Автори, співробітники Університету

Тукаленко Євген Валерійович
Tukalenko Evgen Valeriyovich

Ідентифікатор автора: 42203
Author Identifier Number Scopus: 23986576200 →
Кількість пошукових запитів автора: 573

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Посада: молодший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: нейрофізіологія та поведінка тварин, радіобіологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Exposure to environmental radionuclides associates with tissue-specific impacts on telomerase expression and telomere length
Міліневський Геннадій Петрович
Тукаленко Євген Валерійович
2019
Scientific Reports
т.9 в.1 c.1-9
2
Наукова стаття
Ecological mechanisms can modify radiation effects in a key forest mammal of Chernobyl
Міліневський Геннадій Петрович
Тукаленко Євген Валерійович
2019
Ecosphere
т.10 в.4 c.1-11
3
Наукова стаття
Transcriptional upregulation of DNA damage response genes in bank voles (Myodes glareolus) inhabiting the Chernobyl Exclusion Zone
Міліневський Геннадій Петрович
Тукаленко Євген Валерійович
2018
Frontiers in Environmental Science
т.5 c.1-8
4
Наукова стаття
Cerebral impact of prenatal irradiation by 131І: an experimental model of clinical neuroradioembryological effects
Тукаленко Євген Валерійович
2017
Problems of radiation medicine and radiobiology: Collection of scientific papers
т.22 c.238-269
5
Наукова стаття
Environmental radiation alters the gut microbiome of the bank vole Myodes glareolus
Тукаленко Євген Валерійович
2018
ISME Journal
в.12 c.2801-2806
6
Наукова стаття
Fibroblasts from bank voles inhabiting Chernobyl have increased resistance against oxidative and DNA stresses
Тукаленко Євген Валерійович
2018
BMC Cell Biology
т.19 в.17 c.1-10
7
Наукова стаття
Skin and gut microbiomes of a wild mammal respond to different environmental cues
Тукаленко Євген Валерійович
2018
Microbiome
т.209 в.6 c.1-16
8
Праці конференції
Differential gene expression of the bank vole (Myodes glareolus) exposed to low-dose radiation environment of Chernobyl exclusion zone
Тукаленко Євген Валерійович
2017
Kaamos symposium
c.12
9
Матеріали конференції
Вплив N-стеароїлетаноламіну на больову чутливість щурів за умов хронічного соціального стресу
Бондаренко Олександр Володимирович
Лозова Вікторія Мирославівна
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2017
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
c.101
10
Матеріали конференції
Rats' nociception under N-stearoylethanolamine administration in obesity-indused insulin resistant rats
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2017
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
c.17
11
Наукова стаття
Поведінкові реакції щурів Вістар у віддаленому періоді після внутрішньоутробного опромінення 131І
Тукаленко Євген Валерійович
2016
Науково-медичний журнал «Наукові праці». Серія «Техногенна безпека»
т.280 в.268 c.106
12
Наукова стаття
Ionizing radiation from Chernobyl affects development of wild carrot plants
Тукаленко Євген Валерійович
2016
Scientific Reports
в.12 c.1-7
13
Наукова стаття
Antistress effects of N-stearoylethanolamine in rats with chronic social stress
Бондаренко Олександр Володимирович
Лозова Вікторія Мирославівна
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 в.4 c.68-76
14
Тези
Effects of N-stearoylethanolamine on behavior of rats with chronic social stress
Бондаренко Олександр Володимирович
Лозова Вікторія Мирославівна
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2017
International Congress of Ukrainian Society for Neuroscience
c.26-27
15
Тези
Rats’ nociception under chronic social stress and N- stearoylethanolamine administration
Бондаренко Олександр Володимирович
Лозова Вікторія Мирославівна
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2017
International Congress of Ukrainian Society for Neuroscience
c.61
16
Праці конференції
Ecological consequences of Chornobyl and Fukushima NPPS accident
Міліневський Геннадій Петрович
Тукаленко Євген Валерійович
2016
International Conference Health effects of the Chornobyl accident – 30 years aftermath
т.1 c.106
17
Наукова стаття
Поведінкова реакція на стрес у щурів із різним соціальним статусом
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.64 c.320-326
18
Тези
Роль социального статуса в реакции на социальный стресс у крыс
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2014
III научная конференция «Поведение и поведенческая экология млекопитающих» (Москва, 14-18 апреля 2014)
c.90
19
Навчальний посібник
Навчальна програма «Біологія людини» / Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль [збірник/ за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В. Вербицького]
Тукаленко Євген Валерійович
2013
НЕНЦ
c.250-258
20
Наукова стаття
Вплив комбінованого стресу на рівень тривожності та депресивності у щурів
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2012
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.109-115
21
Наукова стаття
Залежність реакцій вищої нервової діяльності щурів на стрес від дози попереднього гамма–опромінення
Тукаленко Євген Валерійович
2012
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
т.17 c.365-370
22
Наукова стаття
Дослідження впливу потенційних лікарських засобів Мітохондрін та Церебрал на поведінку інтактних щурів
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.63 c.33-36
23
Тези
Модифікація поведінкових реакцій щурів на емоційно-больовий стрес за умов впливу попередного іонізувального випромінювання
Тукаленко Євген Валерійович
2012
XIV Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств, 04-06 жовтня 2012 р., Донецьк , Україна. Тези доповідей
c.399
24
Тези
Роль індивідуально-типологічних характеристик у набутті певного соціального статусу у щурів
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2012
VI Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"». – Київ, ННЦ «Інститут біології» (9-11 жовтня 2012).
c.176
25
Тези
Stress-reactivity and behavioral consequence of social stress in rats
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2012
Neurogenetics: unravelling behavior and brain mechanisms using modern technologies. -Московська область. -19-25 Аugust 2012
c.18
26
Тези
Вплив іонізуючої радіації у нелетальному діапазоні доз та додаткового стресу на вищу нервову діяльність щурів
Тукаленко Євген Валерійович
2013
Журнал НАМН України
т.19 c.150
27
Наукова стаття
Залежність змін вищої нервової діяльності щурів від рівня стресового навантаження нерадіаційної природи у порівнянні з залежністю від дози гамма-опромінення
Тукаленко Євген Валерійович
2010
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
т.15 c.192-196
28
Наукова стаття
Вплив попереднього гамма-опромінення в малих дозах на реакції вищої нервової діяльності щурів на стрес
Тукаленко Євген Валерійович
2011
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
т.16 c.120-125
29
Розділ монографії
Вища нервова діяльність експериментальних тварин за умов впливу іонізуючого випромінювання// Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи 1986-2011: монографія / за ред. А.М. Сердюка, В.Г. Бебешка, Д.А. Базики
Тукаленко Євген Валерійович
2011
ТДМУ
т.1 c.958-981
30
Тези
Застосування чорниці як засобу, що зменшує наслідки впливу іонізувального випромінення на функцію ЦНС щурів
Тукаленко Євген Валерійович
2011
Четверта міжгалузева міжнародна науково-практична конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини»: Тези доповідей. Донецьк: ДонНУЕТ
c.101-103
31
Тези
Вплив електро-больового стресу на поведінкові показники субмісивних та домінантних щурів
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2011
V Конгрес Українського товариства нейронаук. 6-10 червня 2011 року, Київ
c.100
32
Тези
Stress-reactivity and behavioral consequence of social stress in novel model of social stress
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2011
Journal of Neurochemistry
т.118 c.240
33
Тези
Модифікація стрес-реакції показників функції ЦНС щурів за умов їх попереднього гамма-опромінення у нелетальних дозах
Тукаленко Євген Валерійович
2011
Радіологічні та радіобіологічні аспекти Чорнобильської катастрофи: Тези доповідей міжнародної конференції, м. Славутич 11-15 квітня 2011 року. – Славутич: Фітосоціоцентр
c.192
34
Наукова стаття
Рівень тривожності у тварин з різним досвідом соціальних взаємодій
Данилов Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.13 c.30-32
35
Наукова стаття
Дослідження значущості впливів дії іонізуючої радіації та додаткового стресу у реалізації постпроменевих змін функціонального стану центральної нервової системи щурів
Лозова Вікторія Мирославівна
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2010
Фізіологічний журнал
т.56 c.53
36
Наукова стаття
Дослідження ефективності різних схем введення кверцетину для попередження змін набутої інструментальної поведінки щурів після опромінення
Макарчук Микола Юхимович
Тукаленко Євген Валерійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.5 c.10-13

Повернення до списку

Вгору