Автори, співробітники Університету

Уліч Віктор Леонідович
Ulich Viktor Leonidovych

Ідентифікатор автора: 42276
Кількість пошукових запитів автора: 367

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Соціально-педагогічні напрямки формування ціннісних орієнтацій молоді
Уліч Віктор Леонідович
2019
Науковий вісник інноваційних технологій
в.4(20) c.86-93
2
Наукова стаття
Організаційно-педагогічні аспекти гарантування якості підготовки військових кадрів у ВНП ЗВО
Уліч Віктор Леонідович
2019
Науковий вісник інноваційних технологій
в.1(21) c.14-25
3
Наукова стаття
Армія Португалії: в тилу НАТО
Уліч Віктор Леонідович
2019
Оборонний вісник
в.2 c.10-13
4
Наукова стаття
Хорватський рецепт
Уліч Віктор Леонідович
2019
Оборонний вісник
в.1 c.8-13
5
Наукова стаття
Кар’єрний ріст військових фахівців збройних сил Естонської Республіки. (Ставка на сержантів)
Уліч Віктор Леонідович
Черних Юрій Олексійович
2019
Оборонний вісник
в.5 c.22-29
6
Наукова стаття
Хорватський досвід у сфері захисту власних героїв
Сторубльов Олександр Іванович
Уліч Віктор Леонідович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.3(40) c.50-53
7
Наукова стаття
Армія Словаччини: прогрес після вступу в НАТО
Уліч Віктор Леонідович
Черних Юрій Олексійович
2019
Оборонний вісник
в.8 c.20-27
8
Тези
Організаційно-психологічні умови гарантування якості підготовки військових фахівців у ВВНЗ
Уліч Віктор Леонідович
2019
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.210-213
9
Тези
Педагогічні аспекти формування довіри курсантів до командирів під час навчання, як шлях до зміцнення позитивного іміджу ЗС України
Уліч Віктор Леонідович
2019
Актуальні питання підготовки фахівців логістики Збройних Сил України: зміст, технології, якість: міжнародна науково-методична конференція
c.224-226
10
Тези
Педагогічна модель процесу підготовки майбутніх офіцерів до вирішення конфліктних ситуацій
Уліч Віктор Леонідович
2019
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.204-205
11
Тези
Війна на Донбасі: діти без дитинства
Уліч Віктор Леонідович
2019
Дитина у тривожному середовищі: розвивальні та відновлювальні практики (СEEPDR): Всеукраїнський форум
c.17-19
12
Наукова стаття
Проблеми формування іміджу армії на сучасному етапі
Уліч Віктор Леонідович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.1(17) c.96-103
13
Наукова стаття
Історичний аналіз проблем формування готовності курсантів ВВНЗ до управлінської діяльності
Уліч Віктор Леонідович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.1(17) c.104-113
14
Тези
Інтеграційні процеси в системі вищої освіти
Сторубльов Олександр Іванович
Уліч Віктор Леонідович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.98-99
15
Тези
Дистанційна освіта для підвищення професійного рівня офіцерських кадрів
Уліч Віктор Леонідович
2018
Науково-методична конференція “Наукові основи функціонування системи методичної роботи у Військовій академії та шляхи підвищення її ефективності”
c.128-130
16
Тези
Технології інформаційної безпеки освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах
Уліч Віктор Леонідович
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
c.172-173
17
Тези
Виховання довіри курсантів до командирів - складова формування позитивного іміджу Збройних Сил України
Уліч Віктор Леонідович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.188
18
Тези
Особливості підготовки військових фахівців у цивільних закладах вищої освіти
Прохоров Олег Анатолійович
Уліч Віктор Леонідович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.318-319
19
Тези
Проблеми формування іміджу армії на сучасному етапі
Уліч Віктор Леонідович
2018
Інноваційний вектор розвитку сучасної науки: міжнародна науково-практична конференція
c.5-7
20
Тези
Практика груп взаємопідтримки у навчальній діяльності майбутніх офіцерів
Уліч Віктор Леонідович
2018
Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : Міжнародна науково-практична конференція
c.8-9
21
Тези
Педагогічна система формування готовності курсантів ВВНЗ до прийнятті управлінських рішень
Уліч Віктор Леонідович
2018
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.77-78
22
Матеріали конференції
Интерактивные технологии в обучении на основе компетентностного подхода
Сторубльов Олександр Іванович
Уліч Віктор Леонідович
2017
Образование в пространстве школы и вуза: опыт, проблемы, перспективы: матеріали Международной науч.-практ. конф., Республіка Башкортостан, м. Стерлітамак
c.274-278
23
Тези
Реалії та перспективи вдосконалення виховного процесу у вищій школі
2017
Формування цінностей особистості: європейський вектор і національний контекст: збірник матеріалів наук.- практ. конференції
c.254-258
24
Тези
Сохранения здоровья в образовательном процессе вузов
2017
Здоровьесберегающее и здоровьесозидающее образование в условиях реализации ФГОС нового поколения: Сб. материалов Всероссийской научн. школы здоровья с международным участием
c.274-278
25
Тези
Формування морально-ціннісних орієнтацій студентів засобами дистанційної освіти
Уліч Віктор Леонідович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.188-189
26
Тези
Історичний аналіз проблем формування готовності курсантів ВВНЗ до управлінської діяльності
Уліч Віктор Леонідович
2017
Соціально-психологічний портрет військового професіонала:збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 грудня 2017 р.
c.71-73
27
Наукова стаття
Особливості вивчення військовим психологом
Уліч Віктор Леонідович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.258.0000
28
Наукова стаття
Особливості військово-патріотичної підготовки майбутніх офіцерів
Уліч Віктор Леонідович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.258.0000
29
Довідник
Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Прохоров Олег Анатолійович
Уліч Віктор Леонідович
2008
30
Наукова стаття
Особливості соціальної інноваційності особистості в сучасних умовах розвитку суспільства
Уліч Віктор Леонідович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.167.0000

Повернення до списку

Вгору