Автори, співробітники Університету

Улітко Ігор Андрійович
Ulitko I A

Ідентифікатор автора: 42273
Кількість пошукових запитів автора: 397
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Теоретичної та прикладної механіки
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Осн. наук. інтереси стосуються загальної теорії просторового руху пружних тіл, прикладної теорії хвильових гіроскопів, теорії контактної взаємодії пружних тіл.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Поздовжні коливання п’єзокерамічного стержня змінного поперечного перерізу
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
Шакері Мобараке Пуйан
2016
Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки
в.3 c.31-34
2
Тези
Кінематика крайового резонансу прямокутних пластин
Андрущенко Володимир Олександрович
Горошко Іван Олегович
Пучко Наталія Петрівна
Улітко Ігор Андрійович
2017
Консонанс: акустичний симпозіум
c.29
3
Тези
Аналитическое исследование влияния формы границ на частотные характеристики планарных колебаний пьезокерамических пластин
Улітко Ігор Андрійович
Шакері Мобараке Пуйан
2017
Dynamical System Modeling and Stability Investigation: International Conference
c.144
4
Матеріали конференції
Інтерпритаційні моделі коріолісової дисперсії пружних хвиль в системі гармонічного осцилятора з двома ступенями вільності
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2015
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.9
5
Наукова стаття
Iнтерпретаційні моделі коріолісової дисперсії пружних хвиль в системі гармонічного осцилятора з двома ступенями вільності
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.6 c.37-42
6
Тези
Конструктивные особенности акустических резонаторов гибридных волновых твердотельных и микромеханических гироскопов
Андрущенко Володимир Олександрович
Улітко Ігор Андрійович
2015
Консонанс: акустичний симпозіум
c.35
7
Навчальний посібник
Теорія хвилеводів
Маципура Володимир Тимофійович
Улітко Ігор Андрійович
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-415
8
Наукова стаття
Спектр резонансних частот біморфних п’єзоелементів
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.66.0000
9
Наукова стаття
Ефективність перетворення енергії у п’єзоелементах з розрізними електродами
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.63-65
10
Праці конференції
Спектр власних частот біморфних п’єзоелементів
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі: Міжнародна науково-методична конференція
c.51.0000
11
Праці конференції
Дослідження перетворення енергії на резонансних частотах п’єзоелементів при керованому підводі енергії // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», 26 – 27 червня 2013 р
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
12
Тези
Електромеханічні коливання п’єзокерамічних елементів при керованому підводі електричного навантаження
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Консонанс-2013. Тези доповідей Акустичного симпозіуму
c.3.0000
13
Праці конференції
Корiолiсова дисперсiя гармонiчної хвилi Релея
Улітко Ігор Андрійович
2012
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.41.0000
14
Праці конференції
Про ефективнiсть енергоперетворення в п’єзокерамiчному диску з розрiзними електродами на резонансних коливаннях
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2012
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.48.0000
15
Праці конференції
Неосесиметричнi коливання круглої п’єзопластинки з розрiзними електродами
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2012
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.63.0000
16
Наукова стаття
Про особливості розрахункової моделі вібраційного гіроскопа камертонного типу з використанням біморфних п'єзокерамічних елементів
Улітко Ігор Андрійович
2011
17
Наукова стаття
Експериментальне вивчення ефективності перетворення енергії на резонансних коливаннях п"єзокерамічного стержня з розрізними електродами при керованому електричному збудженні
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.25.0000
18
Тези
Freguancy selektion of 37-drive PZT resonators array for vibration control of adaptive optic mirrors//Тези Міжнародної наукової конференції "Математичні проблеми технічної механіки - 2010 " - Дніпродзержинськ
Андрущенко Володимир Олександрович
Улітко Андрій Феофанович
Улітко Ігор Андрійович
2010
19
Тези
До питання визначення напружено-деформівного стану тонких плівок на пружній основі при індентуванні // Тези VIII Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» - Львів. 2010
Андрущенко Володимир Олександрович
Улітко Андрій Феофанович
Улітко Ігор Андрійович
2010
20
Тези
Резонансні властивості дискового п"єзоперетворювача з розрізненими електродами на радіальних коливаннях при протифазному збудженні // Тези VIII Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» - Львів. 2010
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2010
21
Наукова стаття
Вдавлювання пружного клиноподібного індентора в пружнний півпростір
Острик Володимир Іванович
Улітко Ігор Андрійович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
22
Тези
Експериментальне вивчення ефективності перетворення енергії на резонансних коливаннях п'єзокерамічного стержня з розрізними електродами при керованому електричному збудженні/Акустичний симпозіум "Консонанс 2009"
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2009
23
Наукова стаття
Згинні коливання біморфного п'єзокерамічного стержня
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
24
Праці конференції
Гармонические волны сдвига в равномерно вращающемся пьезокерамическом слое с продольной поляризацией
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2008
Консонанс: акустичний симпозіум
c.230.0000
25
Монографія
Прикладні методи в задачах електропружності
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Андрій Феофанович
Улітко Ігор Андрійович
2007

Повернення до списку

Вгору