have or are Likely to Have Adverse Impact on the Emerald Sites
Третяк Тарас Олексійович
2018
Przegląd Prawa Administracyjnego
в.1 c.27-40
6
Наукова стаття
Обов’язок забезпечення належного рівня дбайливості та обачності як критерій прийнятності впливу на сусідню земельну ділянку
Третяк Тарас Олексійович
2019
Sciences of Europe
т.3 в.40 c.56–64
7
Наукова стаття
Критерії добросусідства, закріплені у вигляді показників впливу на довкілля, чи правил розташування споруд, чи інших будівельних або санітарних правил
Третяк Тарас Олексійович
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.1 c.207-211
8
Наукова стаття
Правове регулювання відносин добросусідства у країнах загального права на прикладі Сполучених Штатів Америки
Третяк Тарас Олексійович
2019
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.84 c.121-132
9
Наукова стаття
Правила добросусідства, закріплені у підзаконних нормативно-правових актах органів виконавчої влади
Третяк Тарас Олексійович
2019
Sciences of Europe
т.2 в.41 c.50-66
10
Матеріали конференції
Шляхи угодження вимог процедури оцінки впливу на довкілля з вимогами інших дозвільних процедур в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2018
Інститут держави і права імені В.М. Корецького
c.144-146
11
Наукова стаття
Оцінка впливу на довкілля як інструмент охорони екологічних прав
Третяк Тарас Олексійович
2018
Юридичний вісник України
в.40(1213) c.12-13
12
Наукова стаття
Критерії добросусідства, що встановлені за допомогою нормативно-правових актів
Третяк Тарас Олексійович
2018
Право і громадянське суспільство
в.1-2(15) c.78–91
13
Тези
Проблема суб’єктного складу правил добросусідства в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2018
б.в.
c.244-251
14
Тези
Критерії дозволеного впливу на сусідню земельну ділянку за законодавством Федеративної Республіки Німеччина
Третяк Тарас Олексійович
2018
Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
c.227-229
15
Звіти
Analysis on administrative actions, aiming at reducing the emissions from motor transport in four cities of Ukraine
Марусенко Роман Ігорович
Третяк Тарас Олексійович
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.328
16
Матеріали конференції
Проблеми остаточного рішення у процедурі оцінки впливу на довкілля в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2017
Кондратьєв А.В.
c.100-105
17
Матеріали конференції
Процедура оцінки впливу на довкілля як засіб встановлення правил добросусідства в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2017
ТОВ НВП "Ніка-центр"
c.396-399
18
Наукова стаття
Припинення дії, що порушує право, як спосіб захиступрава власності на земельну ділянку та права землекористування
Третяк Тарас Олексійович
2017
Право і громадянське суспільство
в.4 c.148-155
19
Наукова стаття
Процедура визначення видів діяльності та об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2016
Право і громадянське суспільство
в.1 c.148–155
20
Наукова стаття
Final Decision in the Environmental Impact Assessment Procedure in Ukraine as a Multilateral Agreement
Третяк Тарас Олексійович
2017
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
в.38 c.35 – 47
21
Наукова стаття
Правові проблеми прав власника земельної ділянки щодо сусідньої земельної ділянки в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2017
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
в.42 c.28 – 36
22
Наукова стаття
Проблеми набуття сервітутів за набувальною давністю за законодавством України
Третяк Тарас Олексійович
2017
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.5-6 c.34-43
23
Наукова стаття
Визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування як спосіб захисту права власності чи права землекористування
Третяк Тарас Олексійович
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2 c.72–77
24
Матеріали конференції
Проблема застосування віндикаційного чи негаторного позову для захисту права власності на земельну ділянку, порушеного самовільним її заняттям
Третяк Тарас Олексійович
2016
Ефективність норми права. Зб. Наук. Праць. Матеріали VII міжнар. наук.-практ. Конф. (Київ, 17 лист. 2016 р.) / за заг. ред. Н,М, Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. - Київ: Ніка-Центр, 2016.
c.455-457
25
Матеріали конференції
Вдосконалення правового регулювання використання водного об’єкта для потреб рибництва на умовах оренди в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2015
Правові проблеми розвитку сільських територій України / Матеріали круглого столу, присвяченого пам'яті відомого українського вченого-правознавця, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України В.І. Семчика 9 грудня 2015 року / [П. Ф. Кулинич, Н.
c.172-175
26
Наукова стаття
Припинення дії, що порушує право як спосіб захисту права власності на земельну ділянку та права землекористування
Третяк Тарас Олексійович
2016
Право і громадянське суспільство
в.4 c.148-155
27
Наукова стаття
Обов’язок забезпечити належного рівня дбайливості та обачності як критерій впливу на сусідню земельну ділянку
Третяк Тарас Олексійович
2015
Право і громадянське суспільство
в.3 c.260-280
28
Тези
Правила про відшкодування шкоди як критерії добросусідства
Третяк Тарас Олексійович
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.125-127
29
Матеріали конференції
Критерії права на екологічну безпеку в Україні та їх значення для судового захисту цього права
Третяк Тарас Олексійович
2015
Права людини і довкілля у новій Україні: на честь професора С. М. Кравченко: збірник статей та тез міжнародного міждисциплінарного симпозіуму, 20-21 вересня 2014 р. - Львів, 2015.
c.205-208
30
Матеріали конференції
Застосування санкцій за вчинення деліктів negligence та nuisance у США та його значення для вдосконалення правил добросусідства в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
c.367-369
31
Матеріали конференції
Критерії права на екологічну безпеку у практиці Європейського суду з прав людини із захисту права на повагу до приватного і сімейного життя
Третяк Тарас Олексійович
2015
Західноукраїнський науковий вісник
c.34-39
32
Наукова стаття
Правові аспекти дерегуляції використання водного об’єкта для потреб рибництва на умовах оренди в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2015
Право і громадянське суспільство
в.2 c.57-73
33
Наукова стаття
Процедура оцінки впливу на довкілля у проекті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Третяк Тарас Олексійович
2015
Право і громадянське суспільство
в.1 c.141-198
34
Наукова стаття
Правові питання застосування обмеження чи зупинення діяльності суб’єктів господарювання та притягнення їх відповідальних осіб до адміністративної відповідальності у випадку, якщо суб’єкти господарювання не отримали дозвіл на здійснення операцій у сфері по
Третяк Тарас Олексійович
2015
Регіональна газета "Екологія промислового краю"
в.7 (7) c.7-8
35
Матеріали конференції
Проблеми застосування процедури оцінки впливу на довкілля у транскордонному контексті у разі проведення істотних змін діяльності з експлуатації АЕС
Третяк Тарас Олексійович
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні [Текст] : [зб. наук. пр. Круглого столу], 28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. екол. права, Каф. земел. та аграр. права ; [редкол.: Краснова
c.69-72
36
Наукова стаття
Правові питання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами як засобу зменшення обсягу утворення відходів в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2014
Право і громадянське суспільство
в.2(7) c.90-101
37
Наукова стаття
Критерії права на екологічну безпеку
Третяк Тарас Олексійович
2014
Право і громадянське суспільство
в.4 c.102-115
38
Наукова стаття
The Problems of the Environmental Impact Assessment in Ukraine and the Ways to Solve Them
Третяк Тарас Олексійович
2014
Право і громадянське суспільство
в.1 c.152-164
39
Матеріали конференції
The Problems of an Environmental Impact Assessment Report Completeness in Ukraine and Ways to Solve it in Light of EU Experience
Третяк Тарас Олексійович
2013
Wroclaw University
c.20-30
40
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Захист прав на землю» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
Коваленко Тетяна Олександрівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Третяк Тарас Олексійович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.33
41
Навчально-методичний комплекс
Особливості правового забезпечення охорони довкілля в агропромисловому комплексі: робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство" освітню-кваліфікаційний рівень “магістр права”
Третяк Тарас Олексійович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.62
42
Навчально-методичний комплекс
Правове регулювання оцінки впливу на навколишнє середовище у процесі використання земель: робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство" освітню-кваліфікаційний рівень “магістр права”
Третяк Тарас Олексійович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.27
43
Навчально-методичний комплекс
Правові проблеми управління у сфері використання і охорони земель: робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство" освітню-кваліфікаційний рівень “магістр права”
Третяк Тарас Олексійович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.25
44
Навчально-методичний комплекс
Екологічні права людини: робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство" освітню-кваліфікаційний рівень “магістр права”
Третяк Тарас Олексійович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.36
45
Наукова стаття
Проблеми використання принципу «організаційної єдності», як засобу підвищення ефективності дозволу на здійснення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Третяк Тарас Олексійович
2013
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.7 c.36-41
46
Наукова стаття
Вимога використовувати найкращі з доступних технологій та методів керування як умова видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Третяк Тарас Олексійович
2013
Часопис Академії адвокатури України
в.18 c.1-7
47
Наукова стаття
Вдосконалення процедури видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Третяк Тарас Олексійович
2013
Наше право
в.8 c.86-93
48
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
49
Наукова стаття
Правові аспекти державної екологічної експертизи як засобу забезпечення проведення оцінки впливу на навколишнє середовище у сфері будівництва
Третяк Тарас Олексійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.92 c.40-45
50
Наукова стаття
Правова природа громадських слухань, як елементу процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище
Третяк Тарас Олексійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.94 c.39-44
51
Наукова стаття
Правові питання доступу до правосуддя громадськості з питань, що стосуються охорони навколишнього середовища
Третяк Тарас Олексійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 c.75-81
52
Звіти
Огляд стану гармонізації законодавства України з вимогами права ЄС та Базовий план гармонізації законодавства України з правом ЄС (Довкілля)
Третяк Тарас Олексійович
2011
Міністерство екології та природних ресурсів України
c.155
53
Розділ монографії
Розділ VIII. Екологічний податок
Третяк Тарас Олексійович
2011
Алерта
54
Тези
Правові питання взаємодії права загального природокористування та права на екологічну безпеку в аспекті систематизації екологічного законодавства
Третяк Тарас Олексійович
2011
Матеріали круглого столу «Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного» (18 березня 2011 року). – К., 2011.
c.24-27
55
Матеріали конференції
Особливості змісту права громадян на екологічну безпеку громадян в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2009
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (23-24 квітня 2009 року) частина тертя
c.281-282
56
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
57
Тези
Правові аспекти нотифікації за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті
Третяк Тарас Олексійович
2010
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне право охорони навколишнього природного середовища» (15 грудня 2010). – К. Інститут законодавства Верховної Ради України. 2010.
c.34-37
58
Матеріали конференції
Правові аспекти остаточного рішення за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті
Третяк Тарас Олексійович
2009
Актуальні питання кодифікації законодавства України / [Зайчук В.О., Оніщенко Н.М., Нелдюха М.П. та інші] ; за ред. В.О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009.
c.195 – 200
59
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
60
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
61
Навчально-методичний комплекс
Екологічне право України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.94
62
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми екологічного права України:
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.116
63
Наукова стаття
Правові проблеми визнання договорів оренди земельної ділянки неукладеними
Третяк Тарас Олексійович
2009
Земельне право України: теорія і практика
в.1 c.4-9
64
Наукова стаття
Особливості змісту права громадян на екологічну безпеку
Третяк Тарас Олексійович
2009
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 1 c.234-237
65
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
66
Практикум
Екологічне право України: практикум для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.106
67
Навчально-методичний комплекс
Земельний процес
Заєць Олена Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Третяк Тарас Олексійович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.48
68
Навчально-методичний комплекс
Право екологічної безпеки України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “магістр права”
Балюк Галина Іванівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.52
69
Наукова стаття
Правові аспекти затвердження лімітів на розміщення відходів, у разі коли строк для звернення з метою їх затвердження пропущено з об’єктивних причин
Третяк Тарас Олексійович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.80 c.87-89
70
Наукова стаття
Правові аспекти доступу до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище
Третяк Тарас Олексійович
2008
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.1 c.152-155
71
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
72
Наукова стаття
Правові аспекти класифікації надзвичайних екологічних ситуацій
Третяк Тарас Олексійович
2007
Державна безпека України
в.9-10 c.94-100
73
Тези
Юридичні межі права громадян на екологічну безпеку в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2006
ВПЦ "Київський університет"
c.103 – 106
74
Матеріали конференції
Поняття реалізації права на екологічну безпеку в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2005
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Регіональна науково-практична конференція
в.ХI c.292-294
75
Наукова стаття
Очікувані збитки в контексті відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права громадян на екологічну безпеку
Третяк Тарас Олексійович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.63-64 c.103-106
76
Наукова стаття
Поняття реалізації права на екологічну безпеку
Третяк Тарас Олексійович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.65 c.23-26
77
Тези
Поняття реалізації і захисту права на екологічну безпеку громадян в Україні
Третяк Тарас Олексійович
2004
Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції “Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави” [Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року]. – Івано-Франківськ, 2004.
c.30-35

Повернення до списку

Вгору