Автори, співробітники Університету

Уліганець Сергій Іванович

Ідентифікатор автора: 42272
Author Identifier Number Scopus: 57209266097 →
Кількість пошукових запитів автора: 870

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Географії України
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 4, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Імперативи розвитку підприємства в контексті інноваційної економіки
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
Боль Дарія Володимирівна
2019
К.ДУІТ
c.1-272
2
Навчально-методичний комплекс
Географія туризму
Аріон Оксана Василівна
Дмитрук Олександр Юрійович
Уліганець Сергій Іванович
2019
ТОВ "Інтердрук"
c.1-206
3
Наукова стаття
Reputation Risk Management Companies Based on Competence Approach
Уліганець Сергій Іванович
2019
TEM Journal
c.516-524
4
Матеріали конференції
Екологічний туризм як базис формування освітньо-прикладних засад екологічної освіти та інструмент впровадження, реалізації теоретико-практичних основ екологічного туризму в туристичній діяльності
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
Боль Дарія Володимирівна
2018
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.)
c.343-347
5
Матеріали конференції
Застосування QR – коду в туристсько-рекреаційній діяльності
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2018
ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє»
c.398-404
6
Наукова стаття
Класифікація виняткових подій як ключових елементів подієвого туризму
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
Боль Дарія Володимирівна
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Науковий збірник. – Київ: Екотур-інфо
в.23 c.80-89
7
Наукова стаття
Features and prospects of event tourism in Ukraine on the example of Transcarpathian region
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2018
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences
в.6 (29) c.89-92
8
Наукова стаття
Робоча програма навчальної практики з методів набуття географічної інформації
Гайдай Сергій Вікторович
Кочеткова Ірина Валентинівна
Петрина Наталія Василівна
Уліганець Сергій Іванович
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Науковий збірник. – Київ: Екотур-інфо
в.27 c.78-85
9
Наукова стаття
Розвиток культурно-пізнавального туризму в Україні: м.Кам'янець-Поді
Аріон Оксана Василівна
Уліганець Сергій Іванович
Боль Дарія Володимирівна
2018
Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Географія. Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.77-81
10
Матеріали конференції
Swot-аналіз invent туризму в Закарпатській області
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2016
К: НУХТ
т.1 в.3 c.497-499
11
Навчально-методичний комплекс
Краєзнавство методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" денної форми навчання
Уліганець Сергій Іванович
2016
К: НУХТ
т.1 в.1 c.1-18
12
Навчально-методичний комплекс
Географія туризму
Аріон Оксана Василівна
Уліганець Сергій Іванович
2016
Видавництво Торгово-економічного коледжу
т.1 в.1 c.1-42
13
Наукова стаття
Об`єкти релігійної спадщини як елемент сільського туризму (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)
Уліганець Сергій Іванович
2016
К.: Альфа-ПІК
т.1 в.36 c.27-38
14
Наукова стаття
Природно-техногенні загрози розвитку аграрного сектору України
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
Мельник Т.В.
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.49-53
15
Тези
Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2016
Матеріали Чотирнадцятої науково-практичної конференції "Церква - наука - суспільство: питання взаємодії"
т.1 в.1 c.81-88
16
Тези
Функціональні зміни міського простору Луцька
Батиченко Світлана Павлівна
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2016
Сучасні тенденції розвитку туризму. Збірник наукових праць. – Миколаїв: ВП "МФ КНУКІМ"
т.1 в.1 c.20-23
17
Тези
Swot-аналіз ivent-туризму в Закарпатській області
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2016
Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Мат-ли міжнар. наук. конф. молодих учених (Київ, 13-14 квітня 2016 року).
т.1 в.3 c.497-499
18
Матеріали конференції
Соціальна адаптація людей з особливими потребами за рахунок залучення їх до туристичної діяльності
Уліганець Сергій Іванович
2014
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку туризму"
т.1 c.17-19
19
Навчальний посібник
Регіональне управління розвитком готельно-ресторанного господарства
Уліганець Сергій Іванович
2014
К: НУХТ
т.1 в.1 c.1-133
20
Наукова стаття
Екологічний стан Закарпатської області та його вплив на туристичний бізнес регіону
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.1 c.31-34
21
Наукова стаття
Екологічний стан Закарпатської області та його вплив на туристичний бізнес регіону
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.31-34
22
Тези
Аналіз методичних підходів до поняття природна техногенна безпека
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2015
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: Міжнародна конференція
т.1 c.267-269
23
Тези
Перспективи івентрекреації та родієвого туризму України
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
Мельник Т.В.
2015
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України ”, 24 вересня 2015 р.
т.1 c.82-83
24
Монографія
Ландшафтно-рекреаційні системи Закарпатської області
Дмитрук Олександр Юрійович
Уліганець Сергій Іванович
2013
НУДПСУ
т.1 в.1 c.1-196
25
Навчально-методичний комплекс
Регіональне управління розвитком готельного ресторанного господарства
Уліганець Сергій Іванович
2014
Матеріали 73-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів. Київ: НУХТ.
т.1 c.1-133
26
Наукова стаття
Аналіз екологічного стану компонентів довкілля Закарпаття та їх вплив на туристичний бізнес регіону
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.1 c.29-32
27
Наукова стаття
Аналіз значимості втрачених пам`яток на розвиток туристичної індустрії в місті Києві
Уліганець Сергій Іванович
2013
Географія та туризм: Науковий збірник. К.: Альфа-ПІК
т.1 в.1 c.1-10
28
Тези
The importance of the lost attraction sin the tourism sphere of Kyiv
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2014
Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski
т.1 c.44-47
29
Монографія
Ландшафтно-рекреаційні системи Закарпаття
Дмитрук Олександр Юрійович
Уліганець Сергій Іванович
2013
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
т.1 в.1 c.1-180
30
Навчальний посібник
Проектування об’єктів туристичної сфери: Метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму 6.140103 „Туризм” денної форми навчання
Уліганець Сергій Іванович
2013
31
Наукова стаття
Значення туристичного іміджу для розвитку Закарпатської області
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2013
Географія та туризм
т.1 в.24 c.162-172
32
Наукова стаття
Значення туристичного іміджу для розвитку Закарпатської області.
Уліганець Сергій Іванович
2013
Географія та туризм
т.24 c.335.0000
33
Наукова стаття
Аналіз значимості втрачених пам’яток на розвиток туристичної індустрії в місті Києві
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2013
Географія та туризм
т.26 c.172.0000
34
Наукова стаття
Дозвілля та відпочинок у житті сучасних киян (на прикладі жителів голосіївського району міста Києва)
Уліганець Сергій Іванович
2012
К. : Альтерпрес
т.1 в.19 c.224-228
35
Підручник
Географія туризму: Навчально-методичний посібник
Аріон Оксана Василівна
Уліганець Сергій Іванович
2013
К. : Альтерпрес
т.1 в.13 c.1-266
36
Тези
Військово-історичні фестивалі – історичні візитки міст України
Уліганець Сергій Іванович
2013
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні : теорія і практика»
т.1 c.150.0000
37
Тези
Розвиток продовольчого ринку у контексті зростання туристичного комплексу Хмельницького регіону
Уліганець Сергій Іванович
2013
38
Тези
Розвиток продовольчого ринку у контексті зростання туристичного комплексу Хмельницької області
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2013
К: НУХТ
т.1 в.3 c.16-19
39
Монографія
Методичний комплекс з навчальної дисципліни «Регіональна економіка».
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2011
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
т.1 в.1 c.1-346
40
Навчальний посібник
Методичні рекомендації щодо підготовки курсових робіт «регіональна економіка» для підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка та підприємство». Навчально-методичний комплекс.
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2011
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
т.1 c.0.0000
41
Навчальний посібник
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Проектування об'єктів туристичної сфери" студентів за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм"
Уліганець Сергій Іванович
2012
К: НУХТ
т.1 в.1 c.1-24
42
Навчально-методичний комплекс
Методичний комплекс з навчальної дисципліни "Регіональна економіка"
Мельник Людмила Вікторівна
Уліганець Сергій Іванович
2011
Видавничо-інформаційний центр національного університету ДПС України
т.1 в.1 c.1-346
43
Наукова стаття
Дозвілля та відпочинок у житті сучасних киян (на прикладі жителів Голосіївського району міста Києва)
Уліганець Сергій Іванович
2012
Географія та туризм
т.19 c.224.0000
44
Наукова стаття
Пропозиції щодо розвитку туристичної діяльності під час проведення ЄВРО - 2012 у місті Києві
Уліганець Сергій Іванович
2011
К. : Альтерпрес
т.1 в.11 c.148-152
45
Наукова стаття
Особливості, проблеми і перспективи використання мінеральних лікувальних вод Дніпрово-Донецького артезіанського басейну в межах України
Уліганець Сергій Іванович
2011
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.1 c.192.0000
46
Наукова стаття
Пропозиції щодо розвитку туристичної діяльності під час проведення Євро 2012 у місті Києві
Уліганець Сергій Іванович
2011
Географія та туризм
т.11 c.117.0000
47
Наукова стаття
Туристсько-рекреаційний потенціал Печерського району м.Києва
Аріон Оксана Василівна
Мотузенко Олена Олександрівна
Уліганець Сергій Іванович
2010
Географія та туризм
т.1 в.3 c.42-52
48
Наукова стаття
Перспективи розвитку ділового туризму
Дмитрук Олександр Юрійович
Уліганець Сергій Іванович
2010
К. : Альтерпрес
т.1 в.6 c.117-122
49
Наукова стаття
Імідж як складова маркетингової політики в туризмі
Уліганець Сергій Іванович
2010
К. : Альтерпрес
т.1 в.7 c.35-39
50
Наукова стаття
Особливості, проблеми і перспективи використання мінеральних вод України для бальнеологічних потреб
Уліганець Сергій Іванович
2010
Київ: "Обрії"
т.1 в.4 c.150-158
51
Наукова стаття
Перспективи розвитку ділового туризму
Дмитрук Олександр Юрійович
Уліганець Сергій Іванович
2010
К. : Альтерпрес
т.1 в.6 c.117-121
52
Наукова стаття
Екотеренкур та екотуризм як дидактична основа екологічної освіти
Уліганець Сергій Іванович
2009
53
Наукова стаття
Використання мінеральних вод Закарпаття для бальнеологічних потреб
Уліганець Сергій Іванович
2009
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.223.0000
54
Наукова стаття
Перспективи розвитку ландшафтно-рекреаційного районування Закарпаття
Аріон Оксана Василівна
Дмитрук Олександр Юрійович
Уліганець Сергій Іванович
2009
Наук. збірник. "Економічна та соціальна географія"
т.59 c.138-152
55
Наукова стаття
Рекреаційний потенціал РЛП "Труханів острів"
Гайдай Сергій Вікторович
Уліганець Сергій Іванович
2009
Зб. наук. праць «Часопис картографії»
т.15 c.85.0000
56
Наукова стаття
Базові методичні підходи до створення алгоритму дослідження ландшафтно-рекреаційної системи
Уліганець Сергій Іванович
2008
57
Наукова стаття
Основні напрямки наукових досліджень у галузі рекреаційної географії та туризмознавства
Уліганець Сергій Іванович
2008
58
Наукова стаття
Туристичний імідж регіону
Уліганець Сергій Іванович
2008
Географія та туризм
c.150.0000
59
Наукова стаття
Організація управління територіально-рекреаційними системами Закарпаття
Уліганець Сергій Іванович
2008
60
Наукова стаття
Ландшафтно-рекреаційна характеристика мінеральних вод Закарпаття
Дмитрук Олександр Юрійович
Уліганець Сергій Іванович
2003
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
в.49 c.7-10
61
Наукова стаття
Гідрологічні аспекти туризму в Закарпатті
Дмитрук Олександр Юрійович
Уліганець Сергій Іванович
2002
Наук. збірник. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ: ВГЛ Обрії
т.4 в.1 c.79-84

Повернення до списку

Вгору