Автори, співробітники Університету

Удовиченко Вікторія Віталіївна
Udovychenko Viktoriia Vitaliivna

Ідентифікатор автора: 42262
ResearcherID, Web of Science: S-5022-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 982

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Географії України
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 105, з них наукових статей (наукові публікації) - 65, монографій - 1, підручників - 4, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 19

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Конфликты природопользования: оценочный аспект для целей имплементации регионального ландшафтного планирования
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2019
Теоретические и прикладные проблемы географической науки: демографический, социальный, правовой, экономический и экологический аспекты: материалы международной научно-практической конференции
т.2 c.456-461
2
Наукова стаття
Біоцентрично-мережева конфігурація лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України: метризація та оцінювання для потреб імплементації ландшафтного планування
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2019
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.86(3) c.62-69
3
Наукова стаття
Ключові особливості фінської системи освіти з погляду українського викладача
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2020
Збірник наукових есе учасників стажування "Особливості фінської системи освіти"
c.46-50
4
Тези
Специфікації застосування інструментарію ArcGis Online у ландшафтному плануванні
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2020
Перспективи впровадження ГІС-технологій у прикладні дослідження
c.66-58
5
Матеріали конференції
Регіональне ландшафтне планування: сутність концепту
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.53-55
6
Матеріали конференції
Компетентнісний підхід до імплементації освітньої програми з "Українознавства" у контексті сучасної довузівської підготовки слухачів-іноземних громадян
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2019
Доуніверситетська підготовка: інновації, виклики, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.80-88
7
Автореферат
Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2018
К.: ФОП Андрієвська А.В.
c.1-40
8
Матеріали конференції
Коефіцієнт інсуляризованості як один з критеріїв оцінки екологічної стійкості мережі об'єктів ПЗФ
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2017
Збірник тез доповідей.- Харків, ХНУ ім.В.Н. Каразіна
т.1 в.1 c.204-205
9
Монографія
Регіональне ландшафтне планування: теорія, методологія, практика
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2017
Київ: Прінт-Сервіс
c.1-617
10
Наукова стаття
Особливості антропогенних трансформаційних процесів лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Український географічний журнал
т.1 в.4 c.22-29
11
Наукова стаття
Теоретико - методологічні аспекти дослідження ландшафтно- гідрологічної структури території
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.1 в.2 c.14-19
12
Наукова стаття
Картографування та графічне моделювання ландшафтної генетико- морфологічної структури лісостепових комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.1 (16) c.243-258
13
Наукова стаття
Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів Лівобережної України)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Вісник ХНУ
т.1 в.15 c.29-37
14
Наукова стаття
Репрезентативність природно- заповідного фонду території Лівобережної України як передумова впровадження ландшафтного планування
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
К.: ДП «Прінт Сервіс»
т.1 в.4 c.62-69
15
Наукова стаття
Топічні особливості позиційно- динамічної ландшафтної структури мішанолісових комплексів території Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Географія
т.1 в.28 c.92-102
16
Наукова стаття
Локальна специфіка позиційно- динамічної ландшафтної структури лісостепових комплексів території Лівобережної України
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
ДП "Прінт-Сервіс"
т.1 в.2 c.58-67
17
Наукова стаття
Висотно- ландшафтна диференціація території Лівобережної України: регіональний аспект
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль
т.2 в.41 c.56-64
18
Наукова стаття
Топічні парадинамічні ландшафтні комплекси та їх спряження (на прикладі ключових ділянок дослідження території Лівобережної України)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Людина та довкілля. Проблеми неоекології
т.1 в.3-4 c.19-26
19
Наукова стаття
Высотно - ландшафтная ярусная дифференциация территории Левобережной Украины
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
География жəне геоэкология мəселелері / Вопросы географии и геоэкологии / Issue of Geography and Geoecology
т.1 в.4 c.32-42
20
Наукова стаття
Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури лісостепових комплексів території Лівобережної України: теорія, методика, практика
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.21 в.2 c.107-122
21
Наукова стаття
Природно-заповідний фонд території Лівобережної України як основа розбудови екомережі регіону
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2017
Український географічний журнал
т.1 в.1 c.38-47
22
Наукова стаття
Транспортно-селитебний ландшафтно-планувальний каркас території Лівобережної України: теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти дослідження
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2017
К.: ДП «Прінт Сервіс»
т.1 в.1 c.28-36
23
Наукова стаття
Ландшафтна генетико-морфологічна структура мішанолісових комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Літопис природи. Національний природний парк "Деснянсько-Старогутський"
т.16 в.1 c.299-310
24
Наукова стаття
Уровни антропогенной трансформации смешаннолесных ландшафтных комплексов Левобережной Украины
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Магілёŷсkі мерыдыян
т.16 в.3-4 c.19-24
25
Наукова стаття
Біоцентрично-сітьова конфігурація ландшафтів території Лівобережної України
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2017
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія Геологія-Географія-Екологія
т.1 в.46 c.146-151
26
Наукова стаття
Метризація біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів території Лівобережної України
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.1 в.1 c.70-77
27
Наукова стаття
Позиційна висотна мікрорівнева диференціація ландшафтних комплексів (на прикладі ключової ділянки дослідження території Лівобережної України)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2017
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Географія
т.1 в.785 c.34-41
28
Наукова стаття
Біоцентрично-сітьова конфігурація мішанолісових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2017
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія "Екологія"
т.1 в.16 c.29-38
29
Наукова стаття
Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури мішанолісових комплексів території Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія географічна
т.1 в.50 c.369-385
30
Наукова стаття
Функціональне різноманіття ландшафтів території Лівобережної України: оцінювальний аспект
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2017
Український географічний журнал
в.4 c.13-19
31
Підручник
Фізична географія материків та океанів. Африка
Петрина Наталія Василівна
Удовиченко Вікторія Віталіївна
Шищенко Петро Григорович
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-575
32
Матеріали конференції
Природно-антропогенні системи як об`єкт планування території
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Збірник наукових праць. Харків, ХУПС
т.2 в.19 c.25-29
33
Матеріали конференції
Ландшафтно-геохімічна структура лісостепової частини території Лівобережної України: сутність, система таксономічних одиниць та практичні аспекти дослідження з метою реалізації ландшафтного планування
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2015
ДП "Прінт Сервіс"
т.80 в.4 c.80-86
34
Матеріали конференції
Spatial Modeling of Landscapes Territorial Structures for Landscape Planning Implementation
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
International Geographical Congress, Beijing, China
т.1 в.1 c.1649
35
Матеріали конференції
Обгрунтування класифікації антропогенно трансформованих ландшафтних комплексів (на прикладі актуальних систем природо-користування Лівобережної України)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Київ: Прінт-Сервіс
т.3 c.158-160
36
Матеріали конференції
Степові комплекси території Лівобережної України: ландшафтно-типологічна структура
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
ТОВ "АСМІ"
c.115-120
37
Наукова стаття
Принципи класифікації та систематики ландшафтів території Лівобережної України для потреб ландшафтного планування
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.1 (63) c.23-26
38
Наукова стаття
Наукові концепції та підходи предметного поля планувальної діяльності: сутнісно-історичний аспект
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2015
Фізична географія та геоморфологія
в.1 c.5-12
39
Наукова стаття
Theoretical-methodological aspects of Landscape planning
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2015
Збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
т.1 в.18 c.13-18
40
Наукова стаття
Досвід ландшафтного планування (на прикладі країн світу)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2015
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Географія
в.744-745 c.47-53
41
Наукова стаття
Таксономічна система типологічних одиниць відновлених ландшафтів території Лівобережної України
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2015
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Географія
т.1 в.27 c.110-117
42
Наукова стаття
Обґрунтування класифікації антропогенно трансформованих ландшафтних комплексів (на прикладі актуальних систем природокористування Лівобережної України)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Прінт-сервіс
т.3 в.1 c.158-160
43
Наукова стаття
Ландшафтно-типологічна структура лісостепових комплексів території Лівобережної України
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Тернопіль: Тернопільський державний педедагогічний університет імені В. Гнатюка
т.1 в.40 c.50-58
44
Наукова стаття
Уровни антропогенной трансформации ландшафтных комплексов Левобережной Украины (на примере лесостепного участка)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
ТОО Институт географии
т.1 в.2 c.38-45
45
Наукова стаття
Ландшафтна позиційно- динамічна структура території Лівобережної України: регіональний аспект
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.1 в.14 c.33-40
46
Наукова стаття
Моделирование трансформационных процессов смешаннолесных ландшафтных комплексов Левобережной Украины
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Весник Воронежского государственного университета
т.1 в.1 c.5-14
47
Наукова стаття
Моделювання басейнової ландшафтної територіальної структури лісостепових комплексів Лівобережної
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
ДП "Прінт-Сервіс"
в.81 c.73-82
48
Наукова стаття
Морфодинамічні риси ландшафтної будови території дослідження: теоретичні та прикладні аспекти картографування
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.Вип. 15, ч. 1 c.162-174
49
Підручник
Фізична географія материків та океанів. Африка
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
ВПЦ "Київський університет" (підручник)
c.1-495
50
Праці конференції
Обґрунтування класифікації антропогенно трансформованих ландшафтних комплексів (на прикладі актуальних систем природо-користування Лівобережної України)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Прінт-сервіс
т.3 в.1 c.158-161
51
Праці конференції
Бассейновая территориальная структура полесской части Лебобережной Украины: сущность, методические и практические аспекты исследования с целью реализации ландшафтного планирования
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Магілёŷсkі мерыдыян
т.16 в.1-2 c.31-36
52
Матеріали конференції
Theoretical methodological aspects of Landscape planning
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2015
Часопис соціально-економічної географії
т.18 c.13-18
53
Матеріали конференції
Ідеальні моделі просторового розміщення об’єктів актуальних систем природокористування
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2015
Географія та туризм
в.33 c.195-205
54
Матеріали конференції
Территориальное развитие города инструментами ландшафтного планирования
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2015
Материалы Международной научной конференции, посвященной 135-летию со дня рождения основателя уральской архитектурной школы, профессора К.Т. Бабыкина
c.81-83
55
Матеріали конференції
Ландшафтно-геохімічна структура лісостепової частини території Лівобережної України
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2015
К.: ДП «Прінт Сервіс»
в.4 c.80-86
56
Наукова стаття
The basic principles and methodological approaches of landscape planning
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2014
Wydawca: Sp. z.o.o. "Diamond trading tour"
т.1 c.10-14
57
Наукова стаття
Питання класифікації туристичних формальностей у контексті розвитку та формування туристичних відносин.
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2013
Географія та туризм
т.25 c.66-78
58
Наукова стаття
Мотиваційні аспекти пізнавальної та професійної діяльності обдарованої особистості в системі ціннісних життєвих орієнтацій.
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2013
Освіта та розвиток обдарованої особистості
т.10 c.26-29
59
Наукова стаття
Theoretical and methodical basis of regional landscape planning
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2014
The 1st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science”
т.1 c.211-213
60
Наукова стаття
Етнічний туризм Івано-Франківської області: історичний аспект
Удовиченко Вікторія Віталіївна
Наконечна Вікторія Русланівна
2014
Географія та туризм
в.30 c.79-91
61
Матеріали конференції
Трудове виховання обдарованої учнівської молоді в системі ціннісних професійних орієнтації
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2013
Інститут обдарованої дитини
c.212-215
62
Матеріали конференції
Мотивація в системі ціннісних життєвих орієнтацій обдарованої дитини
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2013
Інститут обдарованої дитини
c.154-160
63
Навчальний посібник
International Cooperation in the Field of Geography and Nature Protection: Syllabus
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2013
64
Наукова стаття
Правове регулювання туристичних формальностей: питання міжнародного співробітництва
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2012
Географія та туризм
т.23 c.37.0000
65
Наукова стаття
“Ближче до Землі” – світовий форум географів у Кельні
Муніч Нелла Володимирівна
Удовиченко Вікторія Віталіївна
Шищенко Петро Григорович
2012
Історія української географії
т.26 c.171.0000
66
Наукова стаття
Трудове виховання обдарованої учнівської молоді в системі ціннісних професійних орієнтації
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2013
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.6 c.212.0000
67
Наукова стаття
Мотивація в системі ціннісних життєвих орієнтацій обдарованої дитини
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2013
Матеріали міжнародного кримського педагогічного конгресу
т.4 c.154.0000
68
Наукова стаття
Географічні аспекти формування та розвитку етнічного туризму в Україні
Удовиченко Вікторія Віталіївна
Наконечна Вікторія Русланівна
2013
Географія та туризм
в.24 c.99-108
69
Тези
Механізм визначення рекреаційних навантажень (на прикладі національного парку Йєллоустон)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2013
К: Обрії
т.11 c.257-259
70
Навчальний посібник
Літня польова ґрунтознавчо-географічна практика
Аріон Оксана Василівна
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2011
ВПЦ "Київський університет"
71
Наукова стаття
Методичні аспекти визначення рекреаційних навантажень: проблематика та прикладні аспекти дослідження
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2012
К. : Альтерпрес
в.21 c.16-25
72
Наукова стаття
Military historical festivals as a type of Event-tourism
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2012
Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – К.: ФОП “Лисенко М.М.”
т.3 c.289-290
73
Навчальний посібник
Сумщина у запитаннях і відповідях
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2011
Суми: РВВ СОІППО
c.1-74
74
Навчальний посібник
Географія Сумської області: природа, населення, господарство
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2010
Суми: ФОП Наталуха А.С.
c.1-184
75
Наукова стаття
Елементи комплексу маркетингових комунікацій в системі популяризації фортифікаційних споруд
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2010
Географія та туризм
в.9 c.139-145
76
Підручник
Фізична географія материків і океанів. Т.1. Азія
Аріон Оксана Василівна
Олішевська Юлія Анатоліївна
Петрина Наталія Василівна
Удовиченко Вікторія Віталіївна
Шищенко Петро Григорович
2009
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-643
77
Підручник
Фізична географія материків та океанів
Гавриленко Олена Петрівна
Олішевська Юлія Анатоліївна
Петрина Наталія Василівна
Удовиченко Вікторія Віталіївна
Шищенко Петро Григорович
2010
К.:ВПЦ "Київський університет"
т.2 c.1-464
78
Матеріали конференції
Географічний конгрес у Тунісі
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2009
Географія та основи економіки в школі
т.2 c.2-6
79
Матеріали конференції
Науково-освітні новації в зарубіжній географії (за матеріалами 31-го Міжнародного географічного конгресу)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2009
К: Обрії
в.55 c.14-22
80
Навчально-методичний комплекс
Методи комплексних географічних досліджень
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2009
Київ: Літвін
c.1-100
81
Наукова стаття
Науково-освітні новації в зарубіжній географії (за матеріалами 31 Міжнародного географічного конгресу)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
Шищенко Петро Григорович
2009
Фізична географія та геоморфологія
т.55 c.14-22
82
Тільки пам’яток історії півтори тисячі/ Пам’ятки історії та культури Сумщини
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2008
Географія, краєзнавство, туризм
c.69.0000
83
Матеріали конференції
Функціональн6а оцінка природних комплексів та особливості розробки практичних рекомендацій з обгрунтування системи природоохоронних заходів в ландшафтно-планувальних комплексах
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2008
К: Обрії
т.3 c.111-113
84
Наукова стаття
На межі двох структур/ Геологічна будова Сумської області
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2008
Географія, краєзнавство, туризм
c.4.0000
85
Наукова стаття
Край родючих ґрунтів/ Ґрунтовий покрив Сумської області
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2008
Географія, краєзнавство, туризм
c.20.0000
86
Наукова стаття
Функціональна оцінка природних комплексів та особливості розробки практичних рекомендацій з обґрунтування системи природоохоронних заходів в ландшафтно-планувальних комплексах
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2008
ВГЛ "Обрії"
т.3 c.111-113
87
Наукова стаття
Плакор
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2008
ТОВ „Центр екологічної освіти та інформації”
т.3 c.104
88
Навчально-методичний комплекс
Сумська область: /Контурні карти
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2007
К.:ТОВ "Видавництво "Мапа"
c.8
89
Навчально-методичний комплекс
Фізична географія материків та океанів
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2007
Суми: РВВ СОІППО
c.1-94
90
Навчально-методичний комплекс
Сумська область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2006
К.:ТОВ "Видавництво "Мапа"
c.1-20
91
Наукова стаття
Ландшафт як об'єкт природокористування: регіональний аспект
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2005
К: Обрії
в.48 c.232-238
92
Наукова стаття
Моніторинговий аналіз впливу агропромислового природокористування на екологічний стан природи Сумщини
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.51 c.26-27
93
Автореферат
Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2004
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-22
94
Матеріали конференції
Зв'язок інтенсивності й масштабів природокористування з ландшафтними комплексами (на прикладі території Сумської області)
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2004
К: Обрії
т.2 c.312-314
95
Наукова стаття
Ландшафтно-ерозійне моделювання території Сумської області
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2004
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль
в.2 c.110-115
96
Наукова стаття
Екологічні проблеми міста Києва
Бричук Марія Степанівна
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2004
Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
в.11 c.105-111
97
Наукова стаття
Оптимізація природокористування на території Сумської області
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2004
Збірник «Картографія та вища школа»
в.9 c.122-129
98
Наукова стаття
Дослідження і картографування ландшафтно-типологічної структури території Сумської області
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2003
Збірник «Картографія та вища школа»
в.8 c.163-170
99
Наукова стаття
Антропогенна перетвореність ландшафтних регіональних структур Сумської області
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2003
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Географія
в.6 c.63-67
100
Наукова стаття
Особливості ландшафтної структури території Сумської області
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2003
К: Обрії
в.45 c.177-188
101
Наукова стаття
К составлению среднемасштабной ландшафтно-геохимической карты бассейна р.Псел
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2003
Збірник наукових праць до 75-річчя заповідника "Михайлівська цілина"
c.29-34
102
Тези
Типологія і класифікація ландшафтних комплексів території Сумської області
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2003
К: Обрії
c.206-207
103
Наукова стаття
Ландшафт як об'єкт природокористування
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2002
К: Обрії
в.42 c.75-80
104
Наукова стаття
Теоретико-методологічні аспекти ландшафтно-екологічного аналізу природокористування
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.48 c.12-17
105
Наукова стаття
Методичні аспекти створення середньомасштабних ландшафтних карт для цілей природокористування
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2002
К: Обрії
c.371-374

Повернення до списку

Вгору