Автори, співробітники Університету

Устименко Марія Вікторівна
Ustymenko Mariia Viktorivna

Ідентифікатор автора: 42314
Кількість пошукових запитів автора: 745

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Міжнародної економіки та маркетингу
Посада: аспірант

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Міжнародна економіка, Міжнародні кластери, Міжнародна логістика, Інноваційна діяльність у міжнародному бізнесі

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Узгодження економічних інтересів учасників міжнародного інвестиційного ринку: досвід країн Центральної та Східної Європи
2017
Інвестиції: практика та досвід
в.11 c.58-63
2
Наукова стаття
Prerequisites of international cluster formation in the sector of telecommunications, information and computer services of Ukraine
Устименко Марія Вікторівна
2016
Evropský časopis ekonomiky a managementu
т.1 c.136-141
3
Наукова стаття
Система економічних інтересів учасників міжнародних інноваційних кластерів
Устименко Марія Вікторівна
2015
Економіка. Фінанси. Право
т.9 c.16-23
4
Наукова стаття
Кластер в умовах міжнародного середовища: сутність, принципи і особливості функціонування
Устименко Марія Вікторівна
2015
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”
т.172 c.137-142
5
Наукова стаття
Міжнародні кластери у підвищенні інноваційного рівня господарської діяльності суб'єктів підприємництва
Устименко Марія Вікторівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.173 c.59-65
6
Наукова стаття
Формування і розвиток кластерів в умовах глобалізації
Устименко Марія Вікторівна
2015
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.4 c.26-31
7
Тези
Міжнародний трансфер знань і технологій за участі кластерів як засіб підвищення інноваційної активності
Устименко Марія Вікторівна
2015
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.13 c.142
8
Тези
Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України у сфері телекомунікаційних, інформаційних та комп’ютерних послуг
Устименко Марія Вікторівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.70-73
9
Тези
Перспективи розвитку міжнародної науково-технічної та виробничої кооперації ДП "Антонов"
Устименко Марія Вікторівна
2015
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
т.2 c.106-107
10
Тези
Взаємоузгодження інтересів учасників в процесі формування міжнародних кластерів
Устименко Марія Вікторівна
2015
Актуальні питання економічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.110-114
11
Тези
Переорієнтація експорту продукції АПК України на ринки ЄС: мережевий підхід
Устименко Марія Вікторівна
2015
Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.163-165
12
Тези
Проблеми формування міжнародних інноваційних кластерів за участі українських підприємств
Устименко Марія Вікторівна
2015
Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.50-52
13
Наукова стаття
Роль міжнародних інноваційних кластерів у підвищенні економічної стійкості суб'єктів господарювання
Устименко Марія Вікторівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.156 c.61-67
14
Тези
Вплив глобалізації на формування міжнародних інноваційних кластерів
Устименко Марія Вікторівна
2014
Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених та студентів
т.1 c.172-174
15
Наукова стаття
Формування міжнародних інноваційних кластерів на базі підприємств АПК України
Устименко Марія Вікторівна
2013
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.199-205
16
Наукова стаття
Internationalization of Industrial Clusters: objectives and perspectives
Каніщенко Олена Леонідівна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Устименко Марія Вікторівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.152 c.39-44
17
Наукова стаття
Формування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Маркетинг в Україні
в.2 (66) c.22-25
18
Наукова стаття
Функціонування механізму управління логістичними операціями міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
в.3 c.166-171
19
Тези
Формування міжнародних інноваційних кластерів за участі країн з перехідною економікою
Устименко Марія Вікторівна
2013
20
Тези
Формирование международных инновационных кластеров в странах Центральной и Восточной Европы
Устименко Марія Вікторівна
2013
Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов, проводимой в рамках Евразийского экономического форума молодежи
т.1 c.151-152
21
Тези
Необхідність регулювання ринку кредитних деривативів у нових економічних умовах
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2010
Збірник тез доповідей 6 Міжнародної науково-практичної конференції Грудневі читання «Міжнародні фінансові та страхові ринки в нових економічних умовах»
т.2 в.6 c.241-243
22
Тези
Можливості використання в Україні антикризового досвіду країн ЄС
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2010
Шевченківська весна: Економіка: збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. – К.: ТОВ «Сталь», 2010
т.3 в.8 c.167-169
23
Тези
Сучасні тенденції функціонування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Шевченківська весна: Економіка: збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. Вип. IX, Том 1. – К.: Освіта України, 2011
в.9 c.120-122
24
Тези
Посилення логістичної складової інтернаціоналізації каналів розподілу на фармацевтичному ринку
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : Міжнародна науково-практична конференція
c.176-178
25
Тези
Інтернаціоналізація каналів розподілу українських виробників на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Актуальні проблеми розвитку національної економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
c.511-512
26
Тези
Recent trends of world derivatives market
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Студентські дослідження актуальних проблем з міжнародної економіки: Міжнародна студентська наукова конференція
в.1 c.199-200
27
Тези
Сучасні тенденції розвитку міжнародних каналів розподілу на ринку фармацевтичної продукції
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2012
Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.69-70

Повернення до списку

Вгору