Автори, співробітники Університету

Тропін Захар Володимирович
Zakhar Tropin

Ідентифікатор автора: 42144
Кількість пошукових запитів автора: 580

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Сучасна основа вирішення міжнародних спорів: принцип мирного вирішення міжнародних спорів чи принцип захисту прав та інтересів суб’єктів міжнародних правовідносин
Тропін Захар Володимирович
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.1 c.358-362
2
Наукова стаття
До поняття мирних засобів вирішення міжнародних спорів
Тропін Захар Володимирович
2017
Український часопис міжнародного права
в.1 c.16-21
3
Наукова стаття
Договірна інституціоналізація мирних засобів вирішення міжнародних спорів
Тропін Захар Володимирович
2016
Український часопис міжнародного права
в.3 c.24-30
4
Наукова стаття
Вирішення міжнародних спорів за Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Тропін Захар Володимирович
2016
Український часопис міжнародного права
в.2
5
Наукова стаття
Доведення військової та напіввійськової діяльності держави територією іншої держави на прикладі справи Республіка Нікарагуа проти Сполучених Штатів Америки
Тропін Захар Володимирович
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2
6
Наукова стаття
Вирішення міжнародних економічних спорів в контексті застосування сили в сучасних міжнародних відносинах
Тропін Захар Володимирович
2016
Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика: моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ, Одеса: Фенікс, 2016.
7
Наукова стаття
Міжнародні економічні спори та застосування примусу в сучасних міжнародних відносинах: міжнародно-правовий аспект
Тропін Захар Володимирович
2016
Збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми відповідальності держави», м. Київ, 8 квітня 2016 р. / Київ: Національний авіаційний університет, 2016.
8
Наукова стаття
Визначення поняття міжнародного економічного спору
Тропін Захар Володимирович
2015
Український часопис міжнародного права
в.2
9
Наукова стаття
Становлення допуску приватних осіб до мирних засобів вирішення міжнародних спорів
Тропін Захар Володимирович
2015
Український часопис міжнародного права
в.спецвипуск
10
Наукова стаття
Врегулювання міжнародних економічних спорів як фактор стабільного соціально – економічного розвитку держав
Тропін Захар Володимирович
2015
Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
11
Наукова стаття
Криза універсалізму в діяльності мирних засобів вирішення міжнародних спорів та їх регіоналізація
Тропін Захар Володимирович
2014
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2
12
Наукова стаття
Особливості розвитку міжнародних засобів ад'юдикації як мирного засобу вирішення міжнародних спорів в другій половині ХХ століття
Тропін Захар Володимирович
2013
Международное право и международные отношения: XXI век (в честь 70-летия В.Н. Хонина) / под ред А.В. Задорожнего. / – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Институт международных отношений. – К.: «Феникс», 2013
13
Наукова стаття
Ukraine and international dispute settlement under the Energy Charter Treaty
Тропін Захар Володимирович
2013
Ukraine Perspectives on International Law: Selected Articles and Essays / Edited by Oleksandr Zadorozhny and Mykola Gnatovskyy. – Odessa : Feniks, 2013
14
Монографія
Засоби вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії: стан та проблеми реалізації
Тропін Захар Володимирович
2012
ПП «Пдприємство Фенікс»
15
Навчальний посібник
Вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії
Тропін Захар Володимирович
2012
ПАТ "ПВК "Десна"
16
Наукова стаття
Загальний огляд розвитку міжнародних засобів ад'юдикації в контексті історичного розвитку мирних засобів вирішення міжнародних спорів
Тропін Захар Володимирович
2012
Український часопис міжнародного права
в.1-2
17
Наукова стаття
Становлення міжнародних засобів ад'юдикації в контексті розвитку мирних засобів вирішення міжнародних спорів
Тропін Захар Володимирович
2012
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
18
Наукова стаття
Міжнародно-правове врегулювання питань енергетичної ефективності та охорони навколишнього середовища в рамках процесу Європейської Енергетичної Хартії
Тропін Захар Володимирович
2012
Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві. Тематичний додаток до Українського щорічника міжнародного права. Збірка матеріалів Міжнародної наукової конференції "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтер
19
Наукова стаття
Міжнародно-правові засади вирішення транзитних спорів за Договором до Енергетичної Хартії як основа забезпечення енергетичної безпеки України
Тропін Захар Володимирович
2011
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.54
20
Наукова стаття
Механізм вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії в системі засобів вирішення спорів сучасного міжнародного права
Тропін Захар Володимирович
2011
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.53
21
Наукова стаття
Рішення арбітражного трибуналу щодо юрисдикції у справі Ioannis Kardossopoulos (Греція) v. Грузія у світлі розв’язання проблем реалізації положень Договору до Енергетичної Хартії
Тропін Захар Володимирович
2011
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.4
22
Наукова стаття
Проблемні питання реалізації механізму вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії
Тропін Захар Володимирович
2011
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.3
23
Наукова стаття
Транзитні положення Договору до Енергетичної Хартії в контексті енергетичної безпеки України
Тропін Захар Володимирович
2011
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
24
Наукова стаття
Проблемні питання реалізації положень Договору до Енергетичної Хартії у світлі висновків арбітражного трибуналу у справі Ioannis Kardossopoulos (Греція) v. Грузія
Тропін Захар Володимирович
2010
Олександру Задорожньому – 50: статті та есе учнів і колег. – Одеса: «Фенікс», 2010.
25
Наукова стаття
Податкова складова засобів вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії
Тропін Захар Володимирович
2010
Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України
в.2(49)
26
Наукова стаття
Загальні тенденції реалізації механізму вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії
Тропін Захар Володимирович
2009
Український часопис міжнародного права
в.1-2
27
Наукова стаття
Юрисдикция национальных судов и международного арбитража при разрешении инвестиционных споров по Договору к Энергетической Хартии
Тропін Захар Володимирович
2008
Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов"
28
Наукова стаття
Вирішення енергетичних спорів за договором до енергетичної хартії
Тропін Захар Володимирович
2006
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.64 c.61.0000
29
Наукова стаття
Поняття транзиту енергоресурсів в міжнародно-правовій практиці та законодавстві України
Тропін Захар Володимирович
2007
30
Наукова стаття
Содержание понятия "инвестиция" в контексте разрешения споров по Договору к Энергетической Хартии
Тропін Захар Володимирович
2007
31
Наукова стаття
Процес Європейської енергетичної хартії як сучасна основа співробітництва держав в енергетичній сфері
Тропін Захар Володимирович
2007
Український часопис міжнародного права
в.3
32
Наукова стаття
Відповідальність держави на основі Договору до Енергетичної Хартії за дії державних підприємств в контексті рішення по справі Nykomb Synergetics Technology Holding AB v. Республіка Латвія
Тропін Захар Володимирович
2007
Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез міжнародної наукової конференції "Шості осінні юридичні читання"
33
Наукова стаття
Процес Європейської енергетичної хартії як засіб уніфікації національного енергетичного законодавств
Тропін Захар Володимирович
2007
Порівняльно-правові дослідження : матеріали ІІ міжнародного наукового семінару "Порівняльне правознавство: сучасний стан i перспективи розвитку"
34
Наукова стаття
"Доктрина Кальво" та механізм вирішення інвестиційних спорів за Договором до Енергетичної Хартії: еволюція взаємодії
Тропін Захар Володимирович
2007
Український часопис міжнародного права
в.1
35
Наукова стаття
Вирішення інвестиційних спорів за Договором до Енергетичної Хартії
Тропін Захар Володимирович
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
в.64,2
36
Наукова стаття
Вирішення інвестиційних спорів за Договором до Енергетичної Хартії: механізм та предмет застосування
Тропін Захар Володимирович
2006
Український часопис міжнародного права
в.1
37
Наукова стаття
Вирішення міждержавних спорів за Договором до Енергетичної Хартії
Тропін Захар Володимирович
2005
Український часопис міжнародного права
в.1
38
Наукова стаття
Взаємодія податкової міліції з іншими правоохоронними органами по боротьбі з використанням банківської системи для відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом
Тропін Захар Володимирович
2001
Актуальні проблеми розвитку податкової системи України в сучасних соціально-економічних умовах : Матеріали наукової конференції студентів та курсантів
39
Наукова стаття
Боротьба з використанням фінансової системи для "відмивання" грошей
Тропін Захар Володимирович
2000
Податкова та бюджетна система України на порозі XXI століття: стан, тенденції, проблеми : Матеріали студентської наукової конференції

Повернення до списку

Вгору