Автори, співробітники Університету

Колоша (Филюк) Василина Василівна
Kolosha (Fyliuk) Vasylyna

Ідентифікатор автора: 42473
ResearcherID, Web of Science: R-7146-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 671

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 16

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Глобалізація та економічна політика: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Гражевська Надія Іванівна
Демидюк Ольга Олександрівна
Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2020
Без видавництва
2
Наукова стаття
ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА КОНКУРЕНТНУ ПОЛІТИКУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2(39) c.33-45
3
Матеріали конференції
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ НА РИНКОВУ СТРУКТУРУ
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.41-42
4
Матеріали конференції
Методологічні підходи до аналізу мультиринкової конкуренції
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2019
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
в.6 c.55-57
5
Навчально-методичний комплекс
Мікроекономіка: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітніх програм «Екологічне підприємництво, торгівля та логістика», «Підприємництво та біржова діяльність»
Колоша (Филюк) Василина Василівна
Слухай Сергій Васильович
2019
Без видавництва
6
Наукова стаття
Оцінка горизонтальних злиттів: міжнародний досвід та Україна
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2019
Причорноморські економічні студії
в.38-1 c.5-10
7
Наукова стаття
The Interrelation between Economic Growth and National Economic Competitiveness: The Case of Ukraine
Гончар Ігор Анатолійович
Колоша (Филюк) Василина Василівна
Филюк Галина Михайлівна
2019
Journal of Competitiveness
в.11(3) c.53–69
8
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади дослідження мультиринкової конкуренції
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2019
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія Економіка
т.24 в.4(77) c.13-19
9
Матеріали конференції
Трансформація конкурентної політики України в умовах євроінтеграції
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.100-103
10
Матеріали конференції
Коокуренція як спосіб підвищення конкурентоспроможності ринкових суб’єктів
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.18 c.223-227
11
Матеріали конференції
Екотехнології як запорука сталого розвитку вітчизняної економіки
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2018
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
в.5 c.129-131
12
Навчально-методичний комплекс
Економіка галузевих ринків: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «051 Економіки», освітніх програм «Економіка та економічна політика», «Економіка та право», «Економіка підприємства»
Ігнатюк Анжела Іванівна
Коваленко (Доліновська) Оксана Ярославівна
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-44
13
Наукова стаття
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND COMPETITION POLICY
Борисенко Олександра Анатоліївна
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.195 c.6-10
14
Матеріали конференції
Гармонізація конкурентної політики та захисту прав інтелектуальної власності в контексті підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.17 c.116-120
15
Матеріали конференції
Мультиринкові контакти та їх вплив на ринкову конкуренцію
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.758-761
16
Наукова стаття
Домінування підприємства на ринку: економіко-правові підходи
Колоша (Филюк) Василина Василівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2(33) c.4-13
17
Матеріали конференції
Конкуренція як основа розвитку економіки і суспільства
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.16 c.166-170
18
Матеріали конференції
Корпоративні мережі як об’єкт економіко-теоретичного аналізу
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.391-394
19
Дисертаційна робота
Концентрація ринків та її регулювання в умовах глобалізації
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-252
20
Наукова стаття
Базові чинники концентрації ринків
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.151 c.109-112
21
Матеріали конференції
Вплив глобалізації на рівень концентрації та структуру національних ринків
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
c.251-253
22
Матеріали конференції
Вплив антимонопольного контролю за концентрацією ринків на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.266-269
23
Матеріали конференції
Стратегічні альянси як форма ринкової концентрації
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Конкурентна політика в умовах модернізації економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.2 c.70-73
24
Наукова стаття
Государственное регулирование концентрации рынка и его влияние на инновационную деятельность предприятий
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция
т.4 c.101-106
25
Наукова стаття
Вплив процесів ринкової концентрації на конкурентоспроможність національної економіки
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.358-367
26
Наукова стаття
Мережеві структури як спосіб концентрації продавців на ринку
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.7 c.331-336
27
Наукова стаття
Концентрація на ринку телекомунікаційних послуг України: стан та проблеми регулювання
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2013
Економічний вісник Національного гірничого університету
т.1 c.50-57
28
Наукова стаття
Контроль за концентрацією ринків в Україні: проблеми та перспективи
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.7 c.15-22
29
Наукова стаття
Економіко-організаційне забезпечення контролю за концентрацією ринків в Україні
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.278-285
30
Наукова стаття
Mergers and acquisitions as a way of market concentration
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2013
Political-legal and social-economic problems of society: materials of international scientific conference
c.132-141
31
Наукова стаття
Концентрация рынков финансовых услуг Украины
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2013
Экономика. Управление. Право.
т.7 c.41.0000
32
Наукова стаття
Суперечності інтересів учасників концентрації ринку та особливості їх прояву в Україні
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2013
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.1 c.216-225
33
Наукова стаття
Роль міжнародних організацій у регулюванні концентрації ринків
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2013
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки
в.2 c.171-179
34
Праці конференції
Вплив економічної ідеології на формування антимонопольної політики у сфері ринкової концентрації
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.437-440
35
Матеріали конференції
Особливості регулювання концентрації на ринку страхових послуг України
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2011
Страховий ринок в нових економічних умовах: виклики та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.256-259
36
Матеріали конференції
Особливості регулювання концентрації ринків в Україні
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.227-230
37
Матеріали конференції
Мотиви та наслідки економічної концентрації
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2011
Наука в інформаційному просторі: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції
т.5 c.82-86
38
Наукова стаття
Концентрація в банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання
Базилевич Віктор Дмитрович
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Банківська справа
т.2 c.3-18
39
Наукова стаття
Вплив процесів ринкової концентрації на конкурентоспроможність національної економіки / Теоретичні та прикладні питання економіки
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.358.0000
40
Матеріали конференції
Погляди Л. фон Мізеса на сутність та значення економічної ідеології
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2011
Ідеологія в сучасному світі: Науково-практична конференція
c.111-113
41
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади концентрації ринків
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.54.0000
42
Наукова стаття
Глобалізація, конкуренція і економічна концентрація: діалектика взаємозв’язку
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.45.0000
43
Наукова стаття
Оцінка рівня концентрації на ринках страхових послуг Росії та України
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2010
Збірник тез доповідей 6 Міжнародної науково-практичної конференції Грудневі читання «Міжнародні фінансові та страхові ринки в нових економічних умовах»
т.2 c.246-250
44
Тези
Концентрация производства и капитала как фактор инновационного развития экономики
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2010
Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования. Труды Второй Всероссийской научно-практической конференции
c.44-47
45
Тези
Особливості процесів концентрації на ринку страхових послуг України
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2009
Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали другої науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів
c.119-120

Повернення до списку

Вгору