Автори, співробітники Університету

Федорова Алла Леонідівна

Ідентифікатор автора: 42391
ResearcherID, Web of Science: G-6905-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 836

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Порівняльного та європейського права
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 48, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 4, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб
Федорова Алла Леонідівна
2019
Харків: Право
c.1-203
2
Наукова стаття
Роль конвенцій Міжнародної організації праці у реформуванні трудового законодавства України
Федорова Алла Леонідівна
2019
Український часопис міжнародного права
в.3 c.109-115
3
Наукова стаття
Проблеми виконання Україною взятих на себе зобов’язань за Європейською соціальною хартією переглянутою. Коментар до Висновків Європейського комітету з соціальних прав стосовно України 2020 року
Федорова Алла Леонідівна
2020
Український часопис міжнародного права
в.2 c.149-152
4
Розділ монографії
Paths of Evaluation of Labor Relations in Cases of Civil Contracts Paths of Evaluation of Labor Relations in Cases of Civil Contracts Concluding in Accordance with the European Legislation & Court Practice in European States
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2019
Wydawnictwo Adam Marszałek
c.235-247
5
Наукова стаття
Розвиток науки європейського права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2018
Український часопис міжнародного права
в.3 c.16-29
6
Наукова стаття
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері трудових відносин: проблеми і перспективи
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2019
Український часопис міжнародного права
в.1 c.69-78
7
Наукова стаття
Рішення Великої палати у справі Фабіан проти Угорщини у контексті практики Європейського суду з прав людини
Федорова Алла Леонідівна
2018
Український часопис міжнародного права
в.4 c.118-121
8
Підручник
Порівняльне трудове право
Федорова Алла Леонідівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-352
9
Наукова стаття
Захист внутрішньо переміщених осіб: стандарти Ради Європи та законодавство України
Федорова Алла Леонідівна
2018
Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України. З нагоди 65-річчя проф. І.Біласа: монографія/ за заг. ред. професора Наталії Камінської. - Київ - Дрогобич: Посвіт, 2018. - 288 с.
c.271-275
10
Наукова стаття
The Antitrust Treatment of Electricity Market of Ukraine: Conundrum with the Concept of Collective Dominance and EU Experience
Березовська Ірина Андріївна
Кориневич Антон Олександрович
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.4 в.1 c.319-327
11
Наукова стаття
PATHS OF LEGAL PERSPECTIVE OF THE SOFT LAW CONCEPT WITHIN INTERNATIONAL AND EUROPEAN UNION LAW
Березовська Ірина Андріївна
Кориневич Антон Олександрович
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2018
Herald National Academy ofManagerial Staff of Culture and Arts.
в.2(2) c.201-206
12
Тези
Роль Суду ЄС у розвитку трудового права Європейського Союзу
Федорова Алла Леонідівна
2018
Розвиток науки і практики міжнародного права: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю УАМП
c.58-63
13
Наукова стаття
Право внутрішньо переміщених осіб на компенсацію втраченого, пошкодженого або зруйнованого житла у практиці Європейського суду з прав людини
Федорова Алла Леонідівна
2016
Журнал європейського і порівняльного права
в.4 c.18-30
14
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку трудового права ЄС
Федорова Алла Леонідівна
2017
Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 504 с.
c.299-316
15
Наукова стаття
Зобов′язання України за європейською соціальною хартією (переглянутою): юридичні наслідки у випадку невиконання
Федорова Алла Леонідівна
2015
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки
т.168 c.77-81
16
Наукова стаття
Скорочення соціальних виплат та пенсій у зв’язку з фінансовою кризою. Практика Європейського суду з прав людини
Федорова Алла Леонідівна
2016
Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. статей за матеріалами наук. конф
c.39-46
17
Наукова стаття
Скорочення соціальних виплат і пенсій: Конституція України та практика Європейського суду з прав людини
Федорова Алла Леонідівна
2016
Національна безпека і оборона
в.5-6 (163-164) c.100-106
18
Підручник
Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох книгах
Березовська Ірина Андріївна
Білас Іван Григорович
Влялько Ілля Володимирович
Калініна Ольга Миколаївна
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
Шпакович Ольга Миколаївна
2015
Ін Юре
19
Монографія
Трудове право ЄС
Федорова Алла Леонідівна
2015
Інше
т.2 c.358-444
20
Наукова стаття
Місце та роль соціальної політики в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Федорова Алла Леонідівна
2015
Право України
т.8 c.93-101
21
Наукова стаття
Міжнародне викрадення дітей. Практика Європейського суду з прав людини у справах даної категорії
Федорова Алла Леонідівна
2015
Юридичний вісник України
c.1-15
22
Наукова стаття
Місце та роль соціальної політики в угодах ЄС з Україною та пострадянськими державами (порівняльний аспект)
Федорова Алла Леонідівна
2015
Сучасні проблеми порівняльного правознавства: збірник праць
c.192-194
23
Наукова стаття
Основні тенденції та проблеми розвитку міжнародних механізмів захисту соціальних прав людини
Федорова Алла Леонідівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.117 c.48.0000
24
Наукова стаття
История становления и развития науки права Совета Европы в Украине
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2013
Право України
т.1 c.218.0000
25
Наукова стаття
Право на свободу мирних зібрань у контексті практики Європейського суду з прав людини
Федорова Алла Леонідівна
2014
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки
т.155 c.36-40
26
Монографія
The Implementation of the Human Rights Universality Principle in Ukraine // The Universalism of Human Rights
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2013
Springer Dordrecht Heidelberg New York London
т.1 c.1-424
27
Наукова стаття
Implementation of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Ukraine // Wpluw standartov miedzynarodowych na rozwoj demokracji s ochrone praw czlowieka. Tom 2. – Warsaw, 2013
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2013
Невідоме
т.2 c.234.0000
28
Наукова стаття
Реформирование Европейского суда по правам человека в контексте сохранения эффективности его функционирования./ Государственное, политическое и правовое пространство Европы / Под ред. А.Ю. Саломатина. - Пенза: Пензенский государственный университет
Федорова Алла Леонідівна
2013
Невідоме
т.1 c.118.0000
29
Наукова стаття
Критерії прийнятності індивідуальної заяви до Європейского суду з прав людини у контексті його реформування
Федорова Алла Леонідівна
2013
Український часопис міжнародного права
т.1 c.249.0000
30
Наукова стаття
Особливості гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в сфері соціальної політики
Федорова Алла Леонідівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.2 c.154.0000
31
Наукова стаття
Історія становлення і розвитку науки європейського права в Україні – Частина ІІ. Історія становлення та розвитку науки права Ради Європи в Україні
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2013
Європейське право: дод. до журн. "Право України"
в.2 c.196-216
32
Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці
Федорова Алла Леонідівна
2011
Право України
c.128.0000
33
Монографія
Дослідження практики Європейського суду з прав людини для визначення Національних стандартів компенсації порушення державою прав людини. Інформаційно-аналітичний звіт
Гнатовський Микола Миколайович
Федорова Алла Леонідівна
2011
34
Наукова стаття
Часткові угоди Ради Європи
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2011
Право України
c.139.0000
35
Наукова стаття
Україна та Рада Європи: здобутки та перспективи у контексті завершення головування України в Комітеті міністрів Ради Європи
Федорова Алла Леонідівна
2012
Науково-практичний фаховий журнал "Європейське право"
c.120.0000
36
Наукова стаття
The Implementation of Human Rights Universality Principle in Ukraine // The Universalism of Human Rights / Arnold, Rainer (Ed.)
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2013
Heidelberg, Ntw York, London: Springer Dordrecht
c.405.0000
37
Наукова стаття
Правові питання виконання Україною зобовязань за Європейською соціальною хартією (переглянутою)
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2010
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.6 c.122.0000
38
Наукова стаття
Імплементація Європейської соціальної хартії в Україні: проблеми виконання взятих зобов'язань//Зб. статей "Європейське право та порівняльне правознавство"
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2010
39
Наукова стаття
:The principle of human rights universality and implementation of universal and regional human rights standards in Ukraine
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2010
Матеріали XVIII Міжнародного конгресу з порівняльного права
c.1-15
40
Наукова стаття
Імплементація Європейської конвенції з прав людини в Україні
Федорова Алла Леонідівна
2000
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.17 c.106.0000
41
Наукова стаття
Основні напрямки діяльності Комісара Ради Європи з прав людини
Федорова Алла Леонідівна
2001
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.29 c.89.0000
42
Наукова стаття
Сучасна позиція ЄС щодо прав людини та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 року
Федорова Алла Леонідівна
2002
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.34 c.171.0000
43
Наукова стаття
Сучасні проблеми правової регламентації евтаназії
Федорова Алла Леонідівна
2005
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.53 c.112.0000
44
Наукова стаття
Соціальний захист та соціальна згуртованість як один з напрямів розвитку Ради Європи
Федорова Алла Леонідівна
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.62 c.198.0000
45
Наукова стаття
Гендерні відмінності у встановленні пенсійного віку: європейський досвід та законодавство України // Матеріали конференції "Гендерна політика: європейський досвід для України" 17 квітня 2008 р.
Федорова Алла Леонідівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.76 c.63.0000
46
Тези
Судова практика України щодо захисту прав і свобод людини, закріплених в Європейській конвенції прав людини
Федорова Алла Леонідівна
2000
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.14 c.35.0000
47
Тези
Місце Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод у правовій системі ЄС// Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні аспекти Європейського права в контексті розширення Європейського Союзу", Київ: ІМВ. - 2004
Федорова Алла Леонідівна
2004
48
Наукова стаття
Сучасні тенденції правового регулювання евтаназії у світлі ст.2 Європейської конвенції з прав людини
Федорова Алла Леонідівна
2004
Український часопис міжнародного права
c.0.0000

Повернення до списку

Вгору