Автори, співробітники Університету

Трохименко Ольга Митрофанівна

Ідентифікатор автора: 42155
Author Identifier Number Scopus: 6603547667 →
ResearcherID, Web of Science: G-6853-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 924

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії / НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва /
Посада: завідувач НДЛ

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: Пробопідготовка та методи визначення аніонів. Гетерополікомплекси

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 98, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 43, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 20

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 14

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі
Трохименко Ольга Митрофанівна
2019
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-100
2
Наукова стаття
Професор Руденко Хома Юхимович: Від Київського до Ужгородського університету
Трохименко Ольга Митрофанівна
2019
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Хімія
т.42 в.2
3
Наукова стаття
Kinetics of iron(III)-nitrite-thiocyanate reaction catalyzed by iodide in the presence of different amount of anions of some mineral acids
Давидов Валентин Іванович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2019
Achievements and Perspectives of Modern Chemistry: International Conference
т.60 c.157
4
Тези
Обробка зразків довкілля водорозчинними третинними амінами для визначення неорганічних компонентів
Верба Валентина Вікторівна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2019
Аналітична хімія – методи і інструменти: Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю
т.2019 c.71
5
Тези
Професор Руденко Хома Юхимович: Від Київського до Ужгородського університету
Трохименко Ольга Митрофанівна
2019
Аналітична хімія – методи і інструменти: Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю
c.76
6
Тези
Спектрофотометричне визначення флавоноїдів у рослинній сировині
Верба Валентина Вікторівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
Черкашина Вероніка Сергіївна
2019
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
7
Тези
Студентська наукова конференція хімічного факультету: ХIХ-та чи LXXIV-та?
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2018
19 Міжнародна конференція студунтів та аспірантів „Сучасні проблеми хімії” Київ, 22-24 травня 2018 р.
c.4-5
8
Монографія
Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2018
ТОВ «НВП Інтерсервіс» (монографія)
c.1-445
9
Тези
Йодиметричне визначення сульфурвмісних органічних відновників у лужному середовищі
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018
10
Тези
Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті: спроба узагальнення
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018
11
Наукова стаття
Йодиметричне визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 в.53 c.42-46
12
Наукова стаття
Йодометрично-фотометричне визначення йодату(VII), йодату(V) і бромату(V) у водних розчинах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.2 в.53
13
Тези
Iodimetric determination of Sulfur-containing organic reductants in acidic and neutral media
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.ІХ
14
Тези
Оптимізація стандартних методик визначення фосфору у водах з утворенням відновлених гетерополікомплексів
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.20
15
Матеріали конференції
Визначення тіоціанату в деяких об’єктах електрохімічними сенсорами
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Прикладні аспекти електрохімічного аналізу: науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених
c.45
16
Наукова стаття
Оптимізація каталітичної ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної методики визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.31-34
17
Наукова стаття
Фотометричне окисно-відновне визначення йодату в столовій солі з використанням йодиду і барвника метиленового синього
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 в.1 c.45-48
18
Тези
Контроль вмісту нафтопродуктів у водах
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення. Наукові і практичні аспекти вирішення проблем хімічної і радіаційної безпеки. Міжнародна конференція
c.33
19
Тези
Кольорометричне визначення тіосульфату з використанням йодату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбента
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
c.57
20
Тези
Комплекси металів з ненасиченим гетерополіаніном фосфору структури кеггіна в хімічному аналізі
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.67
21
Тези
Проблеми, що виникають при визначенні йоду в зразках екологічного та біологічного походження
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.69
22
Тези
Сторінки історії лабораторії з аналітичної хімії №312 хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Запорожець Ольга Антонівна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.98-99
23
Тези
Аналітична хімія в Україні – крізь призму Київської конференції з аналітичної хімії «Сучасні тенденції» (2014–2016 роки)
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.3-4
24
Матеріали конференції
Определение форм йода в составе препарата «Бетадин-L» Каталитическим фотометрическим железо(III)-нитрито-тиоцианатным методом
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Всероссийская конференция c международным участием: современные проблемы химической фармации
c.137
25
Матеріали конференції
Состояние некоторых аналитических форм гетерополикомплексов структур Кеггина и Доусона по данным ЯМР 31Р спектроскопии
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Всероссийская конференция по аналитической спектроскопии с международным участием
c.84
26
Матеріали конференції
Спектрофотометрическое определение ортофосфата по реакции каталитического восстановления молибдата
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Всероссийская конференция по аналитической спектроскопии с международным участием
c.85
27
Матеріали конференції
Вплив аніонів деяких мінеральних кислот на швидкість перебігу ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
c.70-71
28
Матеріали конференції
Пробоподготовка в среде водорастворимых третичных аминов образцов окружающей среды для определения в них неорганических компонентов
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Экоаналитика: конференция с международным участием
c.98
29
Матеріали конференції
Каталітичне фотометричне визначення форм йоду у складі препарату «Бетадин-L» ферум(III)-нітрито-тіоціанатним методом
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: Аналітична хімія у фармації
c.50
30
Матеріали конференції
ЯМР 31Р деяких форм гетерополікомплексів
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених
c.93
31
Праці конференції
Effect of the anions of mineral acids on the reaction of iron(III) with nitrate and thiocyanate
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.97
32
Тези
Фотометрическое определение форм фосфора по кинетической реакции восстановления молибдата, катализируемой ортофосфатом
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Естественнонаучные основы теории и методов защиты окружающей среды: Всероссийская молодежная научная конференция
c.74
33
Тези
Ефективні засоби для детоксикації та лікування ран
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Зброя та безпека: Інформаційно-комунікативний захід
c.86
34
Тези
Порівняльна характеристика кінетичних фотометричних методів визначення йоду у формі йодиду
Гузій Писарева Наталія Євгенівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.25
35
Тези
Про академіка Анатолія Кириловича Бабка в електронних джерелах інформації
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.5
36
Тези
Хімія гетерополікомплексів у науковій діяльності академіка А. К. Бабка
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.22
37
Тези
Фотометричне визначення оотофосфат-іонів у підземних водах
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.54
38
Тези
Спектрофотометрична Се(IV)-As(ІІІ) реакція, що каталізується йодидом, для визначення йодату(V) у високомінералізованих водах
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.118
39
Тези
Вплив природи мінеральних кислот на перебіг каталітичної та некаталітичної ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакцій
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.101
40
Матеріали конференції
Спектрофотометричне визначення йоду у формі йодату в йодованій столовій солі каталітичною Се(IV)-As(ІІІ) реакцією
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.142
41
Матеріали конференції
Спектрофотометричне визначення ортофосфату за реакцією каталітичного відновлення молібдату
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.145
42
Матеріали конференції
Определение тиоцианата в биологических жидкостях ионохроматографическими методами
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Аналитическая хроматография и капиллярный электрофорез: Всероссийскя конференция
c.80
43
Матеріали конференції
Металорганічні комплекси, похідні від ненасичених лакунарних структур Кеггіна і Доусона
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених
c.94
44
Наукова стаття
Спектрофотометричне визначення йодату за його реакцією з йодидом у йодованій кухонній солі
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Украинский химический журнал
т.79 c.108-112
45
Наукова стаття
Пробоподготовка в среде водорастворимых третичных аминов
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Известия вузов. Серия химия и химическая технология
т.57 c.3-11
46
Наукова стаття
Вплив аніонів мінеральних кислот на швидкість перебігу ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.55-57
47
Наукова стаття
Состояние иода в кислых и нейтральных водных растворах и его влияние на сорбцию иода пенополиуретаном
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Украинский химический журнал
т.80 c.33-39
48
Наукова стаття
Иодометрическое определение пероксида водорода комбинированным спектроскопическим методом
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Украинский химический журнал
т.80 c.103-107
49
Тези
Пробоподготовка образцов с органической матрицей в среде водорастворимых третичных аминов при определении в них неорганических составляющих
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Съезд аналитиков России
т.1 c.112
50
Тези
Спектрофотометрическое определение равномерности распределения иода в форме иодата в столовой соли по каталитической Се(IV)-As(ІІІ) реакции
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Съезд аналитиков России
т.1 c.115
51
Тези
Вплив аніонів мінеральних кислот на швидкість перебігу ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції, що каталізується йодидом
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.156
52
Тези
ЯМР 31Р деяких аналітичних форм гетерополікомплексів
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.157
53
Матеріали конференції
Визначення йоду кінетичним ферум(III)-нітрито тіоціанатним методом в об’єктах з органічною матрицею
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Біологічні дослідження молодих учених в Україні: Всеукраїнська наукова конференція студентів аспірантів та молодих науковців
c.160
54
Матеріали конференції
Прямые и косвенные атомно-абсорбционные методы определения различных форм иода в водах и водных растворах
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Всероссийская конференция с международным участием по аналитической спетроскопии
c.80
55
Матеріали конференції
Оптимизация каталитической железо(ІІІ)-нитрито-тиоцианатой методики определения общего иода в водах
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Международный форум «Вода: экология и технология» ЭКВАТЭК-2012
c.80
56
Матеріали конференції
Оптимізація умов перебігу спектрофотометричної некаталітичної та каталітичної реакцій відновлення молібдену
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля та контроль якості води: наукова конференція
т.1 c.67
57
Матеріали конференції
Оптимізація спектрофотометричної каталітичної Се(IV)-As(ІІІ) реакції для визначення йодату у високомінералізованих водах та розчинах
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля та контроль якості води: наукова конференція
т.1 c.29
58
Матеріали конференції
Сорбционное концентрирование восстановленного молибдоарсената пенополиуретанами на основе простых, сложных эфиров и их кополимеров
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Естественнонаучные основы теории и методов защиты окружающей среды: Всероссийская молодежная научная конференция
c.264
59
Матеріали конференції
Оптимізація умов перебігу некаталітичної та каталітичної реакцій відновлення Мо(VI) у присутності ортофосфату
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Річна сесія Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія»
c.124
60
Матеріали конференції
Оптимізація спектрофотометричної каталітичної Се(IV)-As(ІІІ) реакції для визначення йоду у формі йодату
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Річна сесія Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія»
c.125
61
Наукова стаття
Пробопідготовка у середовищі гідроксиду тетраметиламонію для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.7 c.4-18
62
Наукова стаття
Кінетичне визначення йоду cпектрофотометричним ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатним методом в зразках молока
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Украинский химический журнал
т.78 c.158-171
63
Наукова стаття
Определение каталитическим спектрофотометрическим ферум(ІІІ)-нитрито-тиоцианатным методом общего иода в образцах с органической матрицей
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология
т.55 c.35-37
64
Наукова стаття
Поєднання лужної високотемпературної пробопідготовки зразків з органічною матрицею і наступного кінетичного каталітичного визначення загального йоду
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.30-32
65
Тези
Пробопідготовка у лужному середовищі для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Річна сесія Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія»
c.41
66
Тези
Определение тиоцианата в биологических жидкостях ионохромато-графическими методами
Трохименко Ольга Митрофанівна
2013
Сб. тезисов 2-ой Всероссийской конференции «Аналитическая хроматография и капиллярный электрофорез»
т.1 c.80.0000
67
Тези
Каталітичне визначення Іоду в зразках молока cпектрофотометричним феррум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатним методом
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.96
68
Тези
Вплив поверхнево-активних речовин на перебіг спектрофотометричної некаталітичної та каталітичної Се(IV)-As(ІІІ) реакції
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.98
69
Тези
Оптимізація умов перебігу спектрофотометричної некаталітичної та каталітичної реакцій відновлення молібдену
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.97
70
Тези
Оптимізація каталітичної ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної методики визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею
Трохименко Ольга Митрофанівна
2012
Річна сесія наукової ради з проблеми «аналітична хімія» НАН України, 3-10 червня, с. Гурзуф, АР Крим, 2012
c.12
71
Тези
Аналітичне сорбційне концентрування з водних розчинів відновленого 12-молібдоарсенату пінополіуретанами на основі етерів, естерів та їх кополімерів
Трохименко Ольга Митрофанівна
2011
72
Тези
Содержание и особенности распределения разных форм иода в образцах почв; Тези доповідей «Естественнонаучные основы теории и методов защиты окружающей среды»Санкт-Петербург, 26–27 апреля 2011 г.
Трохименко Ольга Митрофанівна
2011
73
Тези
Гетерополікомплекси в аналітичній хімії: від хімії розчинів до хімії поверхні Тези доповідей Річна сесія наукової ради НАН України з проблеми «аналітична хімія», 16-20 травня, селище Гурзуф, Кримська АР, Київ-2011
Трохименко Ольга Митрофанівна
2011
74
Тези
Йонообмінні властивості 18-молібдо-2-фосфатної гетерополікислоти, іммобілізованої на поверхню пінополіуретану Тези доповідей Річна сесія наукової ради НАН України з проблеми «аналітична хімія», 16-20 травня, селище Гурзуф, Кримська АР, Київ-2011
Трохименко Ольга Митрофанівна
2011
75
Тези
Визначення йоду у молоці українських виробників спектрофотометричною каталітичною ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатною методикою. Тези доповідей дванадцятої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2011 р.
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2011
76
Наукова стаття
Пробопідготовка у середовищі сильних основ для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2010
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.5 c.139-152
77
Наукова стаття
Прямые и косвенные атомно-абсорбционные методы определения разных форм иода в водах и водных растворах
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2010
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.32 c.144-162
78
Тези
Контроль вмісту йоду в харчових продуктах, сільськогосподар-ській сировині та біологічних рідинах
Трохименко Ольга Митрофанівна
2010
Наукова конференція з аналітичної хімії, присвячена 100-річчю з дня народження І.В. П’ятницького, Київ, жовтень, 2010
т.1 c.90.0000
79
Наукова стаття
Сорбційні властивості 3-(триметиламоній)-пропілкремнезему (направлено до друку 28.12.07)
Трохименко Ольга Митрофанівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.46
80
Наукова стаття
Сорбційна здатність кремнеземів з прищепленими комплексоутворюючими групами до іонів Zn(ІІ), Hg(ІІ), Fe(ІІІ), Cu(ІІ) та Pb(ІІ)
Трохименко Ольга Митрофанівна
2008
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.3 c.202.0000
81
Наукова стаття
Актуальні проблеми контролю вмісту йоду в харчових продуктах, сільськогосподарській сировині та біологічних рідинах
Трохименко Ольга Митрофанівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.0.0000
82
Наукова стаття
Наукометричні дослідження публікацій за останні три десятиріччя з методів визначення різних форм йоду в об’єктах
Трохименко Ольга Митрофанівна
2009
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.4
83
Тези
Heteropolycomplexes are in an analysis: from solution to surfaces
Трохименко Ольга Митрофанівна
2009
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.89.0000
84
Тези
Вилучення з водних розчинів гетерополіаніонів кремнеземами з прищепленими алкіламонієвими групами
Герда Василь Іванович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2009
Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії
c.80
85
Тези
Порівняльна характеристика кінетичних спектрофотометричних методів визначення йоду у формі йодиду
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2009
X Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2009 р
т.1 c.146
86
Тези
Визначення перйодату, йодату і бромату у їх сумішах на основі реакцій з йодидом
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2009
X Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2009 р
т.1 c.175
87
Наукова стаття
Визначення різних форм йоду у високомінералізованих геотермальних водах Кримського півострова
Голуб Олександр Андрійович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.44 c.10.0000
88
Наукова стаття
Іонообмінні характеристики етилсульфокремнезему
Трохименко Ольга Митрофанівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.44 c.18.0000
89
Наукова стаття
Recovery of iodide ions from geothermal water with silica with grafted alkylammonium groups
Герда Василь Іванович
Голуб Олександр Андрійович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2008
Журнал прикладной химии
т.81 c.403.0000
90
Наукова стаття
Анионообменные свойства 3-(триметиламмоний)-пропилкремнезема
Трохименко Ольга Митрофанівна
2008
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология
т.51 c.18.0000
91
Наукова стаття
Сорбция восстановленного молибдофосфата пенополиуретанами на основе простых и сложных эфиров и их сополимеров
Трохименко Ольга Митрофанівна
2008
Украинский химический журнал
т.74 c.10.0000
92
Тези
Сорбційно-спектроскопіне визначення арсену у вигляді молібдоарсенату з використанням пінополіуретанів
Трохименко Ольга Митрофанівна
2008
Третій Міжнародний симпозіум «Методи хімічного аналізу», Севастополь, 27-30 травня 2008 р.
т.1 c.50.0000
93
Наукова стаття
Сорбция восстановленного аскорбиновой кислотой молибдоарсената пенополиуретанами на основе простых, сложных эфиров и их сополимеров
Трохименко Ольга Митрофанівна
2006
Журнал прикладной химии
т.79 c.383.0000
94
Наукова стаття
Вплив аніонів мінеральних кислот на швидкість перебігу реакції Сендела-Кольтгофа
Гузій Писарева Наталія Євгенівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2006
Український хімічний журнал
т.72 c.26.0000
95
Наукова стаття
Спектрофотометричне визначення церію(ІV) за допомогою дифеніламін-n-сульфокислоти
Трохименко Ольга Митрофанівна
2006
Український хімічний журнал
т.72 c.100.0000
96
Наукова стаття
Фотометричне визначення іодату в іодованій кухонній солі
Гузій Писарева Наталія Євгенівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.43 c.55-56
97
Наукова стаття
Концентрування арсену у формі іонного асоціату „іммобілізована четвертинна амонійна сіль – відновлений молібдоарсенат
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.41.0000
98
Наукова стаття
Візуальний експресний тест-моніторинг іонів деяких токсичних елементів у водах
Зуй Марина Федорівна
Лисенко Олена Миколаївна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2001
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.2 c.414-421

Повернення до списку

Вгору