Автори, співробітники Університету

Филюк Галина Михайлівна
Fyliuk G.M.

Ідентифікатор автора: 42474
Author Identifier Number Scopus: 57202011000 →
Кількість пошукових запитів автора: 1151
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання національної економіки в епоху глобалізації / теоретико-прикладні проблеми регулювання діяльності суб’єктів природних монополій / закономірності розвитку трансформаційних економік / теоретико-методологічні аспекти дослідження процесу трансформації ринкових структур у глобальній економіці /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 147, з них наукових статей (наукові публікації) - 104, монографій - 5, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Prospects of changing the efficiency of the business-model of Ukrainian agroholdings in the realization of land reform in Ukraine
Филюк Галина Михайлівна
Піменов Сергій Анатолійович
2019
Stan i perspectywy rozwoju sectora finamnsow publicznych
c.25-32
2
Монографія
Сутнісні характеристики колективного домінування підприємств на релевантному ринку: міжнародний досвід
Филюк Галина Михайлівна
2019
Стратегія підприємства: підприємницький контекст: монографія
c.139-161
3
Наукова стаття
Strategic Planning for Overcoming External Market Entry Barriers
Филюк Галина Михайлівна
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2019
Journal of Global Economy Review
в.9 c.69-76
4
Матеріали конференції
Концепція колективного домінуючого становища на релевантному (відповідному) ринку
Филюк Галина Михайлівна
2019
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
c.130-132
5
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації та тематика курсових робіт з курсу «Мікроекономіка» для студентів економічного факультету спеціальності Методична розробка «Економіка підприємства»
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Филюк Галина Михайлівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
6
Наукова стаття
Methodological principles of evaluation of investment attractiveness of the enterprise
Филюк Галина Михайлівна
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Baltic Journal of Economic Studies
в.4 c.387-395
7
Наукова стаття
Конкурентоспособность высшего образования в условиях развития цифровой экономики
Филюк Галина Михайлівна
2019
Proceedings of the International Scientific Conference «Modern Maritime Technologies Problems of Social-Economic Development and Ways for Solving Them»
c.76-84
8
Наукова стаття
The Interrelation between Economic Growth and National Economic Competitiveness: The Case of Ukraine
Гончар Ігор Анатолійович
Колоша (Филюк) Василина Василівна
Филюк Галина Михайлівна
2019
Journal of Competitiveness
в.11(3) c.53–69
9
Наукова стаття
Інвестиційна політика держави в умовах глобальної конкуренції
Филюк Галина Михайлівна
2018
Актуальні проблеми економіки
в.9 c.43-51
10
Наукова стаття
Порівняльний аналіз бар'єрів входження підприємств м'ясної промисловості на нові зовнішні ринки
Филюк Галина Михайлівна
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2018
Підприємництво і інновації
в.6 c.101-109
11
Тези
Теорія і практика колективного домі-нування: європей-ський підхід
Филюк Галина Михайлівна
2018
Глобальні виміри захисту економічної конкуренції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.113-117
12
Тези
Діджиталізація бізнесу: перспективи та виклики
Андреюк Наталія Вікторівна
Филюк Галина Михайлівна
2019
Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні»
13
Монографія
Strategic priorities for Developing Ukraine and Georgia: Innovation and Partnership. Under Ed. D.G.Lukianenko and T. Beridze
Осецький Валерій Леонідович
Филюк Галина Михайлівна
2018
Batumi
14
Наукова стаття
Technological modernization of energy companies as basis for their sustainable development
Филюк Галина Михайлівна
2018
International Journal of Energy Economics and Policy
в.8(3)
15
Наукова стаття
Держава – бізнес - суспільство: взаємодія у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України
Филюк Галина Михайлівна
2017
Фінансові послуги
в.6 c.2-7
16
Наукова стаття
нвестиційна політика держави в умовах глобальної конкуренції
Филюк Галина Михайлівна
2018
Актуальні проблеми економіки
в.9 c.43-51
17
Наукова стаття
Гиперконкуренция и ее вляиние на развитие национальных бизнесов
Филюк Галина Михайлівна
2018
Globalization and current challenges in business: II International Scientific Conference Proceedings: Part II
c.75-80
18
Підручник
Фінансово-економічна грамотність : підручник : у 2 частинах : Ч.2 : Банківська систему України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Романюк Микола Васильович
Филюк Галина Михайлівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2018
ТОВ "Кондор-Видавництво"
19
Розділ монографії
Problems of Investment Maintenance of Agricultural Enterprises and the Ways of its Solution
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2018
Strategic Priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership: Monograph
c.53-64
20
Навчальний посібник
Економіка підприємства: навчальний посібник: тренінг-курс.
Кравченко Тетяна Василівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
21
Навчальний посібник
Экономика предприятия. Практикум
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Филюк Галина Михайлівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
22
Наукова стаття
Домінування підприємства на ринку: економіко-правові підходи
Колоша (Филюк) Василина Василівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2(33) c.4-13
23
Тези
Перехресне субсидування в галузі електроенергетики – бар’єр для розвитку конкуренції
Филюк Галина Михайлівна
2017
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
c.136-138
24
Тези
Перспективи розвитку сільського господарства України: інноваційний вектор
Андреюк Наталія Вікторівна
Филюк Галина Михайлівна
2017
Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства: матеріали міжнародного наукового семінару
c.78-81
25
Тези
Глобалізація і конкурентоспроможність національної економіки: виклики для України
Филюк Галина Михайлівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.12-19
26
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр”, спеціальність 8.03050401 – ”Економіка підприємства”, магістерська програма ”Екологічне підприємництво”
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-67
27
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
28
Наукова стаття
Теоретико-прикладные аспекты функционирования государственных предприятий в современной экономике
Филюк Галина Михайлівна
2015
Государственный аудит
в.4 c.50-54
29
Наукова стаття
Бар’єри на шляху інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств та їх подолання
Филюк Галина Михайлівна
2015
Науковий вісник: Економіка і регіони Полтавського національного технічного університет імені Юрія Кондратюка
в.4(53) c.10-15
30
Наукова стаття
Технологічна модернізація підприємств промисловості в Україні як основа їх економічної безпеки
Филюк Галина Михайлівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
в.2(31) c.4-10
31
Наукова стаття
Проблеми розвитку української електроенергетики та шляхи їх розв'язання
Филюк Галина Михайлівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.4(181) c.6-11
32
Наукова стаття
Державна підтримка як пріоритетний напрям інституційного забезпечення розвитку агробізнесу: аналіз досвіду розвинених країн
Филюк Галина Михайлівна
Акуленко Катерина Володимирівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (32) c.4-14
33
Наукова стаття
Інституційна монополія в українській економіці
Филюк Галина Михайлівна
2016
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
в.т.2 (№3) c.164-169
34
Наукова стаття
Problems of investment maintenance of agricultural enterprises and the ways of its solutions
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
Studia i Materiały
в.4
35
Розділ монографії
State support as a priority of institutional guarantee of agribusiness development: analysis of German experiences
Филюк Галина Михайлівна
2016
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine
36
Тези
Проблеми та перспективи розвитку конкуренції в галузі електроенергетики
Филюк Галина Михайлівна
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Міжнародна науково-практична конференція
c.252-254
37
Тези
Проблема перехресного субсидування у галузі електроенергетики та шляхи її розв’язання
Филюк Галина Михайлівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
38
Тези
Стратегічне планування на генеруючих підприємствах електроенергетики
Филюк Галина Михайлівна
2016
Підприємництво і маркетинг у ХХІ столітті: матеріали міжнародної конференції
c.117-121
39
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації та основні вимоги до написання та захисту кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства»
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Филюк Галина Михайлівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-54
40
Навчально-методичний комплекс
Микроэкономика: Учебно-методический комплекс для студентов специальности «Экономика предприятия»
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2014
Видавництво “Науковий світ”
c.1-59
41
Наукова стаття
State support of agriculture: the analysis of an experience of Germany
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2014
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Journal of Financial Management and Accounting
т.2 c.19-30
42
Наукова стаття
Високий рівень монополізації української економіки – бар’єр на шляху підвищення рівня її конкурентоспроможності
Филюк Галина Михайлівна
2014
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
т.10 c.102-108
43
Наукова стаття
Економічна теорія і економічна політика в Україні: відносна відособленість
Филюк Галина Михайлівна
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право
т.27 c.3-12
44
Наукова стаття
Особливості реалізації конкурентної політики у країнах з трансформаційною економікою
Филюк Галина Михайлівна
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.2 c.3-8
45
Наукова стаття
Зарубіжний та вітчизняний досвід державної підтримки сільськогосподарських виробників
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.6-10
46
Наукова стаття
Компаративний аналіз розвитку вітчизняного та зарубіжних ринків логістичних послуг
Кузнецова Марія Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2015
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.6 c.10-15
47
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні
Магомедова Аліна Магомедівна
Филюк Галина Михайлівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.7-14
48
Розділ монографії
М.І.Туган-Барановський про конкуренцію та монополію
Филюк Галина Михайлівна
2015
К.: НАН України, Інститут економіки та прогнозування
c.258-273
49
Тези
Стратегія зниження рівня монополізації української економіки як основа підвищення рівня її конкурентоспроможності
Филюк Галина Михайлівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.7-12
50
Тези
Проблеми ефективності реалізації конкурентної політики в Україні та шляхи їх вирішення
Филюк Галина Михайлівна
2015
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.186-187
51
Навчально-методичний комплекс
Microeconomics: training-methodology complex for students specialization «Business economics»
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2014
Видавництво “Науковий світ”
c.1-51
52
Наукова стаття
Развитие конкуренции на внутреннем рынке страны как основа обеспечения ее экономической безопасности.
Филюк Галина Михайлівна
2013
Political-legal and social-economic problems of society: materials of international scientific conference
т.1 c.67-73
53
Наукова стаття
Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації
Филюк Галина Михайлівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.5-8
54
Наукова стаття
Теоретико-прикладні засади політики протекціонізму в умовах глобалізації
Филюк Галина Михайлівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.4-10
55
Наукова стаття
Причини кризового стану підприємств цукрової галузі України та шляхи їх розв'язання
Филюк Галина Михайлівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.158 c.6-10
56
Наукова стаття
Зовнішньоекономічна та конкурентна політика України: суперечності розвитку, напрями гармонізації
Филюк Галина Михайлівна
2014
Український соціум
т.1 c.99-105
57
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", спеціальність 8.03050401 – "Економіка підприємства", магістерська програма "Екологічне підприємництво"НМК
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Єгоров Валентин Олександрович
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2013
Прінт-сервіс
c.1-60
58
Навчально-методичний комплекс
Конкурентна політика
Микитюк Оксана Петрівна
Филюк Галина Михайлівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-47
59
Наукова стаття
Інституціональні чинники формування конкурентного середовища в Україні у контексті глобального розвитку
Филюк Галина Михайлівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.11-20
60
Наукова стаття
Адміністративні бар'єри входу на ринок в Україні та їх вплив на розвиток підприємництва
Филюк Галина Михайлівна
2013
Економіка України
т.6 c.20-30
61
Матеріали конференції
Лібералізація бар’єрів входу на ринок та виходу з ринку в контексті модернізації конкурентної політики
Филюк Галина Михайлівна
2012
КНТЕУ
в.1 c.138-141
62
Наукова стаття
Економічні проблеми функціонування військово-промислового комплексу України
Филюк Галина Михайлівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.26 c.48-50
63
Наукова стаття
Конкурентна політика держави як фактор розвитку конкурентного середовища в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2011
Społeczno-ekonomiczne problemy gospodarowania w warunkach transformacji
т.1 c.87-94
64
Наукова стаття
Непродуктивні витрати і втрати на промислових підприємствах України
Филюк Галина Михайлівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.137 c.8-12
65
Наукова стаття
Розвиток державно-приватного партнерства на підприємствах житлово-комунального господарства
Филюк Галина Михайлівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.13-20
66
Наукова стаття
Государственные предприятия на рын-ке потребительских товаров в условиях Таможенного Союза: особенности функционирования и возможности
Филюк Галина Михайлівна
2011
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.1 c.172-176
67
Тези
Роль конкурентної політики у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
Филюк Галина Михайлівна
2012
Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.223-226
68
Тези
Проблеми та перспективи розвитку конкурентного підприємницького середовища в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2012
Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.223-227
69
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Мікроекономіка» для студентів економічного факультету спеціальності «Економіка підприємства»
Филюк Галина Михайлівна
2011
ВПЦ "Київський університет"
70
Наукова стаття
Особливості трансформації ринкових структур у транзитивній економіці
Филюк Галина Михайлівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.196.0000
71
Наукова стаття
Оцінка конкурентного підприємницького середовища в Україні: методологічні аспекти
Филюк Галина Михайлівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.19.0000
72
Наукова стаття
Конкурентно-монопольні тенденції в глобальній економіці
Филюк Галина Михайлівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.15.0000
73
Наукова стаття
Вплив якості життя на рівень конкурентоспроможності національної економіки
Филюк Галина Михайлівна
2011
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка.
т.8 c.183.0000
74
Наукова стаття
Формування конкурентного середовища в банківському секторі
Филюк Галина Михайлівна
2011
Банківська справа
c.34.0000
75
Наукова стаття
Конкуренція на споживчому ринку: сучасний стан і перспективи розвитку / Вісник Університету банківської справи Національного банку України
Филюк Галина Михайлівна
2011
76
Наукова стаття
Конкурентна культура в системі заходів конкурентної політики // Економічна теорія
Филюк Галина Михайлівна
2011
77
Наукова стаття
Адвокатування конкуренції як складова конкурентної політики // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України
Филюк Галина Михайлівна
2011
78
Наукова стаття
Роль ТНК в развитии внутреннего потребительского рынка / Материалы Второй Всероссийской научно-практической конференции "Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования" // Ульяновск: из-во УГУ
Филюк Галина Михайлівна
2011
Current problems in information and computational technologies
c.44.0000
79
Наукова стаття
Теоретичні та прикладні аспекти рейдерства в Україні // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України
Филюк Галина Михайлівна
2011
80
Наукова стаття
Тенденції та протиріччя розвитку споживчого ринку в національній економіці // Товари і ринки
Филюк Галина Михайлівна
2011
81
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади дослідження конкуренціїї // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ
Ульянов Костянтин Євгенович
Филюк Галина Михайлівна
2011
82
Наукова стаття
Наукові підходи до типологізації ринкових структур
Филюк Галина Михайлівна
2009
Наукові праці НДФІ
83
Практикум
Економічна теорія: політекономія
Филюк Галина Михайлівна
2010
Київ: Знання (навчальний посібник)
84
Тези
Роль ТНК в развитии внутреннего потребительского рынка // Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования». Ульяновский государственный университет. - Ульяновск
Филюк Галина Михайлівна
2010
Current problems in information and computational technologies
c.0.0000
85
Монографія
Конкуренція і монополія в епоху глобалізації
Филюк Галина Михайлівна
2009
Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка
86
Наукова стаття
Гіперконкуренція як вища форма конкуренції в умовах глобалізації
Филюк Галина Михайлівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.85-93
87
Наукова стаття
Методологічні передумови сучасного дослідження монополії
Филюк Галина Михайлівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.20 c.67-74
88
Наукова стаття
Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2009
Фінанси України
c.62-71
89
Наукова стаття
Специфіка розвитку конкуренції в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2009
Формування ринкової економіки
c.3.0000
90
Наукова стаття
Специфіка розвитку конкуренції в Україні в сучасних умовах
Филюк Галина Михайлівна
2009
Наукові праці Національного університету харчових технологій (Scientific Works National University of Food Technologies)
91
Наукова стаття
Конкурентна політика України та напрями її вдосконалення в умовах глобалізації
Филюк Галина Михайлівна
2009
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
92
Наукова стаття
Конкурентна політика держави в умовах глобалізації
Филюк Галина Михайлівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
93
Наукова стаття
Проблеми гармонізації конкурентної та промислової політики в Україні в умовах глобалізації
Филюк Галина Михайлівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.203-211
94
Наукова стаття
Міжнародна конкурентна політика в умовах глобалізації
Филюк Галина Михайлівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.225-231
95
Наукова стаття
Інституційні аспекти реалізації конкурентної політики: тенденції, суперечності та шляхи їх розв’язання
Филюк Галина Михайлівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.99 c.96-100
96
Наукова стаття
Монопольна влада: природа та форми прояву
Филюк Галина Михайлівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.101 c.55-58
97
Наукова стаття
Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти
Филюк Галина Михайлівна
2008
Економіка України
т.1 c.30-41
98
Наукова стаття
Система показників оцінки монопольної влади
Филюк Галина Михайлівна
2008
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
99
Наукова стаття
Інвестиційна складова в інноваційній системі України
Филюк Галина Михайлівна
2008
Банківська справа
100
Монографія
Природні монополії.
Базилевич Віктор Дмитрович
Филюк Галина Михайлівна
2006
Знання
101
Наукова стаття
Запровадження моделей регулювання діяльності природних монополій у галузі зв’язку
Филюк Галина Михайлівна
2006
Антимонопольно-конкурентна політика: теорія і практика
т.1 c.188-213
102
Наукова стаття
Еволюція теорії антимонопольного регулювання
Филюк Галина Михайлівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.12 c.290-296
103
Наукова стаття
Бар’єри входження на ринок України: питання теорії та практики
Филюк Галина Михайлівна
2007
104
Наукова стаття
Генезис дослідження конкуренції і монополії в економічній теорії
Филюк Галина Михайлівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.55-58
105
Наукова стаття
Формування ефективного конкурентного середовища на страховому ринку України
Филюк Галина Михайлівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.94 c.33-37
106
Наукова стаття
Регулювання процесів приєднання мереж операторів зв’язку
Филюк Галина Михайлівна
2007
Антимонопольно-конкурентна політика: теорія і практика
т.1 c.214-229
107
Наукова стаття
Джерела фінансування заходів енергозбереження в Україні
Приймак Василь Михайлович
Филюк Галина Михайлівна
2007
Фінансові ресурси регіону: організація та управління: міжнародна конференція
c.272-274
108
Наукова стаття
Бар’єри входження на ринок в Україні: питання теорії та практики
Филюк Галина Михайлівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
109
Наукова стаття
Світовий досвід антимонопольного регулювання та можливості його застосування в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2007
Научные труды ДонНТУ
110
Наукова стаття
Новітні тенденції співвідношення конкуренції і монополії в умовах глобалізації
Филюк Галина Михайлівна
2007
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
111
Наукова стаття
Концентрація виробництва та проблеми її регулювання в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2007
Регіональний збірник наукових праць з економіки «Прометей», Донецьк
112
Наукова стаття
Монополія, конкуренція та проблема інновацій
Филюк Галина Михайлівна
2007
Вісник Антимонопольного комітету "Конкуренция"
113
Наукова стаття
Діалектика взаємодії монополії і конкуренції в умовах глобалізації
Филюк Галина Михайлівна
2007
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки
114
Навчально-методичний комплекс
Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» (для бакалаврів).
Филюк Галина Михайлівна
2006
Київ: МАУП
115
Наукова стаття
Концентрація ринку та її показники
Филюк Галина Михайлівна
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
116
Наукова стаття
Основні напрямки залучення інвестиційних ресурсів у галузі природних монополій в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.9
117
Наукова стаття
Світовий досвід реструктуризації природних монополій: теорія і практика
Филюк Галина Михайлівна
2006
Вісник Київського славістичного університету– К.: КСУ
118
Наукова стаття
Енергозбереження як чинник підвищення конкурентоспроможності України
Филюк Галина Михайлівна
2006
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
в.7
119
Наукова стаття
Рівень добробуту населення України у контексті світових стандартів
Филюк Галина Михайлівна
2006
Україна: Аспекти праці
120
Наукова стаття
Сучасний стан та перспективи енергозабезпечення України
Филюк Галина Михайлівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.78
121
Наукова стаття
Бар’єри входу на ринок та виходу з нього: основні підходи до визначення сутності
Филюк Галина Михайлівна
2006
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки
122
Навчальний посібник
Мікроекономіка: навчальний посібник
Ігнатюк Анжела Іванівна
Филюк Галина Михайлівна
2005
К.:МАУП (начальний посібник)
123
Наукова стаття
Зарубіжний досвід інституційно-правового регулювання природних монополій
Филюк Галина Михайлівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.75-76
124
Наукова стаття
Теорія і практика цінового регулювання діяльності суб’єктів природних монополій
Филюк Галина Михайлівна
2005
Економіка України
в.12
125
Наукова стаття
Конкуренція за вхід на ринок природної монополії
Филюк Галина Михайлівна
2005
Теоретичні та прикладні питання економіки
126
Матеріали конференції
Естественные монополии в Украине: особенности регулирования
Филюк Галина Михайлівна
2004
Управление в социальных и экономических системах. Минский институт управления. Изд-во МИУ.
127
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Мі-кроекономічний аналіз ринкового середовища» для магістрів економічного факультету спеціальності «Економіка підприємства»
Филюк Галина Михайлівна
2004
ВПЦ "Київський університет"
128
Наукова стаття
Сучасні тенденції та проблеми регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2004
Економіка України
129
Наукова стаття
Об экономико-правовых основах государственного регулирования естественных монополий в Украине
Филюк Галина Михайлівна
2003
Zeszyty naukowe. Wyzszej szkoly zarzadzania w Czstochowie. Czstochowskie wydawnictwo naukowe
в.1
130
Наукова стаття
Особливості регуляторної політики на ринках природних монополій в трансформаційній економіці Україні
Филюк Галина Михайлівна
2003
Теоретичні та прикладні питання економіки
131
Наукова стаття
Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»
Филюк Галина Михайлівна
2003
ВПЦ "Київський університет"
132
Наукова стаття
Роздержавлення природних монопольних структур в Україні
Базилевич Віктор Дмитрович
Филюк Галина Михайлівна
2002
Економіка України
133
Наукова стаття
Економічні аспекти роздержавлення природних монополій
Филюк Галина Михайлівна
2002
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 c.67-74
134
Наукова стаття
Принципи державного регулювання суб’єктів природних монополій в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.58-29
135
Матеріали конференції
Естественные монополии и их регулирование в транформационной экономике
Филюк Галина Михайлівна
2001
Материалы международной науч-но-практической конференции. – Тирасполь
136
Наукова стаття
Фінансово-економічні аспекти тарифної політики на ринках природних монополій
Филюк Галина Михайлівна
2001
Фінанси України
в.2
137
Наукова стаття
Державне регулювання природних монополій в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2001
ЩОМІСЯЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО–АНАЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ЕКОНОМІКА ФІНАНСИ ПРАВО
138
Наукова стаття
Економіко-правові засади державного регулювання природних монополій в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2001
Економіка України
139
Наукова стаття
Практика господарю-вання та необхідність державного регулювання природних монополій в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2001
ЩОМІСЯЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО–АНАЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ЕКОНОМІКА ФІНАНСИ ПРАВО
140
Матеріали конференції
Деякі аспекти вивчення проблеми державного регулювання природних монополій
Филюк Галина Михайлівна
2000
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. КНЕУ
c.184-186
141
Матеріали конференції
Проблема забезпечення якості послуг природних монополістичних структур в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2000
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. КНЕУ
c.244-246
142
Наукова стаття
Конкуренція та антимо-нопольні важелі держави
Филюк Галина Михайлівна
2000
Банківська справа
143
Наукова стаття
Природні монополії та їхнє регулювання в рин-ковій економіці
Филюк Галина Михайлівна
2000
Вісник КДТЕУ
144
Наукова стаття
Природна монополія: теоретичний аспект
Филюк Галина Михайлівна
2000
Вісник КДТЕУ
в.4
145
Наукова стаття
Напрями підвищення інвестиційної привабливості природних монополі в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2000
Фінанси України
в.8
146
Наукова стаття
Економічна концентрація та її вплив на еконмічне середовище
Базилевич Віктор Дмитрович
Филюк Галина Михайлівна
2000
Вісник КДТЕУ
c.42-50
147
Наукова стаття
Джерела інвестування природних монополій в Україні
Филюк Галина Михайлівна
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.46 c.47-48

Повернення до списку

Вгору