Автори, співробітники Університету

Турченко Юлія Вікторівна

Ідентифікатор автора: 42225
Кількість пошукових запитів автора: 574

Підрозділ:

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 46, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 28, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Компоненти педагогічної компетентності офіцера ЗСУ, необхідні для здобуття військової спеціальності у військовому закладі вищої освіти
Горячева Кіра Сергіївна
Турченко Юлія Вікторівна
2019
V Всеукраїнська науково-практична конференція. м. Харків
c.58-61
2
Матеріали конференції
Інформаційна політика України в умовах гібридної війни
Турченко Юлія Вікторівна
2019
Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.42-44
3
Наукова стаття
Забезпечення державної інформаційної політики України в сфері оборони
Горячева Кіра Сергіївна
Зарицька Алла Іванівна
Турченко Юлія Вікторівна
2019
Науковий збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства
c.117-121
4
Тези
Політико-правове забезпечення державної інформаційної політики україни у сфері оборони
Горячева Кіра Сергіївна
Турченко Юлія Вікторівна
2019
Всеукраїнська науково-практична конференція
c.367
5
Тези
The formation of the virtual communication field of social networks Facebook, Vkontakte and Odnoklassniki: the impact of post-soviet mentality
Горячева Кіра Сергіївна
Турченко Юлія Вікторівна
2019
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.262
6
Монографія
Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони
Турченко Юлія Вікторівна
2018
Видавничий дім "Кондор"
7
Тези
Key issues and policy recommendations for civil society governance in Ukraine
Горячева Кіра Сергіївна
Турченко Юлія Вікторівна
2018
Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства: міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
c.60-61
8
Наукова стаття
Пов’язані однією мережею
Нікіфоров Микола Миколайович
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Оборонний вісник
в.9 c.17-19
9
Наукова стаття
Security Sector Reform: State and Needs
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
c.421-423
10
Тези
Чинники, які негативно впливають на військовослужбовців Збройних Сил України під час виконання службово-бойових завдань в зоні АТО
Нікіфоров Микола Миколайович
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІІ c.215
11
Тези
Identification of the level of negative information and psychological influence on the Armed Forces’ of Ukraine personnel
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Warsaw East European Conference "East-Central Europe vis-à-vis. Global Challenges"
c.25-27
12
Тези
Забезпечення інформаційних заходів в інтересах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та АР Крим
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.62
13
Тези
Удосконалення системи військової освіти у вищих військових навчальних закладах україни: підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Удосконалення системи військової освіти у вищих військових навчальних закладах (військовій академії)
c.44
14
Тези
Використання соціальних мереж у здійсненні деструктивних інформаційно-психологічних впливів на особовий склад Сухопутних військ
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.333
15
Тези
Державна інформаційна політика
Турченко Юлія Вікторівна
Повх Наталія
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.174
16
Тези
Інноваційна діяльність у вищих військових навчальних закладах
Ряба Людмила Олександрівна
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.187
17
Тези
Сучасні вимоги до підготовки фахівців командного складу
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.142-143
18
Тези
Parliamentary oversight of the security sector
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Теорія, практика, зміст інноваційних технологій в сучасній науковій думці
c.122
19
Тези
The activity of military journalists in the hybrid war.
Горячева Кіра Сергіївна
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Соціально-психологічний портрет військового професіонала:збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 грудня 2017 р.
c.65-67
20
Наукова стаття
Дефініції поняття “гібридна війна”
Турченко Юлія Вікторівна
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.51 c.124-130
21
Наукова стаття
Захист від інформаційно-психологичного впливу як складова частина морально-психологичного забезпечення службово-бойових завдань в зоні АТО
Нікіфоров Микола Миколайович
Турченко Юлія Вікторівна
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.54 c.235-242
22
Тези
Захист особового складу ЗСУ та органів військового управління від інформаційно-психологічних дій супротивника
Нікіфоров Микола Миколайович
Турченко Юлія Вікторівна
2016
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІІ c.215
23
Тези
До питань захисту військ від інформаційно-психологічних операцій
Турченко Юлія Вікторівна
2016
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.40
24
Тези
Actors of the State Information Policy of Ukraine in the Defence Domain
Турченко Юлія Вікторівна
2016
Warsaw East European Conference 2016. “Belavezha: 25 years after. States, nations and borders”. Abstracts.
c.24-30
25
Наукова стаття
Використання соціальних мереж у здійсненні деструктивних інформаційно-психологічних впливів на особовий склад військ (сил) та органи військового управління
Турченко Юлія Вікторівна
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.50 c.137-146
26
Тези
Соціальні мережі як засіб здійснення деструктивних інформаційно-психологічних впливів на особовий склад військ (сил) та органи військового управління
Турченко Юлія Вікторівна
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.227
27
Тези
Недержавна складова у здійсненні державної інформаційної політики України у сфері оборони
Турченко Юлія Вікторівна
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.253
28
Тези
Використання відкритої соціальної мережі Facebook у процесі навчання курсантів ВІКНУ
Турченко Юлія Вікторівна
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.49
29
Тези
Особливості поширення інформації в кризових та екстремальних ситуаціях
Турченко Юлія Вікторівна
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.275
30
Наукова стаття
Проблеми безпеки в теорії міжнародних відносин: порівняльний аналіз основних напрямів
Турченко Юлія Вікторівна
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
31
Наукова стаття
Труднощі аудіювання в умовах реальної комунікації
Турченко Юлія Вікторівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
32
Наукова стаття
Государственная информационная политика в сфере обороны Украины: характеристика факторов влияния
Турченко Юлія Вікторівна
2013
Політичний менеджмент
т.1 c.1.0000
33
Наукова стаття
Проблеми безпеки в теорії міжнародних відносин: порівняльний аналіз основних напрямів
Турченко Юлія Вікторівна
2013
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – К.: НУОУ, №1 (10), 2011
т.1 c.106.0000
34
Тези
Зовнішні інформаційні впливи на воєнну реформу в Україні
Турченко Юлія Вікторівна
2011
Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.96
35
Тези
Сучасний стан військово-інформаційної політики України
Турченко Юлія Вікторівна
2011
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.1 c.282.0000
36
Тези
Труднощі аудіювання в умовах реальної комунікації
Зарицька Алла Іванівна
Турченко Юлія Вікторівна
2012
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.8
37
Навчальний посібник
Мовне тестування з української мови як іноземної
Турченко Юлія Вікторівна
2012
НКК ВІКНУ
38
Навчальний посібник
Русский язык как иностранный
Турченко Юлія Вікторівна
2011
НКК ВІКНУ
39
Наукова стаття
Науково-дослідна робота студентів як складова професійної компетентності// м. Одеса, Всеукраїнська I науково-методична конференція «Якість освітніх послуг», ОДАТРЯ
Зарицька Алла Іванівна
Турченко Юлія Вікторівна
2012
Праці конференції
c.160.0000
40
Тези
Оптимізація управління якістю освітнього закладу при підготовці фахівців у галузі інформаційних технологій
Турченко Юлія Вікторівна
2012
Праці конференції
c.79.0000
41
Тези
Імідж Збройних Сил України: політико-психологічний аспект// м. Київ, VIII Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"
Турченко Юлія Вікторівна
2012
Праці конференції
c.245.0000
42
Тези
Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти здійснення// м. Київ, VIII Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"
Турченко Юлія Вікторівна
2012
Праці конференції
c.246.0000
43
Тези
Лінгвометодичні основи вивчення української мови як іноземної
Турченко Юлія Вікторівна
2011
м. Київ, Науково-практична конференція “Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів і частин ЗСУ”, ВІКНУ, 28 квітня 2011 р.
44
Наукова стаття
Основні підходи до вивчення інформаційної політики
Турченко Юлія Вікторівна
2010
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
c.671.0000
45
Тези
Збройні Сили України: нелінійна еволюція конституційного органу
Турченко Юлія Вікторівна
2010
Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку". Київ: НУХТ.
c.61.0000
46
Наукова стаття
Громадянське суспільство як суб’єкт формування інформаційної політики в оборонній галузі
Турченко Юлія Вікторівна
2009

Повернення до списку

Вгору