Автори, співробітники Університету

Туленков Микола Васильович
Tulenkov Mikola Vasylovych

Ідентифікатор автора: 42207
Кількість пошукових запитів автора: 585
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Галузевої соціології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Соціологія управління / менеджмент / соціологія організацій / соціальне прогнозування /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 79, з них наукових статей (наукові публікації) - 50, монографій - 4, підручників - 4, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Тематичний реєстр гасел з напряму "соціологічні науки"
Вілкова Олена Юріївна
Горбачик Андрій Петрович
Мазурик Олег Володимирович
Петренко-Лисак Алла Олександрівна
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
2
Монографія
Теоретико-методологічні засади організаційної взаємодії в соціальному управлінні:моногр.-2-е видання
Туленков Микола Васильович
2018
Видавництво "Каравела"м.Київ
3
Наукова стаття
Організаційний потенціал соціального управління у дискурсі соціологічної аналітики
Туленков Микола Васильович
2018
Релігія та соціум.Чернівці
в.Ч.1 c.16-28
4
Наукова стаття
Соціологічна концептуалізація організаційної взаємодії як форми соціальної солідарності
Туленков Микола Васильович
2018
Вісник Маріупольского державного університету.-Серія: «Філософія. Культурологія. Соціологія»
в.Ч.14 c.11-23
5
Наукова стаття
Соціальний капітал у соціологічному вимірі
Туленков Микола Васильович
2018
Місто як простір формування і реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р.
c.126-140
6
Підручник
Управління сталим розвитком: підручник для магістрів з управління та адміністрування
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2018
Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр наукових досліджень проблем управління сталим розвитком
т.1
7
Словник
Тематичний реєстр гасел з напряму "соціологічні науки"
Вілкова Олена Юріївна
Петренко-Лисак Алла Олександрівна
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2018
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
8
Матеріали конференції
Концепти духовність і релігійність у соціологічному дискурсі
Туленков Микола Васильович
2017
Суспільні де- термінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика (до 500 річчя Реформації): Мат. міжн.наук.-практ. відео-конф.
c.34-43
9
Монографія
Соціальна робота в сучасному суспільстві: моногр.-2-е видання
Туленков Микола Васильович
2017
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-601
10
Навчальний посібник
Сучасні теорії менеджменту: навчальний посібник
Туленков Микола Васильович
2017
Каравела
в.В.4 c.1-302
11
Наукова стаття
Цінності організації, самоорганізації та управління в оптиці соціологічної аналітики
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2016
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету
в.В.1 c.148-159
12
Наукова стаття
Value preferences in sociologi: essence, typology, functions
Туленков Микола Васильович
Вербецька Тетяна Олександрівна
2017
Релігія та соціум.Чернівці
в.Ч.1 c.5-11
13
Наукова стаття
Самоврядний потенціал соціального управління в оптиці соціологічної аналітики
Туленков Микола Васильович
2017
Нова парадигма: Жур. для наук. пр
в.В.131 c.96-111
14
Наукова стаття
Феномен секуляризації в сучасному соціологічному дискурсі
Туленков Микола Васильович
2017
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
в.В.73 c.164-177
15
Наукова стаття
Социальные практики в фокусе социологической аналітики
Туленков Микола Васильович
2017
Scientific works: The interna-tional Scientific and Theoreti-cal Journal
в.Ч.1 c.138-146
16
Наукова стаття
Самоврядні цінності соціального управління в оптиці соціологічної аналітики
Туленков Микола Васильович
Баранова Світлана Сергіївна
Вербецька Тетяна Олександрівна
2016
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
в.77 c.146-158
17
Наукова стаття
Ціннісні преференції студентської молоді у соціологічному вимірі
Туленков Микола Васильович
Вербецька Тетяна Олександрівна
2016
Молодіжна політика: проблеми та перспективи
c.42-47
18
Наукова стаття
The value preferences of organization self-organization and management in sociological fokuc
Туленков Микола Васильович
Баранова Світлана Сергіївна
Вербецька Тетяна Олександрівна
2016
Релігія та соціум.Чернівці
в.3-4 (23-24) c.138-146
19
Наукова стаття
Value preferences in sociology: essence, typology, functions
Туленков Микола Васильович
Вербецька Тетяна Олександрівна
2017
Релігія та соціум.Чернівці
в.1(25) c.5-10
20
Підручник
Соціологія. Загальний курс: підручник
Туленков Микола Васильович
2017
Каравела
в.В.7 c.1-305
21
Замітка
Матриця значень або символічний універсум?
Туленков Микола Васильович
2016
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
в.3 c.202-204
22
Наукова стаття
Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності
Туленков Микола Васильович
2016
Ринок праці та зайнятість населення
в.2 c.35-38
23
Розділ монографії
Управління в інституційній структурі сучасної системи освіти
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2016
Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу "Державно-громадське управління освітою: соціально-філософський аналіз")
в.2.1. c.87-95
24
Розділ монографії
Державне управління освітою: сутність, зміст і форми
Туленков Микола Васильович
2016
Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу "Державно-громадське управління освітою: соціально-філософський аналіз")
в.2.2. c.96-100
25
Розділ монографії
Управління в інституційній структурі освіти
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2015
Модус державно-громадянського управління освітою
в.1.1 c.16-35
26
Матеріали конференції
Форми державного управління освітніми системами
Туленков Микола Васильович
2015
Освіта і життєвий світ особистості: європейський досвід і українські реалії: Міжнародна науково-практична конференція
c.166 – 173
27
Навчальний посібник
Системний аналіз сталого розвитку
Туленков Микола Васильович
2015
Системний аналіз сталого розвитку: навчальний посібник для магістрів галузі знаь "Управління та адміністрування"
c.1-512
28
Наукова стаття
Ціннісні преференції студентської молоді у транзитивному суспільстві
Туленков Микола Васильович
2015
29
Наукова стаття
Типологічні засади корпоративної культури господарської організації
Туленков Микола Васильович
2015
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
т.64 c.21-27
30
Наукова стаття
Стратегії професійної ресоціалізації безробітних
Туленков Микола Васильович
2015
Ринок праці та зайнятість населення
т.1 c.43-46
31
Наукова стаття
Самоорганізаційний потенціал трудових колективів
Туленков Микола Васильович
2015
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.126 c.188-206
32
Наукова стаття
Корпоративна культура в управлінні зайнятості: сутність, типологія, механізми
Туленков Микола Васильович
2015
Ринок праці та зайнятість населення
т.3 c.42-46
33
Наукова стаття
Ринок праці та зайнятості населення в сучасному соціологічному дискурсі
Туленков Микола Васильович
2015
Релігія та соціум.Чернівці
c.120-125
34
Наукова стаття
Ціннісний потенціал самоврядних засад громадянського суспільства
Туленков Микола Васильович
Вербецька Тетяна Олександрівна
2015
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
в.67-68 c.174-186
35
Наукова стаття
Категория ценностных преференций в интерпретативной социологии
Туленков Микола Васильович
Вербецька Тетяна Олександрівна
2015
Elmi eserler. Scientific works. The International Scientific and Theoretical Journal
в.1(24) c.131 – 138
36
Праці конференції
Професійна ресоціалізація безробітних в умовах суспільних трансформацій: сутність, типологія, стратегії
Туленков Микола Васильович
2015
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.8-16
37
Розділ монографії
Соціологічні виміри освітнього управління
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2015
Модус державно-громадянського управління освітою
c.18-40; 206-212.
38
Розділ монографії
Технологізація управлінської діяльності
Туленков Микола Васильович
2014
Соціальні технології: заради чого? яким чином? і з яким результатом?: Колективна монографія
c.115-124
39
Навчально-методичний комплекс
Основи теорії систем та системний аналіз
Туленков Микола Васильович
2014
Системний аналіз сталого розвитку. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Ореолнісервіс / М.В.Туленков
c.1-19
40
Навчально-методичний комплекс
Прогнозування сталого розвитку
Туленков Микола Васильович
2014
Прогнозування сталого розвитку. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Ореолнісервіс / М.В.Туленков
c.1-17
41
Навчально-методичний комплекс
Системний аналіз сталого розвитку
Туленков Микола Васильович
2014
Системний аналіз сталого розвитку. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Ореолнісервіс / М.В.Туленков
c.1-18
42
Навчально-методичний комплекс
Теорія організації
Туленков Микола Васильович
2014
43
Навчально-методичний комплекс
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
Туленков Микола Васильович
2014
44
Наукова стаття
Організаційна поведінка у соціально-культурному дискурсі
Туленков Микола Васильович
2014
Культурологічна думка. Щорічник наукових праць.
т.6 c.149-152
45
Навчальний посібник
Сучасні теорії менеджменту: 3-е видання.
Туленков Микола Васильович
2013
Сучасні теорії менеджменту: 3-е видання.Навчальний посібник
т.3 c.1-307
46
Навчально-методичний комплекс
Соціологія управління
Туленков Микола Васильович
2013
47
Наукова стаття
Ринок праці в інституціональному вимірі
Туленков Микола Васильович
2011
48
Наукова стаття
Концептуалізація ринку праці та зайнятості населення в науковому дискурсі
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2013
Ринок праці та зайнятість населення
т.3 c.42-45
49
Наукова стаття
Управлінські відносини в соціальному управлінні
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2013
Соціальна психологія
c.138-157
50
Наукова стаття
Ресоціалізація безробітних в умовах трансформації ринку праці України
Туленков Микола Васильович
2013
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-40
51
Наукова стаття
Ефективність організаційної взаємодії в соціальному управлінні
Туленков Микола Васильович
2013
52
Підручник
Державне управління: Т. 2.
Туленков Микола Васильович
2013
Державне управління: Підручник.Т.2. / За заг. ред. Ю.В.Ващенка, Ю.П.Сурміна
т.2 c.1-720
53
Соціологія зайнятості у пошуках предметної сфери і напрямів дослідження
Туленков Микола Васильович
2012
Соціальна психологія
c.264.0000
54
Монографія
Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні
Туленков Микола Васильович
2012
Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні / М.В.Туленков, -К.: Каравела
c.1-512
55
Наукова стаття
Моделі взаємодії ринку праці та системи професійної освіти безробітних
Туленков Микола Васильович
2012
Ринок праці та зайнятість населення
c.10-13
56
Наукова стаття
Концептуалізація дисфункцій сучасної бюрократії// Ринок праці та зайнятість населення
Туленков Микола Васильович
2012
57
Наукова стаття
Принципові основи організаційної взаємодії в соціальному управління
Туленков Микола Васильович
2012
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету
c.22.0000
58
Наукова стаття
Моделі взаємодії ринку праці та системи професійної освіти безробітних
Туленков Микола Васильович
2012
Ринок праці та зайнятість населення
c.10-13
59
Монографія
Політика соціального захисту К. : Центр соціальних комунікацій
Туленков Микола Васильович
2011
60
Наукова стаття
Наукові основи структурування організаційних формувань // Ринок праці та зайнятість населення - ІПК ДСЗУ
Туленков Микола Васильович
2011
61
Наукова стаття
Концептуальні основи структури консультативного управління // Ринок праці та зайнятість населення. – ІПК ДСЗУ
Туленков Микола Васильович
2011
62
Наукова стаття
Концептуалізація дисфункцій сучасної бюрократії/ // Ринок праці та зайнятість населення. – ІПК ДСЗУ
Туленков Микола Васильович
2011
63
Наукова стаття
Наукові основи структурування організаційних формувань
Туленков Микола Васильович
2011
Ринок праці та зайнятість населення
т.1 c.57–60
64
Наукова стаття
Мета управління
Туленков Микола Васильович
2011
65
Наукова стаття
Критерії ефективності державного управління
Туленков Микола Васильович
2011
66
Наукова стаття
Організаційна взаємодія в системі менеджменту державної служби зайнятості (емпіричний аналіз)
Судаков Володимир Іванович
Туленков Микола Васильович
2011
К.: ІПК ДСЗУ
c.1-48
67
Наукова стаття
Формування предметної сфери соціології зайнятості
Туленков Микола Васильович
2011
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.17-24
68
Наукова стаття
Організаційна поведінка в соціокультурному вимірі
Туленков Микола Васильович
2011
Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – К.
c.341-346
69
Наукова стаття
Технології оцінки ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні
Туленков Микола Васильович
2010
Соціальна психологія
т.39 c.118-133
70
Наукова стаття
Віктор Врум і нормативно-процесуальна модель ухвалення управлінських рішень
Туленков Микола Васильович
2010
Ринок праці та зайнятість населення
c.53-55
71
Наукова стаття
Арнольд Танненбаум і концепція управлінських впливів
Туленков Микола Васильович
2010
Ринок праці та зайнятість населення
т.3 c.49-51
72
Наукова стаття
Механізми демократизації авторитарної системи соціального управління
Туленков Микола Васильович
2010
Український соціум
т.3 c.133-145
73
Наукова стаття
Принципи формування організаційної взаємодії в соціальному управлінні транзитивного суспільства
Туленков Микола Васильович
2010
К.,Нова парадигма: Журнал наукових праць
т.94 c.165–176
74
Наукова стаття
Конфліктологічна парадигма в соціології Макса Вебера
Туленков Микола Васильович
2010
Український соціум
т.4 c.120-128
75
Наукова стаття
Соціологія управління як спеціальна соціологічна дисципліна
Туленков Микола Васильович
2010
Соціальна психологія
c.24–32
76
Наукова стаття
Концептуалізація соціології зайнятості як галузі соціологічного знання
Туленков Микола Васильович
2010
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.23-29
77
Наукова стаття
Ринок праці як інструмент регулювання зайнятості населення
Туленков Микола Васильович
2010
Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: Матеріали V Всеукраїнської н..-пр. конференції: Під заг. ред. Куценко О.Д., Судакова В.І., Вид. ц-р "Київський університет"
т.6 c.371–375
78
Наукова стаття
Соціологія управління як галузь наукового знання: концептуальний аналіз
Туленков Микола Васильович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.1 c.87–90
79
Підручник
Соціологія: підручник для дистанційного навчання
Гринчук Алла Василівна
Туленков Микола Васильович
2005
Соціологія : підручник для дистанційного навчання / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, А. В. Гринчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна".
c.1-337

Повернення до списку

Вгору