Автори, співробітники Університету

Третьякова Юлія Володимирівна
Tretiakova, Yuliia

Ідентифікатор автора: 42123
Author Identifier Number Scopus: 57211939930 →
Кількість пошукових запитів автора: 368
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: психологічне благополуччя особистості / когнітивна ергономіка, проблеми формування ергономічного мислення, проектування взаємодії / креативність, психологія творчості / психологічне консультування /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 14, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Socio-Psychological Factors Of Corporate Loyalty
Емішянц Ольга Борисівна
Третьякова Юлія Володимирівна
Трофімов Андрій Юрійович
2019
International Journal of Scientific and Technology Research
т.8 в.11 c.3439-3442
2
Наукова стаття
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСНО-ОПАНОВУЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ У ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Вакуленко Олександр Леонідович
Третьякова Юлія Володимирівна
2020
Психологічний часопис
т.6 в.8 c.119-128
3
Тези
Особливості прояву психологічного захисту у осіб з різним рівнем суб'єктивного психологічного благополуччя
Третьякова Юлія Володимирівна
2019
Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: International scientific conference
c.60-63
4
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань для самостійної роботи з курсу когнітивна ергономіка
Третьякова Юлія Володимирівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-31
5
Наукова стаття
Порівняльний аналіз детермінант психологічного благополуччя користувачів соціальних мереж з низькою та високою активністю
Третьякова Юлія Володимирівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія : збірник наукових праць
c.77-84
6
Наукова стаття
Study of peculiarities of social network using depending on personal psychological well-being
Третьякова Юлія Володимирівна
2016
TILTAI: scientific magazine
в.2 c.143-150
7
Наукова стаття
Особливості динаміки відповідальності військових лікарів в процесі професіоналізації
Третьякова Юлія Володимирівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
т.1 в.3 c.100-105
8
Наукова стаття
Дослідження І.О. Сікорського з психофізіології дитини в контексті поступу західноєвропейської психологічної науки на межі XIX–XX ст
Третьякова Юлія Володимирівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія : збірник наукових праць
в.3 c.152-169
9
Наукова стаття
Шляхи підвищення об'єктивності оцінювання знань в дистанційному навчанні
Третьякова Юлія Володимирівна
2013
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.280-284
10
Наукова стаття
Анализ влияния информационно-коммуникационных технологий на индивидуальные свойства личности
Третьякова Юлія Володимирівна
2014
Zbiór raportów naukowych. „Współczesne tendencje w nauce i edukacji„
c.5-9
11
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Лазурський О.Ф.
Третьякова Юлія Володимирівна
2013
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда
c.340
12
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Сікорскій (Сикорський) І.О.
Третьякова Юлія Володимирівна
2013
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда
c.527-528
13
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Співак (Спивак)Л.І.
Третьякова Юлія Володимирівна
2013
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда
c.552
14
Наукова стаття
Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення якості засвоєння матеріалу
Третьякова Юлія Володимирівна
2013
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
c.706-716

Повернення до списку

Вгору