Автори, співробітники Університету

Трохименко Анна Юріївна

Ідентифікатор автора: 42158
Author Identifier Number Scopus: 56168853700 →
ResearcherID, Web of Science: F-6541-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 680

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії
Посада: інженер І-ої категорії

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: йод твердофазна спектрофотометрія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 62, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 26, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 9

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2018
ТОВ «НВП Інтерсервіс» (монографія)
c.1-445
2
Наукова стаття
Йодиметричне визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 в.53 c.42-46
3
Наукова стаття
Йодометрично-фотометричне визначення йодату(VII), йодату(V) і бромату(V) у водних розчинах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.2 в.53
4
Тези
Iodimetric determination of Sulfur-containing organic reductants in acidic and neutral media
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.ІХ
5
Матеріали конференції
Визначення тіоціанату в деяких об’єктах електрохімічними сенсорами
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Прикладні аспекти електрохімічного аналізу: науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених
c.45
6
Наукова стаття
Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.34-36
7
Наукова стаття
Детектування концентрату молекулярного йоду на пінополіуретані портативним колориметром
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 в.1 c.41-44
8
Тези
Кольорометричне визначення тіосульфату з використанням йодату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбента
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
c.57
9
Автореферат
Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані
Трохименко Анна Юріївна
2015
Видавництво "Науковий світ" (автореферат)
c.1-24
10
Дисертаційна робота
Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані
Трохименко Анна Юріївна
2014
Рукопис (дисертація)
c.1-215
11
Матеріали конференції
Твердофазно-спектрофотометрическое определение каптоприла в фармацевтических препаратах с использованием пенополиуретана
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Всероссийская конференция c международным участием: современные проблемы химической фармации
c.135-136
12
Матеріали конференції
Твердофазне визначення тіосульфату з використанням індикаторної системи І2-пінополіуретан
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
c.96-97
13
Матеріали конференції
Нові ефективні засоби для детоксикації та лікування ран, а також прості тест-методи для здійснення екологічного моніторингу забруднених територій
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Зброя та безпека: Інформаційно-комунікативний захід
c.54-55
14
Наукова стаття
Іодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його іодом до тетратіонату
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.50 c.52-55
15
Наукова стаття
Iodometric solidphase spectrophotometric determination of nitrite with the use of polyurethane foam as a sorbent
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.36 c.225-229
16
Праці конференції
Iodine immobilized on to polyurethane foam as an chromophoric zond for colorimetric determination of thiosulfate
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.96
17
Тези
Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його йодом у присутності формальдегіду
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.100
18
Тези
Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення вмісту каптоприлу У фармацевтичних препаратах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: Аналітична хімія у фармації
c.113-114
19
Тези
Йодометричне визначення пероксиду водню методом твердофазної спектрофотометрії
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.54
20
Тези
Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату з використанням індикаторної системи І2-пінополіуретан
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.128
21
Тези
Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.100
22
Матеріали конференції
Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення форм йоду, відновників та окисників з використанням пінополіуретану як сорбенту
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії
c.131
23
Матеріали конференції
Твердофазно-спектрофотометрическое определение нитрита в озерных водах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Экоаналитика: конференция с международным участием
c.37
24
Матеріали конференції
Йодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение тиосульфата в серосодержащих источниках после его окисления йодом до тетратионата
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Экоаналитика: конференция с международным участием
c.44
25
Матеріали конференції
Иодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение тиоцианата с использованием иодата, как окислителя, и пенополиуретана, как сорбента
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Естественнонаучные основы теории и методов защиты окружающей среды: Всероссийская молодежная научная конференция
c.155
26
Наукова стаття
Спектрофотометрическое иодометрическое определение каптоприла в фармацевтических препаратах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Химия и химическая технология
т.1 c.67-70
27
Наукова стаття
Иодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение каптоприла в фармацевтических препаратах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Известия вузов. Серия химия и химическая технология
т.57 c.37-40
28
Наукова стаття
Determination of total iodine in samples with an organic matrix by solid-phase spectrophotometry
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.69 c.408-412
29
Наукова стаття
Твердофазно-спектрофотометрическое определение содержания общего иода в образцах с органической матрицей
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.30 c.456-461
30
Наукова стаття
Іодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням пінополіуретану, як сорбенту
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.40-42
31
Наукова стаття
Застосування тіоціанатів у хімічному аналізі
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.30 c.67-71
32
Наукова стаття
Состояние иода в кислых и нейтральных водных растворах и его влияние на сорбцию иода пенополиуретаном
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Украинский химический журнал
т.80 c.33-39
33
Наукова стаття
Иодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение нитрита с использованием пенополиуретана, как сорбента
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.5 c.67-71
34
Наукова стаття
Иодометрическое определение пероксида водорода комбинированным спектроскопическим методом
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Украинский химический журнал
т.80 c.103-107
35
Наукова стаття
Визначення тіоціанату у фізіологічних рідинах і об’єктах довкілля електрохімічними сенсорами
Запорожець Ольга Антонівна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Анна Юріївна
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки
т.23 c.6-16
36
Наукова стаття
Визначення тіоціанату у фізіологічних рідинах і об’єктах довкілля спектроскопічними методами
Запорожець Ольга Антонівна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Анна Юріївна
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки
т.24 c.53-66
37
Праці конференції
Йодофорний матеріал на основі пінополіуретану з потенційними біоцидними властивостями
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
c.43-44
38
Тези
Определение нитрита твердофазной иодометрической спектрофотометрией с использованием пенополиуретана, как сорбента
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Съезд аналитиков России
c.100
39
Тези
Определение содержания общего иода в образцах с органической матрицей твердофазно-спектрофотометрическим методом с использованием пенополиуретана, как сорбента
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Съезд аналитиков России
c.101
40
Матеріали конференції
Определение методом твердофазной спектрофотометрии форм иода с предварительным извлечением их пенополиуретанами
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2012
Всероссийская конференция с международным участием по аналитической спетроскопии
c.78
41
Наукова стаття
Постадійне вилучення пінополіуретанами співіснуючих у водних розчинах форм іоду
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Вісник Львівського університету. Серія: Хімія
т.1 c.185-190
42
Наукова стаття
Пряма та непряма твердофазно-спектрофотометрична йодометрія для визначення форм йоду, відновників та окисників
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.1 c.125-131
43
Тези
Твердофазно-іодометричне визначення різних форм іоду, відновників та окисників
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.105
44
Наукова стаття
Постадійне вилучення пінополіуретанами форм йоду, що співіснують у водних розчинах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2012
Вісник Львівського університету. Серія: Хімія
т.53 c.185-191
45
Тези
Сорбція мікрокількостей іоду на пінополіуретанах та її аналітичне застосування
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2012
Річна сесія наукової ради з проблеми «аналітична хімія» НАН України, 3-10 червня, с. Гурзуф, АР Крим, 2012
c.49
46
Тези
Сенсорна система на основі пінополіуретану для моніторингу мікрокількостей йоду в питних водах тривалого зберігання
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2012
Наука і бізнес - основа розвитку економіки-2012
c.60
47
Тези
Визначення перйодату, йодату, бромату в їх сумішах сорбційно-спектроскопічним методом
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2010
Сучасні проблеми хімії:тези доповідей ХІ Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів
c.175
48
Наукова стаття
Сорбційне вилучення пінополіуретанами йоду з високомінералізованих геотермальних вод Кримського півострова
Голуб Олександр Андрійович
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.46 c.1.0000
49
Тези
Визначення перйодату, йодату і бромату у їх сумішах на основі реакцій з йодидом
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2009
X Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2009 р
т.1 c.175
50
Тези
Сорбція йоду пінополіуретанами на основі поліестерів, поліетерів та їх кополімерів
Трохименко Анна Юріївна
2009
Мембранні і сорбційні процеси та технології: тези доповідей XX Українського семінару (Київ, 24-25 лютого 2009 р.)
c.77
51
Тези
Окиснення тіоціанату та його непряме визначення за спектрами дифузійного відбиття йоду на поверхні пінополіуретанів
Трохименко Анна Юріївна
2009
Львівські хімічні читання: тези доповідей ХІІ наукової конференції (Львів, 1-4 червня 2009 р.)
c.А22
52
Тези
Determination of iodine and iodide by combined solid-phase extraction on polyurethane foam/diffuse reflectance spectroscopy
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2009
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.86
53
Наукова стаття
Непрямое спектрофотометрическое определение тиоцианат-ионов по иод-крахмальной реакции
Зайцев Володимир Миколайович
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2008
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.30 c.544-551
54
Тези
Фотометричне і сорбційно-фотометричне визначення тіоціанату у водах та біологічних рідинах курців та таких, що не палять
Трохименко Анна Юріївна
2008
УКАХ-08: тези доповідей VIII Української конференції з аналітичної хімії з міжнародною участю до 100-річчя з дня народження чл.-кор. НАН України В. А. Назаренка (Одеса, 8-12 вересня 2008 р.)
c.204
55
Тези
Визначення йоду та його сорбційне вилучення пінополіуретанами з геотермальних вод Кримського півострова
Трохименко Анна Юріївна
2008
Третій Міжнародний симпозіум «Методи хімічного аналізу», Севастополь, 27-30 травня 2008 р.
c.37-38
56
Тези
Твердофазная иодометрия
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2007
Тезисы докладов XVIII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии (Москва, 23-28 сентября 2007 г.)
c.1750
57
Тези
Серосодержащие гетерополи- и изополиоксометаллаты
Трохименко Анна Юріївна
2007
Тезисы докладов XXIII Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Одесса, 4-7 сентября 2007 г.)
c.687
58
Тези
Solid-Phase Iodimetry
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2007
XVIII Mendeleev Сongress on General and Applied Chemistry: abstract book (Moscow, September 23-28 2007 p.)
c.1798
59
Тези
Фотометричне та сорбційно-спектроскопічне визначеня в стічних водах тіоціанатів окисленням йодатом
Трохименко Анна Юріївна
2006
Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання: 14-а міжнародна науково-практична конференція
c.58-60
60
Тези
Catalytic-photometric determination of methanol by its catalytic action on reaction oxidation of basic dyes
Трохименко Анна Юріївна
2006
ICAS 2006: аbstract of the International Congress on Analytical Sciences (Москва, 2006 р.)
c.162
61
Тези
Аналіз рослинних олив методом мікроколонкової високоефективної рідинної хроматографії
Трохименко Анна Юріївна
2005
Екотрофологія. Сучасні проблеми: матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 30 травня - 1 червня 2005 р.)
c.199-201
62
Тези
Наукометричне дослідження матеріалів Всеукраїнських наукових конференцій студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (2000 - 2003 р.р.)
Трохименко Анна Юріївна
2004
Сучасні проблеми хімії: тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів і аспірантів (Київ, 2004 р.)
c.87

Повернення до списку

Вгору