Автори, співробітники Університету

Тригуб Олена Володимирівна
Trygub Olena

Ідентифікатор автора: 42125
Author Identifier Number Scopus: 36069878900 →
ResearcherID, Web of Science: I-2449-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 828

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Проблеми забезпечення сталого розвитку банківської системи України в умовах фінансової глобалізації / суперечності становлення й розвитку іпотечного кредитування в Україні / механізм сек’юритизації активів фінансово-кредитних установ; банківські інновації /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 71, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 17

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Trends of the ukrainian collective investment institutions` market
Приказюк Наталія Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
Загороднюк Юлія
2019
Impact of modernity on science and practice. Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference
c.135-139
2
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальносты 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Рак Роман Володимирович
Тригуб Олена Володимирівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
3
Навчально-методичний комплекс
Методические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплине «Рынок финансовых услуг» для студентов бакалавриата специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» дневной и заочной формы обучения
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Тригуб Олена Володимирівна
2018
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
4
Наукова стаття
КОНСОЛІДАЦІЯ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ КЛІЄНТАВ БАНКІВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
Тригуб Олена Володимирівна
БІЛИК Катерина Анатоліївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.6 c.28-35
5
Матеріали конференції
Розвиток банківського кредитування: зворотній бік медалі
Тригуб Олена Володимирівна
2018
Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 березня 2018 р., Львівський національний університет імені Івана Франка / за ред. В. П. Мельник
c.203-206
6
Матеріали конференції
Changes in financial services industry of Ukraine over the last decade
Тригуб Олена Володимирівна
2018
Changes in financial services industry of Ukraine over the last decade: conference proceedings
c.113-116
7
Наукова стаття
Передумови виходу державних банків на ринок непрацюючих активів
Тригуб Олена Володимирівна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.1 c.42-48
8
Практикум
Банківська система : практикум
Васильченко Зоя Миколаївна
Тригуб Олена Володимирівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-316
9
Матеріали конференції
Удосконалення механізму продажу проблемних активів банків в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.317-322
10
Матеріали конференції
Підвищення фінансової грамотності населення для забезпечення стабільного функціонування банківської системи України
Тригуб Олена Володимирівна
2017
Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.269-272
11
Матеріали конференції
Детермінанти розвитку ринку непрацюючих активів в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2017
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: Міжнародна науково-практична конференція
c.473-475
12
Наукова стаття
Особливості управління та продажу активів неплатоспроможних банків в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2017
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.3 c.32-37
13
Матеріали конференції
Посилення ролі державних банків у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України
Тригуб Олена Володимирівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.268-274
14
Матеріали конференції
Суперечності вітчизняної практики реалізації банківської застави
Тригуб Олена Володимирівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.200-203
15
Навчальний посібник
Деньги и кредит
Гудзинська Людмила Юріївна
Перконос Інна Юріївна
Тригуб Олена Володимирівна
Черкашина Катерина Федорівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-143
16
Навчальний посібник
Науково-дослідна практика
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-136
17
Навчальний посібник
Науково-дослідна практики: навчальний посібник
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
18
Наукова стаття
Фінансова криза як стимул до консолідації банківської системи
Тригуб Олена Володимирівна
2016
Економічний аналіз
т.23 в.1 c.142-152
19
Наукова стаття
Еволюція системи державних банків в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
в.1(30) c.404-415
20
Наукова стаття
Ефективність реорганізації банківського сектору України
Тригуб Олена Володимирівна
2016
21
Тези
PERSONAL TAX RISKS AND SAVINGS BEHAVIOR IN UKRAINE
Тригуб Олена Володимирівна
2016
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»:
т.1 c.13-15
22
Навчальний посібник
Навчальний посібник з організації проходження науково-дослідної практики
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-107
23
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Версаль Наталія Іванівна
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-17
24
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчально-виробничої практики за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2015
ООО «Абрис Принт»
25
Наукова стаття
Особливості сучасної практики реалізації майна боржників банків в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2015
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
c.С. 148-152
26
Навчальний посібник
Іпотечне кредитування: навчально-методичний посібник забезпечення викладання навчальної дисципліни англійською мовою студентам спеціальності «Банківська справа» (Mortgage Lending: Teaching Guide designed for students of Banking core course)
Тригуб Олена Володимирівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-104
27
Навчально-методичний комплекс
Ринок фінансових послуг: навчально-методичний комплекс для студентів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-88
28
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (кластер «Банківська справа»)
Версаль Наталія Іванівна
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-54
29
Наукова стаття
Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг
Тригуб Олена Володимирівна
2014
Проблеми економіки
т.1 c.284-291
30
Наукова стаття
Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг
Тригуб Олена Володимирівна
2014
Бізнес Інформ
т.6 c.365-372
31
Тези
Ways to improve construction companies management in Ukraine
Тригуб Олена Володимирівна
2014
Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy: International scientific conference
c.75-77
32
Тези
Роль державних банків у забезпеченні сталого розвитку фінансової системи України
Тригуб Олена Володимирівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.176-179
33
Матеріали конференції
Страхування кредитних ризиків на фінансовому ринку України
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.240-243
34
Матеріали конференції
Організація системи ризик-менеджменту у лізинговій діяльності
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Науково-практична конференція.
c.41-43
35
Наукова стаття
Сучасні підходи до управління власним капіталом банків
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.143 c.154-161
36
Наукова стаття
Трансформація конкурентних відносин на ринку лізингових послуг в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.221-230
37
Наукова стаття
Особливості ціноутворення на ринку міжбанківського кредитування в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.5 c.44-50
38
Наукова стаття
Financial stability as the key security issue in Central and Eastern Europe
Тригуб Олена Володимирівна
2013
39
Наукова стаття
Threats to financial security in a changing world
Рожко Олександр Дмитрович
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Studia Securitatis
т.7 c.127-137
40
Тези
Становлення та розвиток ринку лізингових послуг в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.143-145
41
Тези
The role of automotive leasing in the era of green solutions
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Economics for Ecology: International Scientific Conference
т.1 c.177-179
42
Тези
Роль банков в развитии рынка лизинговых услуг в Украине
Тригуб Олена Володимирівна
2013
43
Тези
Діяльність банків на ринку факторингових послуг
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.318-323
44
Навчально-методичний комплекс
Небанківські фінансово-кредитні установи: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2012
ЦП "КОМПРИНТ"
45
Наукова стаття
Іпотечне фінансування будівництва житла як інструмент удосконалення житлової політики держави
Тригуб Олена Володимирівна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.4 c.199-204
46
Тези
Роль информационных технологий в развитии современной банковской отрасли
Тригуб Олена Володимирівна
2012
Научная дискуссия: вопросы экономики и управления: международная заочная научно-практическая конференция
т.2 c.42-45
47
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Банківська справа»
Тригуб Олена Володимирівна
2011
ПВНЗ Фінансово-правовий коледж
48
Наукова стаття
Сучасні види забезпечення повернення кредитів
Тригуб Олена Володимирівна
2011
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.6 c.34.0000
49
Наукова стаття
Cтрес-тестування комерційних банків за ризиками іпотечного житлового фінансування
Тригуб Олена Володимирівна
2011
Економічний аналіз
в.Ч.1, В.8 c.409-412
50
Наукова стаття
Механізм реалізації корпоративної моделі іпотечного фінансування житлового будівництва в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2011
Економічний простір
в.В.55 c.165-173
51
Іпотечний механізм фінансування житла в Україні/ Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка.
Тригуб Олена Володимирівна
2010
Київ, Шкільний Світ, 2007. С. 125. Додаток до газети Математика
52
Матеріали конференції
Роль емісійних боргових цінних паперів у рефінансуванні іпотечних кредитів
Тригуб Олена Володимирівна
2008
Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: Зб. матеріалів V Наук.-практ. конференції
в.Ч. 2 c.219-221
53
Наукова стаття
Моделювання оптимального іпотечного механізму фінансування житлового будівництва
Тригуб Олена Володимирівна
2009
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
c.160.0000
54
Наукова стаття
Сек’юритизація іпотечних активів
Тригуб Олена Володимирівна
2009
Економіка і держава
c.27.0000
55
Матеріали конференції
Роль іпотечного кредитування в трансформаційній економіці
Тригуб Олена Володимирівна
2007
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.Ч.4, В.5 c.204-207
56
Матеріали конференції
Іпотечні цінні папери та їх роль у розвитку іпотечного ринку України
Тригуб Олена Володимирівна
2007
Фінансові механізми сталого економічного розвитку: Зб. наук. праць І Міжн. наук.-практ. конференції
c.212-216
57
Матеріали конференції
Проблеми та перспективи сек’юритизації іпотечних активів в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2007
Проблеми і перспективи функціонування інноваційної системи держави в умовах глобалізації: Зб. матеріалів XIIІ Міжн. наук.-практ. конференції. – Луцьк: РВВ «Вежа»
c.158-161
58
Наукова стаття
Місце і роль страхових компаній у системі іпотечного кредитування
Тригуб Олена Володимирівна
2008
Облік і фінанси АПК
c.157.0000
59
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування будівництва житла в Україні // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб. наук. праць.
Тригуб Олена Володимирівна
2008
60
Наукова стаття
Особливості становлення та розвитку системи іпотечного кредитування будівництва житла в країнах із трансформаційною економікою
Тригуб Олена Володимирівна
2008
Інвестиції: практика та досвід
c.30.0000
61
Наукова стаття
Економічні передумови розвитку іпотечного кредитування будівництва житла в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2008
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
c.188.0000
62
Наукова стаття
Досвід країн із розвинутою ринковою економікою у створенні національної моделі іпотечного кредитування будівництва житла
Тригуб Олена Володимирівна
2007
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.11 в.11 c.90-95
63
Наукова стаття
Ризики іпотечного кредитування будівництва житла та особливості їх прояву в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2007
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
т.12 в.12 c.39-44
64
Праці конференції
Інвестиційна діяльність страхових компаній на вітчизняному ринку іпотечних цінних паперів
Тригуб Олена Володимирівна
2008
65
Тези
Problems and prospects of the integration of EU mortgage credit markets
Тригуб Олена Володимирівна
2008
66
Тези
Місце і роль страхових компаній у системі іпотечного кредитування в Україні /Тернопіль: Економічна думка
Тригуб Олена Володимирівна
2008
67
Матеріали конференції
Проблеми управління кредитним ризиком при іпотечному фінансуванні будівництва житла
Тригуб Олена Володимирівна
2007
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 c.80-82
68
Матеріали конференції
Європейський ринок іпотечних облігацій: стан та перспективи розвитку
Тригуб Олена Володимирівна
2007
Тенденції розвитку національних фінансових систем за умов глобалізації Збірник матеріалів ІІ Міжнародного науково-експертного симпозіуму – круглого столу
c.215-218
69
Наукова стаття
Механізм використання іпотечних цінних паперів, як інструментів регулювання грошово-кредитного ринку
Тригуб Олена Володимирівна
2007
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.27.0000
70
Наукова стаття
2. Роль Державної іпотечної установи в організації іпотечного кредитування в Україні
Тригуб Олена Володимирівна
2007
71
Матеріали конференції
Іпотечний механізм фінансування житлового будівництва
Тригуб Олена Володимирівна
2005
Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: міжнародна науково-практична конференція
c.566-568

Повернення до списку

Вгору